Connect with us

Actual

ANR dă două milioane de lei pentru servicii de dezvoltare software

Maria Ionescu

Publicat

la data de

În cursul zilei de azi, Autoritatea Navală Română a postat pe site-ul SEAP că va organiza o licitație deschisă cu o valoare foarte mare, respectiv 2.067.058, 56 lei pentru a cumpăra servicii de dezvoltare software pentru siguranța navigației. Anunțul de participare postat are numărul 176657/29.06.2017. Potrivit acestuia, contractul se înscrie într-un program finanțat din fonduri comunitare. De fapt, sunt 50% venituri proprii ale ANR și 50% Fonduri CEF (Connecting Europe Facility). Termenul limită de depunere a cererilor de documente sau pentru a avea acces la documente este 28.07. Până pe data de 3 august se pot primi oferte sau cereri de participare. După aceea, este o data limiă de evaluare a ofertelor, respectiv pe 28.08, la sediul SEAP. ANR, ca partener în cadrul proiectului RIS COMEX, își propune să inițieze execuția sarcinilor ce îi revin în cadrul acestui proiect, prin contractarea activităților de analiză, concepție, elaborare a specificațiilor, elaborare a soluției de asigurare a calității și a prototipurilor funcționale aferente infrastructurii naționale RIS privind funcționarea serviciilor RIS de tip „coridor”. Iată câteva detalii importante din postarea pe SEAP: ”Cuantumul garantiei de participare: 20.600 lei; 2.perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor; 3.modalitatea de constituire: conform prevederilor art. 36 alin. (1) ÷ (7) din H.G. nr. 395/2016 . Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO42TREZ2315005XXX024509, Trezoreria Mun. Constanta, Autoritatea Navala Romana, CUI 11055818. Garantia de participare poate fi constituita si în alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor (SEAP). Garantia de participare se va depune, în SEAP (atasata DUAE si propunerii tehnice), pana la data limita de depunere a ofertelor înscrisa în anuntul de participare. GP poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza modelul din sectiunea formulare- Formularul B sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 36 alin. (2) – (4) din H.G. nr. 395/2016. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. – cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea fara TVA a contractului . – modalitatea de constituire a GBE: se poate constitui in oricare din formele prevazute la art. 40 alin (1) – (9) din H.G 395/2016, prin: – virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3) – (5) aplicandu-se corespunzator. – prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, cu resp. preved. art.40 alin.(3)-(9) din H.G. nr.395/2016. Precizam ca autoritatea contractanta avand calitatea de autoritate publica, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.” Suntem curioși câte companii se vor prezenta la această licitație și de unde anume sunt ele. Vom reveni cu detalii!

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Bobocii Forțelor Navale depun miercuri jurământul militar

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale organizează miercuri, 24 octombrie, ora 8,00, ceremonia de depunere a Jurământului Militar. Astfel, va fi consfinţit legământul suprem al celor 115 viitori marinari militari faţă de Patrie şi de popor.

79 de studenţi şi 36 de elevi vor participa la evenimentul la care le vor fi alături reprezentanţi ai Statului Major al Forţelor Navale, comandanţi din Marina Militară, dar şi apropiaţi ai lor.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Raport DVS pentru luna octombrie: aproape 5.000 de kg de carne şi produse din carne, confiscate

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

DSVSA Constanţa realizează acţiuni de evaluare, supraveghere şi control în unităţile supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în baza legislaţiei sanitare veterinare în vigoare prin tehnici, proceduri specifice şi recoltări de probe pentru supravegherea, prevenirea, controlul şi eradicarea bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi supravegherea şi controlul în domeniul siguranţei alimentelor.

Acţiunile de supraveghere şi control desfăşurate de inspectorii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa în perioada 01.10.2018 – 19.10.2018, s-au materializat prin verificări la 191 de obiective:

3 unități de tăiere, 1 centru colectare pește, 1 unitate de produse proaspete din pescuit, 1 unitate procesare carne, 4 unități de prelucrare lapte, 1 centru colectare lapte, 1 centru prelucrare lapte, 32 de depozite alimentare, 34 de super/hipermarket-uri, 12 magazine alimentare, 41 de laboratoare cofetărie/patiserie, 5 mijloace de transport auto, 11 unități de fabricare pâine și specialități de panificație, 16 unități de comercializare produse congelate, 1 unitate fabricare vin, 14 depozite semințe de consum, 2 unități de morărit, 2 unități fabricare produse de patiserie conservată, 2 unități produse zaharoase, 1 unitate fabricare apă de masă, 2 unități de fabricare a altor produse alimentare, 2 unități de ambalare produse alimentare, 2 unități de fabricare ulei.

 În urma controalelor s-au constatat neconformităţi cu privire la:

  • efectuarea transporturilor de produse de origine animală fără documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
  • comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;
  • condiții necorespunzătoare de igienă în spațiile de producție;
  • neanunţarea de către persoanele juridice a începerii activităţii supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, au fost aplicate  7  sancţiuni contravenţionale, în valoare de 21.000 de lei.

Au fost confiscate şi retrase de la vânzare, următoarele produse alimentare: carne şi produse din carne – 4698 de kg, lapte şi produse lactate – 2269 de kg,  peşte şi produse din peşte – 1413 kg, ouă – 242 de kg. Valoarea acestora este în cuantum de 109928 de lei.

Produsele confiscate au fost dirijate către unităţi de neutralizare a subproduselor de origine animală şi a produselor derivate care nu sunt destinate consumului uman şi distruse prin incinerare. (comunicat de presă DSV)

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Iată cum va fi vremea în Dobrogea până la sfârșitul lunii

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor în intervalul 22 octombrie – 4 noiembrie  este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime, mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.

În Dobrogea, temperatura aerului nu va avea variații semnificative în primele zile ale intervalului, astfel încât media regională a temperaturilor maxime se va menține în jurul valorii de 17 grade, iar a minimelor va fi de 8…10 grade.

În data de 25 octombrie vremea se va răci, media valorilor diurne se va situa în jurul a 13 grade, iar a celor nocturne va fi de 5 grade. Ulterior, până la sfârșitul primei săptămâni, temperatura aerului va fi în creștere și astfel, media regională a maximelor va ajunge să se situeze în jurul valorii de 20 de grade, iar a minimelor va fi de 11…12 grade.

În a doua jumătate a intervalului, regimul termic va marca o scădere până la o medie a valorilor diurne de 15…16 grade și a celor nocturne în jurul a 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în zilele de 24, 30 și 31 octombrie.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: