Connect with us

Administratie

Consiliul Local Constanța, convocat în prima ședință din acest an. Întâlnirea se va desfășura tot online

Published

on

Consiliul Local Constanta

Consiliul local al municipiului Constanța este convocat de primarul Vergil Chițac în ședință ordinară, marți, 31.01. 2023, ora 14.00. Întâlnirea se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

 1. Depunerea jurământului de către domnul Marius Tulică;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.12.2022;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.12.2022;
 4. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în cadrul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2022;
 5. Proiect de hotărâre nr. 24/2023 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         aviz Comisia de specialitate nr. 1

 1. Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Amicii, Constanţa”, cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 25/2023 pentru modificarea HCL nr. 479/2022 privind înfiinţarea asociaţiei ‚‚Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia – Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 37/2023 privind numirea auditorului statuar al societăţii CT BUS SA Constanta pentru exerciţiile financiare 2022, 2023, 2024;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 21/2023 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 28/2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului – locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Ardealului nr. 2 – 4, parter, ap. 1, către Toma Raluca, în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 2896/15.03.2021, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 31574/212/2019, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1133/06.07.2022 a Tribunalului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru modificarea HCL nr. 438/2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 86,00 mp situat în municipiul Constanţa, str. Stefăniţă Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) şi a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuţie a energiei electrice;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 8/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, DN3A, Lot 1, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 6/2023 privind alipirea unor imobile situate în municipiul Constanţa, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4B şi str. Medeea nr. 25A, Lot 2/2, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 10/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind trecerea imobilului (teren şi construcţii) situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 32, Muzeul de Artă Populară din domeniul public al UAT municipiul Constanţa în domeniul public al UAT judeţul Constanţa ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului (teren şi construcţii) situat în municipiul Constanţa, str. Fragilor nr. 7 lot 2, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 18/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafaţă de 251 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Munţii Tatra nr. 14, în favoarea numiţilor Iusein Orhan şi Iusein Sibel;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 15/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa – etapa V” şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi investiţiei propuse;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanţa – Cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu- construire imobil P + 4E – locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, str. Baba Novac nr. 167+167A, investitor Caramihai Constantin;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 35/2023 pentru modificarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 11/2023 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa;

initiator: primar Vergil Chiţac

–         aviz Comisia de specialitate nr. 4

 1. Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru modificarea HCL nr. 374/2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 99/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social “Compartiment pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice” cod 8810ID-I;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 23/2023 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Constanţa pentru anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 17/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 89 mp situat în municipiul Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95 A, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 13/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 133 mp situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 310C identificat cu număr cadastral 226047, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1, cu respectarea dreptului de preempţiune al domnului Popa Adrian-Andrei şi doamnei Popa Mariana;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr.35 A, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru completarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.

iniţiator: primar Vergil Chiţac

–         avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta