Connect with us

Societate

CNE Cernavoda caută expert în achiziții publice. Ce alte posturi mai sunt disponibile

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă a scos la concurs mai multe posturi.

Astfel, conducerea Nuclearelectrica informează că este interesat să angajeze un expert în achiziții publice, dar și ingineri și experți în domeniul nuclear.

Iată lista posturilor scoase la concurs:

Denumirea postului
• Expert Achizitii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta

  • • Minim 4 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice;
  • • Minim 8 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Principal
           • Minim 10 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Specialist

Nota: Cerintele de experienta mentionate sunt conditii necesare dar nu si suficiente pentru incadrarea pe pozitia specificata, comisia de selectie urmand sa propuna modul efectiv de incadrare functie de competentele demonstrate de catre candidatul selectat.

• Cerinte specifice:

  • • Experienta in activitati de intocmire documentatii de achizitii publice pentru investitii si servicii complexe
  • • Experienta in activitati de negociere contracte pentru studii, servicii de inginerie, proiecte majore
  • • Experienta in activitati de achizitii de servicii / lucrari pentru proiecte realízate cu fonduri europene – reprezinta avantaj
            • Abilitati de comunicare scris / verbal

• Alte cerinte:

  • • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • • Atestat de expert achizitii publice
  • • Cunostinte privind managementul contractelor pentru proiecte majore de investitii
  • • Capacitate de planificare si organizare, utilizare eficiente a resurselor
  • • Experienta de lucru in echipe de proiect, capacítate de relationare armonioasa cu colaboratorii si colegii
            • Cunoasterea directivelor europene privind achizitiile in sectorul energiei

• Responsabilitati

  • • Elaboreaza documentatii de achizitii publice pentru studii, proiecte, lucrari pe baza specificatiilor tehnice transmise de compartimentele de specialitate (referate de necesitate, strategii, documentatii de atribuire, etc)
  • • Propune criterii de calificare si selectie precum si criterii si factori de evaluare si intocmeste documente justificative
  • • Participa in comisii de evaluare a ofertelor depuse de catre operatorii economici
  • • Participa la solutionarea contestatiilor care apar pe parcursul derularii procedurilor de achizitie
  • • Participa la negocierea contractelor de achizitie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • 1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  • 2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • 3. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contenstatiilor nr 101/2016
  • 4. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
            5. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale (notificata cu numarul C(2016) 6351)

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Alte posturi disponibile

De asemenea, CNE Cernavodă a mai scos la concurs și alte posturi.

Denumirea postului
• Inginer – inginerie pentru procurare (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Inginerie pentru Procurare
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, domeniul mecanic

• Experienta – Nu se aplica

• Cerinte specifice:

  1. • Autorizare RTVI conform PT ISCIR N SCP 1-2008 – constituie avantaj
            • Experienta in proiectarea sau intretinerea echipamentelor mecanice / sistemelor de conducte – constituie avantaj

• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  1. • Cunostinte de operare PC
  1. • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME Sect II, III, V, ANSI/ASME 31.1, B31.3, B16.5, B16.34, CSA B51) si standarde de asigurarea calitatii (NMC 2;6;7;13)
            • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (armaturi, pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare) si sistemelor de conducte

• Responsabilitati

  1. • Identificarea / stabilirea cerintelor tehnice si de calitate aplicabile, conform proiectelor de echipament / sistem, pentru piese de schimb si componente
  1. • Analizarea ofertei tehnice pentru produsele inlocuitoare
  1. • Evaluarea tehnica comparativa de echipamente / componente / piese de schimb in vederea inlocuirii echipamentelor scoase din fabricatie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. PT ISCIR N SCP1-2008 (disponibila pe site-ul ISCIR)
  1. 2. ASME Sect II, III, V
  1. 3. ANSI/ASME 31.1; B 31.3., B16.5, B16.34
  1. 4. Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN):
  1. a. NMC02;
  1. b. NMC06;
  1. c. NMC07;
            d. NMC13

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Un alt post disponibil este:

Denumirea postului
• Expert CNE I – activitati AQ (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta – Minim 10 ani in activitati de asigurarea calitatii (proiectare, dezvoltare si/sau evaluare sistem de management integrat)

• Cerinte specifice:

  1. • Experienta de lucru in proiectarea sistemului de management incluzand: definirea proceselor specifice activitatilor dintr-o centrala nucleara de tip CANDU si intocmirea/verificarea si avizarea documentelor asociate (manual de management, proceduri asociate proceselor sistemului, intocmire, avizare proceduri de interfata, audit intern si la furnizorii de servicii si produse) , din care minim 3 ani pe o pozitie de Inginer cu atributii de conducere activitati si personal / Sef Departament / Sef Compartiment
           • Experienta de minim 10 ani pe un post cu atributii de auditor (audit intern/extern).

• Alte cerinte:

  1. • Familiarizat cu filozofia generala CANDU, legislatie, standarde si bune practici de asigurarea calitatii;
  1. • Aptitudini de coordonare activitati si personal;
  1. • Abilitati de comunicare scris/verbal;
  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
  1. • Cunostinte de baza despre sistemele si procesele tehnologice ale centralei;
  1. • Cunostinte avansate privind standardele de calitate ale obiectivelor nucleare;
  1. • Cunostinte avansate despre standarde si bune practici privind autorizarea furnizorilor de servicii si produse in industria nucleara;
            • Cunostinte despre retehnologizarea centralelor CANDU.

• Responsabilitati

  1. • Intocmeste, avizeaza, dupa caz, manualele de asigurarea calitatii si management integrat si obtine aprobarea lor de la autoritatile competente;
  1. • Elaboreaza/avizeaza proceduri de lucru asociate activitatilor de retehnologizare si de interfata cu alte departamente;
  1. • Organizeaza si efectueaza activitati de calificare autorizare a furnizorilor de servicii si lucrari pentru retehnologizare;
  1. • Avizeaza specificatii tehnice, caiete de sarcini din punct de vedere a includerii cerintelor de asigurarea calitatii necesare achizitiilor pentru retehnologizare;
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 2. Normele CNCAN din seria NMC (1-13)
  1. 3. Standard IAEA : GS-R Part 2- Leadership and Management for Safety
  1. 4. Ghid IAEA : GS-G3.1 – Application of Management System for Facilities and Nuclear Instalation
  1. 5. Gid IAEA : The Management System for Nuclear Instalations
            6. Standard NQA 1/2015 : QA Requirements for Nuclear Facilities Operations

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Puteți aplica pentru unul dintre job-urile dispobilile pe http://www.nuclearelectrica.ro/cne/

 

Comments

comments

Societate

Delfinariul din Constanța va fi extins. Finanțarea ar putea veni de la Ministerul Turismului

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Delfinariul din Constanța se va extinde. Anunțul a fost făcut de directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, doctorul Adrian Bîlbă.

Potrivit declarațiilor sale, prima etapă, cea prin care s-a ajuns la 1.350 de locuri, reprezintă foarte mult pentru insituție, iar planurile Consiliului Județean Constanța nu se opresc aici.

Administrația Județeană și conducerea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii vor extinde și bazinul delfinilor. Mai exact, cele două instituții au decis ca este necesară construirea unui bazin nou.

“Avem în spate un bazin mic, iar mai în spate avem o zonă administrativă, care va fi dărâmată complet și va include ozonă lagună, triplă ca suprafață decât ceea ce avem, triplă ca volum de apă, și așa vom ajunge să excedem normele cele mai severe europene pentru deținerea cetaceelor și pinipedelor. De asemenea, vom avea posibilitatea separării, vom putea ține familii mai mari. Delfinii sunt animale inteligente, care comunică, și un grup de doi este insuficient. Ideal ar fi să fie cinci – șase indivizi într-un grup, de sexe diferite, care să reacționeze natural. Datorită acestui fapt gândim acest sistem lagunar”, a precizat doctorul Adrian Bîlbă, directorul CMSN.

Financiar vorbind, Bîlbă precizează că președintele CJ Constanța, Marius Horia Țuțuianu, a găsit soluția pentru proiectul privind extinderea Delfinariului. În total, 5 milioane de euro vor costa toate lucrările. În ceea ce privește sursa financiară pentru proiect, cel mai probabil că banii vor veni de la Ministerul Turismului, iar achiziția va fi făcută de administrația județeană.

“În felul acesta intrăm în lumea bună a delfinariilor, cu 3 milioane de litri cu sisteme de separație și cu geam de poliacrilic, ce va permite vizionarea delfinilor între reprezentanții, de pe alee”, a spus Adrian Bîlbă.

Detalii despre planurile conducerii CMSNC puteți urmări în interviul realizat cu managerul CMSNC, doctorul Adrian Bîlbă.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Nuclearelectrica vinde un cămin de nefamiliști din Cernavodă

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Nuclearealectrica vrea să vândă un bloc de locuințe, cămin de nefamiliști din Cernavodă.

SNN RO Punctul 7 Combinat Nota Si Anexa

Conducerea companiei solicită, după cum se poate vedea din documentul pe care vi-l punem la dispoziție, aprobarea acționarilor pentru vânzarea activului “Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin de nefamiliști)”, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situat în Strada Salciei nr. 14, Cernvodă, județul Constanța, imobil ce aparține societății.

Potrivit informării destinate acționarilor, prețul de pornire al licitației cu strigare, după regula licitației competitive, este în valoare de 4.148.532 lei, din care valoarea terenului 66.589 lei fără TVA. Pasul de licitare nu va fi mai mic de 5% din prețul de pornire al licitației. Garanția de participare la licitație: 207.426 lei, reprezentând 5% din prețul de pornire al licitației.

Modalitatea de plată agreată: integral sau în rate pe o perioada de minimum 3 ani, cu avans de max. 20%.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Iată programul oficial al Sanctității Sale Papa Francisc în România

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Sanctitatea Sa Papa Francisc va fi primit de preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, în 31 mai, a anunţat, luni, Administraţia Prezidenţială. Vizita în România are loc în perioada 31 mai – 2 iunie la Bucureşti, Iaşi, Şumuleu Ciuc şi Blaj.

”În perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizită Apostolică în România. Vizita de stat a Sanctităţii Sale se desfăşoară la invitaţia Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, care a adresat această invitaţie prima dată în luna mai 2015, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice dintre România şi Sfântul Scaun, şi a reînnoit-o prin scrisoarea transmisă Sanctităţii Sale în luna martie 2017. Invitaţia Preşedintelui României a fost completată de cea a Conferinţei Episcopilor Catolici din România, precum şi de mesajul personal al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătirea şi desfăşurarea vizitei Apostolice în cele mai bune condiţii fiind posibilă cu sprijinul tuturor autorităţilor responsabile, atât publice, cât şi religioase”, a transmis, luni, Administraţia Prezidenţială.

Sursa citată a precizat că vizita Papei Francisc se va desfăşura la Bucureşti, în data de 31 mai, la Şumuleu Ciuc şi la Iaşi, pe 1 iunie, respectiv la Blaj, în data de 2 iunie.

”Preşedintele României îl va întâmpina pe Sanctitatea Sa vineri, 31 mai a.c., ora 11:30, la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă”, urmând ca ceremonia oficială de primire la Palatul Cotroceni să aibă loc la ora 12:00. Vizita în România a Sanctităţii Sale Papa Francisc se va încheia duminică, 2 iunie a.c., ora 17:30, cu ceremonia plecării oficiale de pe Aeroportul Internaţional Sibiu, în prezenţa Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis”, a mai transmis Administraţia Prezidenţială.

Administraţia Prezidenţală a transmis şi întreg programul vizitei:

Vineri, 31 mai 2019

11:30 – Aterizare pe Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Bucureşti
• Ceremonia de bun venit
12:00 – Ceremonia oficială de primire, Palatul Cotroceni
• Ceremonial militar
• Fotografie oficială
Convorbiri tête-à-tête dintre Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, şi Sanctitatea Sa Papa Francisc
13:00 – Întâlnire cu autorităţile, societatea civilă şi corpul diplomatic, Palatul Cotroceni
• Alocuţiunea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis
• Discursul Sanctităţii Sale Papa Francisc
15:45 – Întâlnire privată cu Preafericirea Sa, Părintele Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Palatul Patriarhiei
Întâlnire cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, Palatul Patriarhiei
• Discurs al Sanctităţii Sale
Rugăciune „Tatăl Nostru”, alocuţiuni şi cântări pascale, Catedrala Naţională
• Salut al Sanctităţii Sale
Sfânta Liturghie, Catedrala Catolică „Sfântul Iosif”
• Omilia Sanctităţii Sale

Sâmbătă, 1 iunie 2019

11:20 – Sosire la Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc
11:45 – Sfânta Liturghie, Sanctuarul marian din Şumuleu-Ciuc
• Omilia Sanctităţii Sale
17:25 – Vizită la Catedrala „Sfânta Maria Regină” din Iaşi
Întâlnire Mariană cu tinerii şi cu familiile, Palatul Culturii din Iaşi
• Discurs al Sanctităţii Sale

Duminică, 2 iunie 2019

10:35 – Sosire la Câmpia Libertăţii din Blaj
10:45 – Divina Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi martiri greco-catolici, Câmpia Libertăţii din Blaj
• Omilia Sanctităţii Sale; „Regina Coeli”
15:40 – Întâlnire cu comunitatea romă din Blaj
• Salut al Sanctităţii Sale
17:00 – Sosirea la Aeroportul Internaţional din Sibiu
17:20 – Ceremonia oficială a plecării

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: