Connect with us

Actual

Făgădău a convocat Consiliul Local. Compozitorul Dumitru Lupu va deveni cetățean de onoare post mortem al municipiului Constanța!

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat aleșii locali în ședință ordinară, luni, 31 iulie, ora 12.00, pentru a dezbate și supune spre aprobare un număr de 61 de proiecte de hotărâre, toate de interes local.

Ședința se va desfășura în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa și va avea următoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.06.2017;
2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare – post mortem domnului Dumitru Lupu; iniţiatori: consilieri locali Costin – Ioan Răsăuțeanu, Florea Răzvan Ionuț, Nicolae Irinela, Aurelian Marius Marin, Andreiaș Cristian Marius, Babu Dumitru, Cojoc Marioara, Dede Perodin, Dobre Mircea, Mihăilescu Cristian, Teodor Patrichi, Valentin Gabriel Pârvulescu, Tincu Cristian
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în sensul majorării plafonului de pensie pentru pensionarii care beneficiază de aceste facilități; iniţiator: primar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în societate comercială și încheierii contractului de prestări servicii publice de transport; iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RADET Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.07.2017 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic 31 situat pe strada Muncel nr. 24 – zona Faleză Nord, în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv energie termică din biomasă și energie solară; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind organizarea consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecosal S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I: str. Constantin Bobescu, str. Sergiu Celibidache, str. Barbu Filaret, str. Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, str. Gheorghe Dima, str. Mihail Jora, str. Operei, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a străzii Recoltei (tronson str. George Topîrceanu – str. Tache Ionescu) – Cartier Palazu Mare; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției cu privire la publicarea hărții oficiale a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind menținerea alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaței de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020″; iniţiator: primar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Județene de Șah Constanța în vederea organizării Campionatului European de Șah pentru Juniori 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Selena. S.N. Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. (1) din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” Campusul social
Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5.288 mp, situat în zona
Palazu Mare – A.N.L.1 în vederea construirii unui ansamblu de locuințe; iniţiator: primar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
41. Proiect de hotărâre completarea H.C.L. nr. 712/2005 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului „Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu
public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice; iniţiator: primar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 763 mp situat în str. Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
43. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 601 mp situat în str.Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Asociația „Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
44. Proiect de hotărâre emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna, amplasat pe b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 13 din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
45. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul
public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unui teren situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 87; iniţiator: primar Decebal Făgădău
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
48. Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL nr. 383/2016 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 384/2013 privind aprobarea O.G nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; iniţiator: primar Decebal Făgădău
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar; iniţiator: primar Decebal Făgădău
50. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Depozitelor‟ circulației publice carosabile situată în zona industrială, cu acces la șoseaua Industrială; iniţiator: primar Decebal Făgădău
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1-2E – comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri și împrejmuire teren, bd Aurel Vlaicu nr. 271, investitor S.C. MPM Real Estate Investement S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor, inițiator Floria Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eliberării și alei de acces, inițiator Bucur Costică Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces, inițiator Gafar Seren Silber; iniţiator: primar Decebal Făgădău
55. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011; iniţiator: primar Decebal Făgădău
56. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei Adormirea Maicii Domnului I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Antonie cel mare și Sf. Iosif Mântuitorul; iniţiator: primar Decebal Făgădău
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în
vederea protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a acesteia; iniţiatori: consilieri locali Alexandru Zabara, Secil Givan Cantaragiu, Cătălin Florin Papuc
61. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. iniţiator: primar Decebal Făgădău

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Amplă acțiune a polițiștilor pe drumul dintre Constanța și Tulcea.

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

La data de 19 martie a.c, polițiștii  structurilor de poliție rutieră din cadrul  Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și cei ai Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, în baza planul de acțiune comun, au desfășurat activități pentru pentru creșterea siguranței în trafic.

Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor rutiere pe DN 22, precum și conștientizarea participanților la trafic cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea regulilor de circulație.

Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au acționat, prin așezarea radarelor în cascadă, pe DN 22, pentru depistarea şoferilor care, prin deplasarea cu o viteză excesivă, pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

În urma acțiunii, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Constanța au aplicat 121 de sancțiuni contravenționale, dintre care 108 la nerespectarea regimului legal de viteză.

Totodată, au fost reținute 8 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Donare de sânge în localitatea 23 August, organizată de voluntari

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Un grup de voluntari  din localitatea  23 August, organizeaza sâmbătă, 23 martie,  o acțiune de donare de sânge, în colaborare cu  Centrul  Regional  de  Transfuzii  Sanguine  Constanța, primăria comunei 23 August și școala gimnazială ”George Coșbuc” din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din localitatea 23 August  și localitățile învecinate  care  doresc să  îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional.

Pot dona sânge persoane cu vârsta cuprinsă între 18-65 ani (pentru prima donare 18-60 de ani, în funcție de evaluarea medicală) cu greutatea peste 50 kg (în funcție de înălțime, constituție), care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HiV, epilepsie, diabet zaharat insulino-dependent, boli de inimă etc.

Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență  cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge.

Cu  3  zile  înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice!

Persoanele care efectuează o donare completă (450 ml sânge) beneficiază la cerere de: – 7 tichete de masă pentru produse alimentare,  – o zi liberă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariați, elevi, studenți și militari și  – decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu/ reședința înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.

Doritorii sunt așteptați sâmbătă la Școala gimnazială George Coșbuc din localitatea 23 August, între orele 8.39 și 13.30, cu un act de identitate asupra lor.     

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

(Video) Un autoturism s-a răsturnat la intrarea în Medgidia! Sunt două victime

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În urmă cu puțină vreme, la intrarea în Medgidia dinspre Valea Dacilor a avut loc un accident rutier soldat cu rănirea gravă a două persoane.

Potrivit apelului telefonic dat la numărul de urgență 112, un autoturism s-ar fi răsturnat într-un șanț și ar fi două victime. La fața locului se deplasează de urgență echipaje de intervenție pentru a acorda primul ajutor răniților.

Știre în curs de actualizare.

Update: Potrivit Serviciului de Ambulanță, în urma acestui accident o tânără de 17 ani se află în comă, cu traumatism cranio cerebral și a fost întubată, iar cea de-a doua victimă, un bărbat în vârstă de 28 de ani, are traumatism cranio cerebral, traumatism de coloană cervicală și abdominal și este conștient. Ambele victime sunt din Medgidia.

Update2: Biroul de presă al IPJ Constanța precizează că șoferul emana halenă alcoolică, așa că a fost transportat la spital unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Potrivit primelor detalii, el a pierdut control volanului. Aceeași sursă a precizat că tânăra de 17 ani a fost transportată la Spitalul Județean Constanța în stare gravă.

Video: Alpha Media

Două persoane au fost rănite după ce un autoturism s-a răsturnat într-un șant la ieșire din Medgidia spre Valea Dacilor.

Publicată de Alpha Media pe Marţi, 19 martie 2019

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: