Connect with us

Politica

Constanța: Făgădău a convocat Consiliul Local Municipal în ședință. Vezi ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, joi, 28  decembrie 2017, ora 1100, în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța pentru anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării activității de control a legitimațiilor de călătorie pe mijloacele de transport public în comun din municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Uniunea Internațională pentru Transportul Public și plata cotizației anuale aferente;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/31.07.2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițonal 2017-2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150800/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 430/13.02.2013 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150803/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 370/25.02.2014 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150805/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat și autentificat sub nr. 235/24.02.2005 la BNP Darie Ruxandra Luminița și contractului de vânzare autentificat sub nr. 1182/31.05.2016 la BIN George Grosu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150807/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1454/23.04.2003 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150810/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2097/31.07.2007 la BNP Ciprian Alexandrescu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150814/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2007 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150823/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2134/09.10.2007 la BNP Mariana Lambrino;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150825/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat, autentificat sub nr. 4827/13.12.2002 la BNPA Mariana Iosif și contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4542/06.12.2004 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150830/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 791/04.09.2003 la BNP Darie Ruxandra Luminița;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Sentinelei nr.25A, în suprafață de 74,67 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de  300 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de  55 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mercur nr. 17, în suprafață de  21 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mircea Berbereanu nr. 23, în suprafață de  156,52  mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr. 431D (stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin);

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150836/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Flămânda nr.19A, respectiv în str. Flămânda nr.19B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150838/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Dorului nr. 11B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Dumitrașcu nr. 4 (fostă str. Dianei nr.4), proprietatea doamnei Radu Ana Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Petru Rareș nr.1, proprietatea domnului Radu Iulian și a doamnei Radu Zoe Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.34, proprietatea domnului Nicolae Vasile și a doamnei Nicolae Anca Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr.14, proprietatea S.C. Tectonics Project S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de către Serviciul public de asistență socială ;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp. situat în municipuiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Tudor Vladimirescu, str. Ion Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu și str. Miron Costin, inițiator Ramazan Alper;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, proprietate Caramihai Constantin;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceului teoretic George Emil Palade;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de management a Muzeului de Artă Populară Constanța ;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/ reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente privind serviciile de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța.

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.219/2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Orban a explicat cum se va desfăşura votul în localităţile carantinate: „Nu înseamnă un risc suplimentar“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Premierul Ludovic Orban a declarat că în toate localităţile carantinate alegătorii îşi vor putea exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie şi că autorităţile vor lua toate măsurile să se asigure că nu există risc de transmitere a virusului SARS-COV 2 la vot.

„Aş vrea să transmit un mesaj, există oarecare îngrijorare din partea cetăţenilor privitoare la exercitarea dreptului de vot. În toate localităţile carantinate, care vor fi carantinate în data de 6 decembrie, cetăţenii îşi vor putea exercita dreptul de vot. Nu va exista restricţie în ceea ce priveşte deplasarea cetăţenilor la secţiile de votare pentru exercitarea acestui drept fundamental. De asemenea, toţi cetăţenii care se află în izolare sau în carantină, fie datorită faptului că sunt infectaţi cu COVID, fie ca urmare a faptului că au venit dintr-o ţară cu incidenţă a ratei de infectare mai mare decât România şi se află în carantină de 14 zile, fie că au fost persoane care au intrat în contact cu persoane bolnave, îşi vor putea exercita dreptul de vot, se va exercita dreptul de vot prin intermediul urnelor mobile care vor fi transmise către toţi cetăţenii care doresc să voteze şi să vină urna mobilă la ei acasă din cauza faptului că ei se află în izolare la domiciliu sau în carantinare. Se va permite exercitarea dreptului de vot al fiecărui cetăţean chiar dacă se află în izolare, în carantinare sau chiar dacă se află internat în spital din cauza infectării cu COVID”, a declarat premierul Ludovic Orban, citat de news.ro.

Întrebat care este procedura pentru un alegător care locuieşte într-un oraş aflat în carantină, cum va demonstra că merge strict la secţia de votare, premierul a răspuns: „Asta se va stabili prin decizia biroului Electoral Central. Dacă Biroul Electoral Central mai are nevoie de vreo reglementare din partea noastră, fie această reglementare va fi în cadrul hotărârii de Guvern privind starea de alertă, fie se poate introduce în ordinele de carantinare în care să fie exceptate de la restricţii deplasarea pentru exercitarea dreptului de vot”.

Orban a dat asigurări că românii pot veni la urne în ciuda pandemiei de coronavirus și a spus că a veni la vot nu înseamnă un risc suplimentar. Sursa: romaniatv.net

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

PSD Constanța, indignat de o postare a lui Andrei Caramitru

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Social-democrații din Constanța au reacționat, astăzi, în urma unui derapaj al lui Andrei Caramitru. Fiul marelui actor Ion Caramitru afirmă, într-o postare pe Facebook, că votanții PSD sunt ”leneși și proști”, oameni fără educație, fără bani și fără prieteni. El susține că doar acești oameni votează cu ”demenți populiști”.

„Cine Votează PSD? Cine Votează in celelalte tari cu demenți populiști? Cei care sunt eșuați. Pierduți undeva într-un sat, fără bani, fără prieteni, fără educație, fără job bun. Pensionari care urăsc pe tineri și “schimbările” din jur – atât de plini de ură ca pana si familia lor fuge de ei. Și votează isteric ca sa pedepsească oculta, elita condusă de Soros și Bill Gheitz, sa pedepsească “sexo-marxiștii” de prin orașe care lucrează in IT, sa pedepsească intelectualii. Sa pedepsească adică pe toți cei care nu sunt la fel de eșuați ca ei. Pentru că sunt convinși ca de fapt e o mare conspirație – oculta ii vrea săraci cumva. Cineva are ceva cu ei domne. Ce nu înțeleg ei – sunt săraci și vai de mama lor pentru că:

(1) sunt prosti de bubuie și nu știu sa facă nimic

(2) Votează hoți și ticăloși să le fie primari. De prosti ce sunt. Și atunci evident ca acolo unde stau ei e mizerie și nu sunt job-uri

(3) sunt leneși. Dacă ar vrea – ar putea sa se mute unde sunt job-uri bine plătite. In orașele mari sau in străinătate. Ar putea sa învețe o nouă meserie. Dar nu și nu – că e greu domne. Sa ni se dea ! Pai de ce sa vi se dea? Mergeti la muncă ! De asta ii respect eu pe cei care merg la cules căpșuni sau sparanghel in străinătate – aia muncesc cinstit – dar nu pe alcooliștii de la birtul satului care înjură și se plâng și Votează PSD. Leneși și proști. Dar multi. De asta trebuie sa ieșim toți la vot de fiecare data ca altfel ajungem rău de tot.“, scrie Caramitru pe Facebook.

În replică, conducerea Organizației Județene Constanța a PSD spune că este inadmisibil un astfel de limbaj, care jignește o parte din electorat.

„INADMISIBIL! Și nimeni din conducerea USR sau PNL – partenerii de GUVERNARE – sau chiar președintele TUTUROR ROMÂNILOR Klaus Iohannis, nu se indignează! O parte a poporului român, deloc insignifiantă numeric, este jignită în mod incalificabil și suburban și nimeni din alianța de guvernare nu se delimitează și nu condamnă un asemenea derapaj!? RUȘINE!“, scrie PSD Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Răzvan Filipescu (PRO România): „Fermierii sunt în continuare amăgiți și păcăliți!“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Candidatul la Senat din partea PRO România, Răzvan Filipescu, spune că agricultura României este distrusă de măsurile actualului guvern – și mai ales de lipsa lor.

„Cine și de ce are interesul să distrugă agricultura românească? Guvernul și această triadă aflată, mai nou, la guvernare, PNL-USR-PMP, NU susțin deloc inițiativele fermierilor. Și mai mult, nu au votat în Parlament nici inițiativa privind suspendarea ratelor pentru fermierii afectați de secetă. Mai rău, nici NU acordă anul acesta despăgubirile pentru culturile de primăvară, respectiv floarea soarelui și porumb, grav afectate de secetă. Cred că nu conștientizează ce înseamnă ca un fermier să nu aibă încasări, nu un an, ci doi, pentru că atât ține un ciclu agricol calamitat“, spune Răzvan Filipescu.

Acesta mai arată că deși Guvernul a promis, înainte de alegerile locale, NU a acordat integral nici măcar despăgubirile pentru culturile de toamnă, nu a amânat ratele fermierilor afectați de secetă și nu a declarat calamitate.

„Am solicitat, personal, aceste lucruri, încă din primăvară, de nenumărate ori. Am făcut apel public la celelalte partide, degeaba. Am adus calcule care demonstrează că acest sprijin era absolut necesar pentru agricultorii constănțeni, dar și pentru restul țării, iar altfel riscăm să colapsăm. Fermierii constănțeni au protestat, au ieșit cu utilajele pe străzi, din disperare, spunând clar că întâmpină dificultăți în rambursarea creditelor, a leasing-urilor, în plata salariilor, a arendei, deoarece efectiv nu au recoltat nimic. Guvernul NU a ținut cont de nimic! Dar noi, cei de la PRO România vom continua să ne luptăm pentru drepturile agricultorilor“, a adăugat Răzvan Filipescu.

Executat de Asociația Puterea Civică – portal: ordinea.ro

Comandat de Partidul PRO România – Filiala Constanța

CUI mandatar financiar coordonator: 11200008

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: