Actual

AGA Oil Terminal, chemată în ședință. Vezi propunerile trecute în ordinea de zi

mart. 01, 2018 Mihaela Tîrpan

Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A., societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscala 2410163, cu sediul in Constanta, str. Caraiman, nr. 2, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 01.03.2018 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 04.04.2018, la ora 10.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta. 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu completarile si modificarile ulterioare.
 2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ pentru o perioada de 4 ani.
 3. Stabilirea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor societatii alesi prin vot cumulativ.
 4. Aprobarea formei si continutuliui contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii socetatii alesi prin vot cumulativ.
 5. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor alesi.
 6. Aprobarea mentinerii structurii de garantii aferenta actului aditional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 ron pana la scadenta actuala a facilitatii in curs, respectiv 01.09.2018.
 7. Imputernicirea directorului general, directorului economic si a sefului bir. Juridic-litigii sau inlocuitorii de drept ai persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea in relatiile cu banca, notar public si sa semneze in numele si pentru societate, contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si imobiliara, actele aditionale la acestea, precum si orice alte inscrisuri necesare in derularea relatiei contractuale cu banca pentru imprumututile acordate.
 8. Aprobarea inscrierii Oil Terminal S.A. in  Asociatia Comitetul National Roman pentru Consiliul Mondial al Petrolului.
 9. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
 10. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
 11. Stabilirea datei de 25.04.2018 ca data de inregistrare si a datei de 24.04.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.03.2018 zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

In cazul in care, la data de 04.04.2018 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, se va desfasura in data de 05.04.2018, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Întreg documentul poate fi consultat pe bvb.ro .

 

Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe adresa de web a societatii, www.oil-terminal.com/actionariat 2010-2018/adunari-generale/2018/ AGOA 04(05).04.2018, incepand cu data de 05.03.2018.

Comments

comments

Mihaela Tîrpan

About The Author

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!