Politica

(DOCUMENT) Cum vrea primarul Făgădău să facă turism în municipiul Constanța

feb. 13, 2018 Mihaela Tîrpan

Pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Constanța poate fi studiat un document prin care se aduce la cunoştinţă publică documentul “Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanța”- prima variantă. Conducerea administrației publice locale menționează că vor avea loc dezbateri publice cu factorii interesați, urmând ca datele referitoare la acestea să fie publicate ulterior.

Am extras din documentul pe care vă invităm să îl analizați faptul că în scopul atingerii acestor obiective, acțiunile de sprijinire a turismului pot fi grupate în jurul a patru axe:
1.) stimularea competitivității sectorului turistic din Europa;
2.) promovarea dezvoltării unui turism durabil, responsabil și de calitate;
3.) consolidarea imaginii și vizibilității Europei în calitate de ansamblu de destinații durabile și de calitate;
4.) valorificarea la maximum a politicilor și instrumentelor financiare ale UE pentru dezvoltarea turismului.

Pentru toate acestea, a fost luat ca punct de reper în documentare și proiect anul 2023, prin urmare “Viziunea 2023” arată așa:

“Constanța va fi o metropolă europeană, un pol de creștere și o zonă turistică în expansiune, cu o economie solidă și competitivă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi. Obiectivul pe termen mediu și lung este acela de a asigura un spațiu metropolitan funcțional, un cadru urban adecvat care să ofere condiții optime de viață locuitorilor săi și să genereze oportunități pentru aceștia, precum și pentru alte persoane care vor să se stabilească
aici, unul din scopurile urmărite fiind și acela de a crește din punct de vedere demografic, în special în zona activă a populației, stimulând migrația pozitivă și atragerea de tineri și de capital uman calificat. Un pilon al viziunii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța îl reprezintă integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologii
în viața orașului, stimulând astfel progresul în acestă direcție, urmărind implementarea conceptului de SMART CITY.”

La baza acestei strategii frumos aranjată într-o broșură stufoasă de aproape… 200 de pagini, administrația a cărei activitate este coordonată de Decebal Făgădău informează că la baza documentului se află politica de dezvoltare turistică propusă de Uniunea Europeană, politică ce are ca scop “maximizarea contribuției industriei turistice la dezvoltarea, ocuparea forței de muncă și cooperarea între statele membre, mai ales prin exemple de bune practici.”

Pentru studiu, vă oferim întreg documentul aici .

Comments

comments