Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consiliul Local Constanța, în ședință ordinară. Ce proiecte propune primarul Făgădău

Published

on

Consiliul Local Municipal Constanța este convocat, mâine, în ședință ordinară, pentru a dezbate mai multe proiecte de hotărâre. Ședința va avea loc de la ora 12.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Proiectele aflate pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat şi a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 41/2019 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2019-2020;

iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca-Andrea, Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activităţi proprii şi activităţi specifice desfăşurate de Primăria municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” – Corp internat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța” – Corp cantină și Corp internat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 101/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Amicii”, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4;

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Tabla Buţii, zona Faleză Nord, în suprafaţă de 109 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Ion Ursu FN, în suprafaţă de 84 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 417/2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2;

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 390/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2;

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 248/2018 ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2;

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 58/2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Decebal, str. Dacia, str. Răscoala din 1907 și str. General Manu, inițiator Ionescu Nicolae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2;

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafaţă de 733 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scările E şi F, în favoarea societăţii Stejarul S.R.L;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 156/2019 privind modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat în str. Bravilor nr. 1;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5;

Advertisement
 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona Cartier “Santa Maria Bay”-Faleză Nord Constanța către E-Distribuție Dobrogea S.A;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de exploatare asupra reţelei de distribuţie a gazelor naturale către operatorul de distribuţie Distrigaz Sud Reţele SRL, aferente obiectivului de investiţii Programul de dezvoltare edilitară urbană a municipiului Constanţa – Cartier “Santa Maria Bay” situată în zona Faleză Nord Constanța.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5;

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions