Connect with us

Societate

CNE Cernavoda caută expert în achiziții publice. Ce alte posturi mai sunt disponibile

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă a scos la concurs mai multe posturi.

Astfel, conducerea Nuclearelectrica informează că este interesat să angajeze un expert în achiziții publice, dar și ingineri și experți în domeniul nuclear.

Iată lista posturilor scoase la concurs:

Denumirea postului
• Expert Achizitii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta

  • • Minim 4 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice;
  • • Minim 8 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Principal
           • Minim 10 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Specialist

Nota: Cerintele de experienta mentionate sunt conditii necesare dar nu si suficiente pentru incadrarea pe pozitia specificata, comisia de selectie urmand sa propuna modul efectiv de incadrare functie de competentele demonstrate de catre candidatul selectat.

• Cerinte specifice:

  • • Experienta in activitati de intocmire documentatii de achizitii publice pentru investitii si servicii complexe
  • • Experienta in activitati de negociere contracte pentru studii, servicii de inginerie, proiecte majore
  • • Experienta in activitati de achizitii de servicii / lucrari pentru proiecte realízate cu fonduri europene – reprezinta avantaj
            • Abilitati de comunicare scris / verbal

• Alte cerinte:

  • • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • • Atestat de expert achizitii publice
  • • Cunostinte privind managementul contractelor pentru proiecte majore de investitii
  • • Capacitate de planificare si organizare, utilizare eficiente a resurselor
  • • Experienta de lucru in echipe de proiect, capacítate de relationare armonioasa cu colaboratorii si colegii
            • Cunoasterea directivelor europene privind achizitiile in sectorul energiei

• Responsabilitati

  • • Elaboreaza documentatii de achizitii publice pentru studii, proiecte, lucrari pe baza specificatiilor tehnice transmise de compartimentele de specialitate (referate de necesitate, strategii, documentatii de atribuire, etc)
  • • Propune criterii de calificare si selectie precum si criterii si factori de evaluare si intocmeste documente justificative
  • • Participa in comisii de evaluare a ofertelor depuse de catre operatorii economici
  • • Participa la solutionarea contestatiilor care apar pe parcursul derularii procedurilor de achizitie
  • • Participa la negocierea contractelor de achizitie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • 1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  • 2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • 3. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contenstatiilor nr 101/2016
  • 4. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
            5. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale (notificata cu numarul C(2016) 6351)

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Alte posturi disponibile

De asemenea, CNE Cernavodă a mai scos la concurs și alte posturi.

Denumirea postului
• Inginer – inginerie pentru procurare (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Inginerie pentru Procurare
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, domeniul mecanic

• Experienta – Nu se aplica

• Cerinte specifice:

  1. • Autorizare RTVI conform PT ISCIR N SCP 1-2008 – constituie avantaj
            • Experienta in proiectarea sau intretinerea echipamentelor mecanice / sistemelor de conducte – constituie avantaj

• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  1. • Cunostinte de operare PC
  1. • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME Sect II, III, V, ANSI/ASME 31.1, B31.3, B16.5, B16.34, CSA B51) si standarde de asigurarea calitatii (NMC 2;6;7;13)
            • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (armaturi, pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare) si sistemelor de conducte

• Responsabilitati

  1. • Identificarea / stabilirea cerintelor tehnice si de calitate aplicabile, conform proiectelor de echipament / sistem, pentru piese de schimb si componente
  1. • Analizarea ofertei tehnice pentru produsele inlocuitoare
  1. • Evaluarea tehnica comparativa de echipamente / componente / piese de schimb in vederea inlocuirii echipamentelor scoase din fabricatie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. PT ISCIR N SCP1-2008 (disponibila pe site-ul ISCIR)
  1. 2. ASME Sect II, III, V
  1. 3. ANSI/ASME 31.1; B 31.3., B16.5, B16.34
  1. 4. Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN):
  1. a. NMC02;
  1. b. NMC06;
  1. c. NMC07;
            d. NMC13

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Un alt post disponibil este:

Denumirea postului
• Expert CNE I – activitati AQ (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta – Minim 10 ani in activitati de asigurarea calitatii (proiectare, dezvoltare si/sau evaluare sistem de management integrat)

• Cerinte specifice:

  1. • Experienta de lucru in proiectarea sistemului de management incluzand: definirea proceselor specifice activitatilor dintr-o centrala nucleara de tip CANDU si intocmirea/verificarea si avizarea documentelor asociate (manual de management, proceduri asociate proceselor sistemului, intocmire, avizare proceduri de interfata, audit intern si la furnizorii de servicii si produse) , din care minim 3 ani pe o pozitie de Inginer cu atributii de conducere activitati si personal / Sef Departament / Sef Compartiment
           • Experienta de minim 10 ani pe un post cu atributii de auditor (audit intern/extern).

• Alte cerinte:

  1. • Familiarizat cu filozofia generala CANDU, legislatie, standarde si bune practici de asigurarea calitatii;
  1. • Aptitudini de coordonare activitati si personal;
  1. • Abilitati de comunicare scris/verbal;
  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
  1. • Cunostinte de baza despre sistemele si procesele tehnologice ale centralei;
  1. • Cunostinte avansate privind standardele de calitate ale obiectivelor nucleare;
  1. • Cunostinte avansate despre standarde si bune practici privind autorizarea furnizorilor de servicii si produse in industria nucleara;
            • Cunostinte despre retehnologizarea centralelor CANDU.

• Responsabilitati

  1. • Intocmeste, avizeaza, dupa caz, manualele de asigurarea calitatii si management integrat si obtine aprobarea lor de la autoritatile competente;
  1. • Elaboreaza/avizeaza proceduri de lucru asociate activitatilor de retehnologizare si de interfata cu alte departamente;
  1. • Organizeaza si efectueaza activitati de calificare autorizare a furnizorilor de servicii si lucrari pentru retehnologizare;
  1. • Avizeaza specificatii tehnice, caiete de sarcini din punct de vedere a includerii cerintelor de asigurarea calitatii necesare achizitiilor pentru retehnologizare;
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 2. Normele CNCAN din seria NMC (1-13)
  1. 3. Standard IAEA : GS-R Part 2- Leadership and Management for Safety
  1. 4. Ghid IAEA : GS-G3.1 – Application of Management System for Facilities and Nuclear Instalation
  1. 5. Gid IAEA : The Management System for Nuclear Instalations
            6. Standard NQA 1/2015 : QA Requirements for Nuclear Facilities Operations

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Puteți aplica pentru unul dintre job-urile dispobilile pe http://www.nuclearelectrica.ro/cne/

 

Comments

comments

Societate

Viciu de procedură sau acțiune deliberată a statului român privind consumul de etnobotanice?

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Asociația Tomis Antidrog Constanța face apel la modificarea de urgență a cadrului legislativ care permite consumul de ”droguri usoare” fără o răspundere penală.

”Ne arătăm îngrijorarea, dar și indignarea, privind acest proiect legislativ care va conduce cu siguranță la o creștere substanțială a consumului de droguri și care va permite din nou deschiderea magazinelor ”de vise”. Într-o societate în care nu se investesc bani în prevenția și educarea tinerilor privind consumul de droguri, alcool sau tutun, această măsură vine ca o încurajare privind consumul. În cursul lunii octombrie și noiembrie, vom demara o serie de acțiuni în școlile și liceele din Constanța,îin parteneriat cu instituțiile abilitate asupra acestui subiect, pentru a explica tinerilor pericolele la care se expun. Etnobotanicele (drogurile sintetice) reprezintă o nouă categorie de droguri psihoactive, create în urma experimentelor și a cercetărilor conduse asupra compoziției și a efectelor drogurilor psihoactive deja existente. Acestea sunt produse în locații ascunse sau în laboratoare clandestine. Drogurile sintetice au aceleași efecte ca drogurile psihoactive populare, cum ar fi cocaina, morfina sau canabisul și au în compoziție substanțe chimice legale disponible pe piață. Chiar daca efectele rezultate sunt aceleași cu cele ale drogurilor populare, structura lor chimică e complet diferită de a acestora.”, a precizat George Drăgan, președinte Tomis Antidrog Constanța.

În data de 12 septembrie 2018,  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis că: “Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu , efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operaţiune cu produse în sensul art. 2 lit.b din Legea nr. 194/2011 (privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive – n.r.) şi nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. 1 (fapta persoanei care, fără a deţine autorizaţie eliberată în condiţiile prezentei legi, efectuează, fără drept, operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă)”.

Practic, orice persoană care este doar consumator de etnobotanice va putea să consume liber astfel de substanţe, fără nici o consecinţă de natură penală. Considerăm că soluţia ICCJ este dată pe fondul unor prevederi legale incomplete şi confuze cuprinse în Legea nr 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. www.doseanu.ro .

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Constanța. Consiliul Județean cumpără arbori ornamentali pentru amenajarea unui parc lângă Pavilionul Expozițional

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Consiliul Județean Constanța urmează să cumpere arbori ornamentali pentru amenajarea parcului din imediata apropiere a Pavilionului Expozițional.

Astfel, pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța este postat un anunț cu denumirea: „Achiziţie material dendrologic – arbori ornamentali pentru amenajarea parcului adiacent Pavilionului Expozitional Constanta”. Conform documentului, urmează să fie achiziționați 40 de platani, 40 de stejari și 75 de tei.

Conducerea administrației județene informează că achiziția urmează să se facă doar cu respectarea cerintelor autoritatii contractante, astfel cum sunt mentionate prin specificatiile tehnice si formulare, atasate prezentei invitatii.

Atrbuirea se va face prin achiziția directă de produse, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul Consiliului Județean Constanța.

Atribuirea contractului, privind prestarea serviciilor mai sus mentionate, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în S.I.C.A.P, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză realizarea achizitiei, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire.

Criteriul de atribuire stabilit este “preţul cel mai scazut”, în condiţiile in care operatorul economic participant îndeplineste toate cerinţele minime, considerate obligatorii, din specificațiile tehnice atașate prezentei invitații.

Termenul de livrare si plantare a materialului dendrologic este de 35 de zile calendaristice de la transmiterea notei de comanda, in perioada 01.11.2018 – 10.11.2018 (perioada optima de plantare – de iesire din vegetatie a materialului dendrologic). La data de 20 aprilie 2019, se va incheia un proces verbal, in prezenta unei comisii formata din reprezentanti ai furnizorului si ai achizitorului, ocazie cu care se va constata starea arborilor si a eventualelor pierderi. In cazul in care se constata pierderi a arborilor, furnizorul îi va inlocui, fara costuri suplimentare, in termen de 7 (sapte) zile lucratoare, de la data constatarii.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.09.2018.

Ofertantului câştigător i se va solicita, până la transmiterea notei de comanda, să prezinte Cetificatul constatator emis de O.N.R.C., din care să rezulte că are înscris obiectul de activitate, corespunzător obiectului achiziției, actualizat.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primăria Constanța cumpără servicii de medicina muncii. Vezi valoarea pachetului

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Conducerea administrației locale a municipiului Constanța anunță intenția achiziționării unui pachet de servicii medicale de medicina muncii.

Valoarea estimată a pachetului este de 52.000 lei fără TVA/an, cu precizarea că serviciile medicale sunt scutite de plata TVA și sunt deductibile fiscal.

Conform documentului postat pe site-ul Primăriei Constanța, obiectul achiziției îl constituie achiziționarea de servicii medicale de medicina muncii pentru supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a H.G. nr. 1425/2006 republicată, precum și a H.G. nr. 355/2007 modificată și completată prin H.G. nr. 1169/2011, conform cerințelor din caietul de sarcini atașat.

Atribuirea achiziției se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut” în condițiile respectării cerințelor minime din caietul de sarcini.

Data limită de depunere a ofertelor este chiar astăzi, 20.09.2018, ora 14.00

Oferta va fi transmisă până la data de 20.09.2018, scanată la următoarele adrese de e-mail: resurse.umane@primaria-constanta.ro precum și în original, prin poștă, la adresa Primăria municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 51, în atenția Serviciului Resurse Umane, persoană de contact Ciora Ștefania.

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2018/108-achizitie-servicii-medicale-medicina-muncii/medicina-muncii.pdf?sfvrsn=2

 

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: