Connect with us

Administratie

Chițac continuă să convoace ședințele de Consiliu Local în format online

Published

on

Consiliul Local Municipal Constanța a fost convocat în ședință ordinară vineri, 29 aprilie, ora 11.00 pentru a dezbate 33 de proiecte de hotărâre. După cum era de așteptat, și de această dată, ședința se va desfășura online, în loc de o întâlnire cu prezență fizică cum ar fi fost și normal. Însă, probabil că primarul Chițac va veni de această dată cu scuza că este o perioadă de vacanță, iar mulți consilieri sunt plecați în vacanță.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 12.03.2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.03.2022;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.03.2022;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I din anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 ale CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 23/2018;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Celulozei, calea ferată și limite cadastrale, inițiator Euro House Construct SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile parter – depozitare, comerţ en-gros, spaţii de prezentare, birouri, bd. Aurel Vlaicu nr. 143, investitor Pălimaru Constantin Alin;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/2, investitor Pak Autotrans SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E, bd. Aurel Vlaicu, zona Metro I, parcela A592/20, lot 2/2/2/1, investitor Pavel Sebastian;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil multifuncțional P+3E, restaurant Estival, Stațiunea Mamaia, zona Tabăra Nord, investitor Carzo Estival SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Calafatului nr. 37, investitor Marinică George;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil birouri S+P+4-5E – modificare HCL nr. 538/2000, bd. Ferdinand nr. 6, investitor Alexa Gheorghe;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință de vacanță cu spațiu comercial la parter, str. Jean Bart nr. 38, investitor Herda Iulian;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă și birouri, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1 – str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor Solid House SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+3-4E cu funcțiunea de structură de primire turistică – unități de cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, lot 18, careu 41, investitor Veniamin Nicolae;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile cu funcțiunea de unități mici și mijlocii productive și de servicii, str. Septimius Severus nr. 7, investitor Constantinescu Ionuț – Mircea;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3C şi limite cadastrale, iniţiat pentru parcela A 610/1, lot 1+2, inițiator Proximus Andremar SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ștefănescu Marian Laurențiu, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța bd. Mamaia nr. 331A, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenurilor identificate cu numerele cadastrale 253963, 254095, 253985, 253986, 253987 situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegarea a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Constanța, asupra unor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru administrarea eficientă a bunurilor aflate în administrarea/proprietatea R.A.E.D.P.P. Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța str. Ștefan Cel Mare nr. 90 (zona A), în suprafaţă utilă de 100,59 mp și beci în suprafață de 72,37 mp;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta