Actual

CJ Constanța cumpără materiale publicitare pentru campaniile de prevenire desfășurate de Autoritatea de Ordine Publică

feb. 07, 2018 Mihaela Tîrpan

Conducerea Consiliului Județean Constanța anunță intenția achiziționării de materiale promoționale pentru implementarea programelor de prevenire în toate localitățile din județ. Astfel, potrivit documentului, se urmărește achiziționarea de materiale promotionale pentru implementarea programelor de prevenire la care participa Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, cu sprijinul Consiliului Judetean Constanta, impreuna cu Inspectoratul Judetean de Politie Constanta, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Constanta ,,Mihail Kogalniceanu’’ si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Dobrogea” Constanta.

Tipul achiziției pe care autoritatea contractanță îl cere este achiziție directă, iar criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

În ceea ce privește condițiile de participare, pot participa toți operatorii economici interesați indiferent dacă aceştia dețin sau nu cont în SEAP. “Operatorii economici interesati pot posta oferta de pret totala in SEAP, sectiunea
catalogul produse/servicii/lucrari. Ofertantului câştigător i se va solicita până la încheierea contractului,
prezentarea certificatului constator emis de ONRC, valabil la data limita de depunere a ofertelor, din care
să rezulte că ofertantul are înscris obiectul de activitate corespunzător obiectului contractului”, transmite conducerea Consiliului Județean Constanța.

De asemenea, conform aceluiși document, ofertele vor fi insoțite de Scrisoarea de inaintare. Oferta va conține propunerea tehnică şi propunerea financiară. Propunerea tehnică se va elabora astfel încât aceasta să respecte în
totalitate cerințele prevăzute în specificatiile tehnice anexate prezentei invitații.

Ofertantul are obligația să prezinte împreună cu oferta următoarele documente:
– Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

– Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social şi cu privire la relațiile de muncă.

Pretul ofertei se va exprima in lei fara TVA, iar perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 12.02.2018, ora 12:00.
1Adresa la care se transmit/depun ofertele: Toți operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe adresa de e-mail: licitatii@cjc.ro sau la Registratura Consiliului Județean Constanța, B-dul Tomis nr. 51, Municipiul Constanța.

În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condițiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi
selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare. Autoritatea contractantă va achiziționa produsele de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016. In conditiile in care ofertantul desemnat câştigător deține cont in SEAP, achizitia directa se va realiza prin intermediul catalogului SEAP.

Comments

comments