Connect with us

Administratie

Care sunt restricțiile de acces în Zona Peninsulară. Riveranii au voie doar cu o mașină

Publicat

la

Conducerea Primăriei Constanța a realizat un nou regulament de acces în Zona Peninsulară după ce vechea formă a fost anulată de instanță la inițiativa Constanța Altfel. Cei mai afectați vor fi cei care locuiesc în zonă și care vor avea voie doar o singură mașină pe unitate locativă și care vor avea voie să parcheze doar în locurile special amenajate.
Din punct de vedere al destinației Z.P. este separată în două părți:
a)Zone exclusiv pietonale (cu destinație pietonală cu excepția desfășurării unor
evenimente sociale, culturale și/sau sportive, a executării de lucrări de construire,
amenajare și modernizare, în situații de intervenție pentru situații de urgență sau situații speciale):
• Faleza promenadă Cazino Constanța;
• Bd. Tomis (segmentul cuprins între Str. Traian și Str. Vasile Alecsandri,
segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str. Sulmona și segmentul
cuprins între Str. Sulmona și Piața Ovidiu);
• Piața Ovidiu și Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Petru Rareș
și Piața Ovidiu).
Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele
stabilite în anexa nr. 1 la regulament.
b) Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderent pietonală și ocazional
carosabilă):
• Str. 9 Mai;
• Str. Arhiepiscopiei;
• Str. C. A. Rosetti;
• Str. Callatis;
• Str. Căpitan Vasile Țurcanu;
• Str. Constantin Brâncoveanu;
• Str. Crângului;
• Str. Cristea Georgescu;
• Str. Dianei;
• Str. Dimitrie Cantemir;
• Str. Doinei;
• Str. Dr. Aristide Karatzali;
• Str. Dr. Francisc Reiner;
• Str. Ecaterina Varga (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str.
Callatis);
• Str. Grigore Tocilescu;
• Str. Horia;
• Str. Ion Theodorescu Valahu;
• Str. Krikor H. Zambaccian;
• Str. Maior Gheorghe Șonțu;
• Str. Marcus Aurelius;
• Str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Piața
Ovidiu);
• Str. Nicolae Titulescu;
• Str. Orient;
• Str. Ovidiu;
• Str. Petru Rareș;
• Str. Poștei;
• Str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino;
• Str. Remus Opreanu;
• Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989;
• Str. Sulmona;
• Str. Traian (segmentul cuprins între Str. Doinei și Piața Ovidiu);
• Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Termele Romane și Str.
Petru Rareș);
• Str. Vântului.
Art.5.
(1) Străzile din Z.P. devin astfel preponderent pietonale, delimitarea fizică între zona
centrală a străzilor (ocazional carosabilă) și zonele laterale ale acestora (destinate exclusiv pietonilor) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de pavaj sau prin borduri și trotuar.
(2) Circulația rutieră prin Z.P. este permisă ocazional pentru aprovizionare, pentru
furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, pentru
amenajări, pentru furnizorii serviciilor de catering, poștă sau curierat, transport valori,
transport public de persoane cu autovehicule electrice (CT Bus), pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive sau religioase și pentru situații excepționale sau situații de urgență. În Zonele Pietonale, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile, piese de mobilier urban și indicatoare de semnalizare rutieră pentru limitarea sau selecția accesului
vehiculelor.
(2) Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul Z.P. se face în baza unui permis de acces Z.P. cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în Regulamentul Z.P.
(3) Emiterea permisului de acces Z.P. se face de către Direcția generală gestionare
servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța, după depunerea cererilor împreună cu documentele necesare și înregistrarea datelor în baza electronică deținută de către Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța.
Solicitarea eliberării unui Permis de acces Z.P. se poate face de către:
– rezidenți persoane fizice;
– rezidenți persoane juridice;
– instituții publice;
– organizatorii de evenimente;
– furnizorii de servicii sau produse;
– alte persoane fizice/juridice în cazul situațiilor excepționale.
Art.8.
Accesul vehiculelor în Z.P.
(1) Intrarea și ieșirea vehiculelor se efectuează prin punctele prevăzute în anexele
nr. 1 și 2 la regulament, în care sunt amplasate indicatoare de semnalizare rutieră,
elemente fixe/mobile (manuale/automate) pentru blocarea/selecția accesului vehiculelor.
(2) a) Deplasarea vehiculelor în Z.P. se face pe drumul cel mai scurt între punctul de
intrare, amplasamentul destinație (unitate locativă, spațiu comercial, instituție, loc
desfășurare eveniment, etc.) și punctul de ieșire;
b) Deplasarea vehiculelor destinate asigurării întreținerii sau intervențiilor în
domeniul public, la clădiri, rețele de utilități publice, etc. se va realiza similar
reglementărilor de la litera a), sau pe un traseu optim ce cuprinde succesiv punctele de oprire/intervenție.
(3) Viteza de deplasare a vehiculelor în Z.P. este de maxim 30 km/h, pietonii și
activitățile desfășurate în perimetrul Z.P. având prioritate în raport cu deplasarea
vehiculelor cu excepția vehiculelor prevăzute la art. 7, alin 5 prima teză, în cazul în care se deplasează cu mijloacele de semnalizare luminoase și acustice în funcțiune;
(4) Modelul permiselor de acces în Z.P. și al formularelor necesare pentru eliberarea
acestor permise sunt cuprinse în anexele nr. 3-16 ale prezentului regulament;
Tipurile de permise de acces în Z.P., perioada de valabilitate și condiții de acces
(1) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE – pe perioada
valabilității actului de deținere a locuinței situată în Z.P., pentru vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 2.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pentru un vehicul pentru fiecare unitate locativă sau se acordă în funcție de numărul de locuri de parcare deținute, cu destinația de parcare, staționarea/parcarea fiind interzisă pe domeniul public în afara locurilor special amenajate semnalizate prin indicatoare de semnalizare rutieră, conform Regulamentului de circulație al vehiculelor în Zona Peninsulară a municipiului Constanța întocmit de administratorul drumului;
(2) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE – pe perioada
valabilității actului de deținere a spațiului în care își desfășoară activitatea, situat în Z.P., pentru vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 2.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile și se acordă în funcție de numărul de locuri de parcare deținute cu destinația de parcare, staționarea/parcarea fiind interzisă pe domeniul public;
(3) PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE – în perioada aprobată, pentru
vehiculele masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, ce transportă materiale pentru amenajarea locațiilor sau care participă la desfășurarea unor evenimente publice sociale, culturale sau sportive, etc., permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea amplasamentului și traseului de urmat;
(4) PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE – anual, în intervalul orar 23.00-
06.00, pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe drumul cel mai scurt;
(5) PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE – anual, pentru vehiculele
instituțiilor de interes public, cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, în vederea unei bune desfășurări a activității acestora; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și pe drumul cel mai scurt și se acordă în funcție de numărul de locuri de parcare deținute, fiind interzisă staționarea/parcarea pe domeniul public;
(6) PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI – în perioada aprobată, pentru vehiculele cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg utilizate în cadrul lucrărilor de construire, amenajare sau modernizare; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea traseului de urmat și amplasamentului fiind interzisă staționarea/parcarea pe domeniul public;
(7) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE – anual, pentru vehiculele furnizorilor de servicii de utilități publice, pază/monitorizare și administratorul drumului public, care efectuează lucrări sau intervenții în zonă cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, pe drumul cel mai scurt;
(8) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE CATERING, POȘTĂ SAU CURIERAT ȘI TRANSPORT VALORI – anual/în perioada aprobată, pentru vehiculele de transport produse voluminoase (exemplu – torturi nunți în cazul catering sau frigider, mașină de spălat în cazul poștei sau curieratului), având masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe drumul cel mai scurt, fiind interzisă staționarea și parcarea în Z.P.;
(9) PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE RELIGIOASE – în perioada aprobată, pentru vehiculele cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg care participă la desfășurarea unor evenimente religioase (nuntă, botez, înmormântare, etc.) până la ora 19,00; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile (maxim 5 vehicule pentru fiecare eveniment și maxim 2 ore);
(10) PERMIS DE ACCES SITUAȚII EXCEPȚIONALE – în perioada aprobată, pentru
vehicule cu încărcarea de maxim 7,5 tone pe osie, în cazul situațiilor excepționale:
microbuze electrice destinate transportului public de persoane (între 8-14 locuri), transport expres bunuri voluminoase (pentru maxim 2 ore), transport electric propriu al hotelurilor/pensiunilor din Z.P. (pentru transportul clienților cu bagaje în Z.P., cu itinerar definit și oprire scurtă, doar 15 minute, pentru încărcare și descărcare bagaje în zona drop off/drop on din apropierea unității de cazare), vehicule care deservesc persoane cu mobilitate limitată sau afectată (până în apropierea domiciliului sau instituției publice la care se deplasează), vehicule de intervenție în cazul unor situații de urgență (cladiri cu risc seismic în stare avansată de degradare), situații excepționale de securitate în cazul unor evenimente publice, vehicule pentru amenajare în cazul proiectelor de reabilitare pe fonduri europene, cu avizul Comisiei de Circulație; permite accesul vehiculelor atât către zonele ocazional carosabile cât și/sau către zonele exclusiv pietonale (cu indicarea traseului de urmat și a amplasamentului), iar solicitarea se efectuează în zilele lucrătoare, cu cel puțin
72 ore înainte de acces.
Art.19.
Proprietarii de vehicule care au acces în Z.P. au obligația de a elibera anumite spații încazul efectuării unor lucrări edilitare sau cu ocazia organizării de evenimente sociale, culturale, sportive, religioase, etc. Proprietarii/deținătorii/utilizatorii de vehicule vor fi informați cu privire la obligația de a elibera spațiul cu minim 48 de ore înainte de dispunerea masurilor de interdicție prin anunțuri publice în mass media, prin aplicarea de înștiințări scrise pe caroseria vehiculului precum și telefonic sau pe e-mail dacă există această posibilitate.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Administratie

Constanța. O arteră importantă din cartierul KM 4-5 intră de săptămâna viitoare în reabilitare

Publicat

la data de

Scris de

Pe strada Liliacului, continuă procesul de modernizare a tramei stradale pe tronsonul delimitat de strada Progresului și strada Pandurului. Se reabilitează infrastructura trotuarelor prin montare de borduri moderne iar de săptămâna viitoare se va interveni și asupra zonei carosabile. Luni, 27 septembrie, marți, 28 septembrie și miercuri, 29 septembrie se va decoperta asfaltul existent, motiv pentru care traficul rutier va fi restricționat parțial, în intervalul orar 08:00-16:00. După finalizarea lucrărilor de frezare, carosabilul va fi îmbrăcat în asfalt.

„Conducătorii auto care locuiesc sau tranzitează zona respectivă sunt rugați să nu parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil pentru a evita ridicarea autovehiculelor. De asemenea, participanţii la trafic sunt rugați să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră și să manifeste atenţie sporită în zona în care se reabilitează trama stradală.“, notează Primăria.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Pas important pentru demiterea primarului din Agigea. USR-PLUS a depus la Prefectură semnăturile pentru referendum

Publicat

la data de

Scris de

Echipa locală USR PLUS Agigea a strâns numărul de semnături necesare și a inițiat procedura de organizare a referendumului local pentru demiterea primarului PSD Maricel Cristian Cîrjaliu. După mai multe luni de eforturi, au fost strânse 2 000 de semnături, depășind astfel numărul de 1 800 de semnături necesare pentru declanșarea acestei proceduri.

Astăzi, USR PLUS Agigea și USR PLUS Constanța au înregistrat la Prefectura Constanța semnăturile strânse și au solicitat organizarea unui referendum local pentru demiterea primarului PSD. Cererea de înregistrarea a fost însoțită de motivele demiterii și de semnăturile necesare, conform O.U.G. 57/2019, art. 162.

„Ne-am consultat cu cetățenii și am ajuns la concluzia că singurul demers prin care putem debloca administrația publică locală este organizarea unui referendum local prin care să îl demitem pe primarul din comuna Agigea. După mai mult de 6 luni, am reușit să strângem numărul necesar de semnături, ba chiar să-l depășim, și astăzi înregistrăm cererea, însoțită de motive, pentru ca procedura să fie demarată de instituția prefectului”, a declarat consilierul local USR PLUS Gabriel Ciobanu, principalul inițiator al acestui demers.

Prezentă la acest eveniment, Anca Dragu, președintele Senatului României, a afirmat că inițierea acestui referendum dovedește că voința cetățenilor contează: „Cetățenii din Agigea au nevoie de un primar care să le apere interesele, nu de unul care se ocupă de afacerile sale personale, cum este cazul actualului primar PSD. Am toată convingerea că această procedură va fi finalizată cu succes și că vom vedea în scurt timp o altă față a localității Agigea.”

Stelian Ion, fostul ministru al Justiției, a declarat că abuzurile de la Agigea trebuie să înceteze, iar localitatea trebuie redată locuitorilor săi: „Suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Autoritățile trebuie să respecte procedurile legale, va trebui declanșat acest referendum, avem așteptarea unei prezențe masive la vot a locuitorilor, pentru ca aceștia să-și redobândească localitatea. Vom sprijini acest demers democratic prin toate mijloacele legale.”

„Primarul PSD Maricel Cristian Cîrjaliu n-a mai convocat Consiliul Local al comunei Agigea de la jumătatea lunii ianuarie a acestui an, deși legea prevede că trebuie convocată cel puțin o ședință pe lună, fiind nemulțumit că a fost votat viceprimar un consilier local USR PLUS, Gabriel Ciobanu, în detrimentul unui consilier PSD. În mod discreționar, deoarece nu a reușit să-și formeze o majoritate în Consiliu Local, primarul PSD a refuzat să emită Hotărârile de Consiliu Local privind alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate, fără de care CL nu poate funcționa. Primarul refuză de asemenea să răspundă la solicitările transmise în baza Legii 544.

Consilierii locali USR PLUS s-au adresat inițial Prefecturii Constanța, care le-a dat dreptate, reținând că s-a respectat procedura pentru alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate, însă primarul a ignorat răspunsul prefectului.

Primarul PSD Cristian Maricel Cîrjaliu este la al patrulea mandat la conducerea comunei, el fiind trimis în judecată pentru abuz în serviciu, pentru un prejudiciu de aproape 4 milioane de euro. La alegerile locale de anul trecut, Cîrjaliu a câștigat alegerile cu doar 31 de voturi în plus față de candidatul USR PLUS, Gabriel Ciobanu, un tânăr economist de 33 de ani care a intrat în politică din dorința de a schimba în bine viața comunității în care trăiește“ spun cei de la USR.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria a montat coșurile de gunoi de mari dimensiuni. Acum, în unele locuri sunt câte trei pubele

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță că a montarea noile modele de coșuri de gunoi stradale potrivite, pentru zonele de promenadă și zonele intens circulate, și înlocuirea celor existente.

„Coșurile de gunoi vechi, cele mai multe dintre ele având cuva metalica ruginită ori au fost vandalizate, sunt ridicate de angajații Direcției Generale Gestionare Servicii Publice, urmând ca unele dintre ele să fie recondiționate, iar cele ce nu mai pot fi folosite să fie casate. Ulterior, coșurile recondiționate vor fi reamplasate în parcuri, pe bulevarde și în toate spațiile în care este nevoie de coșulețe stradale, în funcție de necesități și de cât de mult sunt circulate zonele respective.

Amintim că, de curând, municipalitatea a achiziționat pentru zonele de promenadă, zone pietonale, intens circulate, 400 de coșuri de gunoi de mari dimensiuni (110 litri). Potrivit e-licitatie.ro, la momentul publicării anunțului de licitație, valoarea estimată a contractului se ridica la 1.176.400 de lei. La un calcul simplu, Primăria Constanța a dat pe un coș de gunoi 2,941 de lei, aproximativ 600 de euro. (Sursa foto: Facebook)

Citește și:

Primăria lui Chițac vrea să cumpere 400 de coșuri de gunoi cu 1,2  milioane de lei

Chițac îl aprobă pe Făgădău: Constanța, oraș bogat! Primăria pune coșuri de gunoi de 600 de euro bucata

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: