Connect with us

Anunturi/Licitatii

Finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE TURISTICĂ”

Adrian Cârlescu

Publicat

la

Comunicat de presă, 15.01.2021

Development Cosmad SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE TURISTICĂ”, cod MySMIS 110469, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este desfășurarea unei activități lucrative în turism, în mun. Mangalia, localitatea Olimp, județul Constanța, prin finalizarea construcției, amenajarea și utilarea pensiunii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construire și dotare pensiune turistică
  2. Crearea unui loc de muncă
  3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății

Rezultatele proiectului sunt:

  1. Construire și dotare pensiune turistică
  2. Creșterea numărului de angajați astfel: 1 recepționer
  3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății

Valoarea totală a proiectului este de 1.346.695,44 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 713.030,51 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în:

– Crearea unui loc de muncă cu normă întreagă (scăderea șomajului în zonă);

– Creșterea veniturilor la bugetele locale, prin înființarea noii pensiuni turistice și desfășurarea noii activități economice;

– Diminuarea impactului asupra mediului prin montarea de panouri solare.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Development Cosmad SRL, Bociog Dragoș, Manager de proiect Tel: 0735179393; E-mail: bociog.dragos@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Download (PDF, 214KB)

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Anunturi/Licitatii

Primăria Tuzla, anunț important pentru cei care nu detin contracte de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria comunei Tuzla, informează cetățenii care nu detin contracte de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă.

Primăria comunei Tuzla, informează cetățenii care nu detin contracte de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, că se pot adresa online pe adresa de email: serviciul.relatiiclienti@rajac.ro, telefon relații clienți 0241924 sau personal la sediul SC RAJA SA Constanța, printr- o solicitare scrisă în vederea încheierii contractului de branșare/racordare la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

MKL Vama Veche SRL, grant pentru capital de lucru (Comunicat)

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

DEMARARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU

Comunicat de presă din 07.01.2020

MKL Vama Veche SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Masura 2” proiect nr RUE 589 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 18.12.2020

 Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea MKL Vama Veche SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 199,084.8375 (valoarea totala) din care : 173,117.25 lei grant si 25,967.5875 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: Miclău Andrei

Email: miclauandrei@gmail.com

Telefon: 0745802035

MKL Vama Veche SRL

Download (PDF, 138KB)

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

Comunicat de presă începere proiect – Development Cosmad SRL

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

COMUNICAT DE PRESĂ ȊNCEPERE PROIECT
“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19
Data: 22 Decembrie 2020

Numele beneficiarului: Development Cosmad SRL

Obiectiv masurii:
Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă

Valoarea totala a proiectului: 611.505,7725 RON
Sumă solicitată (RON): 531.744,15
Valoare cofinanțare (RON): 79.761,6225

Contract de finantare: nr. M2-1309 din 08.12.2020

Durata Contractului:
Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:
– o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil;
– o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program;
– cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.

Data începerii implementării proiectului: 17/12/2020 (data plății ajutorului financiar către beneficiar)
Data finalizării implementării proiectului: 15/06/2021

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID – 19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Development Cosmad SRL Adresa: Municipiul Mangalia, Str. Albatros nr. 3, bl. 103, sc. B, Parter, ap. 4, județ Constanța Date contact: bociog.dragos@gmail.com, 0735179393

Download (PDF, 282KB)

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: