Connect with us

Societate

Elevii școlii ”Aurel Vlaicu” din Constanța au învățat cum să devină ”consumatori isteți” ai viitorului

Publicat

la

Astăzi, 9 iunie, la sediul Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța, s-a derulat festivitatea de finalizare a Proiectului Erasmus+ „CLEVER CONSUMPTION”, în prezența elevilor claselor primare, a părinților acestora, precum și a cadrelor didactice din învățământul primar care au participat la acest proiect.

Cu această ocazie, au ținut alocuțiuni atât directorul unității de învățământ – prof. Sita Ana-Mihaela, în numele instituției școlare, cât și prof. Racu Mihaela și p.î.p. Șobraneț Carmen-Oana, în calitate de reprezentante ale cadrelor didactice participante la proiect.

Proiectul Erasmus+ 020-1-UKO1-KA229-079202_2 „CLEVER CONSUMPTION” s-a derulat parcursul a doi ani, în intervalul 2020-2022, a fost coordonat de echipa școlii Welford and Wickham CE Primary School, din Newbury, Anglia, și a adus alături echipele școlilor Semiha Kirac Ilkokulu din Turcia, Siauliu r. Kursenai Kindergarten „Nykstukas” din Lituania, Dimotiko Sxoleio Peiraia din Grecia, și Școala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța din România. Proiectele Erasmus își propun să ajute profesorii să învețe diferite tehnici și metode utilizate în sala de clasă prin interconectarea lor cu cadre didactice din Europa.

Scopul proiectului a fost acela de a învăța elevii școlilor participante cum să devină „clever consumers” – „consumatorii isteți” ai viitorului, iar cu ajutorul activităților derulate aceștia au înțeles cum să devină apărătorii planetei.

Pe parcursul celor doi ani de derulare a proiectului, elevii claselor de învățământ primar din cele cinci școli partenere au învățat cum să utilizeze apa și energia într-o manieră mai prietenoasă cu mediul, au înțeles cum să obțină și să consume produse alimentare într-un mod mai responsabil pentru mediul înconjurător, au adoptat principiile necesare pentru a reduce, reutiliza și recicla diverse produse și au cunoscut copii din alte școli din Europa.

Proiectul Erasmus+ 020-1-UKO1-KA229-079202_2 „CLEVER CONSUMPTION” a inclus cinci etape de mobilitate, dintre care patru s-au derulat online, din cauza pandemiei de Covid-19 (mobilitățile din România – 24 – 28 mai 2021, Lituania – 14 – 18 iunie 2021, Turcia – 8 – 12 noiembrie 2021 și Grecia – 24 februarie-4 martie 2022) și una în format fizic (mobilitatea finală, din Anglia – 16 – 20 mai 2022). Un lucru bun al derulării online a proiectului a fost achiziționarea a opt videoproiectoare destinate claselor de învățământ primar participante la proiect.

Cu toate că proiectul coordonat de Welford and Wickham Primary School din Anglia s-a derulat exclusiv online în ultimii doi ani, elevii școlilor partenere din cadrul proiectului au fost interconectați prin intermediul internetului și au putut, în felul acesta, să creeze împreună diverse produse din materiale reciclabile și au învățat cum să adopte un stil de viață săsnătos și prietenos cu mediul înconjurător.

”Prin participarea la acest proiect, pe parcursul celor cinci etape de mobilitate, elevii Școlii Gimnaziale nr. 40 „Aurel Vlaicu” Constanța au creat diferite obiecte din materiale reciclabile, care sunt prezentate atât în la expoziția organizată în cadrul școlii, cât și în grădina  și din fața instituției, pe care au și reamenajat-o cu această ocazie. Florile plantate de copiii din clasele primare și de cadrele didactice coordonatoare au transformat grădina școlii într-un spațiu natural frumos, cu benefii educaționale și spirituale pentru toții privitorii, contibuind, în felul acesta, la protecția mediului înconjurător. De acum încolo, elevii vor fi responsabilizați să îngrijească acest spațiu verde pentru a se bucura și pe viitor de un mediu curat.”, a precizat prof. Ana-Mihaela Sita, directorul unității de învățământ.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se întâmplă în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Sancțiuni pentru turiștii care nu respectă in indicațiile salvamarilor

Publicat

la data de

Scris de

Activitatea de de salvare acvatică desfăşurată prin serviciul de salvamar şi prin posturile de prim ajutor pe plajă este destinată salvării vieţii oamenilor. Utilizarea nejustificată a serviciilor de salvare acvatică (pentru căutarea în apă a unei persoane presupus dispărută – care de fapt se răcoreşte la terasă a anunţa în prealabil, un copil lasăt nesupravegheat şi rătăcit pe plajă sau alte cazuri similare) se poate concretiza într-un rezultat nefericit pentru o persoana care chiar are nevoie de ajutorul salvamarilor.

Geamandurile, balizele, bilele plutitoare îşi au rostul lor, fiind amplasate de către personalul calificat. Faptul că unele persoane ţin să dovedească, sieşi sau altora, cât de buni înotători sunt şi, pentru a nu depăşi linia balizei (fapt ce atrage atenţionarea de la salvamar) aleg sa tragă de acestea pentru a le muta din locul în care sunt ancorate, este un gest care are drept consecinţă punerea în pericol a celorlalţi utilizatori ai plajei şi zonei de îmbăiere.

Pentru a veni în sprijinul salvamarilor, consiliul local Eforie a hotărât prin HCL nr. 100/2021 că următoarele fapte constituie contravenţie:

 • Apelarea, în mod nejustificat, la reprezentanţii serviciului de salvare acvatică pentru căutarea în apă de persoane presupus dispărute de pe plajă;
 • Mutarea geamandurilor, balizelor sau a bilelor plutitoare în alte locuri decât sunt ancorate de către reprezentanţii serviciului de salvare acvatică;
 • Utilizarea geamandurilor drept colace de salvare sau acoperirea lor cu diverse materiale astfel încât să impiedice vizibilitatea acestora.

Persoanele fizice vor fi sancţionate cu amendă între 1.000,00 – 2.000,00 lei iar cele juridice între 1.500,00 – 2.500,00 lei; constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către lucrătorii din Serviciul de Poliţie Locală al Primăriei Eforie sau de către alţi funcţionari publici încadraţi în Primăria Eforie şi împuterniciţi în acest scop prin dispoziţie a primarului.

Prin acelasi act normativ – Hotărârea Consiliului Local Eforie nr. 100 adoptată în data de 31.05.2021 au fost împuterniciţi reprezentanţii Poliţiei Locale Eforie pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în HG nr. 1136/2007. Prin aceeaşi HCL s-a stabilit ca primarul poate nominaliza şi alţi lucratori din cadrul administraţiei local pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor referitoare la nerespctarea însemnătăţii steagurilor arborate de către salvamari.

Serviciul de salvare acvatică Eforie a fost atribuit către SC Salvamar Service SRL. Pe plajele din Eforie sunt amplasate 22 posturi de observare (foişoare), 2 baze de salvare nautică care asigură 11 patrule rapide (câte una pentru fiecare 2 posturi de salvare) şi 2 posturi de prim ajutor. Programul zilnic de lucru este in intervalul 8.00 – 19.00 cu excepţia perioadei 16 iulie – 15 august inclusiv când programul zilnic este în intervalul 08.00-20.00.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Angajări la Primăria orașului Năvodari. Vezi ce posturi sunt disponibile

Publicat

la data de

Scris de

Primăria orașului Năvodari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • educator – din cadrul Centrului de zi pentru copii;
 • referent debutant – din cadrul Compartimentului expert pentru problemele romilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • educator:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență – limbă și literatură, modul psihopedagogie absolvit;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 2 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe).
 • referent debutant:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • apartenență la minoritatea romă – dovedită cu o adeverință din partea unei organizații legal constituite a romilor prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă;
  • fără vechime.
   Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 august : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 august, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Orașului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, telefon 0241/761.603, e-mail hr@primaria-navodari.ro.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primul tren pe ruta China-România a plecat azi. El va ajunge în Constanța prin transport feroviar-maritim

Publicat

la data de

Scris de

Primul tren care face legătura între orașele Wuhan, din China, și Constanța a plecat la drum astăzi, 5 august. Acesta transportă vagoane încărcate cu cuptoare de temperare din sticlă, echipamente mecanice și produse de uz zilnic.

Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a Ambasadei Chinei în România.

Iată postarea oficială:

”Primul tren pe ruta China-România în cadrul CHINARAILWAYExpress a plecat cu succes din municipiul Wuhan. Trenul, compus din 50 de vagoane încărcate cu cuptoare de temperare din sticlă, țesături, echipamente mecanice și produse de uz zilnic, a pornit din Gara Wujiashan, Wuhan, va trece granița prin orașul Qorğas Qalası, străbătând Kazahstan, Georgia și traversând Marea Caspică și Marea Neagră spre destinația finală Constanța din România, prin transport combinat feroviar-maritim. Drum bun!”, au scris reprezentanții Ambasadei Chinei.

Sursa foto: Ambasada Chinei în România

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: