Connect with us

Administratie

Consilierii județeni, chemați în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt trecute proiecte de reabilitare a infrastructurii județene, dar și alocări de fonduri pentru proiecte

Published

on

Consilierii județeni sunt chemați în ședința ordinară a lunii februarie. Dispoziţia nr. 293 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţă ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13:00, Lupu Mihai, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, În conformitate cu dispozițiile art.137, 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr.171/03.02.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 7 februarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:

Art.1. Se convoacă Consiliul Județean Constanța în ședință ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13,00 şedinţă ce se va desfăşura în sistem videoconferinţă.

Advertisement

Art.2. Proiectele Ordinii de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. Proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia consilierilor judeţeni prin intermediul site-ului Consiliului Judeţean Constanţa la secţiunea „proiecte şedinţă CJC”;

 • Proiectele de hotărâre vor fi analizate şi avizate de către Comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, care se vor desfășura în sistem videoconferință și prin utilizarea oricăror mijloace electronice;
 • Se pot formula şi depune amendamente cu privire la aceste proiecte de hotărâre în scris pe adresa de e-mail a Consiliului Judeţean Constanţa (secretar@ro) sau la sediul Consiliului Judeţean Constanţa din b-dul Tomis nr.51.

Art.4. Proiectele ce fac obiectul ordinii de zi vor avea avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean înainte de dezbaterea acestora în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor judeţului Constanţa prin mass media şi prin afişarea pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art.6. Secretarul General al Judeţului Constanţa, prin grija Direcţiei Generale de Administraţie Publică şi Juridică, comunică prezenta dispoziţie Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu art.197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.           

       Proiectele ordinii de zi – Anexă la Dispoziţia nr. 293 din 17.02.2022 privind convocarea Consiliului Judeţean Constanţa în şedinţa ordinară pentru data de 23.02.2022, ora 13,00.

Advertisement

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.01.2022.

 1. Proiect de hotărâre nr.52/15.02.2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2022. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 2. Proiect de hotărâre nr.53/15.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 3. Proiect de hotărâre nr.54/16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 4. Proiect de hotărâre nr.55/16.02.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 5. Proiect de hotărâre nr.56/16.02.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 6. Proiect de hotărâre nr.57/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 7. Proiect de hotărâre nr.58/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 8. Proiect de hotărâre nr.59/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului de Artă Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 9. Proiect de hotărâre nr. 60/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Muzeul de Artă Constanţa. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 10. Proiect de hotărâre nr.61/16.02.2022 privind actualizarea Devizului General aferent proiectului Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria-DN22/Tariverde. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 11. Proiect de hotărâre nr.62/16.02.2022 privind desemnarea unui membru și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 12. Proiect de hotărâre nr.64/17.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 13. Proiect de hotărâre nr.65/17.02.2022 privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea realizării Proiectului “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA S.A. Constanța”. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 14. Proiect de hotărâre nr.66/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), situat în strada Medeea, nr.25A, municipiul Constanța, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 15. Proiect de hotărâre nr.67/17.02.2022 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unui bun mobil achiziționat în cadrul Proiectului „Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” – TREASURE, cod eMS BSB-371. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 16. Proiect de hotărâre nr.68/17.02.2022 privind împuternicirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța să intabuleze bunul imobil Muzeul de Istorie Adamclisi situat în localitatea Adamclisi, județul Constanța, aflat în domeniul public al județului Constanța și administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 17. Proiect de hotărâre nr.69/17.02.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța, asupra imobilului în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 18. Proiect de hotărâre nr.70/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (drum), situat în extravilanul Municipiului Medgidia, Județ Constanța din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Medgidia. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 19. Proiect de hotărâre nr.71/17.02.2022 privind schimbarea de destinație a unor spații din cadrul imobilului Bloc L4, repartizarea unor spații către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și actualizarea anexelor la HCJC nr.254/2014. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 20. Proiect de hotărâre nr.72/17.02.2022 privind rectificareaBugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!

Advertisement