Connect with us

Administratie

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Bugetul instituției, supus aprobării

Published

on

Consiliul Județean Constanța a fost convocat de președintele Mihai Lupu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2022, ora 13.00, întâlnire ce se va desfășura în sistem de videoconferință. Pe ordinea de zi figurează proiecte de hotărâre precum depunerea jurământului de către consilierul județean Lazăr Gilda-Valentina și constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al Marilenei Dragnea, precum și vacantarea locului de consilier județean. De asemenea, pe ordinea de zi mai figurează și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022, dar și al instituțiilor aflate în subordine.

Iată ordinea de zi:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 13.12.2021 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.12.2021.

II. Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Lazăr Gilda-Valentina.

III.

 1. Proiect de hotărâre nr.18/17.01.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dragnea Marilena, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 31/20.01.2022 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020 – 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.4/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 588/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.5/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 589/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 6/12.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.7/12.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.15/14.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.26/19.01.2022 privind bugetul și lista de investiții pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.27/19.01.2022 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.28/19.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.29/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.30/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.32/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.33/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază a Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.34/20.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.35/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.36/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.37/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.38/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.39/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.40/20.01.2022 privind Bugetul, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană “I.N.Roman” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.9/12.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.11/14.01.2022 privind Organigrama și Statele de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentrul anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.17/14.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.16/14.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 21/18.01.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.1/05.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județul Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.2/05.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 3/07.01.2022 privind desemnarea doamnei/domnului_____ în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.8/12.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța începând cu data de 01.01.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.10/12.01.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.12/14.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.13/14.01.2022 privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.14/14.01.2022 privind Metodologia de acordare a sumelor necesare acoperii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.19/17.01.2022 privind împuternicirea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța de a efectua lucrările cadastrale pentru drumurile județene aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea întocmirii, depunerii și înscrierii documentației cadastrale în Cartea Funciară.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.20/18.01.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea în anul 2022, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuției lunare de întreținere.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 22/18.01.2022 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.23/18.01.2022 privind închirierea prin licitație publică a spațiului autoservire/alimentație publică în suprafață de 203,45 mp din cadrul imobilului Pavilion Expozițional Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.24/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nufărului nr. 3, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 25/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Corbului nr. 27, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.41/20.01.2022 privind costurile medii anuale pentru anul 2022, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanei adulte cu handicap ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.42/20.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu asupra imobilului “Alimentare cu apă din localitatea Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu” și completarea listei bunurilor proprietate publică aferente Serviciilor delegate și care sunt concesionate operatorului SC RAJA S.A., anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și apă uzată.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.44/21.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, asupra imobilelor locuinţe de serviciu situate în municipiul Constanţa, B-dul Mamaia nr. 534 şi 538, judeţul Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.46/21.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea locuințelor de serviciu aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.43/21.01.2022 privind desemnarea și validarea nominală a noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 2. Proiect de hotărâre nr.45/21.01.2022 privind modificarea anexelor nr.3,4,7,8 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.303/22.12.2021 și anexei nr.6 la H.C.J.C. 210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr. 231/20.10.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.47/21.01.2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.48/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.49/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 263/24.11.2021 privind asigurarea cu caracter continuu și permanent a Serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost și aprobarea Regulamentului acestora.

Inițiator, Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, domnul Petre Enciu

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta