Connect with us

Politica

151 de proiecte din județul Constanța, aprobate pentru implementare. Vezi lista primăriilor care primesc bani de la Guvern!

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

 

Ministerul Dezvoltării Regionale a aprobat lista proiectelor de infrastructură depuse de către reprezentanții administrațiilor locale pentru comunitățile unde își desfășoară activitățile. Astfel, localitățile constănțene primesc bani pentru investiții în domeniul infrastructurii, așa încât munca primarilor din județul Constanța pare să prindă contur. Cei mai mulți dintre ei și-au postat pe cea mai cunoscută rețea de socializare informații despre proiectele aprobate. Cu toții și-au exprimat încrederea că viitorul comunităților lor va fi unul bun.

Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale. Totodată, ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shaidehh a anunțat că a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării.

Iată lista localităților care primesc bani de la bugetul de stat și sumele alocate pentru fiecare proiect:

JUDEȚUL CONSTANȚA  – lei –
Nr. crt. U.A.T Denumire obiectiv investitii Alocații de la bugetul de stat 2017-2020
TOTAL 693,091,963.97
1 23 August Reabilitare, modernizare și extindere rețea alimentare cu apă în localitatea 23 August 2,075,847.00
2 23 August Modernizare și reabilitare drumuri localitatea Mosneni, comuna 23 August 7,690,880.00
3 Adamclisi Înființare grădiniță în localitatea Adamclisi 1,313,495.00
4 Adamclisi Modernizare străzi în interiorul localității Zorile comuna Adamclisi 10,940,970.95
5 Agigea Alimentare cu apă lotizare locuinţe zona Lac Agigea, localitatea Agigea, județul Constanta 1,006,465.00
6 Agigea Lucrări de canalizare menajeră în cartierul de Vest, comuna Agigea, judeţul Constanţa 943,939.00
7 Agigea Lucrări de canalizare menajeră str. Condorului, Șoimului, Pajurei, Corbului, Vulturului și strada Tiberiu Brediceanu, tronson str. Rândunelelor-str. Vulturului, comuna Agigea, județul Constanța 446,855.00
8 Albeşti Modernizare și reabilitare drumuri 5,080,510.00
9 Aliman Asfaltare străzi în comuna Aliman, jud. Constanța 15,206,242.00
10 Aliman Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Aliman, județul Constanța 507,870.57
11 Amzacea Înființare sistem de canalizare menajeră, localitatea Amzacea 7,018,152.00
12 Amzacea Dispensar medical în comuna Amzacea, judeţul Constanţa 783,104.74
13 Amzacea Asfaltare străzi în comuna Amzacea, județul Constanța 12,891,413.00
14 Bărăganu Alimentare cu apă a localităţii Bărăganu şi reabilitare alimentare cu apă a localităţii Lanurile 1,664,753.00
15 Castelu Construire școală  cu 8 săli de clase în localitatea Nisipari, județul Constanța. 2,711,350.00
16 Castelu Sistematizare zone de lotizări în comuna Castelu, județul Constanța.-Drumuri de acces și iluminat public 7,300,967.00
17 Chirnogeni Asfaltare străzi în satul Plopeni, comuna Chirnogeni 3,953,095.00
18 Chirnogeni Construire poduri şi podeţe şi dalare canale de scurgere ape pluviale în localităţile Plopeni, comuna Chirnogeni, judeţul Constanţa 18,818,509.23
19 Ciocârlia Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Ciocârlia 7,389,233.00
20 Ciocârlia Modernizare străzi în comuna Ciocârlia, județul Constanța 7,910,848.00
21 Cobadin Dotare Școală gimnazială nr. 1 ”Pericle Martinescu” Viișoara, clasele I-VIII, comuna Cobadin, județul Constanța 232,974.00
22 Cogealac Centura ocolitoare comuna Cogealac, județul Constanța 9,869,350.00
23 Comana Reabilitarea și extinderea dispensarului uman din localitatea Comana, jud. Constanța 770,005.00
24 Costineşti Modernizarea infrastructurii rutiere locale din comuna Costineşti, judeţul Constanţa 4,804,566.00
25 Crucea Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanţa 3,890,017.00
26 Crucea Înfiinţare sistem de canalizare ape uzate menajere în sat Stupina, com. Crucea, jud. Constanţa 4,816,922.00
27 Crucea Asfaltare drumuri comunale în comuna Crucea, localitățile Crișan și Siriu 8,924,990.00
28 Cumpăna Extindere reţea alimentare cu apă (L=2.700ml) şi reţea canalizare menajeră (L=6.055ml; conducte refulare =985ml; 3 staţii de pompare) în comuna Cumpăna, jud. Constanţa 5,504,494.00
29 Cumpăna Construcţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa 3,055,422.00
30 Cumpăna Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Cumpăna, jud. Constanța 4,942,130.00
31 Cumpăna Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Cumpăna, judeţul Constanţa – 10,7 km 6,400,481.00
32 Cuza Voda Extindere sistem de canalizare ape uzate menajere în loc. Cuza Vodă, județul Constanța 4,462,200.00
33 Cuza Voda Construcție grădiniță cu orar prelungit în localitatea Cuza Vodă, județul Constanța 1,913,941.00
34 Deleni Reabilitare, modernizare, extindere dispensar uman în localitatea Deleni, județul Constanța 530,250.00
35 Dumbrăveni Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Dumbrăveni, jud. Constanța 258,682.34
36 Gârliciu Reabilitare, modernizare și dotare grădinița de copii în com. Gârliciu, jud. Constanța 570,000.00
37 Gârliciu Reabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în com. Gârliciu, jud. Constanța 580,000.00
38 Gârliciu Reabilitare și modernizare străzi în com. Gârliciu, jud. Constanța 8,898,200.00
39 Gârliciu Modernizare iluminat public în com. Gârliciu, jud. Constanța 530,000.00
40 Ghindăreşti Reabilitare și modernizare grădiniță Ghindărești, comuna Ghindărești, județul Constanța 1,150,000.00
41 Grădina Extindere și reabilitare sistem alimentare cu apă sat Cheia, comuna Grădina, județul Constanța 1,747,338.88
42 Grădina Reabilitare și extindere Școală Gimnazială nr. 1 Grădina din comuna Grădina, județul Constanța 1,792,473.00
43 Grădina Execuție imobil -Dispensar- în localitatea Cheia, comuna Grădina, județul Constanța 1,437,686.00
44 Grădina Execuție tramă stradală, evacuare ape pluviale și accese curți 11,694,664.00
45 Horia Racordarea în regim de urgență a puțului special forat, pentru combaterea poluării cu nitrați, la rețeaua de alimentare cu apă a satului Tichileşti 343,690.00
46 Horia Modernizare și reabilitare drumuri în comuna Horia, județul Constanța 4,822,745.00
47 Independenţa Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei şi şcolii cu cls I-IV, localitatea Fântâna Mare (Bapunar), comuna Independența, județul Constanța 590,282.00
48 Independenţa Modernizare străzi în localitatea Independenţa, comuna Independenţa, judeţul Constanţa 4,978,634.13
49 Ion Corvin Realizarea infrastructurii de canalizare și stație de epurare în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 8,634,315.00
50 Ion Corvin Construire Şcoala Gimnazială nr.1 Ion Corvin și gradiniță cu program normal în localitatea Ion Corvin, județul Constanța 2,374,675.64
51 Ion Corvin Reabilitare și modernizare Scoală Gimnazială nr.2 Viile, în comuna Ion Corvin, judeţul Constanţa 1,703,481.43
52 Ion Corvin Extindere și reabilitare unitate sanitară în localitatea Ion Corvin, județul Constanța 458,343.90
53 Ion Corvin Asfaltare străzi în comuna Ion Corvin, județul Constanța 8,495,118.91
54 Istria Asfaltare străzi interioare localitățile Istria și Nuntași, comuna Istria, județul Constanța 5,091,757.58
55 Limanu Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Limanu, județul Constanța 7,328,233.00
56 Lipniţa Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Lipnița, județul Constanța 510,373.15
57 Lumina Extensie rețele canalizare menajeră zona B2+str. Aleea Narciselor, str. Prelungirea Iasomiei și str. Gării, loc. Lumina, jud. Constanța 2,590,935.56
58 Lumina Modernizare (pietruire și asfaltare) străzi comuna Lumina, cartier B3, jud. Constanța 2,460,552.96
59 Mereni Rețea captare și distribuție apă comuna Mereni, jud.Constanța, localitatea Miriștea 1,239,028.00
60 Mereni Grădiniță cu program normal cu 2 săli de grupă, sat Osmancea, comuna Mereni, jud. Constanța 385,206.00
61 Mereni Modernizare străzi în comuna Mereni, jud. Constanța localitatea Osmancea 4,063,625.00
62 Mihai Viteazu Extindere Liceu Tehnologic „Mihai Viteazu”, localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța 2,050,347.70
63 Mihail Kogălniceanu Branșamente apă localitatea Piatra – Com. M. Kogălniceanu 942,887.00
64 Mihail Kogălniceanu Grădiniţă cu orar prelungit comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanţa 1,871,742.00
65 Mihail Kogălniceanu Reabilitare și modernizare dispensar comuna Mihail Kogălniceanu, jud. Constanța 1,656,128.00
66 Mihail Kogălniceanu Modernizare drumuri comunale şi drumuri de acces în zone rurale – UAT Mihail Kogălniceanu – Zona EST 10,522,354.00
67 Mircea Vodă Modernizare drumuri locale în comuna Mircea Vodă, jud. Constanţa 13,962,230.00
68 Municipiul Constanţa Reabilitare, supraînălțare și modernizare clădire Sală de tenis de masă, Liceul cu program sportiv Nicolae Rotaru, str. Ion Corvin, nr.2, Municipiul Constanța 2,080,000.00
69 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.1, str.Adamclisi nr.1 Municipiul Constanța 1,630,000.00
70 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.2, Aleea Mălinului nr.4, Municipiul Constanța 2,610,000.00
71 Municipiul Constanţa Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, Aleea Mimozelor nr.4, Municipiul Constanța 2,190,000.00
72 Municipiul Constanţa Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr.15, Municipiul Constanța 216,000.00
73 Municipiul Constanţa Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii Autorizației de funcționare pentru Școala gimnazială Marin Sorescu, Str. Mihu Copilu nr.1, Municipiul Constanța 105,000.00
74 Municipiul Mangalia Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială cartier Dobrogea II Mangalia, județul Constanța 520,291.80
75 Municipiul Mangalia Sistematizare pe verticală cartier Dobrogea II 3,238,067.61
76 Municipiul Medgidia Construire creșă în municipiul Medgidia, județul Constanța 2,982,078.31
77 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național „K. Ataturk” din municipiul Medgidia, județul Constanța 6,968,369.28
78 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Ion Creangă din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,295,770.08
79 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Lucian Grigorescu din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,603,683.90
80 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 11 din municipiul Medgidia, județul Constanța 464,645.26
81 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 3 din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,679,588.63
82 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 8 din municipiul Medgidia, județul Constanța 1,102,273.15
83 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Piticot din municipiul Medgidia, județul Constanța 890,725.14
84 Municipiul Medgidia Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței Valea Dacilor din municipiul Medgidia, județul Constanța 916,350.75
85 Nicolae Bălcescu Reabilitare și modernizare străzi în comuna Nicolae Bălcescu, județul Constanța 8,780,000.00
86 Oltina Reabilitarea și redimensionarea rețelei de alimentare cu apă în localitatea Răzoare, comuna Oltina, județul Constanța 4,638,841.00
87 Oltina Podețe de drum și reamenajare vale Groapa Adâncă în localitatea Oltina, jud. Constanța 2,782,365.00
88 Oraş Băneasa Grădiniță cu 2 clase – str. Trandafirilor nr. 55 oraș Băneasa, județul Constanța 883,814.39
89 Oraş Băneasa Modernizare drumuri şi străzi în oraşul Băneasa, judeţul Constanţa 9,600,117.00
90 Oraş Cernavodă Cartier de locuinţe, Zona Sere, Cernavodă – Infrastructură 11,075,243.00
91 Oraş Cernavodă Reabilitare și modernizare  Creșă nr. 1, str. Tudor Vladimirescu nr. 10,  în vederea creșterii eficienței energetice 763,632.88
92 Oraş Cernavodă Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 2, str.Mihail Sadoveanu nr. 7,  în vederea creșterii eficienței energetice 350,648.03
93 Oraş Cernavodă Reabilitare și modernizare Grădinița nr. 4, str.Tudor Vladimirescu nr. 12, în vederea creșterii eficienței energetice 753,698.20
94 Oraş Cernavodă Reabilitare şi personalizare curte şi Grădiniţa nr. 3, str. G. Coşbuc, Cernavodă, judeţul Constanţa 996,842.00
95 Oraş Eforie Grădiniță cu program prelungit – Eforie Nord 4,578,993.58
96 Oraş Hîrşova Extindere rețea canalizare în orașul Hîrșova, județul Constanța 9,200,000.00
97 Oraş Hîrşova Extindere Grădiniță cu orar prelungit „TIC-PITIC”, orașul Hîrșova, județul Constanța 520,000.00
98 Oraş Hîrşova Extindere Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” – Școala cu clasele I-IV, orașul Hîrșova, județul Constanţa 500,000.00
99 Oraş Hîrşova Mansardare Şcoală Gimnazială nr. 1, orașul Hîrșova, județul Constanța 520,000.00
100 Oraş Hîrşova Asfaltare străzi în orașul Hîrșova, județul Constanța 8,880,000.00
101 Oraş Murfatlar Reabilitare și modernizare Drum Comunal 27, sat Siminoc, oraș Murfatlar, jud. Constanța 12,365,278.00
102 Oraş Năvodari Echipare tehnico-edilitară și asfaltare tramă stradală zona Midia Sat 28,523,982.64
103 Oraş Năvodari Reabilitare străzi şi echipare tehnico-edilitară în zona staţiunii Năvodari, judetul Constanta 22,983,803.00
104 Oraş Năvodari Lărgire și asfaltare Pod Ecluza 2,579,345.48
105 Oraş Negru Vodă Grădiniţă nouă cu program prelungit în oraş Negru Vodă 2,162,709.00
106 Oraş Negru Vodă Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere şi dotare liceu în oraşul Negru Vodă 7,538,046.00
107 Oraş Negru Vodă Modernizare drumuri în interiorul localităţilor sat Darabani şi sat Vâlcelele – UAT Negru Vodă 13,509,705.00
108 Oraş Ovidiu Construire imobil grădiniță și școală generală sat Poiana -oraș Ovidiu, județ Constanța 1,286,918.36
109 Oraş Ovidiu Reabilitare și modernizare străzi în localitatea Poiana, orașul Ovidiu, județ Constanța 5,477,220.14
110 Oraş Techirghiol Modernizare străzi în orașul Techirghiol 3,578,993.00
111 Ostrov Modernizare străzi și asfaltare străzi în comuna Ostrov, județul Constanța 7,589,150.03
112 Pantelimon Extindere imobil Gradinița Nistoreşti prin construirea unui grup sanitar, localitatea Nistoreşti, comuna Pantelimon, județul Constanţa 348,964.00
113 Pantelimon Extindere imobil Gradinița Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, județul Constanța 355,108.00
114 Pantelimon Extindere imobil Grădiniţa Pantelimon de Jos, prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanţa 247,951.00
115 Pantelimon Extindere imobil Școală primară Pantelimon de Jos prin construirea unui grup sanitar, localitatea Pantelimon de Jos, comuna Pantelimon, județul Constanța 570,000.00
116 Pantelimon Extindere imobil Şcoală primară Runcu prin construirea unui grup sanitar, localitatea Runcu, comuna Pantelimon, judeţul Constanţa 560,000.00
117 Pantelimon Reabilitare drumuri în intravilanul localităților Nistorești și Călugăreni, comuna Pantelimon, județul Constanța 6,895,828.00
118 Pecineaga Înființare dispensar uman în comuna Pecineaga, judeţul Constanța 798,616.00
119 Peştera Construcția rețelei publice de apă uzată în comuna Peștera, județul Constanța 16,152,654.21
120 Poarta Albă Grădinița cu program prelungit cu 6 grupe, Poarta Albă, județul Constanța 3,497,851.00
121 Poarta Albă Înființare creșă de stat în comuna Poarta Albă 5,693,656.00
122 Poarta Albă Rebilitare și extindere Școală Generală nr.1 corp C1, corp C3, localitatea Poarta Albă, comuna Poarta Albă, județul Constanța 3,895,856.00
123 Poarta Albă Modernizare tramă stradală în comuna Poarta Albă, Sat Nazarcea și cartier zona D 7,176,652.00
124 Rasova Reabilitare și modernizare străzi în localitățile Rasova și Cochirleni, comuna Rasova, județul Constanța 4,063,625.00
125 Saligny Extindere rețea alimentare cu apă loc. Făclia – Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța 535,500.00
126 Saligny Construire și dotare centru medical în localitatea Saligny, jud. Constanța 3,090,549.00
127 Saligny Extindere rețea iluminat public, sat Făclia – Zona Tabără, comuna Saligny, județul Constanța 550,400.00
128 Saligny Modernizare iluminat public stradal, comuna Saligny, județul Constanța 636,673.42
129 Saraiu Modernizare şi completare gospodărie de apă, comuna Saraiu, judeţul Constanţa 1,870,085.00
130 Saraiu Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program normal din localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa 552,584.00
131 Saraiu Reabilitare, extindere şi dotare dispensar uman, comuna Saraiu, judeţul Constanţa 1,121,437.00
132 Saraiu Asfaltare străzi în localitatea Dulgheru, comuna Saraiu, judeţul Constanţa 14,388,464.00
133 Săcele Reţea publică de canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare încomuna Săcele, judeţul Constanţa 17,537,206.00
134 Săcele Consolidare, modernizare şi dotare dispensar în localitatea Săcele, comuna Săcele, judeţul Constanţa 726,559.00
135 Seimeni Extindere Școală Gimnazială nr.1 din localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța 495,320.00
136 Seimeni Construire dispensar uman în localitatea Seimeni, comuna Seimeni, județul Constanța 641,236.86
137 Siliştea Extindere rețea publică de alimentare cu apă în cartierul Ferme IAS ,sat Țereș Vodă, comuna Siliștea, județul Constanța 569,994.00
138 Siliştea Reabilitare și modernizare străzi în comuna Siliștea, județul Constanța 8,890,800.00
139 Tîrguşor Modernizare și tehnologizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Mireasa, comuna Tîrgușor, județul Constanța 1,362,372.00
140 Tîrguşor Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Tîrgușor, județul Constanța 16,435,402.00
141 Topalu Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Topalu, județul Constanța 452,098.98
142 Topraisar Extindere, modernizare și executare foraj pentru alimentare cu apă în cartierul nou, sat Movilița, comuna Topraisar, județul Constanța 2,424,660.00
143 Topraisar Modernizare străzi localitățile: Topraisar, Movilița, Biruința, Potîrnichea, județul Constanța 11,051,683.77
144 Tortoman  lider ADI Valea Dropiei Modernizare străzi şi drumuri comunale ADI Valea Dropiei, lider comuna Tortoman, judeţul Constanţa 13,664,389.00
145 Tuzla Extindere canalizare comuna Tuzla, județul Constanța 12,609,810.00
146 Tuzla Reabilitare şi schimbare destinaţie clădire publică ,,Corp C1,,(clădire fost sediu primărie) în clădire cabinete medicale, extindere pe orizontală şi pe verticală cu 1 etaj şi mansardă, UAT comuna Tuzla, strada Constanţei, nr.67 2,087,248.50
147 Valu Lui Traian Racorduri de canalizare menajeră locuinţe zona C 5,498,797.00
148 Valu Lui Traian Supraetajare Școala nr. 2 Viceamiral I. Murgescu, str. Mihai Eminescu nr. 157, Valu lui Traian și construire sală de sport 2,573,620.00
149 Valu Lui Traian Asfaltare străzi și trotuare în comuna Valu lui Traian, județul Constanța 13,605,109.97
150 Vulturu Asfaltare străzi în comuna Vulturu, judeţul Constanţa 14,741,644.00
151 Vulturu Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public stradal în comuna Vulturu, județul Constanța 301,397.95

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Politica

Eugen Teodorovici: “Cândva o să candidez şi la prezidenţialele din România”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, marţi seara, într-o emisiune la TVR 1, că intenţionează să candideze „cândva” la funcţia de preşedinte al României, dar că vrea să fie o surpriză.

„Cândva o să candidez. Cândva o să candidez, cu siguranţă. Aveţi ca mărturie clară: cândva o să candidez şi la prezidenţialele din România. Nu mă întrebaţi şi când anume, pentru că aceasta este surpriză. Ştiu cum va fi. Problema nu este cum o să fie, o să fie sigur. N-am niciun fel de problemă”, a declarat Eugen Teodorovici citat de jurnaliștii de la news.ro.

Întrebat dacă va fi doar candidat sau şi preşedinte, acesta a replicat:

„Când spun că fac un lucru, îl fac. Nu candidez ca să candidez. Nu sunt un laş. Sunt multe variante politice posibile, dar sigur va fi”.

Teodorovici a mai afirmat că preşedintele PSD a anunţat foarte clar că după alegerile europarlamentare se va face analiza de rigoare în partid privind candidatul la alegerile prezidenţiale din acest an:

„Se va stabili clar cum se merge: cu ALDE, PSD, împreună. Cei care conduc partidul şi coaliţia decid”.

El a susţinut că, dacă PSD îşi doreşte „cu adevărat” să câştige alegerile prezidenţiale, atunci va câştiga:

„PSD nu o să piardă ceva, când luptă cu adevărat şi vrea să câştige. PSD poate cu adevărat să câştige, dacă-şi doreşte acest lucru”.

El a mai afirmat că PSD îl poate învinge pe preşedintele Klaus Iohannis la prezidenţiale din acest an.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Președintele vrea referendum pe Justiție

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este ”aproape hotărât” să convoace referendum naţional pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare.

“Lucrăm deja intens la asta, analizăm datele, variantele, partea legală. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru data de 26 mai, când avem alegeri europarlamentare”, a spus şeful statului, la dezbaterea “Preşedinte sau cetăţean/om politic şi societate civilă”, organizată în cadrul Festivalului internaţional de film documentar şi drepturile omului de One World România.

Seful statului a precizat ca s-a vorbit mult de referendum și și-a propus sa facă o evaluare in acest sens.

“S-a vorbit mult despre referendum și am spus că lucrurile trebuie evaluate din multe puncte de vedere. Stiți că voința este una și putința este alta. Discuția a revenit și nu a revenit întâmplător. Am primit o lege care clarifica anumite aspecte tehnice, printre care pesediștii introduseseră un paragraf că odată cu europarlamentarele nu se poate organiza nimic altceva. Mi s-a părut suspect de aceea am contestat la CCR. Curtea mi-a dat dreptate. Am început să analizez cum ar fi dacă aș convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La început am fost puțin entuziaști. Lucrăm la asta intens, analizăm datele, variantele. Eu sunt aproape hotărât să convoc referendum pentru 26 mai. Un referendum nu poate să producă o lege, dar poate să exprime atitudinea nației și asta vreau. Îmi doresc ca națiunea română să spună clar dacă mai poate să tolereze corupția și corupții sau trebuie să tragem o linie și să spunem stop”, a declarat Iohannis, conform Antena 3.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

După protestul #sieu, premierul Dăncilă transmite: “Să vină toți cu idei constructive, nu doar cu blocaje”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Protestul #Șîeu pentru construcția de autostrăzi produce ecouri. Premierul Viorica Dăncilă a făcut un apel la unitate națională în jurul acestui obiectiv. A cerut idei constructive și a transmis românilor să renunțe la… blocaje.

“Lansez un apel către toți cei care își iubesc țara să ne mobilizăm cu toții în jurul acestui obiectiv de construcție a autostrăzilor. Trebuie să accelerăm acest proces și îi rog pe toți să vină cu idei constructive, nu doar cu blocaje. Încă ne confruntăm cu încercările unor cetățeni care doresc cu orice preț să blocheze construcția autostrăzilor și fac orice pentru a bloca construcția de autostrăzi. Doar la începutul lunii ianuarie autostrada Lugoj-Deva a fost blocată de contentații depuse de trei cetățeni, unul din Dublin, doi din România. Motivul a fost faptul că nu se oferă suficiente locuri pentru marile mamifere și pentru lilieci. Nu-mi vine să cred că este posibil așa ceva și nu înțeleg ce interese au acești oameni”, a declarat Viorica Dăncilă.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: