Connect with us

Actual

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director/director adjunct în școlile constănțene

Publicat

la

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat.în baza Ordinul ministrului educației nr. 4597/06.08.2021 cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul M.E. nr. 5195/03.09.2021 și a notei Ministerului Educației nr.32881/13.09.2021.

Pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea  53/2003– Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.

(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

(4) La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al unei unități de învățământ special sau al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

(5) În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

(6) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

(7) În situațiile de la alineatele (5) și  (6), comisia de organizare a concursului identifică funcțiile de conducere vacante din unitățile de învățământ care necesită respectarea condiției ca unul dintre directori să cunoască limba minorității și afișează această listă la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar, menționând că pentru funcțiile respective candidații trebuie să îndeplinească această cerință.

(8) În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

(9) Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de înscriere

Conform Anexei nr. 1 din O.M.E. 5195/2021privind Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, candidații își vor depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicate în perioada 15-26 septembrie 2021.

LISTA POSTURILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT

SCOASE LA CONCURS, SESIUNEA 2021

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Număr directori numiți la 1.09.2021 Număr director adjunct numiți la 1.09.2021
1 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’ALBATROS’ CONSTANŢA 1
2 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’DELFINUL’ CONSTANŢA 1 1
3 CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ’MARIA MONTESSORI’ CONSTANŢA 1  
4 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR MEDGIDIA 1  
5 CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 CONSTANŢA 1 1
6 PALATUL COPIILOR CONSTANŢA 1 1
7 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,PEŞTIŞORUL DE AUR” NĂVODARI 1  
8 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ROBOŢEL” CONSTANŢA 1  
9 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ,,ZUBEYDE HANIM” CONSTANŢA 1  
10 GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALU LUI TRAIAN 1  
11 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,2 PITICI” CONSTANŢA 1  
12 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AMICII” CONSTANŢA 1  
13 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,AZUR” CONSTANŢA 1  
14 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,CĂSUŢA DE TURTĂ DULCE” CONSTANŢA 1  
15 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,DUMBRAVA MINUNATĂ” CONSTANŢA 1  
16 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,FLORILOR” CUMPĂNA 1  
17 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,GULLIVER” CONSTANŢA 1  
18 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ION CREANGĂ’”MEDGIDIA 1  
19 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LICURICI” OVIDIU 1  
20 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA 1  
21 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA COPIILOR” CONSTANŢA 1  
22 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA FLORILOR” NĂVODARI 1  
23 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMEA POVEŞTILOR” CONSTANŢA 1  
24 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,LUMINIŢA” LUMINA 1  
25 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MUGUREL” CONSTANŢA 1  
26 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PERLUŢELE MĂRII” CONSTANŢA 1  
27 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,RIŢA GĂRGĂRIŢA” AGIGEA 1  
28 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,SFÂNTA MARIA” CUMPĂNA 1  
29 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,STELUŢELE MĂRII’ CONSTANŢA 1  
30 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TIC-PITIC” HÂRŞOVA 1  
31 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VESELIEI” NĂVODARI 1  
32 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,PARADISUL COPIILOR” CUMPĂNA 1  
33 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VALU LUI TRAIAN 1  
34 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 CONSTANŢA 1  
35 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 CONSTANŢA 1  
36 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANŢA 1  
37 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANŢA 1  
38 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANŢA 1  
39 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANŢA 1  
40 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANŢA 1  
41 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 CONSTANŢA 1  
42 GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANŢA 1  
43 COLEGIUL COMERCIAL ,,CAROL I” CONSTANŢA 1 1
44 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA 1 1
45 COLEGIUL NAŢIONAL ,,KEMAL ATATURK” MEDGIDIA 1  
46 COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIHAI EMINESCU” CONSTANŢA 1 1
47 COLEGIUL NAŢIONAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA 1 1
48 COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE ,,REGINA MARIA” CONSTANŢA 1 1
49 COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” CONSTANȚA 0 1
50 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC ,,CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANŢA 1 1
51 LICEUL ’REGELE CAROL I’ OSTROV 1 1
52 LICEUL AGRICOL POARTA ALBĂ 1  
53 LICEUL COBADIN 1 1
54 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,,’NICOLAE ROTARU” CONSTANŢA 1 2
55 LICEUL DE MARINĂ CONSTANŢA 1 1
56 LICEUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU” CONSTANŢA 1 1
57 LICEUL ENERGETIC CONSTANȚA 1  
58 LICEUL TEHNOLOGIC ,,AXIOPOLIS” CERNAVODĂ 1  
59 LICEUL TEHNOLOGIC ,,C.A.ROSETTI” CONSTANŢA 1 1
60 LICEUL TEHNOLOGIC ,,CARSIUM” HÂRŞOVA 1  
61 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE LEONIDA” CONSTANŢA 1 1
62 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DOBROGEA” CASTELU 1  
63 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DRAGOMIR HURMUZESCU”  MEDGIDIA 1 1
64 LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE DUCA” CONSTANŢA 1 1
65 LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON COSTIN’ CONSTANŢA 1 1
66 LICEUL TEHNOLOGIC  ,,I.C.BRĂTIANU” NICOLAE BĂLCESCU 1 1
67 LICEUL TEHNOLOGIC ,,IOAN N.ROMAN” CONSTANŢA 1 1
68 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION BĂNESCU” MANGALIA 1 1
69 LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION PODARU” OVIDIU 1 1
70 LICEUL TEHNOLOGIC ,,JEAN DINU” ADAMCLISI 1  
71 LICEUL TEHNOLOGIC ,,LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI 1 1
72 LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI VITEAZU” MIHAI VITEAZU 1  
73 LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA 1 1
74 LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE ISTRĂŢOIU” DELENI 1 1
75 LICEUL TEHNOLOGIC ,,NICOLAE TITULESCU”  MEDGIDIA 1  
76 LICEUL TEHNOLOGIC ,,PONTICA” CONSTANŢA 1  
77 LICEUL TEHNOLOGIC ,,RADU PRIŞCU” DOBROMIR 1  
78 LICEUL TEHNOLOGIC ,,TOMIS” CONSTANŢA 1 1
79 LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU 1  
80 LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC 1 1
81 LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA 1  
82 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA 1 1
83 LICEUL TEHNOLOGIC INDEPENDENŢA 1 1
84 LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR 1 1
85 LICEUL TEORETIC ,,CALLATIS” MANGALIA 1 1
86 LICEUL TEORETIC ,,CARMEN SYLVA’”EFORIE 1 1
87 LICEUL TEORETIC ,,DECEBAL” CONSTANŢA 1 1
88 LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL 1 1
89 LICEUL TEORETIC ,,GEORGE CĂLINESCU” CONSTANŢA 1 1
90 LICEUL TEORETIC ,,GEORGE EMIL PALADE’”CONSTANŢA 1  
91 LICEUL TEORETIC ,,IOAN COTOVU” HÂRŞOVA 1 1
92 LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA 1 1
93 LICEUL TEORETIC ,,NICOLAE BĂLCESCU” MEDGIDIA 1  
94 LICEUL TEORETIC ,,OVIDIUS” CONSTANŢA 1 1
95 LICEUL TEORETIC ,,TRAIAN” CONSTANŢA 1 1
96 LICEUL TEORETIC ,,ANGHEL SALIGNY” CERNAVODĂ 1 1
97 LICEUL TEORETIC BĂNEASA 1 1
98 LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU” MIHAIL KOGĂLNICEANU 1 1
99 LICEUL TEORETIC MURFATLAR 1 1
100 LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ 1 1
101 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN V.RĂDULESCU” MURFATLAR 1 1
102 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’CONSTANTIN BRÂNCUŞI’ MEDGIDIA 1  
103 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DAN SPĂTARU”ALIMAN 1  
104 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,DUMITRU GAVRILESC” GÂRLICIU 1  
105 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,EMIL GÂRLEANU”  BĂRĂGANU 1  
106 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GALA GALACTION” MANGALIA 1 1
107 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE COŞBUC„ 23 AUGUST 1 1
108 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GEORGE ENESCU’ NĂVODARI 1 1
109 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHEORGHE LAZĂR’ CORBU 1 1
110 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE MOISIL” NĂVODARI 1 1
111 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,I.L.CARAGIALE” MEDGIDIA 1  
112 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,IOAN ATANASIU” LIPNIŢA 1  
113 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION BORCEA” AGIGEA 1  
114 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” ALBEŞTI 1 1
115 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION GHICA” TORTOMAN 1  
116 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’,,lUCIAN GRIGORESCU” MEDGIDIA 1 1
117 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MARIN VOINEA”CERCHEZU 1  
118 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU’”COSTINEŞTI 1  
119 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAIL SADOVEANU” MEDGIDIA 1  
120 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA DRAGOMIRESCU” MEDGIDIA 1  
121 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIRCEA ELIADE” CERNAVODĂ 1  
122 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICHITA STĂNESCU” MERENI 1  
123 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE MARALOI” SARAIU 1  
124 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,S.A.ESENIN” GHINDĂREŞTI 1  
125 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL ANDREI” MANGALIA 1  
126 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SPIRU HARET’ MEDGIDIA 1  
127 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,TUDOR ARGHEZI” NĂVODARI 1 1
128 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ’VICEAMIRAL IOAN MURGESCU’ VALU LUI TRAIAN 1  
129 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ADRIAN GHENCEA” SĂCELE 1  
130 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AMZACEA 1  
131 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CASTELU 1 1
132 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CERNAVODĂ 1  
133 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHIRNOGENI 1  
134 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CIOCÂRLIA 1  
135 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMANA 1  
136 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUZA VODĂ 1 1
137 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DUMBRĂVENI 1  
138 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD 1  
139 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FÂNTÂNELE 1  
140 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINA 1  
141 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HÂRŞOVA 1  
142 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 HORIA 1  
143 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ION CORVIN 1  
144 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ISTRIA 1  
145 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIMANU 1  
146 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LUMINA 1 1
147 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MANGALIA 1 1
148 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MIRCEA VODĂ 1 1
149 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OLTINA 1  
150 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PANTELIMON 1  
151 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PECINEAGA 1  
152 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PEŞTERA 1  
153 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POARTA ALBĂ 1 1
154 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 RASOVA 1  
155 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SALIGNY 1  
156 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SEIMENI 1  
157 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SILIŞTEA 1  
158 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TÂRGUŞOR 1  
159 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOPALU 1  
160 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TUZLA 1 1
161 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALU LUI TRAIAN 1 1
162 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VULTURU 1  
163 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ,,MIHAIL KOICIU” CONSTANŢA 1  
164 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ,,DR.CONSTANTIN ANGELESCU’ CONSTANŢA 1  
165 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P.HAŞDEU’ CONSTANŢA 1 1
166 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 ,,MARIN IONESCU DOBROGIANU” CONSTANŢA 1 1
167 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 ,,ION MINULESCU” CONSTANŢA 1  
168 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ,,JEAN BART” CONSTANŢA 1  
169 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CERNAVODĂ 1  
170 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ‘POET OVIDIU’ OVIDIU 1  
171 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANŢA 1  
172 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CONSTANŢA 1 1
173 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA’”CONSTANŢA 1 1
174 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 ,,DAN BARBILIAN” CONSTANŢA 1 1
175 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ..MIHAI VITEAZUL” CONSTANŢA 1 1
176 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3,, CIPRIAN PORUMBESCU” CONSTANŢA 1  
177 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 MANGALIA 1 1
178 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ,,GHEORGHE ŢIŢEICA” CONSTANŢA 1 1
179 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ,,ANGHEL SALIGNY” CONSTANŢA 1  
180 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ,,DIMITRIE CANTEMIR” CONSTANŢA 1 1
181 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39 ,,NICOLAE TONITZA” CONSTANŢA 1 1
182 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU” CONSTANŢA 1 1
183 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 ,,FERDINAND” CONSTANŢA 1 1
184 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 ,,NICOLAE TITULESCU’”CONSTANŢA 1  
185 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU’ CONSTANŢA 1 1
186 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 CONSTANŢA 1 1
187 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANŢA 1  
188 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANŢA 1 1
189 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ’SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL’ CONSTANŢA 1  

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă
Apasă pentru a comenta

Trebuie să te autentifici pentru a scrie un comentariu Login

Lasă un răspuns

Actual

Intervenție a Gărzii de Coastă pe Marea Neagră pentru salvarea a șapte turiști aflați în pericol

Publicat

la data de

Scris de

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au intervenit pe Marea Neagră cu două nave proprii pentru salvarea a șapte persoane care practicau sporturi nautice și se aflau în imposibilitatea de a se întoarce la țărm din cauza vântului puternic. Concret, în 18 septembrie, în baza unei informații primite de la C.C.C. SCOMAR, două mijloace de mobilitate navală ale Gărzii de Coastă – Grupul de Nave Mangalia și Grupul de Nave Constanța au acționat în zona Olimp pentru salvarea a șapte persoane a căror viață era pusă în pericol.

Astfel, în urma unui apel telefonic în jurul orei 12.35, prin care s-a semnalat faptul că un grup de șapte persoane care practicau sporturi nautice cu plăci de surf în zona pescăriei Olimp se află în imposibilitatea de a se întoarce la țărm din cauza vântului puternic, a fost inițiată de către Serviciul M.R.C.C. al Autorității Navale Române o acțiune SAR pentru căutarea și salvarea persoanelor.

La operațiune au participat, alături de cele două nave ale Gărzii de Coastă, o navă aparținând A.R.S.V.O.M și o ambarcațiune pescărească.

Ajunși la fata locului, polițiștii de frontieră au salvat și preluat la bordul navei PFR patru persoane, celelalte trei fiind salvate de către ambarcațiunea pescărească.

Toate cele șapte persoane au ajuns la mal in siguranță, nefiind nevoie de îngrijiri medicale.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Accident grav în zona Topraisar. Un bărbat a decedat după ce s-a răsturnat cu mașina într-un canal de irigații

Publicat

la data de

Scris de

Un bărbat a decedat și un altul este grav rănit în urma unui accident rutier petrecut în zona localității Topraisar. Elicopterul sosit la fața locului a preluat victima rănită și a transportat-o la Spitalul Județean. Polițiștii constănțeni spun că accidentul rutier s-a produs pe un drum de exploatare agricolă din comuna Topraisar.

Un bărbat a decedat și un altul este grav rănit în urma unui accident rutier petrecut în zona localității Topraisar. Elicopterul sosit la fața locului a preluat victima rănită și a transportat-o la Spitalul Județean. Polițiștii constănțeni spun că accidentul rutier s-a produs pe un drum de exploatare agricolă din comuna Topraisar. Un tânăr în vârstă de 20 de ani se afla pe scaunul din dreapta într-o maşină condusă de prietenul său, în vârstă de 26 de ani, când, la un moment dat, şoferul a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a plonjat într-un canal de irigaţii secat. În urma impactului violent, şoferul a murit, iar pasagerul din dreapta a fost grav rănit. Cei doi au rămas încarceraţi, iar cel care a supravieţuit nu a putut apela serviciul de urgenţă. Astfel, el şi-a petrecut noaptea lângă prietenul său mort şi abia astăzi, în jurul orei 12.00, un localnic care trecea prin zonă a observat maşina căzută în canal şi a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Trafic de droguri în stațiunea Neptun. Un tânăr de 22 de ani a fost reținut

Publicat

la data de

Scris de

La data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul Antidrog au depistat, în staţiunea Neptun, judeţul Constanţa, în zona în care se desfăşura un festival de muzică electronică, un bărbat, de 22 de ani, care, la vederea polițiștilor, ar fi devenit agresiv şi ar fi aruncat, în vegetaţia din apropierea autoturismului, un recipient de mici dimensiuni.

La verificarea acestuia, s-a stabilit faptul că, în interiorul său, se aflau 30 de comprimate MDMA și 6 punguţe ce conţineau amfetamină, iar, în urma controlului corporal, asupra bărbatului au fost găsiți 1.256 de lei.

Ulterior, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia au fost ridicate alte 455 de comprimate MDMA, 46 de grame de amfetamină și aproximativ 10 grame de cannabis.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc, urmând ca mâine, 18 septembrie, să fie prezentat Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: