Conecteaza-te cu noi

Actual

Anul şcolar 2023-2024 începe luni – 36 de săptămâni de cursuri, excepţie făcând clasele terminale, 5 vacanţe

Published

on

scoala

Anul şcolar 2023 – 2024, care începe luni, are 36 de săptămâni de cursuri, excepţie făcând clasele terminale, şi 5 vacanţe, fiind aşteptaţi în bănci aproape 3 milioane de elevi. Peste 25.000 dintre ei vor învăţa în trei schimburi, lucru care nu va mai fi, însă, permis din 2025. Conform autorităţilor, încă sunt şcoli cu grupuri sanitare neconforme, aproape 200 de unităţi de învăţământ aflându-se în această situaţie. Anul acesta vor ajunge la catedră peste 3000 de cadre didactice fără studii corespunzătoare. Elevii ar urma să beneficieze de gratuitate la transport, însă transportatorii reclamă că nu au fost consultaţi şi că acest model a eşuat de fiecare dată în ultimii 30 de ani. Începând din acest an, există un Plan de acţiune privind siguranţa şcolară, asumat de mai multe ministere, care vizează, printre altele, violenţa în şcoli şi consumul de droguri. Preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Senatului Nicolae Ciucă şi premierul Marcel Ciolacu şi-au anunţat participarea la festivităţile de deschidere a anului şcolar, Iohannis şi Ciolacu, în Bucureşti, iar Ciucă la Blaj. Şi secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană va fi prezent la unităţi de învăţământ din judeţul Dâmboviţa.

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR

Anul şcolar care începe luni are 36 de săptămâni de cursuri, cu următoarele excepţii: pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 7 iunie 2024; pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 14 iunie 2024; pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică cu excepţi anilor terminali, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 28 iunie 2024; pentru clasele din învăţământul postliceal, durata cursurilor r este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Elevii vor avea cursuri în următoarele intervale:

Advertisement

–  de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023;

– de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023;

– de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 9 februarie 2024, respectiv vineri, 16 februarie 2024, sau vineri, 23 februarie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educaţiei, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

– de luni, 19 februarie 2024, respectiv luni, 26 februarie 2024, sau luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024;

– de miercuri, 8 mai 2024, până vineri, 21 iunie 2024;

Advertisement

Perioadele de vacanţă

– de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023;

– de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024;

– o săptămână, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în perioada 12 februarie— 3 martie 2024;

–  de sâmbătă, 27 aprilie 2024, până marţi, 7 mai 2024;

Advertisement

– de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024.

Fiecare unitate de învăţământ comunică elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2023, structura detaliată a anului şcolar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

În ziua de 5 octombrie 2023 — Ziua internaţională a educaţiei şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 11 septembrie 2023—26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.  La clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică şi din învăţământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică urmărind şi scopul acestor programe. La clasele din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, se organizează activităţi de instruire practică.

BURSE PENTRU ELEVI
Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial şi liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:
– bursă de excelenţă olimpică I;
– bursă de excelenţă olimpică II;
– bursă de merit – 450 de lei
– bursă socială – 300 de lei
– bursă tehnologică – 300 de lei
Bursele de excelenţă olimpică I şi II reprezintă o nouă categorie de burse introdusă prin Legea învăţământului preuniversitar nr.198/2023.
Cuantumul lunar al burselor de excelenţă olimpică I/internaţională şi II/naţională este diferenţiat în funcţie de nivelul distincţiei obţinute:
– pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe garantat în plată la data acordării acesteia;
– pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
– pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
– pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internaţional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
– bursa de excelenţă olimpică II/naţională este în cuantum de 700 lei/lună şi poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului.
Aceste burse se vor acorda pe întreaga durată a anului şcolar, inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare.
Bursa de merit reprezintă o formă de stimulare a performanţei elevilor.
Conform Legii învăţământului preuniversitar nr.198/ 2023, bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin metodologia-cadru.
În anul şcolar 2023-2024, cuantumul bursei de merit alocate din bugetul Ministerului Educaţiei va fi de 450 lei pe lună. Aceste burse se vor plăti pe perioada cursurilor şcolare.
Bursa socială reprezintă o formă de sprijin pentru elevii din medii dezavantajate, din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar.
Cuantumul bursei sociale în anul şcolar 2023 -2024 va fi de 300 lei pe lună, iar bursa se va plăti pe toată perioada anului şcolar, inclusiv pe timpul vacanţelor şcolare.
Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile metodologiei-cadru, în conformitate cu priorităţile Ministerului Educaţiei. Se acordă elevilor care frecventează învăţământul tehnologic şi care se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite prin metodologia-cadru;
CARE E STAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat vineri că în acest moment există 189 de unităţi de învăţământ cu grupuri sanitare neconforme, grupate în 148 de unităţi administrativ teritoriale. Ea a precizat că urmează să se aloce peste 14,5 milioane de lei pentru a rezolva situaţia în 159 de unităţi de învăţământ, iar pentru restul de 30 de şcoli va fi solicitată Ministerului Finanţelor o suplimentare de linie bugetară la rectificare.

Advertisement

”Dacă ne uităm la ultimii ani, vedem că de la peste 2.000 de unităţi de învăţământ în această situaţie am ajuns sub 200, cred că evoluţia este una pozitivă, sperăm ca în cel mai scurt timp să nu mai avem această situaţie”, a declarat ministrul, precizând că aceste unităţi şcolare sunt în unităţi administrativ-teritoriale care nu au canalizare.

Puţin peste 25.000 de elevi vor învăţa în trei schimburi din cauza spaţiilor insuficiente, lucru care însă nu va mai fi permis din anul şcolar 2025 – 2026.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca,  a făcut apel către toate primăriile ca, împreună cu inspectoratele şcolare, să găsească soluţii, iar familiile elevilor să accepte soluţiile care presupun consorţii sau relocarea procesului educaţional, afirmând că ”acolo există o anumită rezistenţă”.

”Noi am făcut toate eforturile şi am solicitat tuturor inspectoratelor cât şi autorităţilor publice locale să încerce să identifice soluţii. Pentru o parte din aceste unităţi de învăţământ, deja avem anunţate soluţii care vor fi utilizate fie la începutul anului şcolar fie la câteva luni după, fiind în finalizare anumite lucrări care ar asigura alte spaţii”, a spus Ligia Deca

NUMĂR INSUFICIENT DE CADRE DIDACTICE

În acest an şcolar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului este de 3.340 faţă de 5.223 în anul şcolar 2022-2023, conform datelor prezentate de ministrul Educaţiei.

”Nu vom avea cazuri în care să nu avem profesori la clasă”, a dat asigurări ministrul Educaţiei.

TRANSPORTUL GRATUIT AL ELEVILOR

Advertisement

Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat beneficiază de gratuitate la serviciile de transport public local, inclusiv metropolitan şi judeţean, rutier, naval, cu metroul precum şi feroviar, pentru toate categoriile de trenuri clasa a II-a, pe tot parcursul anului şcolar.

Ministrul Ligia Deca a precizat că au fost stabilite facilităţi suplimentare la transportul elevilor, faţă de ceea ce a fost până acum, prin introducerea unei noi categorii de beneficiari la gratuitate privind transportul, şi anume şcolile înscrise în registrul special al unităţilor de învăţământ preuniversitar care funcţionează după un curriculum străin.

”De asemenea, s-a prevăzut că elevii din învăţământul preuniversitar care locuiesc şi învaţă în judeţul Ilfov beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul”, a anunţat Deca.

Ea a menţionat că pentru transportul feroviar, operatorii de transport vor emite elevilor titluri de călătorie pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a pe orice relaţie de călătorie, pe perioada anului şcolar. În ceea ce priveşte transportul cu metroul, gratuitatea se acordă în baza unui abonament lunar tot pe parcursul anului şcolar, iar decontarea de face din bugetul Ministerului Transporturilor.

”În ceea ce priveşte gratuitatea la transportul public local şi metropolitan rutier, judeţean şi interjudeţean, elevii buneficiază de transport public între localitatea de domiciliu şi localitatea în care sunt şcolarizaţi”, a afirmat ministrul, precizând că în cazul în care nu există serviciu de transport public şi nici transport al unităţii de învăţământ sau al administraţiei locale, se vor acorda sume forfetare, cum se acorda în cazul navetei. În acest caz, acordarea gratuităţii se face prin decontarea de la bugetul Ministerului Educaţiei.

Cu toate acestea, reprezentanţii Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT) au transms, cu o zi înainte de începerea anului şcolar, că, în lipsa listelor cu elevii care au gratuitate, operatorii de transport trebuie să emită bilete de călătorie contra cost. Apoi, aceştia vor depune o întreagă documentaţie pentru recuperarea sumelor respective şi vor aştepta pentru o perioadă nedeterminată să primească banii de la stat.

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions