Connect with us

Actual

„Dobrogea Nord – Pământul sălbatic între Dunăre și mare”, un proiect pentru susținerea sectorului pescăresc și de acvacultură

Published

on

Asociația Grup Local Dobrogea Nord, cu sediul în Constanța, Aleea Magnoliei nr. 2, bl. L4, birou 116, jud. Constanța, anunță deschiderea Apelului cu nr. 5 de depunere proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, luni – 16.08.2021, ora 12:00. Tipul apelului este competitiv, termenul limită pentru depunerea proiectelor fiind luni – 23.08.2021, ora 12:00.

Proiectul „Dobrogea Nord – Pământul sălbatic între Dunăre și mare” este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, cofinanțat din FEPAM 2014-2020, în baza contractului de finanțare nerambursabilă    nr. 91/29.12.2017, încheiat cu MADR – prin DGP AMPOPAM, în calitate de Autoritate Contractantă.

În cadrul prezentei sesiuni, cererile de finanțare și documentele anexate se vor depune prin încărcare în sistemul informatic MySMIS 2014. Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul MĂSURII 1.2 -„Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil”, iar suma totală alocată prezentului apel de depunere a proiectelor este de 31.928,67 euro/146.054,52 lei.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 400.000 euro/1.829.760,00 lei iar valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 5.000 euro/22.872 lei. Cursul de schimb este stabilit prin Decizia Directorului General al DGP AM-POPAM, respectiv 1 euro = 4,5744 lei.

Cererea de finanțare se va completa urmărind „Instrucțiunile de completare a cererii de finanțare”, Anexa 1 la ghidul solicitantului, precum și tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la adresa www.ampeste.ro și pe site-ul FLAG-ului www.flagnord.ro, spune managerul general al Asociația Grup Local Dobrogea Nord, Leonard Drăgan.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta