Connect with us

Administratie

CJ Constanța bagă aproape 100.000 de lei în agende, calendare și pixuri

Published

on

Conducerea Consiliului Județean Constanța se pregătește pentru sărbătorile de iarnă. Oamenii din subordinea lui Marius Horia Țuțuianu, șeful administrației județene, cumpără agende, calendare, pixuri și sacoșe de aproape 100.000 de lei cu TVA.

Anunțul este postat pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța la secțiunea “Achiziții publice” și va fi una directă.

Valoarea estimată se ridică la 74.320 de lei fără TVA, iar sursa de finanțare este bugetul Consiliului Județean Constanța.

Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SICAP. Autoritatea contractantă va achiziţiona produsul de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. În condiţiile în care oferta declarată câştigătoare se regăseşte în catalogul electronic, achiziţia directă se va realiza prin intermediul SICAP.

Informații suplimentare și clarificări pot fi obținute la Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis, nr.51, tel. 0241.488.413, e-mail: licitaţii@cjc.ro.

Criteriul de atribuire al contractului a fost stabilit preţul cel mai scăzut.

“Oferta declarată câştigătoare este cea cu preţul cel mai scăzut, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor din prezenta invitaţie şi a cerinţelor minime solicitate în specificaţiile tehnice, ataşate prezentei Invitaţii de participare”, se arată în anunțul public.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 07.11.2019, ora 12:00.

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: licitaţii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, bd Tomis, nr.51, Constanţa, până la data limită de depunere a ofertelor, cu adresă de înaintare conform Formular nr.1, în care se va preciza obiectul achiziţiei şi datele de identificare ale ofertantului.

Comments

comments