Connect with us

Actual

180 lei/elev prin programul ,,Bani de liceu”

Published

on

Ministerul Educaţiei desfăşoară, de peste 12 ani, programul naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu”, prin care acordă un sprijin financiar pentru elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii. Şi în anul şcolar 2016 – 2017 elevii vor primi, pentru studii, un ajutor în cuantum de 180 de lei. Dosarele elevilor eligibili pot fi depuse la secretariatele unităţilor de învăţământ în perioada 15 septembrie – 1 octombrie.

Cererea de acordare a ajutorului financiar va fi însoţită de următoarele documente:

  • copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
  • copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  • acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical;
  • acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
  • adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală şi numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior.

Afişarea listei beneficiarilor va avea loc pe data de 28 octombrie, după ce în prealabil vor fi efectuate anchete sociale pentru verificarea eligibilităţii, în intervalul 1 – 23 octombrie. Primele plăţi vor fi făcute în luna noiembrie şi includ retroactiv sumele aferente perioadei 15 – 30 septembrie şi lunii octombrie.

În anul şcolar anterior, au beneficiat de acest sprijin peste 60.000 de elevi.

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta