Connect with us

Administratie

Consilierii locali din Constanța, chemați în ședință ordinară. Ce proiecte propune primarul Făgădău

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Primarul municipiului Constanța cheamă aleșii locali în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se află un număr de 47 de proiecte de hotărâre, toate denumite de interes local.

Iată propunerile:

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.06.2020;

Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.07.2020;

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul II pe anul 2020;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 146/2020 privind aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II” și a cheltuielilor aferente;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții – Iluminare eficientă și gestionare inteligentă a energiei pe strada Dezrobirii din municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 17 Ion Minulescu, Constanța”;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la asociația non-profit BTIN – Border Towns and Islands Network în cadrul proiectului Snapshots from the Borders – Small Towns Facing the Global Challenges of Agenda 2030;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, din str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 2, ap. 22, situată pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Constanța, bd. Ferdinand nr. 97, bl. B1, P + et. 1;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța, modificată prin HCL nr. 149/2019;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Antim Ivireanu nr. 10, Asociației Grupul Sportiv Columbofil Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind extinderea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Traian nr.9;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 31,50 mp situat în municipiul Constanța, str. Moților intersecție cu str. Mihu Copilu, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre municipiul Constanța și societatea Canal S SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea RAEDPP Constanța a unui imobil, proprietate privată a municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale Municipiul Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 515/2019 privind preluarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 9 din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr.4;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vodă nr. 59, în suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bucovală Bocea;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, compus din 2 corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,8 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren indiviz în suprafață totală de 198,9 mp;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată la sud, est și nord de limita intravilanului, iar la vest de limite cadastrale, inițiator Tomescu Marius Ioan;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil spații cazare, Stațiunea Mamaia zona Royal Club, investitor SC Solid House SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, bd. Mamaia nr. 459B, investitor Olteanu Daniel;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – modificare aspect exterior Complex Dacia, bd. Tomis nr. 235, investitor SC Dacia T&T SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire ansamblu locuințe de serviciu și comerț, bd. Aurel Vlaicu nr. 269, investitor SC Alexio Star Development Sun SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei și str. Școlii, inițiator SC Cupa International SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, bd. Mamaia, str. General Manu și limite cadastrale – incinta RAJA, inițiatori Stavrositu Maria, Stavrositu Iancu Adrian și Cușu Iancu;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor precizări în cuprinsul Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în zona Pescărie, delimitat la nord de teren indentificat cu IE 206744, la sud de terenuri identificate cu IE 217398 și IE 211692, la est de Marea Neagră, la vest de terenuri identificate cu IE 200133, IE 204194, IE 203051 și IE 222991, inițiator Maticiuc Ion;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 161/2017;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire coletctivă, Palazu Mare, sola 51, parcela A 484/2/23 Lot 1 + A484/2/4 Lot 1, investitor SC Star Rent Apartment SRL;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS SA Constanța;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 101/2014 privind aprobarea Caietului de sarcini și Centralizatorul de valori tarife de bază, precum și a Instrucțiunilor privind organizarea și desfașurarea licitației publice cu plic închis pentru atribuirea beneficiului contractului de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

inițiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Comments

comments

Administratie

Au fost emise ordinele pentru constituirea consiliilor locale și învestirea primarilor din alte 11 localități

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian Coșa, a emis Ordine ale Prefectului privind convocarea consilierilor locali declaraţi aleşi la data de 27 septembrie 2020 și validați de instanțele de judecată, pentru ședințele de constituire pentru alte 11 consilii locale, după cum urmează:

– Cobadin, la data de 31.10, ora 11:00;

– Costinești, la data de 31.10, ora 12:00;

– Tuzla, la data de 31.10, ora 14:00;

– Pecineaga, la data de 01.11, ora 10:00;

– Amzacea, la data de 01.11, ora 13:00;

– Mangalia, la data de 01.11, ora 17:00;

– Negru Vodă, la data de 02.11, ora 10:00;

– Albești, la data de 02.11, ora 12:00;

– Topraisar, la data de 02.11, ora 14:00;

– Chirnogeni, la data de 02.11, ora 13:00;

– Lumina, la data de 06.11, ora 16:00.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(VIDEO) Primarul orașului Eforie, Robert Șerban, a depus jurământul pentru un nou mandat

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Oficial, orașul Eforie are, începând de astăzi, un nou consiliu local. În fața prefectului Silviu Coșa, 14 aleșii locali din data de 27 septembrie, validați de instanță, au depus jurământul. Consiliul Local Eforie urmează să fie completat în ședința următoare cu alți trei aleși. În total, forul legislativ din Eforie numără 17 aleși. Totodată, primarul ales Robert Șerban a depus jurământul în fața consilierilor locali pentru un nou mandat.

Iată lista consilierilor locali din Eforie care au depus jurământul:

 1. PÎRVESCU FLOAREA – PNL
 2. TODE ANTONELA – PNL
 3. ABDULA DOINA-GETA – PNL
 4. MINCEA ANIȘOARA – PNL
 5. IZET HASAN-LEVENT- PNL
 6. SAMSON ELISABETA – PNL
 7. TUDOR SILVIU-ANTONIO – PNL
 8. BERHECI GEORGIANA – PNL
 9. ORBOCEA DANIEL-VICTOR – PNL
 10. CHIRU GIGI-CHRISTIAN – ALDE
 11. CIOCĂNEL NICULAE – ALDE
 12. DIACONU OVIDIU-IOAN – ALDE
 13. ANDREI VASILE – PSD
 14. SĂRĂCILĂ LUCIA – PMP

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

De la 1 noiembrie, constănțenii vor beneficia de căldură în locuințe

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Primarul municipiului Constanța a dispus ca RADET să demareze lucrările necesare pornirii căldurii, astfel încât la data de 01.11.2020 să beneficieze de căldură toți consumatorii racordați. Această decizie a fost luată urmare a faptului că temperaturile nocturne exterioare au scăzut la nivelul la care se impune pornirea încălzirii locuințelor în municipiul Constanța.

„Orice disfuncționalitate apărută cu privire la această operațiune poate fi comunicată la dispeceratul R.A.D.E.T.: 0241.616.792 sau 0341.461.000.“

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: