Conecteaza-te cu noi

Actual

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății Neptun Olimp SA, convocată în ședință

Published

on

Consiliul  de Administrație  al Societății Neptun Olimp S.A.,  cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, înregistrată la ORC sub nr. J13/517/1991, având C.U.I. RO 2423562, atribut fiscal RO, în conformitate cu dispozițiile  Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv, in ședința din data de 21.09.2022, a aprobat convocarea  Adunării Generale Ordinare a acționarilor,  pentru data de  27.10.2022, ora 12 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

  1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA, consecința a expirării mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație,  pana la finalizarea procedurii de selecție si numire a unor administratori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare;
  2. Stabilirea si aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, cu modificările si completările ulterioare, cat si in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările si prevederile ulterioare;
  3. Stabilirea indemnizației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
  4. Stabilirea persoanelor ce urmează a semna contractele de mandat a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății Neptun Olimp SA;
  5. Împuternicirea Directorului General al societății Neptun Olimp SA, in vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea hotărârii AGOA.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcțiile de administratori provizorii, se afla la sediul societății fiind pusa la dispoziția acționarilor, putând fi consultata si completata de aceștia. Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru funcțiile de administratori provizorii este data de 20.10.2022 ora 16, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societății – Registratura generală.

La sedinta pot participa si vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la data de 17.10.2022, stabilita ca data de referința.

Calitatea de acționar se va dovedi cu buletin de identitate, certificat de acționar, împuternicire speciala pentru acționarii persoane fizice sau împuternicire pentru persoane juridice.

Împuternicirile  vor fi depuse la sediul societății Neptun – Olimp SA, in original, sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, cu 48 de ore înainte de adunarea generala, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in adunarea generala.

Advertisement

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de  26.09.2022  intre orele 9 – 13 sau de pe  site-ul societății www.neptun-olimp.com.  Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune /expedia la sediul societății sau pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, pana inclusiv la data de  25.10.2022 ora 12, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta sa își poată dovedi acesta calitate.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5%, din capitalul social au dreptul :

1) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre  pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, solicitările urmând a fi primite de către  Neptun Olimp SA in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Solicitările privind atât introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cat si cele privind propuneri de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării,  trebuie făcute numai in scris, cu respectarea termenelor mai sus menționate si vor fi transmise fie  pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau depuse direct la registratura sediului societății, la adresa din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta, in plic închis, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 27/28.10.2022 » fiind insotite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice).

Advertisement

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi ale adunării generale, însoțite de copia actului de identitate valabil ( buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare in cazul persoanelor juridice) fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie la registratura sediului societății, din Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanta pana la data de 26.10.2022 ora 12, cu mențiunea «  Pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor din data de 27/28.10.2022.

In cazul in care nu sunt îndeplinite condițiile legale cu privire la prezenta acționarilor pentru prima convocare, respectiv data de 27.10.2022, se convoacă cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Acționarilor in data de 28.10.2022, la aceeași  ora, in același loc, cu aceeași data de referință si cu aceeași ordine de zi.

Acționarii înregistrați in registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota si prin corespondenta înainte de adunarea generala.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.09.2022 in zilele lucrătoare  intre orele 9-13 la sediul societății sau se pot obține de pe site-ul societății www.neptun-olimp.com.

După completare, buletinele de vot prin corespondenta se expediază fie pe adresa de e-mail a societății neptunolimp2003@yahoo.com, fie prin posta la sediul  Neptun Olimp SA astfel încât acestea sa fie primite pana la data de 26.10.2022, data poștei de sosire a corespondentei.

Advertisement

Materialele pot fi consultate de către acționari la sediul SC Neptun – Olimp SA din Neptun, str. Plopilor nr. 1, jud. Constanta în zilele lucrătoare, începând cu data de 26.09.2022  intre orele 09.00 – 13.00 si de asemenea pe site-ul societății www.neptunolimp.com.

Informații suplimentare se pot obține la numarul de telefon 0241/701200 intre orele 9.00-13.00.

PREȘEDINTELE  CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Arghirescu Adriana

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions