Connect with us

Administratie

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. Bugetul instituției, supus aprobării

Publicat

la

Consiliul Județean Constanța a fost convocat de președintele Mihai Lupu în ședință ordinară pentru data de 28.01.2022, ora 13.00, întâlnire ce se va desfășura în sistem de videoconferință. Pe ordinea de zi figurează proiecte de hotărâre precum depunerea jurământului de către consilierul județean Lazăr Gilda-Valentina și constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al Marilenei Dragnea, precum și vacantarea locului de consilier județean. De asemenea, pe ordinea de zi mai figurează și proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022, dar și al instituțiilor aflate în subordine.

Iată ordinea de zi:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 13.12.2021 și a procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 22.12.2021.

II. Depunerea jurământului de către doamna consilier județean Lazăr Gilda-Valentina.

III.

 1. Proiect de hotărâre nr.18/17.01.2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Dragnea Marilena, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 31/20.01.2022 privind modificarea componenței Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe a Consiliului Județean Constanta, mandatul 2020 – 2024.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.4/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 588/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.5/12.01.2022 privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Constanța nr. 589/27.12.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 6/12.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.7/12.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.15/14.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Lista de investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.26/19.01.2022 privind bugetul și lista de investiții pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Delfinul” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.27/19.01.2022 privind Bugetul și Lista de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.28/19.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.29/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.30/19.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.32/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.33/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Pază a Județului Constanța pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.34/20.01.2022 privind bugetul pe anul 2022, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.35/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.36/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.37/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.38/20.01.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli, Lista de investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Centrul Cultural Județean Constanța “Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.39/20.01.2022 privind Bugetul de venituri și cheltuieli, Lista de investiții și Programul de evenimente culturale, pe anul 2022, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța “Căluțul de mare”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.40/20.01.2022 privind Bugetul, Lista de Investiții și Programul de Evenimente Culturale, pe anul 2022, pentru Biblioteca Județeană “I.N.Roman” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.9/12.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.11/14.01.2022 privind Organigrama și Statele de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentrul anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.17/14.01.2022 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.16/14.01.2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 21/18.01.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.1/05.01.2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județul Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.2/05.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”, cod SMIS 121195.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 3/07.01.2022 privind desemnarea doamnei/domnului_____ în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație Provizoriu al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.8/12.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța începând cu data de 01.01.2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.10/12.01.2022 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Medgidia pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile teren, din domeniul public al UAT Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.12/14.01.2022 privind aprobarea salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.13/14.01.2022 privind Planurile de restructurare revizuite pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.14/14.01.2022 privind Metodologia de acordare a sumelor necesare acoperii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.19/17.01.2022 privind împuternicirea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța de a efectua lucrările cadastrale pentru drumurile județene aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea întocmirii, depunerii și înscrierii documentației cadastrale în Cartea Funciară.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.20/18.01.2022 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii, aparținătorii, susținătorii și/sau de reprezentanții legali ai acestora, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea în anul 2022, precum și procedura de stabilire și de încasare a contribuției lunare de întreținere.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 22/18.01.2022 privind Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.23/18.01.2022 privind închirierea prin licitație publică a spațiului autoservire/alimentație publică în suprafață de 203,45 mp din cadrul imobilului Pavilion Expozițional Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.24/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nufărului nr. 3, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 25/19.01.2022 privind darea în folosință gratuită intituției de învățământ Universitatea “Ovidius” unor spații din interiorul imobilului situat în strada Corbului nr. 27, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate privată a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.41/20.01.2022 privind costurile medii anuale pentru anul 2022, pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și persoanei adulte cu handicap ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.42/20.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Local Nicolae Bălcescu asupra imobilului “Alimentare cu apă din localitatea Dorobanțu, comuna Nicolae Bălcescu” și completarea listei bunurilor proprietate publică aferente Serviciilor delegate și care sunt concesionate operatorului SC RAJA S.A., anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și apă uzată.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.44/21.01.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa, asupra imobilelor locuinţe de serviciu situate în municipiul Constanţa, B-dul Mamaia nr. 534 şi 538, judeţul Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.46/21.01.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru atribuirea locuințelor de serviciu aflate în proprietatea publică a Județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.43/21.01.2022 privind desemnarea și validarea nominală a noilor membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța. Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa
 2. Proiect de hotărâre nr.45/21.01.2022 privind modificarea anexelor nr.3,4,7,8 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.303/22.12.2021 și anexei nr.6 la H.C.J.C. 210/29.09.2021, modificate prin H.C.J.C. nr. 231/20.10.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.47/21.01.2022 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.48/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2022, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.49/21.01.2022 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit în anul 2022 pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 263/24.11.2021 privind asigurarea cu caracter continuu și permanent a Serviciilor publice de adăpostire a animalelor de pe raza județului Constanța, ce fac obiect al unui ordin de plasare în adăpost și aprobarea Regulamentului acestora.

Inițiator, Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, domnul Petre Enciu

Comments

comments

Administratie

Chițac vrea achiziționarea a încă 22 de autobuze electrice. O parte din primul lot zace în garajul CT Bus

Publicat

la data de

Scris de

Primarul Constanței, Vergil Chișac, a anunțat, în urmă cu câteva minute, că a depus cererea de finanțare pentru achiziția a încă 22 de autobuze electrice pentru oraș.

„Este vorba despre un proiect în valoare de 12,1 milioane de euro, eligibil 100% pentru bugetare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (ceea ce înseamnă că nu va presupune cofinanțare din partea Primăriei). Pe lângă achiziția celor 22 de autobuze, contractul prevede și achiziția a 22 de stații de reîncărcare lentă, pentru garajul CT Bus, și achiziția a 7 stații de reîncărcare rapidă, ce se vor monta pe traseu.

Este un nou pas important pe care Constanța îl face în vederea îmbunătățirii calității aerului pe care îl respirăm, orașul nostru urmând să aibă una dintre cele mai dezvoltate infrastructuri de transport în comun prietenos cu mediul din România. Să nu uităm că, vreme de mulți ani, la Constanța parcul auto pentru transportul public a fost unul învechit și deloc prietenos cu călătorii și cu mediul înconjurător.

Noul proiect vine în completarea inițiativelor pe care le-am avut anul trecut: achiziționarea a 125 de stații de autobuz și a altor 41 de autobuze electrice, de 10 și 12 m lungime. O mare parte dintre aceste autobuze se află deja în garajul CT Bus, iar pe parcursul sezonului estival ne așteptăm să le vedem pe traseu.

Transportul public reprezintă cartea de vizită a unui oraș civilizat. Odată cu aceste investiții și cu îmbunătățirea sistemului public de transport în comun, Constanța face mulți pași înainte în lupta cu poluarea și cu aglomerația.“, a spus Chițac.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

„Ziua Constanței“. Vezi care este programul manifestărilor din weekend

Publicat

la data de

Scris de

Ziua Constanței cuprinde zeci de evenimente, sute de artiști și mii de constănțeni.

Programul manifestărilor este următorul:

VINERI – 20.05.2022.

 1. ”SCENE DIN VIAȚA LUI CONSTANTIN CEL MARE”, ora 20:30, situl arheologic de pe strada Arhiepiscopiei – o valoroasă și emoționantă întoarcere la istorie, dar și la credință, o poveste cu mesaj existențial, un omagiu adus patronilor spirituali și ocrotitorilor orașului Constanța, la ceas aniversar, întru cinstire.

Distribuție: Marius Bodochi, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Liliana Hodorogea, Tomi Cristin, Silviu Mircescu și altii. Adaptare dupa Cristina Tamas.

SÂMBĂTĂ– 21.05.2022.

 1. MARATONUL NISIPURILOR : eveniment sportiv internațional, interval orar 07:00 – 19:00 (PLAJA NEVERSEA)
 2. EXPOZITIE ÎN AER LIBER – PIAȚA OVIDIU : CONSTANȚA NOASTRĂ – O POVESTE BIMILENARĂ.
 3. SPORT ÎN PARC – eveniment sportiv în cinci etape care se vor desfășura în centrul orașului, pe bulevardul Tomis, în perioada 21 mai – 22 mai 2022.

Evenimentul este structurat sub forma unui triatlon sportiv: baschet, minifotbal si tenis cu piciorul. De asemenea, tot pe bulevardul Tomis se vor organiza și alte competiții și concursuri pentru iubitorii de mișcare.

4.SIMBOLURI DE ZIUA CONSTANȚEI, PIAȚA OVIDIU, între orele 11:00-13:00. Vor fi dezvelite încă două plăci din granit, pe care sunt gravate monumente de patrimoniu. În cadrul acestei manifestări, ansamblurile minorităților vor susține un spectacol de dansuri tradiționale și va fi organizată o tombolă cu premii    atractive.

 1. OVIDIO RUNNING – începând cu ora 17.00 va debuta prima ediție a „Ovidio Running”, o cursă de alergare pe distanța de 3 km, care se va desfășura în Constanța, pe traseul Cazino Constanța – faleza – portul Tomis – Str. Lebedei – Str. Remus Opreanu – Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 – Str. Marcus Aurelius – Str. Sulmona – Str. Vasile Canarache – Piața Ovidiu.

„Ovidio Running” face parte din manifestările dedicate consolidării brandului identitar al lui Publius Ovidius Naso, poetul născut la Sulmona și exilat în bătrânul Tomis.

 1. MUZICĂ DE FANFARĂ – FALEZA CAZINOULUI, ORA 17:30. Fanfara „Muzica apelor” îi va bucura pe toți cei care se vor afla pe faleza Cazinoului
 2. ”SCENE DIN VIAȚA LUI CONSTANTIN CEL MARE” – ora 20:30, situl arheologic de pe strada Arhiepiscopiei

8.MUZICIENI CONSTĂNȚENI DE ZIUA CONSTANȚEI – spectacol în aer liber susținut de artiștii Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski în Parcul Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski, începând cu ora 20:30.

 1. CONCERT INCENDIAR ÎN PIAȚA OVIDIU – ORA 21:30:

BARBAROSSA SAMBA GROUP

CARLA’S DREAMS

VIDEO MAPPING

SHOW MULTIMEDIA – FOC DE ARTIFICII

DJ MANUEL RIVA

ALEXANDRA STAN

De asemenea, începând cu ora 21:00, timp de 30 de zile, 4 cladiri emblematice ale Constanței vor fi iluminate arhitectural: Comandamentul Marinei Militare Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța , Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski Constanța ,Muzeul de Artă Populară Constanța.

DUMINICA – 22.05.2022

 1. SPORT IN PARC – Activități sportive pe bulevardul Tomis, în fața Primăriei Constanța: tenis de picior, fotbal, baschet, concursuri etc.
 2. MUZICĂ FOLK PE FALEZA CAZINOULUI – ora 17:00, Walter Ghicolescu va susține un recital de muzică folk pe faleza Cazinoului, langa statuia lui Mihai Eminescu.
 3. INVITAȚIE LA REVERIE MUZICALĂ – ora 20:30- spectacol în aer liber susținut de artiștii Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski în Parcul Teatrului National de Opera si Balet Oleg Danovski.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Chițac îi bagă pe consilierii locali în ședință extraordinară

Publicat

la data de

Scris de

Consilierii locali din Constanța au fost chemați de primarul Vergil Chițac, vineri, 20 mai, în ședință extraordinară pentru a dezbate trei proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 402/2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului generat aferent proiectului „Bulevardul Madrid”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: