Connect with us

Politica

Constanța: Făgădău a convocat Consiliul Local Municipal în ședință. Vezi ordinea de zi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, joi, 28  decembrie 2017, ora 1100, în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 27.11.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța pentru anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării activității de control a legitimațiilor de călătorie pe mijloacele de transport public în comun din municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizațiilor membrilor Consiliilor de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Uniunea Internațională pentru Transportul Public și plata cotizației anuale aferente;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/31.07.2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițonal 2017-2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150800/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 430/13.02.2013 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150803/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 370/25.02.2014 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150805/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat și autentificat sub nr. 235/24.02.2005 la BNP Darie Ruxandra Luminița și contractului de vânzare autentificat sub nr. 1182/31.05.2016 la BIN George Grosu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150807/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1454/23.04.2003 la BNPA Mariana Iosif, adiționat;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150810/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2097/31.07.2007 la BNP Ciprian Alexandrescu;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150814/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2007 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150823/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2134/09.10.2007 la BNP Mariana Lambrino;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150825/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare, adiționat, autentificat sub nr. 4827/13.12.2002 la BNPA Mariana Iosif și contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.4542/06.12.2004 la BNPA Mariana Iosif;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău    

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150830/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 791/04.09.2003 la BNP Darie Ruxandra Luminița;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Sentinelei nr.25A, în suprafață de 74,67 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de  300 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Meșterul Manole nr. 36, în suprafață de  55 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mercur nr. 17, în suprafață de  21 mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mircea Berbereanu nr. 23, în suprafață de  156,52  mp;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr. 431D (stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin);

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150836/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Flămânda nr.19A, respectiv în str. Flămânda nr.19B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150838/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Dorului nr. 11B;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Dumitrașcu nr. 4 (fostă str. Dianei nr.4), proprietatea doamnei Radu Ana Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Petru Rareș nr.1, proprietatea domnului Radu Iulian și a doamnei Radu Zoe Paula, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.34, proprietatea domnului Nicolae Vasile și a doamnei Nicolae Anca Mihaela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr.14, proprietatea S.C. Tectonics Project S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de către Serviciul public de asistență socială ;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61, în vederea înscrierii în Cartea funciară;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 300 mp. situat în municipuiul Constanța – bd. Mamaia intersecție cu bd. Aurel Vlaicu către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării Capelei Tinerilor;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Tudor Vladimirescu, str. Ion Lahovari, str. Dimitrie Bolintineanu și str. Miron Costin, inițiator Ramazan Alper;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, proprietate Caramihai Constantin;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru atribuirea titlului de Colegiu național, unității de învățământ preuniversitar de stat Liceului teoretic George Emil Palade;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de management și a modelului cadru al contractului de management a Muzeului de Artă Populară Constanța ;

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de consultanță/asistență/ reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța, precum și aprobarea acordurilor cadru și a contractelor subsecvente privind serviciile de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța.

        iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.219/2016 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;

       iniţiator: primar Decebal Făgădău

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Guvernul simplifică procedurile de achiziții publice

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a declarat joi că Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care sunt simplificate procedurile de achiziţii publice, potrivit Agerpres.

“Un alt act normativ adoptat în şedinţa de guvern din această seară este o ordonanţă de urgenţă în domeniul achiziţiilor publice. Aceasta a fost adoptată în prima lectură în şedinţa de guvern anterioară, ca urmare a declarării neconstituţionale a Ordonanţei 23/2020 în privinţa unor aspecte legate de funcţionarea unor instanţe chemate să judece contestaţii la proceduri de achiziţii publice. Ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, noua ordonanţă de urgenţă în domeniul achiziţiilor publice pune în acord textul actului normativ cu decizia CCR şi, în acelaşi timp, adoptă soluţiile pentru accelerarea şi simplificarea procedurilor de achiziţii publice. Au fost stabilite termene fixe de evaluare a ofertelor detaliate pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus timpul controlului ex ante prin digitalizarea acestui control şi, de asemenea, prin aplicarea unui mecanism informatic pentru proceduri simplificate în evaluarea ofertelor”, a spus Dancă la Palatul Victoria, după şedinţa de guvern citat de jurnaliștii de la stiripesurse.ro.

El a adăugat că acest act normativ este extrem de important în vederea simplificării procedurilor de achiziţii publice.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Orban a tunat! Vrea mobilizare generală împotriva COVID: „Fără menajamente, fără milă!“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Premierul Ludovic Orban a cerut, în deschiderea şedinţei de Guvern de astăzi o mobilizare generală a tuturor instituţii cu atribuţii în domeniul combaterii epidemiei. Orban cere controale masive şi sancţiuni dure acolo unde se încalcă normele de protecţie sanitară.

“Creșterea numărului de cazuri trebuie să ne pună în gardă. Vă solicit să sunați mobilizarea generală în ministerele pe care le conduceți. Toate ministerele implicate în bătălia cu Covid trebuie să utilizeze toate instrumentele legale aflate la dispoziție pentru a putea reduce numărul de persoane infectate. Mesajul pe care îl transmit este foarte simplu: marea majoritate a cetățenilor sunt corecți, se protejează. Din păcate, avem o sumă de agenți economici, instituțîi și cetățeni care, poate și datorită unei campanii de negare a virusului, au ajuns într-o situație de negare. Transmit un mesaj simplu: fără menajamente, fără milă față de cei care încalcă legea și măsurile de protecție sanitară! Toate instituțiile de control trebuie să fie în teren. Vreau să se înțeleagă foarte clar că toți agențîi economici, toți actorii instituționali care sunt obligați să organizeze activitățile într-un mod reglementat sunt responsabili pentru modul în care se respectă aceste reglementări. De asemenea, solicități raport zilnic din partea fiecărei instituții de control privitor la personalul aflat în teren. Mai scoteti-i în teren pe cei obișnuiți să stea în birou! Toată lumea pe teren! Sigur că toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să asigure și respectarea legii în alte domenii. Prioritatea zero este asigurarea respectării normelor sanitare. Am avut surprize și în instituții. Cine nu respectă, sactiune disciplinară și chiar amendă. Apelați la poliție dacă e cazul.

Atenție la interacțiunea cu cetățenii. Trebuie organizate regulile stricte de respectare a regulilor de protecție sanitară în relația cu beneficirii. Prefer să izolăm virusul decât să îi izolăm pe români sau să fim izolați de alte țări din cauza creșterii numărului de cazuri. Sâmbătă am convocat o ședința și vom stabili foarte clar modalitatea de acțiune în teren. Voi solicită o întâlnire și cu reprezentanții autorităților locale. Toți trebuie să fie implicați în acest efort”, a declarat Orban.

Sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Luminița Vlădescu, atac dur la adresa PNL: „S-a trezit din adormirea și beția celor patru ani“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Se încing spiritele în politica din județul Constanța. Decizia aleșilor județeni ai PNL de a convoca o ședință extraordinară a Consiliului județean Constanța, în care să fie tranșată problema alocărilor de fonduri către primării, a stârnit reacția fostului viceprimar al municipiului Medgidia Luminița Vlădescu. Liderul social-democrat din Medgidia i-a criticat dur pe liberali, pe Facebook, spunând, printre altele, că „s-au trezit din adormirea și beția celor patru ani.“

„S-a încins tărâța în PNL, s-a trezit din adormirea și beția celor patru ani, doar vine campania electorală, și ce s-a gândit, să iasă cu ceva waw: „Ședință extraordinară a Consiliului Județean Constanța“. Ați tăcut patru ani, v-ați bucurat de soare, apă și căldură, ați criticat până ați răgușit guvernarea “coruptă” a altora. Când v-a venit rândul ce ați făcut:

 1. Ați dat ordonanțe peste ordonanțe și ați împărțit banii la marii voștri corupți, cei mai mari și mai nesătui. Lor nu le numărați averile, ale lor nu sunt făcute prin corupție?
 2. Ați adus țara in faliment, ați închis afaceri românești, ați distrus turismul, industria alimentară, agricultura.
 3. Ați băgat românii în casa, iar acum, la primul strănut îi carantinați pe toți, doar, doar mai apucați ceva dintr-o noua guvernare (cu românii în carantină sunteți mai siguri la vot).

4 Pe penalii voștri i-ați acoperit, ați închis ochii, ei au prezumția de nevinovăție. Ei nu au jefuit banul public și s-au îmbogățit din furt pe buzunarele oamenilor plătitori corecți de impozite și taxe?

Jos PNL, jos mafia voastră penală, jos minciuna și hoția promovată constant de voi!“, a notat Vlădescu, pe Facebok.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: