Connect with us

Actual

Făgădău a convocat Consiliul Local. Compozitorul Dumitru Lupu va deveni cetățean de onoare post mortem al municipiului Constanța!

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat aleșii locali în ședință ordinară, luni, 31 iulie, ora 12.00, pentru a dezbate și supune spre aprobare un număr de 61 de proiecte de hotărâre, toate de interes local.

Ședința se va desfășura în sala „Remus Opreanu″ a Consiliului Judeţean Constanţa și va avea următoarea
ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.06.2017;
2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Tulică Marius;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
5. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
6. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și a profesorilor îndrumători; iniţiator: primar Decebal Făgădău
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare – post mortem domnului Dumitru Lupu; iniţiatori: consilieri locali Costin – Ioan Răsăuțeanu, Florea Răzvan Ionuț, Nicolae Irinela, Aurelian Marius Marin, Andreiaș Cristian Marius, Babu Dumitru, Cojoc Marioara, Dede Perodin, Dobre Mircea, Mihăilescu Cristian, Teodor Patrichi, Valentin Gabriel Pârvulescu, Tincu Cristian
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali ai municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun; iniţiator: primar Decebal Făgădău
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la HCL nr. 71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în sensul majorării plafonului de pensie pentru pensionarii care beneficiază de aceste facilități; iniţiator: primar Decebal Făgădău
13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în societate comercială și încheierii contractului de prestări servicii publice de transport; iniţiator: primar Decebal Făgădău
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RADET Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.07.2017 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
17. Proiect de hotărâre privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic 31 situat pe strada Muncel nr. 24 – zona Faleză Nord, în stație de producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv energie termică din biomasă și energie solară; iniţiator: primar Decebal Făgădău
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
19. Proiect de hotărâre privind organizarea consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
20. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecosal S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I: str. Constantin Bobescu, str. Sergiu Celibidache, str. Barbu Filaret, str. Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, str. Gheorghe Dima, str. Mihail Jora, str. Operei, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a străzii Recoltei (tronson str. George Topîrceanu – str. Tache Ionescu) – Cartier Palazu Mare; iniţiator: primar Decebal Făgădău
22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției cu privire la publicarea hărții oficiale a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
23. Proiect de hotărâre privind menținerea alocării din bugetul local a valorii cofinanțării aferentă proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentaței de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020″; iniţiator: primar Decebal Făgădău
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; iniţiator: primar Decebal Făgădău
25. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
26. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Județene de Șah Constanța în vederea organizării Campionatului European de Șah pentru Juniori 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
27. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2017; iniţiator: primar Decebal Făgădău
28. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
29. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
30. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
31. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
32. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
33. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
34. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
35. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
36. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Selena. S.N. Constanța în anul competițional 2017-2018; iniţiator: primar Decebal Făgădău
37. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. (1) din HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” Campusul social
Henri Coandă, str. Ștefăniță Vodă; iniţiator: primar Decebal Făgădău
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5.288 mp, situat în zona
Palazu Mare – A.N.L.1 în vederea construirii unui ansamblu de locuințe; iniţiator: primar Decebal Făgădău
39. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Decebal Făgădău
40. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
41. Proiect de hotărâre completarea H.C.L. nr. 712/2005 privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a imobilului „Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu
public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice; iniţiator: primar Decebal Făgădău
42. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 763 mp situat în str. Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Parohia „Sfântul Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
43. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 601 mp situat în str.Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Asociația „Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”; iniţiator: primar Decebal Făgădău
44. Proiect de hotărâre emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna, amplasat pe b-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 13 din municipiul Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
45. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul
public de asistență socială Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației a unui teren situat în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 87; iniţiator: primar Decebal Făgădău
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
48. Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL nr. 383/2016 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 384/2013 privind aprobarea O.G nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; iniţiator: primar Decebal Făgădău
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar; iniţiator: primar Decebal Făgădău
50. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Depozitelor‟ circulației publice carosabile situată în zona industrială, cu acces la șoseaua Industrială; iniţiator: primar Decebal Făgădău
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+1-2E – comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri și împrejmuire teren, bd Aurel Vlaicu nr. 271, investitor S.C. MPM Real Estate Investement S.R.L.; iniţiator: primar Decebal Făgădău
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor, inițiator Floria Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Eliberării și alei de acces, inițiator Bucur Costică Nicolae; iniţiator: primar Decebal Făgădău
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces, inițiator Gafar Seren Silber; iniţiator: primar Decebal Făgădău
55. Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011; iniţiator: primar Decebal Făgădău
56. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei Adormirea Maicii Domnului I;
iniţiator: primar Decebal Făgădău
57. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Sf. Antonie cel mare și Sf. Iosif Mântuitorul; iniţiator: primar Decebal Făgădău
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; iniţiator: primar Decebal Făgădău
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în
vederea protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a acesteia; iniţiatori: consilieri locali Alexandru Zabara, Secil Givan Cantaragiu, Cătălin Florin Papuc
61. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. iniţiator: primar Decebal Făgădău

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

În ultimii opt ani, sute de copii au fost victime ale incendiilor produse la locuințe

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor la locuințe, iar 102 dintre aceștia și-au pierdut viața.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cei mici rămân categoria vulnerabilă, atunci când este vorba despre incendii produse la locuințe sau gospodării. În cele mai multe situații, ei nu pot aprecia pericolele din jur și le lipsește puterea de a se salva din calea focului.

”În ultimii opt ani, 370 de copii au fost victime ale incendiilor la locuințe, dintre care 102 au decedat și 268 au fost răniți. Din totalul celor care și-au pierdut viața, aproximativ 69% provin din mediul rural, iar 31% din mediul urban.”, precizează reprezentanții IGSU.

Un aspect extrem de important și care trebuie adus în atenția publică este faptul că 75% din numărul copiilor decedați au fost lipsiți de  supravegherea adulților, la momentul producerii incendiilor. Acest aspect trebuie să tragă un semnal de alarmă în rândul celor care îi au în grijă pe cei mici, să îndemne la responsabilitate.

Exploatarea  necorespunzătoare  a instalațiilor electrice sau a mijloacelor de încălzire sunt principalele cauze care, an de an, curmă vieți în rândul micuților.

Cele mai multe victime în rândul copiilor (decedați, răniți) înregistrate în urma incendiilor  au fost identificate în București-Ilfov și în județele Bacău, Hunedoara, Maramureș, Iași și Mureș.

”Îți pasă de copilul tău? Nu-l lăsa nesupravegheat și, în niciun caz, în preajma focului sau a mijloacelor de încălzire.”, precizează reprezentanții IGSU.

Analiza de mai sus s-a realizat în baza datelor centralizate la nivel național de către IGSU, ca urmare a misiunilor de stingere la locuințe derulate  de inspectoratele judetene pentru situații de urgență, în perioada 01.01.2012 – 31.07.2020. Studiul a urmărit  incidența situațiilor de urgență în rândul  persoanelor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani.

Astfel, datele statistice aveau să reflecte că cele  mai multe decese în rândul copiilor s-au înregistrat în perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie), ianuarie fiind luna în care se produc peste un sfert din incidentele soldate cu pierderi de vieți.

Necesitatea utilizării diferitelor instalații sau a mijloacelor de încălzire în această perioadă, precum și supravegherea superficială ori nesupravegherea copiilor au determinat accesul acestora la diverse aparate sau mijloace de încălzire, ceea ce a condus în multe situații la evenimente tragice, soldate cu rănirea sau decesul minorilor.

Pentru reducerea numărului victimelor în rândul copiilor, încă din anul 2012, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a demarat campanii ample de informare preventivă cu impact la nivel național și cu adresabilitate directă asupra principalelor cauze ale incendiilor produse la locuințe (FOC – Flăcările Omoară Copii și proiectele aferente campaniei RISC care au vizat improvizațiile la instalațiile electrice și de gaze naturale, curățarea coșurilor de fum și suprasolicitarea instalației electrice).

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța face angajări FĂRĂ CONCURS

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Inspectoratul de Jandarmi Județean “Mihail Kogălniceanu” Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, judeţul Constanța, organizează selecţie, fără concurs, prin încadrare directă sau rechemare în activitate, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele stabilite în fișa postului, în vederea ocupării, pentru o perioadă determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă, a următoarelor posturi vacante:

Un post de subofițer operativ principal pentru subunitatea  Detașamentul 6 jandarmi Mangalia. Gradul militar maxim prevăzut pentru ociparea acestei funcții este de  Subofițer 1 Plutonier adjutant șef.

Un post de subofițer operativ principal pentru subunitatea  Detașamentul 8 Jandarmi Cernavoda – Grupa a 2-a jandarmi supraveghere și intervenție Hârșova. Gradul militar maxim prevăzut este de Subofițer 1 Plutonier adjutant șef.

Candidații care solicită înscrierea la selecție vor transmite documentele dosarului de recrutare până la data de 08.11.2020, ora 16.00.

În zilele de 12 și 13 noiembrie va avea loc susținerea interviului cu candidații, conform planificării.
Pe 14 noiembrie se va afișa lista cu candidații identificați, pentru ocuparea posturilor vacante, care urmează a fi încadrați.

Urmează apoi evaluarea psihologică și examinarea medicală, iar pe data de 25 noiembrie  va fi emis actul administrativ de încadrare a personalului selecționat, pentru ocuparea posturilor vacante, pentru o perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile de la încetarea stării de alertă și aducerea acestuia la cunoștința persoanelor încadrate în vederea prezentării la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil.

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea selecției, pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane, telefonic la nr. 0241618969, int. 24537, 24587 zilnic, între 08.00-16.00.

Toate detaliile despre condițiile participării la selecție a candidaților le puteți găsi în anunțul postat mai jos:

ANUNT Concurs

 

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Percheziții în Constanța și București la persoane bănuite de evaziune fiscală

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

La această oră, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează 6 percheziții, în București și Constanța, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracțiuni economice.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale efectuează 6 percheziții domiciliare, 4 în București și 2 în Constanța și pun în aplicare 5  mandate de aducere.

Activitățile se desfășoară în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, cu prejudiciul de peste 2.500.000 de lei, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Din materialul probator administrat până în prezent au rezultat indicii că persoanele cercetate ar fi constituit un circuit format din mai multe societăți comerciale, o parte dintre acestea de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata T.V.A.-ului și a impozitului pe profit.

Sumele de bani ar fi provenit din activități economice concentrate în jurul unor licitații privind lucrări de reabilitare, modernizare și amenajare a unor obiective deținute de o instituție.

Persoanele cercetate vor fi conduse la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, pentru desfășurarea activităților specifice de urmărire penală.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: