Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară! Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Published

on

consiliul local constanta

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a convocat Consiliul Local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 28 septembrie 2023, de la ora 13.00. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2023;
 3. Proiect de hotărâre nr. 401/2023 privind aprobarea Acordului de cooperare între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Poti, regiunea Samegrelo-Zemo Svaneti din Georgia;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 402/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 395/2023 privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS SA pentru semestrul I al anului 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 423/2023 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 404/2023 privind aprobarea repartizării și extinderii unor spații cu destinația de locuință, din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 422/2023 pentru modificarea HCL nr. 53/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării imobilului proprietate privată a Municipiului Constanța, situat în str. Siretului nr. 17, spațiu comercial și depozit, compus din două corpuri, respectiv C1 în suprafață de 273,80 mp și C2 în suprafață de 65,19 mp, precum și teren în suprafață indiviză de 198,90 mp;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 418/2023 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Normele Financiare, Organigrama, Statul de funcții și Grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 424/2023 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor și a Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi din municipiul Constanța pentru perioada 2023-2027;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 405/2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de fructe și legume proaspete, de lapte și produse lactate și de produse de panificație și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 410/2023 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activitățile proprii și activitățile specifice desfășurate de Primăria municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 411/2023 pentru modificarea HCL nr. 257/2022 privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 406/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 260 mp situat în municipiul Constanța, str. Eugen Tăutu FN, identificat cu număr cadastral 257260, proprietatea privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 394/2023 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Complex Perla, Magazin 219 identificat cu număr cadastral 248508, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcției C1, cu respectarea dreptului de preempțiune al SC Omonia Trading SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 397/2023 pentru modificarea HCL nr. 576/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 145 mp, situat în municipiul Constanța, str. Samuel Micu Klein nr. 47B, proprietatea privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 398/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Șișu Vergil, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 399/2023 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Șișu (Tușea) Luci Mariana, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 400/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 174 mp identificat cu nr. cadastral 258477, situat în municipiul Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, Lot 1/1/2 pentru amplasarea Postului de transformare în anvelopa de beton (PTAB);

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 407/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Laborator de Informatică LI 1 situat în municipiul Constanţa, Aleea Pelicanului nr. 8, amplasat în corpul C1 al Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida”, în suprafaţă utilă de 50,60 mp, cu destinaţia – desfășurare activități didactice;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 408/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală Sport situat în municipiul Constanţa, str. Cişmelei nr. 13, amplasat în corpul C2 al Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul”, în suprafaţă construită de 575 mp, cu destinaţia – activităţi sportive;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 412/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr.6, amplasat la etajul 1 în corpul C1 al Liceului Teoretic „George Călinescu”, în suprafaţă utilă de 8,64 mp, cu destinaţia de chioșc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 416/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Str. Cuza Vodă nr. 80, amplasat la etajul 2 al corpului de clădire C1 al Liceului tehnologic „Ioan N. Roman”, în suprafaţă utilă de 10,00 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 420/2023 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 419/2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 409/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 646 mp, situat în municipiul Constanța, Şos. Mangaliei nr. 80A, Poligon II, lot 3 în favoarea numitului Dragomir Spiridon;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 413/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 417/2023 privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism aferent;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre nr. 414/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+2E – turism și alimentație publică, str. Traian nr. 12, investitor Pilici Irina-Maria;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre nr. 415/2023 privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 421/2023 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

– avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre nr. 396/2023 privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Vergil Chițac

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions