Connect with us

Actual

Făgădău a convocat Consiliul Local. Compozitorul Dumitru Lupu va deveni cetățean de onoare post mortem al municipiului Constanța!

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat aleșii locali în ședință ordinară, luni, 31 iulie, ora 12.00, pentru a dezbate și supune spre aprobare un număr de 61 de proiecte de hotărâre, toate de interes local.

Ședința se va desfășura în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa și va avea următoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.06.2017;
2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare – post mortem domnului Dumitru Lupu; iniţiatori: consilieri locali Costin – Ioan Răsăuțeanu, Florea Răzvan Ionuț, Nicolae Irinela, Aurelian Marius Marin, Andreiaș Cristian Marius, Babu Dumitru, Cojoc Marioara, Dede Perodin, Dobre Mircea, Mihăilescu Cristian, Teodor Patrichi, Valentin Gabriel Pârvulescu, Tincu Cristian
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în sensul majorării plafonului de pensie pentru pensionarii care beneficiază de aceste facilități; iniţiator: primar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în societate comercială și încheierii contractului de prestări servicii publice de transport; iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RADET Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.07.2017 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic 31 situat pe strada Muncel nr. 24 – zona Faleză Nord, în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv energie termică din biomasă și energie solară; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind organizarea consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecosal S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I: str. Constantin Bobescu, str. Sergiu Celibidache, str. Barbu Filaret, str. Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, str. Gheorghe Dima, str. Mihail Jora, str. Operei, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a străzii Recoltei (tronson str. George Topîrceanu – str. Tache Ionescu) – Cartier Palazu Mare; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției cu privire la publicarea hărții oficiale a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind menținerea alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaței de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020″; iniţiator: primar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Județene de Șah Constanța în vederea organizării Campionatului European de Șah pentru Juniori 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Selena. S.N. Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. (1) din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” Campusul social
Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5.288 mp, situat în zona
Palazu Mare – A.N.L.1 în vederea construirii unui ansamblu de locuințe; iniţiator: primar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
41. Proiect de hotărâre completarea H.C.L. nr. 712/2005 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului „Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu
public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice; iniţiator: primar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 763 mp situat în str. Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
43. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 601 mp situat în str.Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Asociația „Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
44. Proiect de hotărâre emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna, amplasat pe b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 13 din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
45. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul
public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unui teren situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 87; iniţiator: primar Decebal Făgădău
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
48. Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL nr. 383/2016 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 384/2013 privind aprobarea O.G nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; iniţiator: primar Decebal Făgădău
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar; iniţiator: primar Decebal Făgădău
50. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Depozitelor‟ circulației publice carosabile situată în zona industrială, cu acces la șoseaua Industrială; iniţiator: primar Decebal Făgădău
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1-2E – comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri și împrejmuire teren, bd Aurel Vlaicu nr. 271, investitor S.C. MPM Real Estate Investement S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor, inițiator Floria Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eliberării și alei de acces, inițiator Bucur Costică Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces, inițiator Gafar Seren Silber; iniţiator: primar Decebal Făgădău
55. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011; iniţiator: primar Decebal Făgădău
56. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei Adormirea Maicii Domnului I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Antonie cel mare și Sf. Iosif Mântuitorul; iniţiator: primar Decebal Făgădău
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în
vederea protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a acesteia; iniţiatori: consilieri locali Alexandru Zabara, Secil Givan Cantaragiu, Cătălin Florin Papuc
61. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. iniţiator: primar Decebal Făgădău

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Mărfuri susceptibile de contrafacere, reţinute de inspectorii vamali

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În data de 23 octombrie 2018 inspectorii vamali de la Biroul vamal de frontieră Constanţa sud, urmare a controlului fizic efectuat asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China cu mărfuri pentru o societate comercială cu sediul în Bucureşti, au reţinut 2496 perechi cizme pentru femei din înlocuitori, bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca /design UGG.

Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la valoarea bunului original
este de aproximativ 374 400 euro.

”Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 608/2013 şi a Legii nr. 344/2005
privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în
cadrul operaţiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reţinut bunurile contrafăcute în
vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale
ce se impun.”, precizează ANAF.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Ziua Armatei, sărbătorită de marinarii militari în șase orașe din țară

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Forțele Navale Române vor sărbători Ziua Armatei României în șase orașe din țară, unde se vor organiza ceremonii militare și religioase pentru cinstirea memoriei eroilor Patriei. Marinarii militari vor participa joi, 25 octombrie, cu expoziții de tehnică și armament, precum și la activități culturale desfășurate în Constanța, Mangalia, Tulcea, Brăila, Babadag și București.

La Constanța, ceremonia va avea loc la Monumentul Eroilor din cel De-al Doilea Război Mondial, în Cimitirul Central, începând cu ora 10.00, iar în intervalul orar 11.00-17.00, va fi prezentată publicului o expoziție de tehnică, armament și echipamente militare din dotarea Forțelor Navale și a Forțelor Terestre, în parcarea de la Mall VIVO. La ora 19.00, marinarii militari se vor retrage cu torțe pe traseul Piața Ovidiu – Bulevardul Tomis – Prefectura Județului Constanța.

La Mangalia, ceremonia militară și religioasă se va desfășura în Piața Republicii, în intervalul orar 11.00-12.00.

La Tulcea, este planificat miercuri, 24 octombrie, în intervalul orar 13-14.00, simpozionul intitulat „Armata României în cadrul Alianței Atlanticului de Nord”, iar ceremonia militară și religioasă va avea loc joi, 25 octombrie, începând cu ora 10.00, în Cimitirul Eroilor.

La Brăila, ceremonia militară și religioasă se va desfășura în Piața Independenței, la Monumentul Sublocotenentului Erou Ecaterina Teodoroiu, începând cu ora 10.00, iar în intervalul orar 09.00-18.00, marinarii militari vor prezenta elevilor Colegiului Național „Gheorghe M. Murgoci” o expoziție de tehnică, echipamente militare și un atelier de lucrări matelotaj. Seara, militarii brăileni se vor retrage cu torțe, începând cu ora 20.00, pe traseul Teatrul „Maria Filotti” – Catedrala „Nașterea Domnului” din localitate.

La Babadag, infanteriștii marini vor participa la ceremonia militară și religioasă care va avea loc la Monumentul Eroilor, în intervalul orar 10.00-11.00.

La București, marinarii militari vor fi prezenți la trei activități dedicate Zilei Armatei României. Începând cu ora 09.00, reprezentanții Forțelor Navale vor participa la ceremoniile organizate, cu acest prilej, la monumentul Eroilor Patriei din fața Universității Naționale de Apărare „Carol I” și la Monumentul Eroilor Genişti – Leu. Conducerea Statului Major al Forțelor Navale va lua parte și la activitățile organizate de Ministerul Apărării Naționale în Parcul Carol, unde, de la ora 15.00, vor avea loc ceremonii militare de depunere de coroane și de decorare a Drapelelor de Luptă a unor structuri din Armata României.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Aeroportul Kogălniceanu se pregăteşte pentru sezonul de iarnă

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A anunţă că, începând cu duminică, 28 octombrie 2018, intră în vigoare noul orar al zborurilor regulate, valabil până în 26 martie 2019. Modificările sunt legate de orele de zbor, după cum urmează:

Ziua   Ruta   Operator Perioadă operare
Luni Londra –

14:20

Constanța

19:45/20:20

– Londra

22:05

Wizz Air 10.12.18 – 14.01.19
Marți Istanbul –

14:25

Constanța

14:35/15:15

Varna/Istanbul

18:45

Turkish Airlines 28.10.18 – 26.03.19
Miercuri Istanbul/Varna

14:25

Constanța

15:50/16:30

– Istanbul

18:45

Turkish Airlines 28.10.18 – 26.03.19
  Londra –

14:20

Constanța

19:45/20:20

– Londra

22:05

Wizz Air 28.10.18 – 29.03.19
Vineri Istanbul/Varna

14:25

Constanța

15:50/16:30

– Istanbul

18:45

Turkish Airlines 28.10.18 – 26.03.19
Londra –

14:20

Constanța

19:45/20:20

– Londra

22:05

Wizz Air 28.10.18 – 29.03.19
Duminică Istanbul –

14:25

Constanța

14:35/15:15

Varna/Istanbul

18:45

Turkish Airlines 28.10.18 – 26.03.19
  Londra –

14:20

Constanța

19:45/20:20

– Londra

22:05

Wizz Air 28.10.18 – 29.03.19

 

Deoarece există o preocupare permanentă a conducerii aeroportului pentru desfăşurarea traficului aerian în cele mai bune condiţii de siguranţă şi securitate, se vor pune în aplicare măsurile prevăzute în Programul de pregătire a S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. pentru sezonul de iarnă.

Obiectivele programului sunt:

  • asigurarea funcționabilității în condiții specifice ale sezonului de iarnă a infrastructurii aeroportuare și a mijloacelor tehnice aeroportuare;
  • prevenirea închiderii tehnice a aeroportului din cauze legate de executarea operațiunilor de deszăpezire;
  • actualizarea informațiilor privind echipamentele și facilitățile ce pot fi asigurate pentru desfașurarea traficului în condiții de iarnă și publicarea acestor informații în AIP România;
  • actualizarea planurilor de pregătire şi de lucru.

Astfel,  în ceea ce priveşte aprovizionarea cu substanțe degivrante, există în prezent un stoc de 12.500 litri 100% de lichid degivrant, 6.000 kg de uree granulată și 12.000 litri de motorină, urmând ca aceste cantităţi să fie reînnoite periodic, în funcţie de necesităţi. Echipamentele de deszăpezire la care s-au făcut reviziile tehnice în vederea trecerii la exploatarea de iarnă, sunt: 3 lame pentru zăpadă, 2 freze pentru zăpadă,  2 perii cu suflantă, 1 multifunctional (lama/perie/freza), 1 împrăştietor de uree și 2 degivroare avion.

Toate utilajele de deservire tehnică a aeronavelor vor fi verificate şi se vor efectua lucrări de întreţinere pentru asigurarea funcţionării lor în parametrii optimi. Vor fi verificate şi instalaţiile de încălzire şi recirculare a aerului din incinte, pentru a se asigura confortul pasagerilor în aerogară, dar şi a personalului aeroportuar în clădirile administrative.

”În perioada 01.11.2018 – 31.03.2019, în cadrul Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa va funcţiona “Comandamentul operativ de iarnă”, constituit pentru asigurarea bunei funcţionări a aeroportului pe perioada de iarnă.”, a precizat directorul general al aeroportului, Bogdan Artagea.

Foto: Arhivă

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: