Connect with us

Administratie

Consilierii județeni, chemați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt trecute proiecte de reabilitare a infrastructurii județene, dar și alocări de fonduri pentru proiecte

Publicat

la

Consilierii județeni sunt chemați în ședința ordinară a lunii februarie. Dispoziţia nr. 293 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13:00, Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

 • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
 • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.           

       Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 293 din 17.02.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13,00.

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.01.2022.

 1. Proiect de hotărâre nr.52/15.02.2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2022. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 2. Proiect de hotărâre nr.53/15.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 3. Proiect de hotărâre nr.54/16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 4. Proiect de hotărâre nr.55/16.02.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 5. Proiect de hotărâre nr.56/16.02.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 6. Proiect de hotărâre nr.57/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 7. Proiect de hotărâre nr.58/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 8. Proiect de hotărâre nr.59/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului de Artă Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 9. Proiect de hotărâre nr. 60/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 10. Proiect de hotărâre nr.61/16.02.2022 privind actualizarea Devizului General aferent proiectului Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria-DN22/Tariverde. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 11. Proiect de hotărâre nr.62/16.02.2022 privind desemnarea unui membru și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 12. Proiect de hotărâre nr.64/17.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 13. Proiect de hotărâre nr.65/17.02.2022 privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea realizării Proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA S.A. Constanța”. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 14. Proiect de hotărâre nr.66/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), situat în strada Medeea, nr.25A, municipiul Constanța, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 15. Proiect de hotărâre nr.67/17.02.2022 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unui bun mobil achiziționat în cadrul Proiectului „Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” – TREASURE, cod eMS BSB-371. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 16. Proiect de hotărâre nr.68/17.02.2022 privind împuternicirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța să intabuleze bunul imobil Muzeul de Istorie Adamclisi situat în localitatea Adamclisi, județul Constanța, aflat în domeniul public al județului Constanța și administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 17. Proiect de hotărâre nr.69/17.02.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, asupra imobilului în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 18. Proiect de hotărâre nr.70/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (drum), situat în extravilanul Municipiului Medgidia, Județ Constanța din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Medgidia. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 19. Proiect de hotărâre nr.71/17.02.2022 privind schimbarea de destinație a unor spații din cadrul imobilului Bloc L4, repartizarea unor spații către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și actualizarea anexelor la HCJC nr.254/2014. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 20. Proiect de hotărâre nr.72/17.02.2022 privind rectificareaBugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

Comments

comments

Administratie

Chițac: „În viziunea mea, parcările rezidențiale trebuie licitate“

Publicat

la data de

Scris de

Primarul Constanței, Vergil Chițac, s-a lăudat, astăzi, într-o conferință de presă, că a reușit să adune la masă tot spectrul politic din Consiliul Local pentru a da o nouă formă regulamentului parcărilor. Deși s-a opus din răsputeri modificării acestuia, Chițac a afirmat cu nonșalanță că nu a spus că actualul regulament al parcărilor are o formă foarte bună. Chițac a spus că nouă formă a regulamentului parcărilor va fi urcată spre consultare publică săptămâna viitoare, iar apoi supusă aprobării Consiliului Local. Primarul a mai spus că, totuși, are o nemulțumire legată de faptul că, în viziunea sa, parcările rezidențiale trebuie licitate.

El a mai spus că, toți banii strânși din parcări vor fi cheltuiți tot pentru parcări.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Răsăuțeanu taxează dur ipocrizia lui Chițac: „În 2020 susținea sistemul centralelor de cartier. Acum vrea un CET nou“

Publicat

la data de

Scris de

Liderul consilierilor PSD, Costin Răsăuțeanu îl taxează dur pe primarul Vergil Chițac și îl acuză de ipocrizie, atât pe el, cât și pe liberali. Răsăuțeanu afirmă că, în campania electorală din 2020, candidatul Vergil Chițac susținea că singura soluție pentru încălzirea apartamentelor în municipiul Constanța este sistemul centralelor de cartier.

„Le găsise și locația: structura actualelor puncte termice. Așa după cum era notat în programul său electoral. Program care a dispărut de Altfel, șters fiind de pe site-ul primarului în exercițiu! Mai mult decât atât, candidatul Vergil Chițac înfiera cu mânie liberală soluția pe care administrația PSD a prezentat-o încă din 2019, respectiv construcția unui CET nou cu instalații de cogenerare! Ca să nu mai amintim și faptul că, la acel moment, PNL a votat împotriva propunerii social – democraților.

În 2022, mai precis în cadrul ședinței extraordinare desfășurată ieri, primarul Vergil Chițac în postură de inițiator (!!!) a supus votului proiectul „Sursă de producţie energie utilă termic şi electrică prin cogenerare de înaltă eficienţă, în municipiul Constanţa“. Adică fix ce hulea cu doar doi ani în urmă! Așa cum au procedat și liberalii. Cei care, ieri, l-au votat!

Drept este că acum au fost supuse votului și cheltuielile  legate de proiect în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. La fel de adevărat este, însă, și că banii din PNRR sunt acolo, dar nu ajung în visteria municipiului dacă administrația publică locală nu știe cum să-i acceseze. Iar până acum, administrația Chițac nu a dat dovadă de prea multă pricepere în accesarea de fonduri!“, spune Răsăuțeanu.

„Astăzi (ieri, n.r.) s-a votat un proiect extrem de important pentru Constanța și constănțeni: am trecut într-o nouă etapă a Strategiei de termoficare în sistem centralizat a municipiului Constanța, inițiată de PSD în 2019. Se pare că, până la urmă, soluția PSD a fost una foarte bună, având în vedere faptul că actualul primar o preia și o pune în practică. Trebuie să nu se greșească atunci când se va depune proiectul pentru a primi finanțare. În același timp, trebuie să ne mișcăm repede pentru a nu pierde oportunitatea finanțării prin PNRR. Banii sunt acolo, dar trebuie să știm cum să îi accesăm. Altfel putem să îi pierdem definitiv.

Prețul enorm pe care îl plătesc astăzi constanțenii pe gigacalorie poate să scadă semnificativ, dacă lucrurile se vor mișca rapid și cum trebuie. Constănțenii nu mai pot aștepta ani de zile pentru ca prețul gigacaloriei să scadă și să ajungă la un nivel acceptabil”, mai afirmat Costin Răsăuțeanu.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța va cheltui 1,2 milioane de lei pe muzică de petrecere. Evenimentele vor avea loc în perioada 2 – 4 septembrie

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța caută o firmă care să organizeze evenimentele din perioada 2 – 4 septembrie 2022, care vor avea loc în parcarea de la Plaja Modern. Este vorba despre un spectacol de muzică românească lăutărească și de petrecere, precum și cele ale etniilor. Recitalurile vor fi susținute de artiști, orchestre, tarafuri și ansambluri.

Valoarea totală estimată a acestui spectacol 1.091.230 de lei fără TVA sau 1.298.563 de lei cu TVA.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: