Connect with us

Societate

Ce planuri au autoritățile din Constanța pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității mediului

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Dumitru Jeacă, prefectul județului Constanța, a convocat Colegiul Prefectural în ședință de lucru, pe ordinea de zi aflându-se și planul pe care autorităților îl au pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului.

Vă prezentăm materialul pe care reprezentanții APM Constanța îl vor susține în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, material pus la dispoziție de către Biroul de presă al Instituției Prefectului:

Legea calitatii aerului este cea care stabileste cum se face gestionarea calitatii aerului inconjurator. In fiecare zona sau aglomerare se delimiteaza arii care se clasifica in regimuri de gestionare, in functie de rezultatul evaluarii calitatii aerului. Acolo unde valorile concentratiilor  poluantilor sunt peste valorile limita sau valorile tinta, avem regim de gestionare I si se impune elaborarea planurilor de calitate, pentru a se reveni sub valorile limita si tinta corespunzatoare. Daca valorile concentratiilor poluantilor sunt sub valorile limita sau tinta, se elaboreaza plan de mentinere a calitatii aerului. In ceea ce priveste planurile de actiune pe termen scurt, acestea sunt initiate de APM daca se depasesc pragurile de alerta sau informare pentru 3 ore consecutiv sau daca exista acest risc (nu a fost cazul).

Evaluarea calitatii aerului se face cel putin la 5 ani sau mai des, daca este nevoie. Evaluarea include 2 elemente:

 • Masuratorile realizate prin statiile automate de monitorizare
 • Modelarea matematica a emisiilor rezultate din aplicatia informatica SIM – Inventar emisii, unde datele de intrare sunt chestionarele completate de operatori economici si primarii

Rezultatele evaluarii sunt urmate de emiterea unor ordine de ministru care includ  listele cu regimurile de gestionare  in care se incadreaza zonele (stabilite la nivelul judetelor) si aglomerariile (municipii cu mai mult de 200.000 locuitori)

Ordinul nr.1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unitatile administrativ teritoriale intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerarile prevazute in anexa 2 a Legii 104/2011, incadreaza judetul Constanta si municipiul Constanta in regimul de gestionare II, de aici rezultand obligativitatea intocmirii planului de mentinere a calitatii aerului pentru oxizi de azot, pulberi in suspensie PM10 si PM2.5, benzen, nichel, dioxid de sulf, monixid de carbon, plumb, arseniu, cadmiu. Planul va contine masuri pentru pastrarea nivelului poluantilor sub valorile limita, respectiv sub valorile tinta.

Autoritatea responsabila de elaborarea si punerea in practica a Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Constanta este Consiliul Judetean Constanta. Comisia Tehnica pentru elaborarea Planului de mentinere a calitatii aerului in judetul Constanta a fost constituita prin Dispozitia Vicepresedintelui Consiliului Judetean Constanta nr.651/05.10.2015 si completata prin  Dispozitia nr. 249/01.02.2016. Planul a fost elaborat, a fost supus dezbaterii publice, a fost analizat in comisia de analiza in vederea avizarii, s-a constatat ca nu sunt in totalitate respectate cerintele Legii 104/1011 si ale HG 257/2015 si a fost returnat la Consiliul Judetean in vederea in vederea modificarii si completarii.

In anul 2018 Ministerul Mediului a realizat o noua evaluare a calitatii aerului. In consecinta a fost emis Ordinul nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitatile administrative teritoriale intocmite in urma incadrarii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomerarile prevazute in anexa 2 la Legea 104/2011privind calitatea aerului inconjurator, aglomerarea Constanta se incadreaza in regimul de gestionare l pentru indicatorul dioxid de azot/oxizi de azot (NO2/NOx), pentru care este necesara initierea Planului de calitate a aerului. In ceea ce priveste zona aferenta judetului Constanta(mai putin municipiul Constanta), se mentine incadrarea in regimul de gestionare II.

Incadrarea in regimul I de gestionare pentru municipiul Constanta a fost cauzata de valorile concentratiilor de NO2 inregistrate la statia de trafic CT1 situata in zona Casei de Cultura. Primaria Constanta a initiat elaborarea Planului de calitate a aerului la scurt timp dupa emiterea Ordinului 598/2018.  Primaria Constanta a solicitat in regim de urgenta la APM Constanta datele despre sursele de emisie, necesare elaborarii planului. Prin adresa 6800/31.10.2019 au fost puse la dispozitia primariei atat datele solicitate (rezultate din inventarul emisiilor si transmise la APM Constanta de catre ANPM) cat si datele prevazute la art.15 din HG 257/2015, detinute de APM Constanta.

Propunerea de plan a fost elaborata iar in data de 11 decembrie  publicul a fost anuntat in presa locala si nationala ca aceasta poate fi consultata la Primaria Constanta, la APM Constanta, precum si pe paginile de internet ale celor doua institutii. Publicul a avut posibilitatea sa trimita comentarii, intrebari sau opinii pana la data de 9 ianuarie 2019. Nu s-au primit comentarii, nici la Primaria Constanta, nici la APM.  Dezbaterea publica a fost anuntata de asemenea in presa si  a avut loc la data de 1 februarie 2019 la ora 16.  Au participat persoane interesate si ONG-uri.

Propunerea de plan de calitate a aerului a fost depusa la APM Constanta in scopul avizarii cu nr de inregistrare 2300/20.02.2019. Urmeaza sa se intruneasca grupul de lucru stabilit prin decizie a Directorului executiv al APM. Membrii grupului de lucru vor analiza continutul Planului si concordanta acestuia cu cerintele Legii 104/2011 si HG 257/2015.  Daca se va constata ca sunt indeplinite cerintele mentionate, planul va trimis spre avizare la ANPM.

Legea calitatii aerului nr. 104/2011 prevede atributii pentru autoritatile judetene si locale, in legatura directa sau indirecta cu planurile de calitate:

 1. Institutia Prefectului:
  • asigura la nivel de judet, aplicarea si respectarea dispozitiilor din Legea calitatii aerului
  • coordoneaza elaborarea si aplicarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si a planurilor de calitate a aerului intormite pentru mai multe unitati administrativ-teritoriale invecinate (nu este cazul la noi).
 2. Politia Romana, prin structurile subordoonate:
  • organizeaza si asigura masurile de reglementare, fluidizare si dirizare a circulatiei rutiere
  • colaboreaza cu alte autoritati publice pentru imbunatatirea organizarii, sistematizarii, semnalizarii si semaforizarii traficului rutier
 3. Presedintele Consiliului Judetean:
  • asigura la nivel judetean, respectarea Legii calitatii aerului in sfera de responsabilitate
  • propune spre aprobare consiliului judetean planurile de calitate a aerului pentru mai multe UAT invecinate in 30 zile de la data avizarii (nu e cazul la noi)
  • transmite anual la APM raportul privind realizarea masurilor cuprinse in planul de mentinere a calitatii aerului
 4. Consiliul Judetean:
  • elaboreaza planul de mentinere a calitatii aerului si il aproba prin HCJ dupa avizare
  • realizeaza masurile din planul de mentinere/planurile de calitate si/sau planurile de actiune pe termen scurt care intra in responsabilitatea proprie
 5. Primarii:
  • asigura la nivel local respectarea legii calitatii aerului
  • integreaza cerintele legii calitatii aerului in strategia de dezvoltare durabila la nivel local
  • furnizeaza APM informatia si documentatiile necesare in vederea evaluarii si gestionarii calitatii aerului
  • asigura elaborarea planurilor de calitate si le supun aprobarii consiliului local in 30 zile de la avizare
  • participa la elaborarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si pun in aplicare masurile care intra in responsabilitatea lor
  • participa la elaborarea planurilor de actiune pe termen scurt daca activitatile care duc la depasirea unui prag de alerta sau informare sunt in responsabilitatea lor
  • realizeaza masurile din planurile de mentinere, din planurile de calitate si din planurile pe termen scurt, care intra in responsabilitatea lor si asigura fonduri financiare in acest scop
  • transmit anual la APM raportul privind realizarea masurilor cuprinse in planul de calitate
  • includ amplasamentele punctelor fixe de masurare (statiil automate de monitorizar)e si zona de protectie aferenta in planurile de urbanism
  • marcheaza prin panouri de avertizare limita zonei de protectie a punctelor fixe de masurare
  • asigura informarea publicului
 6. Directia Silvica:
  • Participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de mentinere si a planurilor pe termen scurt
  • Poate efectua activitati suplimentare de monitorizare a calitatii aerului si masuratori indicative, pentru a evalua riscurile pentru starea vegetatiei si a padurilo
 7. Directia de Sanatate Publica
  • participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de calitate si a planurilor pe termen scurt
  • Cand sunt informate de APM despre riscul depasirii pragului de alerta/informare, evalueaza riscurile pentru sanatarea populatiei si propun masuri imediate si preventive pentru protectia grupurilor sensibile
 1. Directia Agricola
  • pune la dispozitie anual informatiile necesare elaborarii inventarelor de emisii provenite din activitati specifice
 1. Garda de mediu – comisariatul judetean
  • controleaza aplicarea masurilor din planurile de mentinere, planurile de calitate si planurile de actiune pe termen scurt
  • verifica transmiterea datelor de catre operatorii economici in vederea elaborarii inventarelor de emisie
  • informeaza APM cu privire la rezultatele controalelor efectuate cu privire la calitatea aerului
 1. APM
  • asigura aplicarea legii calitatii aerului la nivel teritorial
  • monitorizeaza calitatea aerului prin operarea statiilor automate, colectarea si validarea datelor
  • asigura pastrarea datelor de calitate a aerului
  • colaboreaza cu celelalte autoritati teritoriale si locale pentru colectarea datelor pentru inventarul emisiilor
  • elaboreaza impreuna cu titularul de activitate si cu autoritatile implicate, planurile de actiune pe termen scurt
  • monitorizeaza efectele aplicarii masurilor din planuri
  • asigura informarea publicului cu privire la calitatea aerului

Comments

comments

Societate

160 de vârstnici din Constanța vor fi îngrijiți la domiciliu

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Începând cu data de 15 octombrie a.c., Direcția Generală de Asistență Socială Constanța implementează – în calitate de beneficiar – proiectul cu titlul „SSM@160 – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța”, SMIS 125595, în baza contractului de finanțare nr. 7005/10.04.2020 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud-Est.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.783.928,41 lei, din care 2.366.339,15 lei asistență financiară nerambursabilă și 417.589,26 lei valoarea cofinanțării beneficiarului.

Acest proiect va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni și are ca obiectiv general reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii integrate de îngrijire la domiciliu pentru un număr de 160 de persoane vârstnice din municipiul Constanța în scopul depășirii situației de vulnerabilitate.

Serviciile de îngrijire la domiciliu vor fi furnizate de personal specializat și vor consta în ajutor pentru îndeplinirea activităților de bază ale vieții zilnice (asigurarea igienei corporale, îmbrăcarea și dezbrăcarea, hrănirea și hidratarea etc.), acordarea de ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice (prepararea hranei, activitățile de menaj și spălătorie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, socializare, etc.), împreună cu servicii de recuperare/reabilitare (kinetoterapie, fizioterapie etc.) și servicii medicale (consultații, îngrijiri medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, administrarea de medicamente etc.), mici servicii de reabilitare și adaptare a mediului ambient.

Prin acest proiect se are în vedere ridicarea gradului de dezvoltare economico-socială a comunităților din care sunt membrii grupului țintă prin creșterea șanselor de ocupare printr-o intervenție coerentă, prin oferirea unui cadru prin care piața muncii poate folosi în mod eficient resursa umană cu competențe îmbunătățite.

Vor fi furnizate sesiuni de formare profesională în ocupația de „Îngrijitor bătrâni la domiciliu” pentru un număr de 32 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și care, ulterior obținerii competențelor, vor furniza servicii de îngrijire la domiciliu.

”Proiectul „SSM@160 – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Constanța” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.”, precizează Mihaela Scutariu, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

(VIDEO) Dr. Adrian Bîlbă prezintă Microrezervația din incinta CMSN Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de 1 decembrie, când afară era zăpadă, pe pagina oficială a Microrezervației Constanța a fost postat un videoclip prin care dr. Adrian Bîlbă, director al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, făcea o scurtă prezentare a acesteia.

”Microrezervația este gândită ca un parc cu animale, o microdeltă. Un loc în care predomină vietățile acvatice ce constituie bucuria Deltei, bucuria Dobrogei. Mesajul nostru este un mesaj de a îngriji aceste animale, de a respecta biodiversitatea și de a face tot ce ne este posibil să păstrăm natura așa cum este ea: să fim grijulii și responsabili față de tot ceea ce puteam face și ar putea strica. Inclusiv de aruncatul gunoiului. Atunci când trebuie să o facem, să fie într-un loc în care să se permită reciclarea.”, a precizat Adrian Bîlbă.

El a spus că trăim într-o zonă în care este foarte important comportamentul nostru.

”Trăim într-o arie geografică împrejmuită de apă, lacustră, unde comportamentul nostru față de natură este mai important, întrucât se vede, plasticul ajunge în apă ca microplastic, ajunge după aceea să ne intoxice și pe noi. Și să devenim responsabili pentru niște modificări importante.”, a menționat Adrian Bîlbă în filmul de prezentare.

El a ținut să precizeze că la ora actuală nu se poate vizita Microrezervația, dar a lansat această invitație pentru zilele viitoare, când orașul nostru va ieși din carantină.

”Vă urez o vizită plăcută la Microrezervație. Bineînțeles că vizita se va realiza atunci când vom avea această posibilitate, când carantina se va termina și să o facem în niște condiții  relaxate, de responsabilitate și dragoste față de animnale.”, și-a încheiat directorul Bîlbă prezentarea.

Reamintim că Microrezervația a intrat în circuitul public în anul 1985. Aceasta se întinde pe o suprafaţă de circa 12 ha din care 2 ha reprezintă luciu de apă cu vegetaţie palustră. Acest obiectiv a fost creat în ideea de a oferi vizitatorilor o imagine cât mai complexă asupra naturii dobrogene.
Patrimoniul acestui obiectiv deţine avifauna acvatică (pelicani, lebede, raţe şi gaşte sălbatice), avifauna terestră (păuni, fazani) şi mamifere (mufloni, cerbi lopătari, căpriori).
Mai jos vă invităm să urmăriți prezentarea video realizată de diretorul CMSN, Adrian Bîlbă:

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

OFICIAL! Persoanele care merg să voteze în / din localităţi carantinate au nevoie de declaraţie pe propria răspundere

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, explică, într-un răspuns pentru Biroul Electoral Central, condiţiile în care persoanele din afara localităţilor carantinate se pot deplasa în localităţi carantinate pentru a vota.

Potrivit documentului semnat de Raed Arafat, persoanele care merg în/din localităţi carantinate pentru a vota sau pentru a participa la organizarea procesului electoral trebuie să aibă asupra lor o declaraţie pe propria răspundere în care să precizeze motivul deplasării.

Arafat mai precizează că restul detaliilor, cum ar fi condiţiile în care se desfăşoară votul în interiorul localităţilor carantinate, sunt prevăzute în ordinele speciale de carantinare pentru fiecare zonă.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: