Actual

CJC cumpără servicii pentru degajarea și transportul gunoiului de la Centrul școlar “Delfinul”

apr. 11, 2018 Mihaela Tîrpan

Conducerea Consiliului Județean Constanța a postat pe pagina de internet a instituției un anunț prin care își arată interesul privind încheierea unui contract care are ca obiect „Servicii pentru degajare si transport gunoi, igienizare si curatare teren la Centrul scolar pentru educatie Inclusiva “Delfinul” Constanta”.

Astfel, la capitolul “Descrierea contractului”, autoritatea contractantă, respectiv Consiliul Județean Constanța trece următoarele: Servicii de igienizare si curatare a terenului din strada Semanatorului nr. 8 aferent Scolii Ajutatoare nr. 1, Constanta, de deseuri, moloz si alte materiale, degajare si transport gunoi, conform specificatiilor din referatul de necesitate.

Achiziția va fi una directă, va avea ca sursă de finanțare bugetul Consiliului Județean Constanța, iar operatorii economici interesati pot posta oferta de pret totala in sistemul electronic SEAP, secţiunea catalogul produse/servicii/lucrari. Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP (SICAP).

Important! Ofertantului câştigător i se va solicita, până la semnarea contractului, prezentarea certificatului constatator emis de ONRC, din care să rezulte că poate realiza activităţile care fac obiectul contractului, valabil la data depunerii ofertei.

Criteriul de atribuire stabilit este pretul cel mai scazut.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 17.04.2018 ora 12:00.

Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, conform Formular 1, în care se va preciza obiectul achizitiei.

Valoare maximă estimată este de 7.000 lei fără TVA.

Procedura a fost anulată în data de 5 aprilie din cauza faptului că nu a fost depusă nicio ofertă. Reprezentanții CJ Constanța își încearcă norocul încă o dată. Anunțul a fost postat ieri.

Detalii găsiti în anunț:


01 Invitatie

 

Comments

comments