Connect with us

Administratie

Primăria Constanța caută o firmă care să monitorizeze tot ceea ce se scrie în presă despre autoritatea locală

Published

on

Primăria Constanța a publicat un anunț prin care vrea să angajeze o firmă care să monitorizeze tot ceea ce se scrie despre Primărie. De ce ar avea nevoie Primăria de astfel de servicii, numai conducerea autorității locale știe. În anunțul publicat pe site-ul Primăriei se prevede „achiziția serviciului de monitorizare media a activității Primăriei Constanța“.

Primăria notează că „monitorizarea media va acoperi toate publicațiile din presa centrală și locală (presă scrisă, radio, TV, online și social media).“

Condiții participare: Cu respectarea prezentului anunț și a anexei; Oferta va fi întocmită în conformitate cu Anexa atașată, astfel încât specificațiile tehnice din oferta depusă să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu toate cerințele. Ofertantul va trebui sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie lizibilă ce poartă mențiunea conform cu originalul) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.“, se arată în anunțul de participare.

Valoarea estimată a achiziției se ridică la 2.500 de lei fără TVA/lună sau 2.975 cu TVA/lună, 30.000 de lei fără TVA/an sau 35.700 de lei/an.

Termenul limită pentru primirea de oferte este de 11.04.2022, ora 23:59.

Detalii puteți găsiți aici:
http://primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2022/16.-monitorizare-media/anexa-referat-de-necesitate.pdf?sfvrsn=2

Comments

comments