Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consiliul Județean Constanța, convocat de președintele Mihai Lupu în ședință ordinară. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Published

on

Consiliul Județean Constanța a fost convocat de președintele Mihai Lupu în ședință ordinară pentru 29 mai, de la ora 10,00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ, ședință ce se va desfășura în format fizic.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea Procesului -Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 17.04.2024 și Procesului -Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 24.04.2024.
 2. Proiecte de hotărâri
 3. Proiect de hotărâre nr.79/15.04.2024 privind retragerea Unității Administrativ Teritorială Județul Constanța din Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.94/18.04.2024 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație al societății Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.97/07.05.2024 privind suplimentarea de la bugetul județului Constanța, pentru anul 2024, a cuantumului burselor asigurate de la bugetul de stat, acordate elevilor din unitățile de învățământ special aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.98/14.05.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.99/14.05.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, U.A.T. Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța și Municipiul Constanța, în vederea desfășurării Festivalului Național de Muzică Ușoară „Mamaia” și a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular „Mamaia”, în perioada 23 august – 1 septembrie 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.100/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.101/14.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.102/15.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.103/16.05.2024 privind modificarea Organigramei și Ștatului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.104/16.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.106/17.05.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.107/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Modernizare DJ 392: Vânători – Pecineaga, L =3,0Km, Km 6+980 – Km 9+980” – faza P.T.”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.108/17.05.2024 privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al „Drumuri Județene Constanța S.A.”

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.109/17.05.2024 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2023 ale Drumuri Județene Constanța S.A.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.110/17.05.2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.111/17.05.2024 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Grădina – Pantelimon DN2A/Crucea”, cod PRSE/4/4.1/1/2023 și a cheltuielilor aferente.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.112/17.05.2024 privind aprobarea detalierii indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare Palat Administrativ Constanța” aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.71/17.04.2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.113/17.05.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF aferenți obiectivului: „Construire Centru multietnic de afaceri și turism Dobrogea”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.114/17.05.2024 privind repartizarea unui spațiu din cadrul imobilului Bloc L4 către Federația Română de Oină și actualizarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.254/2014.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.115/17.05.2024 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța asupra unor bunuri imobile situate în județul Constanța, localitatea Eforie Sud, str. Republicii nr.7 Lot1+Str. Dr. Climescu FN și trecerea acestora din domeniul public al Județului Constanța în domeniul privat al județului Constanța în vederea desființării acestora prin demolare.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.116/17.05.2024 privind acordarea unor facilități elevilor din județul Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, pe parcursul anului școlar 2024 – 2025, pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.117/20.05.2024 privind desemnarea și validarea nominală, în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a unui nou membru.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.118/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil DC8, proprietate publică a Municipiului Mangalia, din domeniul public al UAT Municipiul Mangalia în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.119/20.05.2024 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Consiliului Local al Comunei Limanu pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unui bun imobil DC8, proprietate publică a U.A.T Comuna Limanu, din domeniul public al U.A.T Comuna Limanu în domeniul public al U.A.T Județul Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.121/20.05.2024 privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a bunurilor imobile – terenuri A532/131 – 630mp și A532/135 – 1950 mp, situate în str.Trandafirilor, nr.FN, comuna Băneasa, județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.122/21.05.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 123/21.05.2024 privind actualizarea Devizului General pentru proiectul „Salvarea și punerea în valoare a Mormântului pictat hypogeu”, Cod SMIS 116048.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 124/21.05.2024 privind modificarea Organigramei, Statelor de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 125/21.05.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 126/21.05.2024 privind modificarea bugetului total al proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.127/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.49/21.02.2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.128/21.05.2024 privind modificarea Anexei nr.12 la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.158/28.07.2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 129/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.222/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.130/21.05.2024 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.223/15.12.2023.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.131/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.220/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.132/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.221/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.133/21.05.2024 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.219/21.09.2022.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 134/23.05.2024 privind aprobarea cererii de transfer a bunului imobil „Palat Administrativ”, situat în municipiul Constanța, Bulevardul Tomis nr.51, din domeniul public al statului în domeniul public al județului.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 135/23.05.2024 privind darea în folosință gratuită Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Tomisului a imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr.17, Municipiul Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr. 136/23.05.2024 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al județului Constanța pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

 1. Proiect de hotărâre nr.120/20.05.2024 privind nivelul cotizației U.A.T. Județul Constanța, în calitate de membru al Asociației „Organizația de Management al Destinației Județul Constanța”, pe anul 2024.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions