Connect with us

Politica

Constanța: Făgădău a convocat Consiliul Local Municipal în ședință. Vezi ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, joi, 28  decembrie 2017, ora 1100, în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța pentru anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării activității de control a legitimațiilor de călătorie pe mijloacele de transport public în comun din municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Uniunea Internațională pentru Transportul Public și plata cotizației anuale aferente;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/31.07.2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițonal 2017-2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150800/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 430/13.02.2013 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150803/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 370/25.02.2014 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150805/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat și autentificat sub nr. 235/24.02.2005 la BNP Darie Ruxandra Luminița și contractului de vânzare autentificat sub nr. 1182/31.05.2016 la BIN George Grosu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150807/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1454/23.04.2003 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150810/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2097/31.07.2007 la BNP Ciprian Alexandrescu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150814/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2007 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150823/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2134/09.10.2007 la BNP Mariana Lambrino;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150825/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat, autentificat sub nr. 4827/13.12.2002 la BNPA Mariana Iosif și contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4542/06.12.2004 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150830/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 791/04.09.2003 la BNP Darie Ruxandra Luminița;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Sentinelei nr.25A, în suprafață de 74,67 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de  300 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de  55 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mercur nr. 17, în suprafață de  21 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mircea Berbereanu nr. 23, în suprafață de  156,52  mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr. 431D (stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin);

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150836/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Flămânda nr.19A, respectiv în str. Flămânda nr.19B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150838/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Dorului nr. 11B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Dumitrașcu nr. 4 (fostă str. Dianei nr.4), proprietatea doamnei Radu Ana Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Petru Rareș nr.1, proprietatea domnului Radu Iulian și a doamnei Radu Zoe Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.34, proprietatea domnului Nicolae Vasile și a doamnei Nicolae Anca Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr.14, proprietatea S.C. Tectonics Project S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de către Serviciul public de asistență socială ;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp. situat în municipuiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Tudor Vladimirescu, str. Ion Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu și str. Miron Costin, inițiator Ramazan Alper;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, proprietate Caramihai Constantin;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceului teoretic George Emil Palade;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de management a Muzeului de Artă Populară Constanța ;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/ reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente privind serviciile de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța.

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.219/2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Prezență masivă a românilor din diaspora la urne. Vezi câți au votat până la ora 16.00

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Peste 35.000 de români au votat în străinătate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale până la ora 16.00, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC), cu mai mult de 2.000 față de aceeași oră în primul tur. Până la ora 16.00, 35.199 de români au votat la secțiile organizate în străinătate pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Votul pentru cel de-al doilea tur al alegerilor pentru desemnarea Președintelui României a început în străinătate, vineri, 22 noiembrie, la Auckland, în Noua Zeelandă, la ora 01.00, ora României (ora 12.00 ora locală), la secția de votare nr. 17, cea mai îndepărtată secție de votare organizată în afara granițelor României. Votul în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate se desfășoară pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, sâmbătă, 23 noiembrie 2019, și duminică, 24 noiembrie 2019, în intervalul orar 07.00 – 21.00.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Românii din Diaspora votează deja pentru turul II al alegerilor prezidențiale

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

203 români au votat în primele şapte ore de la deschiderea secţiilor de votare din străinătate pentru cel de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, potrivit datelor Biroului Electoral Central.

Astfel, vineri, până la ora 08.00, numărul total al celor care au votat pentru turul al doilea era de 17.706 de alegători, fiind format din cei 17.503 care au votat deja prin corespondenţă şi 203 care au votat în secţiile de vot.

Votul în străinătate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale a început, vineri, la ora 1.00, în Noua Zeelandă şi Australia.

În străinătate au fost organizate 835 de secții de votare.

La cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale românii de peste hotare vor vota între 22 și 24 noiembrie. Potrivit AEP, numărul total de cetățeni români cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este 715.752 de persoane.

De asemenea, numărul total al alegătorilor români din străinătate care au optat pentru votul la secția de votare, prin înregistrarea pe site-ul votstrainatate.ro, este de 33.802 de cetățeni.

Ministerul de Externe anunță că a trimis în străinătate, pentru cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, 4.608.175 de buletine de vot și 2.866.260 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”. Instituția precizează că în alegerile în diaspora se vor desfășura în 835 de secții.

sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

PSD pregătește moțiune de cenzură împotriva ministrului de Finanțe. Replica lui Cîțu

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

PSD va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor Florin Cîţu, anunţul fiind făcut de liderul PSD Viorica Dăncilă.

”La începutul săptămânii viitoare, vom depune o moţiune simplă pentru domnul Cîţu în Senatul României, având în vedere creşterea euro, creştere care îi afectează pe români”, a declarat Dăncilă la Antena 3.

Aceasta este prima moţiune care vizează un ministru al Guvernului Orban.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat săptămâna trecută, în prima sa conferinţă de presă ca ministru, că, în ultimii trei ani, economia României a fost condusă după două bugete, după modelul Al Capone, că totul a fost premeditat şi a anunţat că va sesiza instituţiile abilitate. El a estimat că deficitul este de peste 4%. Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a răspuns acuzaţiilor lui Cîţu, spunând că este Al Capone ”aşa cum domnul Cîţu este şeful FBI” şi acuzându-l că ”nu ştie să citească un buget”. Teodorovici l-a acuzat pe Cîţu că prin declaraţiile sale a adus leul la un minim istoric.

”Cîţu a reuşit ca leul să fie la un minim istoric, iar efectele se vor regăsi în economie. Fac apel la domnul Orban, domnul Cîţu să se abţină de la ieşirile publice, pentru că nu fac decât să se reflecte în economie”, a afirmat Teodorovici.

Replica ministrului Cîțu

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu reacționează joi, pe Facebook, după anunțul făcut de Viorica Dăncilă privind moțiunea de cenzură. Cîțu anunță că „pentru prima oară în istorie” va aduce cu el în Parlament toți directorii din Ministerul Finanțelor și ANAF care au lucrat cu Eugen Teodorovici și cu Darius Vâlcov la elaborarea bugetului, a reactificării bugetare din august și la elaborarea strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2019-2024.

„Vă garantez că rezultatul este unul neplăcut pentru Dăncila și Teodorovici. Va anunt o premiera in cazul motiunii simple care ma vizeaza, la Senat. Pentru prima oara in istorie voi aduce in Parlament cu mine toti directorii din MFP si ANAF care au lucrat cu fostul minstru si cu Darius Valcov la elaborarea bugetului, a rectifcarii din august si mai ales la elaborarea strategiei fiscal bugetare pentru perioada 2019-2021. Vor fi prezenti cu date si documente oficiale care vor arata: Viorica Dancila si Eugen Teodorovici stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit, situatia executie bugetare si mai ales estimarile pentru final de an la momentul in care am preluat mandatul. In conferinta de presa pe care o voi tine inainte de motiune, ii voi lasa pe directorii respectivi sa va prezinte datele reale cu documente. Sa vedem atunci cine-i minte pe romani. Va garantez ca rezultatul este unul neplacut pentru Dancila si Teodorovici”, scrie Cîțu pe Facebook.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: