Connect with us

Actual

Iată câți bani investește Administrația Porturilor pentru modernizare și extindere

Maria Ionescu

Publicat

la

Astăzi, la sediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime a avut loc o conferință de presă susținută de către directorul general Nicolae Țivilichi. El a prezentat lucrările în derulare finanțate din surse proprii, proiecte de viitor dar și proiecte derulate din fonduri europene. Iată de lucrări s-au efectuat din surse proprii: 1. Hartă cadastrală. Compania are în execuție proiectul „Cadastru portuar aferent teritoriilor porturilor Constanta si Tomis”, hartă ce nu a mai fost făcută în porturile maritime. Serviciile de cadastru portuar corespunzătoare teritoriilor porturilor Constanța și Tomis constau în realizarea unei rețele geodezice de sprijin, a unei hărți topografice digitală, a cadastrului teritoriului și realizarea GIS pe cele două porturi – platforma minimală INSPIRE. Valoarea contractului este de 790.000 lei. Această hartă cadastrală ne va permite să oferim terenuri dotate cu toate utilitățile necesare: apă, energie, gaze etc. în zonele fără deschidere la mare. Investiţiile de aici vor atrage, de asemenea, marfă, dar vor dezvolta şi piaţa locurilor de muncă.  Până la această dată a fost finalizat primul obiectiv „Rețeaua geodezică de sprijin” în valoare de 120.000 lei, fără TVA. 2.Dragaj de întreținere In luna iulie 2017, după 10 ani, au demarat lucrările de dragaj de întreținere în porturile maritime românești, în vederea aducerii la cota corespunzătoare a adâncimilor pe zonele propuse din porturile Constanța și Midia și pentru a crește siguranța în arealul portuar. Dragajul de întreținere este realizat din fonduri proprii, valoarea contractului fiind de 10,9 milioane lei, plus TVA. Dragajul de întreținere presupune păstrarea adâncimii și, mai ales, a canalelor navigabile de intrare și ieșire din porturile maritime românești, astfel încât navele să poată intra și ieși din acvatoriul portuar fără probleme.  Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a atribuit, prin procedură de licitație deschisă, derulată în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, contractul privind dragajul de întreținere în bazinele și șenalele porturilor Constanța și Midia, firmei Impresa Di Costruzioni ING. E. Mantovani S.P.A. Stadiul lucrărilor: volumul prevăzut pentru a fi dragat este de 492.000 mc, din care s-au dragat 373.852 mc, reprezentând 76% din total. 3.Modernizarea și sistematizarea accesului în port pe la Poarta 1, în cadrul proiectului CIVITAS Portis. CIVITAS Portis este un alt proiect european foarte important care a demarat în portul Constanța, prin care CN APM SA Constanța împreună cu Primăria Constanța au făcut un prim pas pentru modernizarea și sistematizarea accesului în Portul Constanța, pe la Poarta 1. Construirea unui nou acces în Port va conduce la descongestionarea traficului rutier între port și oraș. Va crește numărul benzilor de circulație, sensul giratoriu va dispărea, iar sensurile de intrare şi ieşire vor fi clar delimitate. Aici va fi construită o clădire modernă, în care se vor asigura spațiile necesare autorităților cu atribuții de control al intrării și ieșirii din port. Astfel vom avea un nou acces în portul Constanța care va face ca acesta să aibă o poartă la nivel european. Este o investiţie de circa 800.000 de euro, iar finalizarea este programată pentru luna mai anul 2018.  Lucrările de modernizare și sistematizare vor reconfigura zona de intrare în port, vizând fluidizarea circulației rutiere și pietonale. După implementarea proiectului se va realiza un tranzit mai rapid al zonei de acces port – oraș, care va veni în sprijinul lucrătorilor portuari Modernizarea și sistematizarea accesului în port pe la Poarta 1 fac parte din proiectul CIVITAS Portis, proiect european în care CN APM este partener. 4.Reabilitarea rețelelor electrice. Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a finalizat proiectul de investiții, “Rețele electrice de forță și iluminat în zona fluvio-maritimă, danele 97 – 99”, rețele amplasate la terminalul de barje, din apropiere de poarta de acces nr. 7  a portului Constanța Sud. Lucrarea a fost realizată cu fonduri proprii, cu forțe proprii și constă în modernizarea și extinderea instalațiilor electrice de forță (tablouri de distribuție a energiei electrice în zona cheului pentru remorchere), precum și o rețea electrică de iluminat nocturn, cu o lungime de 720 m, valoarea investiției fiind de aproximativ 2.000.000 lei.  Noua rețea de iluminat exterior nocturn s-a realizat pe stâlpi metalici cu înălțimea de 12 m și cu corpuri de iluminat cu sursa LED – 200 W. Aceasta se întinde pe lungimea danelor 97, 98, 99 din zona fluvio-maritimă a portului Constanța Sud. Lucrarea s-a executat în contextul asigurării distribuției energiei electrice către remocherele maritimo-fluviale acostate în zona cheului, dar și a nivelului de iluminare necesar atât accesului în danele operative 97 – 99, cât și a intensificării activităților specifice desfășurate de către operatorii din danele respective.  Astfel, CN APM SA Constanța continuă seria investițiilor atât în domeniul asigurării calității utilităților, cât și în ceea ce privește eficiența energetică, prin utilizarea corpurilor de iluminat  economice, în locul celor clasice, mari consumatoare de energie și poluante, dar și a amenajărilor specifice protecției mediului în danele operative. CN APM SA Constanța va continua lucrările pentru realizarea iluminatului public în portul Constanța Sud, până la danele 100 – 103. 5.Reparații la clădirea administrativă rădăcina mol III Clădirea este amplasată în portul Constanța, în zona Poarta 5, a fost construită în anul 1975, parter+3etaje și are funcționalitatea de grup administrativ, asigurând spații pentru diverse instituții cu activitate în zonă.  În urma expolatării îndelungate, fără igienizări interioare la infrastructura de birouri în ultimii 15 ani, s-au realizat reparații complexe în toate spațiile și utilitățile imobilului. Valoarea totală a lucrărilor de reparații executate este de 213.549,30 lei. 6.Autobasculante multifuncționale  „Administrației Porturilor Maritime” SA Constanța i-au fost livrate la sfârsitul lunii mai 2017, două autobasculante multifuncționale, menite să crească eficiența intervențiilor în diverse situații. Aceste autovehicule multifuncționale vor fi folosite pe întreg parcursul anului pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere la infrastructura portuară, lucrări realizate cu forțe proprii de CN APM SA Constanța.  Noile achiziții vor veni în sprijinul activității din cadrul sucursalelor Energetică și Servicii Portuare, în caz de intervenții asupra infrastructurii rețelelor de distribuție energie electrică și apă-canalizare, contribuind astfel la dezvoltarea logisticii necesare pentru situații obișnuite sau urgențe. Cele două autobasculante au și rolul de a interveni pentru îndepărtarea zăpezii de pe drumurile publice din porturile maritime Constanța și Midia, fiind dotate cu instalații de împrăștiere material antiderapant și lame. Valoarea achiziției este 1.091.028 lei (fără TVA). 7.Asfaltări și amenajare marcaje parcări În anul 2017, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța a realizat lucrări de întreținere a tramei rutiere în Portul Constanța, în zona de nord și în zona de sud. S-au făcut lucrări de decopertare a zonelor afectate frecvent de traficul greu și de condițiile dificile din sezonul rece, s-a reparat covorul asfaltic prin turnarea de asfalt bituminos, s-au făcut lucrări de reparații la drumurile de acces și platformele betonate, prin turnarea de beton rutier și nu în ultimul rând s-au refăcut și s-au realizat noi marcaje rutiere la trama stradală, precum și trasarea noilor spații de parcare folosite de mașinile de transport mărfuri, solicitate în special în perioada campaniei agricole, când se realizează exportul cereale.

 Proiecte de viitor

 Conducerea CNAPMC a prezentat și proiectele de viitor pe care și le-a propus. Iată despre ce anume este vorba: Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea obiectivului “Pod rutier la km 0+540 a Canalului Dunăre-Marea Neagră“ cu drumul care realizează legătura între Poarta 9 și Poarta 8 spre zona de Nord a Portului  Proiectul “Pod Rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – Marea Neagră și lucrări aferente infrastructurii rutiere și de acces în Portul Constanța” a asigurat o legătură rutieră directă pentru traficul greu ce vine spre port dinspre Autostrada (A2-A4), cu zonele de Nord și de Sud ale Portului Constanța. Astfel, s-a atins scopul principal, de evitare a tranzitării traficului greu ce are ca destinație Portul Constanța, prin orașul Constanța și  localitățile riverane, Lazu – Agigea. Acum drumul care face legătura între varianta ocolitoare a municipiului Constanța (Autostrada A4) și porțile de acces în Port nr.7 și nr.9 este într-o stare tehnică necorespunzătoare, fiind insuficient dimensionat pentru traficul auto de tip greu, ce are ca destinație Portul Constanța Nord, care se desfășoară preponderent prin Poarta nr.7. Circulația rutieră pe acest sector se realizează pe o singură bandă, fapt care generează grave blocaje ale traficului. Prin extinderea drumului la 4 (patru) benzi de circulație se va fluidiza traficul și se vor soluționa toate conflictele de circulație, inclusiv trecerea peste liniile de cale ferată existente, prin realizarea unui pasaj denivelat. Valoarea estimată a acestei documentații (SF+cerere de finanțare) este de 1.599.488,00 lei (fără TVA), sursa de finanțare fiind: surse proprii ale CN APM SA. După elaborarea Studiului de Fezabilitate, conform Devizului General se va stabili valoarea estimată a obiectivului de investiție, care se va promova pentru finanțare în cadrul programului POIM 2014-2020. „Extinderea la 4 benzi a drumului de circulație existent între Poarta 10 bis și Poarta 10” Atât Varianta ocolitoare a municipiului Constanța, cât și Podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră,  asigură accesul spre zona de sud a Portului Constanța pe patru benzi de circulație,  până la Poarta 10 bis, dar din acest punct de control și pază, până în zona Porții 10 și spre terminale, accesul se realizează pe drumul actual, care are o lungime de cca. 1000 m și numai două benzi de circulație, câte una pe sens. O dată cu extinderea și modernizarea acestui drum, se va avea în vedere și proiectarea unei intersecții la nivel de tip giratoriu în zona Poarta 10, care să satisfacă un trafic semnificativ de vehicule lungi cu remorci sau semiremorci și să asigure totodată un grad de confort și siguranță pentru circulația acestor vehicule. CN APM SA a lansat achiziția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a cererii de finanțare, documentația de atribuire fiind postată pe SEAP. Deschiderea ofertelor este stabilită pentru data de 06.12.2017. Valoarea estimată a acestei documentații (SF+cerere de finanțare) este de 247.808,00 lei (fără TVA), sursa de finanțare fiind: surse proprii ale CN APM SA. După elaborarea Studiului de Fezabilitate, conform Devizului General se va stabili valoarea estimată a obiectivului de investiție, care se va promova pentru finanțare în cadrul programului POIM 2014-2020. Amortizori la dana 79. CN APM SA are în derulare o procedură de achizitie pentru schimbarea sistemului de amortizori de cheu cu unii adecvați modului de operare și de acostare a navelor în siguranță la dană. Soluția proiectată constă  în alegerea unui numar de 24 buc de amortizori tip arc 1000 H din cauciuc, dispuși pereche pe fiecare celulă a construcției cheului tip Duc d’Albi,  astfel încât corpul navei va intra în contact simultan cu doi amortizori pe pilă, pentru o absorbție mai bună a energiei cinetice și pentru a asigura protecția corpului navei la acostare și protecția paramentului vertical al cheului. Documentația pentru această achiziție urmează a fi publicată în SEAP.

Proiecte finanțate din fonduri europene

 Dragajul de investiție. Proiectul de investiții se intitulează „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța” și cuprinde următoarele etape: – Lucrări de dragaj pentru aducerea la cota proiectată a bazinelor şi şenalelor din Portul Constanța; – Adâncirea bazinului Portului de Lucru și a șenalului de acces către acesta din Portul Constanța Sud, inclusiv lucrări de protecție a cheurilor din Portul de Lucru. În bazinul Portului de Lucru adâncimea proiectată este de -7m și se va draga până la adâncimea de -9m; -Sistem hidrografic (inclusiv nava hidrograf). Până acum obiectivul de investiții a obținut avizele de la Ministerul Transporturilor și de la Consiliul Interministerial, și se așteaptă publicarea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economci. Documentația de atribuire, care include Proiectarea și execuția lucrărilor dar și achiziția Sistemului hidrografic (inclusiv Nava hidrograf), este în curs de analiză la ANAP, urmând a fi publicată în SEAP, după acceptul ANAP, în luna decembrie. Dragajul de investiție este un proiect în valoare de 40 milioane euro, care va aduce adâncimile la dană la cotele proiectate. Este un proiect așteptat încă de la construcția inițială a portului. Lucrările vor ajuta la dezvoltarea anumitor zone care acum au nevoie de adâncimi mai mari, pentru că s-au dezvoltat din punct de vedere comercial și al suprastructurii. Proiectul „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari” – Dana 80 O altă investiție tot din fonduri europene este finanțarea și construirea unei dane specializate, de 18 m adâncime.  „Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)” este prevăzută în Master Planul portului Constanța și în Masterplanul General de Transporturi pentru România, aprobate de Ministerul Transporturilor. Dana 80 este situată la extremitatea estică a frontului de primire (Danele de minereu) aferent Terminalului de minereu din portul Constanţa şi la Vest de Postul de acostare petrolier (Dana 79). Prin alocarea danei 80 pentru alte activităţi se eficientizează utilizarea danelor de mare adâncime existente în portul Constanţa, care prin diminuarea traficului de petrol şi minereu nu sunt exploatate eficient. Este în curs de desfășurare procedura de achiziție a contractului de lucrări (proiectare + execuție), pe data de 12 septembrie 2017 a avut loc deschiderea ofertelor, iar în prezent comisia de evaluare analizează ofertele în vederea desemnării ofertei câștigătoare. Valoarea totală a investiției este de 4.800.000 euro, cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat și fonduri UE prin programul POIM 2014-2020. Construcția molului III al Portului Constanța. Pe termen scurt este necesară realizarea de noi terminale pentru a acoperi cererea prognozată de terminale și de dane și crearea unor spații noi pentru depozitare cu dotări specializate. Ca urmare, se va realiza un Studiu de Fezabilitate și Aplicația de Finanțare în vederea obținerii fondurilor europene în cadrul POIM 2014 – 2020, necesare realizării obiectivului de investiție „Realizarea lucrărilor de infrastructură în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud – MOL III S”. Total estimat valoare achiziție pentru elaborare Studiu de Fezabilitate, Aplicație de Finanțare, Studii de teren, expertize, studii de trafic, studii de piață, etc.) : 6.900.000 Lei (fără TVA), echivalentul a 1.500.000 Euro (fără TVA), din surse proprii CN APM SA Constanța. Durata estimată – 18 luni. Lucrările de infrastructură pentru dezvoltarea unor terminale specializate în Portul Constanța Sud – MOL III S includ un terminal RoRo și pentru autoturisme.  Dacă situația o cere, vor fi luate în considerare utilizări alternative ale infrastructurii: – Terminal combinat RoRo și mărfuri generale sau mărfuri agricole în vrac; – Terminal pentru containere combinat; – Centru Logistic, cu sau fără terminal de containere. Obiectivul este inclus în Master Planul Portului Constanța și în Master Planul General de Transport al României:  Investiții pe termen scurt (2014 – 2020). Prin realizarea  tuturor acestor investiții, Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța își propune să crească atractivitatea Portului Constanţa în comparaţie cu celelalte porturi din bazinul Mării Negre.

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Administratorul unui teren de fotbal din Constanța, amendat. Vezi pentru ce

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de ieri, 27 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Secției 2 s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, pe un teren de fotbal acoperit, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța, mai multe persoane joacă fotbal, încălcându-se astfel normele legale în vigoare referitoare la măsurile de limitare a răspândirii noului coronavirus.

Polițiștii au identificat 19 persoane, care au fost sancționate cu avertisment scris, iar administratorul societății comerciale a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform Legii 55/2020.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Centrul INFOTRAFIC: 4 tronsoane de drumuri naționale și 34 de drumuri județene din Constanța și Tulcea, ÎNCHISE

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că din cauza viscolului și vizibilității reduse, este întreruptă circulația autovehiculelor pe un număr de 4 tronsoane de drumuri naționale și 34 de drumuri județene, după cum urmează:

Județul Tulcea

– 4 tronsoane de drumuri naționale (DN22A, DN22D, DN22E, DN22F) și 9 drumuri județene (DJ 222, DJ 222B, DJ 222E, DJ 223A, DJ 222C, DJ 222G, DJ 222F, DJ 229A, DJ 229);

Județul Constanța

– 25 de drumuri județene (DJ 222, DJ 222F, DJ 223, DJ 223A, DJ 223B, DJ 223C, DJ 224, DJ 225, DJ 226A, DJ 226B, DJ 226C, DJ 228, DJ 228A, DJ 307, DJ 308, DJ 381, DJ 383, DJ 391, DJ 391A, DJ 392, DJ 393, DJ 394, DJ 395, DJ 396, DJ 397).

De asemenea, circulația este restricționată pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe 3 drumuri naționale, după cum urmează:

– DN22 Smârdan (județul Tulcea) – Lumina (județul Constanța);

– DN22A Hârșova (județul Constanța) – Nalbant (județul Tulcea);

– DN22E Garvăn – I. C. Brătianu (județul Tulcea).

În același timp, ISU Dobrogea informează:

“La aceasta ora drumurile naționale sunt deschise dar ATENȚIE, se circula îngreunat în condiții de iarna. Drumurile județene rămân în continuare închise. Pe toate tronsoanele de drumuri din județ se lucrează cu utilaje de deszăpezire. Au rămas 3 localități fără curent electric (Calugareni, Potarnichea și Istria). Și aici se lucrează pentru remedierea problemelor.”

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Producătorii Agricoli din Dobrogea cer Guvernul reabilitarea sistemului de irigații. O treime din suprafața calamită se află în județul Constanța

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea, continuă demersurile pentru îmbunătățirea și reabilitarea sistemului de irigații în Dobrogea, urmare discuțiilor și întâlnirilor avute încă de anul trecut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF). Președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea (APAD), Theodor Ichim, susține eforturile producătorilor agricoli de avea acces la apă.

„După cum bine știți, zona Dobrogea s-a confruntat în ultimii ani cu fenomenul de secetă pedologică, totul culminând cu situația excepțională generată în anul 2020, aspect confirmat de datele publice transmise de Ministerul Agriculturii, conform cărora, din suprafață totala calamitata de 1,2 – 1.4 milioane de hectare la nivelul țării, 416.000 ha au fost doar în județul Constanța, deci mai bine de o treime iar această raportare se referă doar la culturile de toamnă (orz, grâu, rapiță). Fenomenul de secetă pedologică a continuat să se manifeste pe tot parcursul anului, culturile așa zise de primăvară, floarea soarelui și porumb, fiind de asemenea calamitate. În această situație specială, starea producătorilor agricoli afectați de secetă s-a agravat aceștia având nevoie de sprijin iar soluția de viitor este reprezentată de reabilitarea sistemelor de irigații atât cel primar aparținând ANIF, cât și cele secundare, preluate și administrate de Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI-uri). Dacă pentru reabilitarea sistemului de irigații primar, urmare întâlnirii din septembrie 2020 cu George Scarlat, fost secretar de stat, actual senator și președintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală din Senat, am obținut promisiunea alocării unor fonduri de minim 420 milioane de euro pentru județul Constanta și 150 milioane pentru județul Tulcea, prin noul Plan de Național de Relansare și Reziliență, beneficiarii privați, de tip OUAI au avut și vor avea acces la finanțare prin intermediul masurilor deschise de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), așa cum, în perioada de programare 2014 – 2020, au fost alocate fonduri prin Submăsura 4.3.I – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Componenta infrastructura de irigații. Luând la cunoștință de nemulțumirea fermierilor referitoare la faptul că în ultima sesiune din anul 2020, alocarea pentru această măsură a fost doar de 43.700.259 de euro, sumă insuficientă pentru numărul de proiecte depuse, respectiv 95, conform Anexa_nr. 7, publicată pe site-ul AFIR, noi, Asociația Producătorilor Agricoli din Dobrogea solicită suplimentarea fondurilor alocate acestei sesiuni, pentru a putea fi finanțate toate proiectele eligibile, implicit și a celor din zona Dobrogea. O astfel de decizie ne-ar confirma că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține și consideră de importanta națională reabilitarea sistemului de irigații, sprijinind și zonele cu grad mare de ariditate, așa cum este Dobrogea. Cu această ocazie am transmis reprezentaților MADR, azi 28.01.2021, o solicitare oficială pentru suplimentarea fondurilor sesiunii mai sus menționate. Totodată, dorim să  subliniem faptul că realizarea acestor proiecte a reprezentat un efort major pentru solicitanți, în contextul anului agricol 2020 extrem de dificil din punct de vedere al secetei, COVID și implicit financiar, și vă reamintim că prin intermediul acestor proiecte se propune reabilitarea infrastructurii preluate prin Protocol de la ANIF și deținute de OUAI-uri, lucru care ar asigura irigarea terenurilor exploatate și deja calamitate de seceta, ar reprezenta un stimul pentru continuarea activității producătorilor agricoli din zonele aride, fiind un adevărat colac de salvare, și astfel vor putea fi salvate locurile de muncă dar și munca de o viață a multora dintre noi.“, a declarat președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Dobrogea.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: