Connect with us

Societate

Postul de director financiar-contabil al Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, scos la concurs

Published

on

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța organizează concurs, în baza Ordinului ministrului sănătății nr. 284/2007, modificat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 954/2017, la sediul unității din jud. Constanța, Constanța, bd. Ferdinand nr. 100, pentru ocuparea unei funcții specifice comitetului director, după cum urmează:

 • 1 post contractual vacant de conducere, perioadă determinată, de director financiar-contabil.

Concursul se va organiza la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, astfel:

 • 9 septembrie, ora 14.00– ultima zi pentru depunerea dosarelor de înscriere;
 • 19 septembrie, ora 10.00 – ziua desfășurării probei scrise: test-grilă/lucrare scrisă;
 • 26 septembrie, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
 • 26 septembrie, ora 13.00 – susținerea interviului de selecție.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
 3. curs de management/management sanitar/manager de proiect – orice modalitate de formare profesională, inclusiv

Anunțul de concurs/bibliografia, temele-cadru pentru proiecta l/lucrarea de specialitate și actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul spitalului și pe site-ul http://infectioaseconstanta.ro, secțiunea Informații de interes public – Resurse umane – Angajări și promovări.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs – la Serviciul R.U.N.O.S. – S.R.P.A. al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța și la telefon: 0241/484.501, de luni până vineri, orele 12.00-14.00.

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!