Actual

Bilanțul activităților Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța în anul 2017

ian. 31, 2018 Mihaela Tîrpan

Ioan Albu, prefectul județului Constanța, a prezentat astăzi Raportul de evaluare a activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în anul 2017.

Pe parcursul anului 2017 au fost convocate şi s-au desfăşurat 17 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din care 2 ordinare şi 15 extraordinare în cadrul cărora au fost emise 15 hotărâri vizând aprobarea documentelor supuse analizei. A fost prezentat modul gestionării situaţiilor de urgenţă, participarea membrilor CJSU la exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire.

În anul 2017 au avut loc 6 videoconferințe în care au fost dispuse măsuri pentru prevenirea și/sau gestionarea situațiilor de urgență la nivelul județului Constanța. Pe parcursul anului 2017 membrii CJSU au participat la 7 exerciţii interne, în cooperare cu celelalte structuri din cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, care au testat capacitatea de răspuns, cooperare și intervenție precum și de asigurare a fluxului informațional în cazul producerii unor evenimente generatoare de situații de urgență. De asemenea, au avut loc:

– 7 exerciţii de alarmare publică pe diverse tipuri de risc sau conflict armat şi 70 de exerciţii de evacuare executate la unităţile de învăţământ;

– 51 de aplicaţii desfăşurate cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;

– 6 controale efectuate la construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

– controale efectuate pe linia protecţiei civile în 19 localităţi aflate în zona de inundabilitate.

În scopul prevenirii și limitării efectelor fenomenelor hidrometeorologice, CJSU a transmis 291 avertizări/atenționări meteorologice către Comitetele Locale pentru Situații de Urgență și alte instituții cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență, a transmis adrese către membrii C.J.S.U. şi preşedinţii C.L.S.U. pentru aplicarea măsurilor dispuse de către Preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a informat Ministerul Afacerilor Interne asupra situaţiilor deosebite înregistrate în judeţul Constanţa și a colaborat cu instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență în vederea prevenirii și/sau gestionării acestora.

Tot în cadrul ședinței de astăzi au fost supuse analizei direcţiile de acţiune şi propunerile pentru eficientizarea activităţii CJSU pentru anul 2018. Printre acestea se pot enumera adoptarea unor măsuri preventive și intensificarea colaborării între instituțiile cu funcții de sprijin pe tipurile de risc. (comunicat Biroul de presă al Instituției Prefectului Județului Constanța)

Comments

comments