Connect with us

Societate

CNE Cernavoda caută expert în achiziții publice. Ce alte posturi mai sunt disponibile

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

CNE Cernavodă a scos la concurs mai multe posturi.

Astfel, conducerea Nuclearelectrica informează că este interesat să angajeze un expert în achiziții publice, dar și ingineri și experți în domeniul nuclear.

Iată lista posturilor scoase la concurs:

Denumirea postului
• Expert Achizitii Publice (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta

  • • Minim 4 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice;
  • • Minim 8 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Principal
           • Minim 10 ani in activitati de achizitii publice intr-o entitate contractanta pentru poziţia de Expert Achizitii Publice Specialist

Nota: Cerintele de experienta mentionate sunt conditii necesare dar nu si suficiente pentru incadrarea pe pozitia specificata, comisia de selectie urmand sa propuna modul efectiv de incadrare functie de competentele demonstrate de catre candidatul selectat.

• Cerinte specifice:

  • • Experienta in activitati de intocmire documentatii de achizitii publice pentru investitii si servicii complexe
  • • Experienta in activitati de negociere contracte pentru studii, servicii de inginerie, proiecte majore
  • • Experienta in activitati de achizitii de servicii / lucrari pentru proiecte realízate cu fonduri europene – reprezinta avantaj
            • Abilitati de comunicare scris / verbal

• Alte cerinte:

  • • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  • • Atestat de expert achizitii publice
  • • Cunostinte privind managementul contractelor pentru proiecte majore de investitii
  • • Capacitate de planificare si organizare, utilizare eficiente a resurselor
  • • Experienta de lucru in echipe de proiect, capacítate de relationare armonioasa cu colaboratorii si colegii
            • Cunoasterea directivelor europene privind achizitiile in sectorul energiei

• Responsabilitati

  • • Elaboreaza documentatii de achizitii publice pentru studii, proiecte, lucrari pe baza specificatiilor tehnice transmise de compartimentele de specialitate (referate de necesitate, strategii, documentatii de atribuire, etc)
  • • Propune criterii de calificare si selectie precum si criterii si factori de evaluare si intocmeste documente justificative
  • • Participa in comisii de evaluare a ofertelor depuse de catre operatorii economici
  • • Participa la solutionarea contestatiilor care apar pe parcursul derularii procedurilor de achizitie
  • • Participa la negocierea contractelor de achizitie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  • 1. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
  • 2. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
  • 3. Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune servicii, precum si organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contenstatiilor nr 101/2016
  • 4. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
            5. Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind achizitiile efectuate de entitatile care isi desfasoara activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale (notificata cu numarul C(2016) 6351)

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Alte posturi disponibile

De asemenea, CNE Cernavodă a mai scos la concurs și alte posturi.

Denumirea postului
• Inginer – inginerie pentru procurare (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Inginerie pentru Procurare
Cerinte
• Studii – superioare tehnice, domeniul mecanic

• Experienta – Nu se aplica

• Cerinte specifice:

  1. • Autorizare RTVI conform PT ISCIR N SCP 1-2008 – constituie avantaj
            • Experienta in proiectarea sau intretinerea echipamentelor mecanice / sistemelor de conducte – constituie avantaj

• Alte cerinte:

  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel mediu
  1. • Cunostinte de operare PC
  1. • Cunostinte despre standardele specifice aplicabile in domeniul nuclear (PT ISCIR N SCP1-2008, ASME Sect II, III, V, ANSI/ASME 31.1, B31.3, B16.5, B16.34, CSA B51) si standarde de asigurarea calitatii (NMC 2;6;7;13)
            • Cunostinte tehnice in domeniul echipamentelor mecanice (armaturi, pompe, ventilatoare, compresoare, rezervoare) si sistemelor de conducte

• Responsabilitati

  1. • Identificarea / stabilirea cerintelor tehnice si de calitate aplicabile, conform proiectelor de echipament / sistem, pentru piese de schimb si componente
  1. • Analizarea ofertei tehnice pentru produsele inlocuitoare
  1. • Evaluarea tehnica comparativa de echipamente / componente / piese de schimb in vederea inlocuirii echipamentelor scoase din fabricatie
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. PT ISCIR N SCP1-2008 (disponibila pe site-ul ISCIR)
  1. 2. ASME Sect II, III, V
  1. 3. ANSI/ASME 31.1; B 31.3., B16.5, B16.34
  1. 4. Normative CNCAN (disponibile pe site-ul CNCAN):
  1. a. NMC02;
  1. b. NMC06;
  1. c. NMC07;
            d. NMC13

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Un alt post disponibil este:

Denumirea postului
• Expert CNE I – activitati AQ (1 post)

Departament / Compartiment
Sucursala CNE Cernavoda / Serviciul Retehnologizare U1

Cerinte
• Studii – superioare tehnice

• Experienta – Minim 10 ani in activitati de asigurarea calitatii (proiectare, dezvoltare si/sau evaluare sistem de management integrat)

• Cerinte specifice:

  1. • Experienta de lucru in proiectarea sistemului de management incluzand: definirea proceselor specifice activitatilor dintr-o centrala nucleara de tip CANDU si intocmirea/verificarea si avizarea documentelor asociate (manual de management, proceduri asociate proceselor sistemului, intocmire, avizare proceduri de interfata, audit intern si la furnizorii de servicii si produse) , din care minim 3 ani pe o pozitie de Inginer cu atributii de conducere activitati si personal / Sef Departament / Sef Compartiment
           • Experienta de minim 10 ani pe un post cu atributii de auditor (audit intern/extern).

• Alte cerinte:

  1. • Familiarizat cu filozofia generala CANDU, legislatie, standarde si bune practici de asigurarea calitatii;
  1. • Aptitudini de coordonare activitati si personal;
  1. • Abilitati de comunicare scris/verbal;
  1. • Cunostinte de limba engleza – nivel avansat;
  1. • Cunostinte de baza despre sistemele si procesele tehnologice ale centralei;
  1. • Cunostinte avansate privind standardele de calitate ale obiectivelor nucleare;
  1. • Cunostinte avansate despre standarde si bune practici privind autorizarea furnizorilor de servicii si produse in industria nucleara;
            • Cunostinte despre retehnologizarea centralelor CANDU.

• Responsabilitati

  1. • Intocmeste, avizeaza, dupa caz, manualele de asigurarea calitatii si management integrat si obtine aprobarea lor de la autoritatile competente;
  1. • Elaboreaza/avizeaza proceduri de lucru asociate activitatilor de retehnologizare si de interfata cu alte departamente;
  1. • Organizeaza si efectueaza activitati de calificare autorizare a furnizorilor de servicii si lucrari pentru retehnologizare;
  1. • Avizeaza specificatii tehnice, caiete de sarcini din punct de vedere a includerii cerintelor de asigurarea calitatii necesare achizitiilor pentru retehnologizare;
            • Alte responsabilitati si sarcini conform Fisei Postului.

Bibliografie

  1. 1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
  1. 2. Normele CNCAN din seria NMC (1-13)
  1. 3. Standard IAEA : GS-R Part 2- Leadership and Management for Safety
  1. 4. Ghid IAEA : GS-G3.1 – Application of Management System for Facilities and Nuclear Instalation
  1. 5. Gid IAEA : The Management System for Nuclear Instalations
            6. Standard NQA 1/2015 : QA Requirements for Nuclear Facilities Operations

Salarizare si alte beneficii
• Conform Contractului Colectiv de Munca al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Alte informatii
• Activităţi desfasurate in sistem de lucru procedurat
• Conditii de lucru la nivelul standardelor
• Facilitati de dezvoltare profesionala

Data limita de transmitere a CV-urilor este 21.05.2018

Informatii suplimentare : telefon – 0241-801301
Candidatii ale caror CV-uri vor fi selectate pentru participare la concurs vor fi invitati la Serviciul Dezvoltare si Strategie Resurse Umane din cadrul CNE Cernavoda pentru completarea formularelor si depunerea documentelor necesare in vederea participarii la concurs sau, functie de optiunea acestora, li se va indica adresa de email la care vor putea sa transmita documentele solicitate. Data concursului va fi comunicata ulterior candidatilor care au dosarul de candidatura complet.

Puteți aplica pentru unul dintre job-urile dispobilile pe http://www.nuclearelectrica.ro/cne/

 

Comments

comments

Societate

SNMF: În 2019, vom fi martorii migraţiei crescute a medicilor de familie

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Bilanţul anului 2018 este, pentru medicii de familie, unul care dă cu minus. Medicii de familie care asigură interfaţa dintre pacienţi şi sistemul naţional de sănătate pot spune că au supravieţuit unui an în care asistenţa medicală primară pe care o reprezintă a fost neglijată, marginalizată şi subfinanţată.

Medicii de familie aşteaptă ca alocarea financiară în 2019 pentru segmentul de asistenţă medicală pe care îl acoperă să asigure deopotrivă sumele necesare pentru creşterile salariale impuse prin lege, posibilitatea investiţiilor în echipamente şi personal precum şi creşterea cheltuielilor ca urmare a inflaţiei. De asemenea, ei aşteaptă şi o reparaţie, cel puţin parţială, a inechităţii faţă de colegii lor din alte segmente ale sistemului naţional de sănătate.

Medicii de familie din România au funcţionat în 2018 cu un buget cu doar 17% mai mare decât în 2017, în condiţiile în care colegii din unităţile sanitare de stat (medicina şcolară, ambulatoriu integrat, spitale) au beneficiat de finanţări (salarii şi bugete) mărite cu până la 100%. Cu toate acestea, startul discuţiilor pentru bugetul alocat medicinei de familie pentru 2019 este unul pe care SNMF îl consideră eşuat. În previziunile bugetare actuale, bugetul alocat medicinei de familie vizează o creştere de sub 5 procente faţă de anul trecut.

În aceste condiţii şi coroborat cu celelalte solicitări nerezolvate de guvernanţi (debirocratizarea, protocoalele de prescriere etc), SNMF apreciază că se va înregistra un nou val de nemulţumire din partea profesioniştilor din segmentul de asistenţă medicală primară. Îngrijorător este, în acest context, faptul că agenţiile de recrutare a forţei de muncă din domeniul medical anticipează că în anul 2019 vom fi martorii unei migraţii crescute a medicilor de familie.

SNMF îşi exprimă public dorinţa de a asigura o stabilitate pentru medicii de familie, temelia fiecărui sistem public de sănătate, şi implicit un echilibru în asistenţa medicală primară.

”Pentru ca aşa ceva să poată fi pus în practică, medicii de familie au nevoie de recunoaşterea importanţei şi eficienţei muncii lor, de susţinerea beneficiarilor direcţi – pacienţii – şi de sprijinul decidenţilor – administratori ai sistemului medical şi decidenţi politici.”, a precizat Dina Mergeani, președinte al Societății Naționale de Medicina Familiei.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Școala de pian Alexandra Mărculescu, recital caritabil. O pianină cu luminițe care salvează copiii cu autism

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Mulți părinți care au copii atipici o consideră un înger. Alexandra Mărculescu îi smulge pe micuții cu tulburare de spectru autist din lumea lor, îi învață sunetele, notele muzicale, ritmul și măsura. Prin ceea ce face, ea le creează acestor copii empatia care le lipsește în mod natural. Însă tot acest proces pleacă de jos. În paralel cu terapia ABA, în care copiii atipici învață comportamente, și cu terapia 3C în care își dezvoltă inteligența motrică, la cursurile de pian ale Alexandrei Mărculescu se deprind mai întâi cu zgomotul, învățând să elimine fobia față de sunetele puternice. Ulterior învață să cânte la clape fără prompt, iar unii din ei ajung chiar la nivel de performanță. Alexandra Mărculescu predă cursuri de pian și pentru copiii tipici. Împreună, întreaga școală, cu tipici și aticipi, a susținut un recital caritabil la Hotelul Bulevard din Constanța. Evenimentul a avut loc duminică, 9 decembrie 2018, în scopul colectării sumelor necesare achiziției unei pianine cu luminițe. Instrumentul este foarte util copiilor atipici, care pot învăța mai ușor notele muzicale. Inițiativa a fost susținută de Asociația SMARY M din Constanța. În clipul alăturat puteți vedea cele mai importante momente ale recitalului, un scurt interviu cu Alexandra Mărculescu, precum și premierea micilor artiști.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Serviciul de Ambulanță Constanța este în doliu

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Cu părere de rău și regrete eterne, S.A.J. Constanța anunță pe cei ce au cunoscut-o, trecerea în neființă a doamnei Rodica Florea, născută la data de 20.11.1955. Colega noastră și-a început activitatea de asistent medical la data de 20.11.1979, la Stația de Salvare.
La data de 01.06.1995, se înființează Serviciul Județean de Ambulanță Constanța ca unitate de sine stătătoare, iar la data de 01.07.1996 Rodica Florea devine asistenta șef a S.A.J. Constanța, funcție în care a activat până la data de 16.07.2014 când a ieșit la pensie. Din anul 1997 și până s-a pensionat, a activat ca instructor formator în centrul de training al S.A.J. Constanta, unde a instruit de-a lungul timpului colegi din întreaga țară. Colectivul S.A.J. Constanța este alături de familia îndurerată și transmite sincere condoleanțe!

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: