Conecteaza-te cu noi

Politica

Inițiativă legislativă a senatorului Remus Negoi: „Drepturi egale pentru românii din Diaspora în fața instituțiilor publice din România“

Published

on

Senatorul de Constanța al USR, Remus Negoi, anunță că a depus, împreună cu colegii săi, Radu Mihail şi Ştefan Iulian Lorincz, o iniţiativă legislativă pentru a veni în sprijinul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate astfel încât aceștia să poată utiliza pașaportul simplu electronic ca act de identitate.

„În prezent legea prevede că cetățeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligația ca, la înmânarea pașaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menționarea ţării de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române. Problema este că, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, paşaportul CRDS (Cetăţean Român cu Domiciliul în Străinătate) este considerat document de călătorie și nu act de identitate,  pentru că pe acesta nu figurează adresa din străinătate a cetățeanului.

Cei peste 975.000 de cetățeni din Diaspora cu pașapoarte CRDS au mari dificultăți atunci când interacționează cu administrația românească și nu pot beneficia de drepturile lor garantate prin Constituție. Am semnalat de nenumărate ori această situație discriminatorie ministrului de interne, dar până acum nu s-a luat nicio măsură concretă pentru rezolvarea problemei. Proiectul pe care l-am depus prevede înscrierea adresei din țara de domiciliu pe pașaportul CRDS și recunoașterea pașaportului CRDS ca act de identitate.“, a declarat Remus Negoi.

Pentru detalii referitoare la proiectul de lege, puteți să consultați textul de mai jos:

Advertisement

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu, când se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 2. b) a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
 3. c) a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
 4. d) a dobândit cetăţenia statului respectiv;
 5. e) a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională.”
 6. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Cetăţeanul român posesor al unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, eliberat de autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană, poate solicita eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu în acel stat.”

 1. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) în cazul solicitării unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu, cererea se depune personal la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a cărui rază teritorială a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa, iar, în străinătate, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) şi (4), cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic, respectiv a paşaportului simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.”

 1. La articolul 34, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu se soluţionează de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.”

 1. La articolul 34, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu se soluţionează, după caz, de serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau de misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României.”

 1. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^), cu următorul

cuprins:

“(5^) Cetăţeanul român, care deţine un paşaport cu menţionarea ţării de domiciliu eliberat anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi aflat în termen de valabilitate, poate solicita serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau, după caz, misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale României, înscrierea adresei din ţara de domiciliu pe paşaport. Adresa din ţara de domiciliu se înscrie într-o etichetă autocolantă, care se aplică pe paşaport.”

 1. La articolul 34, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la înmânarea paşaportului simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România, emis de autorităţile române.”

 1. La articolul 34, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Actele necesare, procedura, condiţiile şi termenele de soluţionare a cererilor privind eliberarea paşapoartelor cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

 1. în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Hotărârea Guvernului nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 76 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător.

Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 1. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^), cu următorul cuprins:

“(3^) în plus faţă de prevederile alin. (3), prin act de identitate se înţelege şi paşaportul simplu electronic sau temporar cu menţionarea adresei din ţara de domiciliu, aflate în termen de valabilitate, eliberate/emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.”

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions