Connect with us

Administratie

Chițac și-a însușit proiectul PSD de modificare a regulamentului parcărilor și l-a introdus pe ordinea de zi

Published

on

Consiliul Local al municipiului Constanța în ședință ordinară, luni, 31 octombrie 2022, de ora 12.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Pe ordinea de zi figurează proiectul de hotărâre nr. 243/2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța. Culmea este că pe ordinea de zi a fost propus proiectul de hotărâre inițiat de consilierii PSD, care au venit cu el mult după cel al consilierilor USR și PNL, ce nu a fost propus pe ordinea de zi. Interesant este și faptul că primarul Vergil Chițac s-a trecut ca inițiator în dreptul proiectului PSD.

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.09.2022;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.09.2022;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.09.2022;
 4. Raport privind gestionarea patrimoniului municipiului Constanța pe anul 2021;
 5. Raport privind deplasarea domnului primar Vergil Chiţac la Cahul, Republica Moldova, în perioada 22-23 septembrie 2022;
 6. Proiect de hotărâre nr. 539/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului Constanța” (post-mortem) domnului Anatole Arthur Seraphin Magrin;

inițiatori: grupul consilierilor locali ai PNL

– avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 603/2022 privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III din anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 604/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 602/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

iniţiatori, consilierii locali: Ionuț Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian

– avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 578/2022 privind înființarea asociației „Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 579/2022 privind aprobarea închirierii unui spațiu administrativ situat în municipiul Constanța, str. George Enescu nr. 4;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 580/2022 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante de șef secție/laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 581/2022 privind aprobarea organigrama și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 582/2022 pentru modificarea HCL nr. 374/2022 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 583/2022 pentru modificarea HCL nr. 10/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 584/2022 pentru modificarea HCL nr. 258/2022 privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Perdea Verde” – etapa proiect tehnic de execuție;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 585/2022 privind pentru modificarea HCL nr. 459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 586/2022 pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în Zona Inel II”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 587/2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Tomis Nord – Henri Coandă”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre nr. 243/2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 588/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 589/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 611/2022 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 590/2022 pentru modificarea HCL nr. 271/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezibilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 592/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții „Studii tehnice pentru fluidizarea circulației în perimetrul cuprins între sensul giratoriu Hotel Oxford, B-dul Lăpușneanu și B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 591/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții’aferente obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare a intersecției B-dului Mamaia cu B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 593/2022 privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 5, ap. 4;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 594/2022 pentru modificarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 537/2022 privind aprobarea propunerii de clasare în regim de urgență, a imobilului Complex Bar Orient – Restaurant Unirea din stațiunea Mamaia ca monument istoric;

iniţiatori: grupul consilierilor locali ai USR

– avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 595/2022 privind aprobarea regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 596/2022 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța Bd. Mamaia nr. 331A în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 597/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 252063, înscris în cartea funciară nr. 252063, în suprafață de 158,50 mp, situat în municipiul Constanța, strada Ion Andreescu nr. 1, în favoarea numiților Guci George și Guci Anca-Silvia;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 598/2022 privind alipirea unor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanța, situate pe str. Eliberării nr. 46, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 606/2022 privind aprobarea stabilirii obligației de întreținere a spațiilor verzi aferente terenurilor date în administrarea unităților de învățămant/unităților de educație antepreșcolară, precum și de întreținere a arborilor maturi în sarcina UAT Municipiul Constanța, ca titular al dreptului de proprietate;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 607/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 2.538 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Modern, în favoarea societății Modern Caracatița SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 608/2022 privind privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 3.477 mp, situat în municipiul Constanța, b-dul Alexandru Lăpușneanu – restaurant Nord, beneficiar Cușu Iancu și Cușu Mirela;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 599/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 600/2022 privind aprobarea proiectului tehnic „Dezvoltarea, modernizarea şi sistematizarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune prin trecere din LEA JT în LES JT – zona şoseaua Mangaliei” din cadrul obiectivului de investiţii „Deviere instalaţii electrice – Îmbunătăţire mobilitate urbană Bld. 1 Mai – Şos. Mangaliei, Constanţa, Judeţul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 601/2022 pentru modificarea HCL nr. 389/2022 privind aprobarea acordării către Termoficare Constanţa SRL a compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, aferent perioadei 01.09.2021 – 31.12.2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 577/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 84 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ion Ursu nr. 79C, proprietatea privată a Municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 609/2022 pentru modificarea Normelor financiare aprobate prin HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 610/2022 pentru modificarea HCL nr. 273/2022 privind reorganizarea Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa şi aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 538/2022 privind schimbarea denumirii a două străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Campus Universitar;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 573/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karatzali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 574/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 2 imobile P+1E locuire individuală, zona Compozitorilor, str. Eduard Caudella nr. 44B, investitor Marinii Buildings Development SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 268/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Staţiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de promenada Mamaia şi alei carosabile, iniţiator Alex Lux SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 575/2022 privind prelungirea valabilității Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 560/2019;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 576/2022 privind modificarea și îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUD aprobată prin HCL nr. 220/2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 568/2022 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 569/2022 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 570/2022 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Telegondola-Mamaia SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 571/2022 privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 572/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta