Connect with us

Administratie

Primăria Constanța cumpără servicii de mediere sanitară în valoare de peste… 800.000 de lei

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Conform unui anunț postat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța, administrația se pregătește să cumpere servicii de mediere sanitară pentru proiectul “Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, costurile achiziției ridicându-se la suma de 778.521,74 lei fără TVA.

“Primăria Municipiului Constanţa, cu sediul în Bd-ul. Tomis nr. 51, tel. 0241 488 157, email: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, organizează în data de 07.10.2019, ora: 13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de mediere sanitară aferent proiectului ”Măsuri integrate
pentru o viata mai bună” – COD MySMIS 114654 Cod CPV- 85000000-9 Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.

Descrierea achiziției:

Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului “Măsuri integrate pentru o viață mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.
Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
în ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate si ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cârdul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.
în cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul în care, în urma consultațiilor/învestigațlilor au fost depistate anumite afecțiuni, persoanele în cauză vor fi îndrumate către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.
Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

Valoarea estimată este de 778.521,74 lei fără TVA.

Condițiile de participare la licitație pot fi studiate în următorul document:

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2019/85.-servicii-de-sanatate/anunt-servicii-mediere-sanitara.pdf?sfvrsn=2

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;
b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite),
c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentație), Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior. Plicul exterior se va înregistra și se depune la sediul Primariei Municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51,
camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Termen limită de primire oferte: 07.10.2019, ora 11:00.

G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 07.10.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, din B-dul Tomis nr. 51.
1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.
1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „prețul cel mai scăzut”.

Comments

comments

Administratie

Constanța. Continuă lucrările de dezafectare a stâlpilor

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

În diferite zone din municipiul Constanța continuă lucrările de dezafectare a stâlpilor care în prealabil au fost goliți de cablurile aeriene introduse în suteran ale operatorilor de comunicații.

Reprezentanţii SC Confort Urban, societatea Consiliului Local al municipiului Constanța și administrator al drumului public, au tăiat stâlpii din beton de la intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Mihai Viteazu, după ce au montat semafoarele pe stâlpi noi, moderni. Lucrările s-au derulat în timpul nopții pentru a nu îngreuna traficul rutier.

Amintim că la nivelul municipiului Constanța continuă o campanie amplă de introducere în suteran a rețelelor de comunicații pe marile bulevarde. Lucrările vor fi anunțate în timp util pentru ca locuitorii din zonele vizate să știe să nu parcheze autoturismele pe tronsoanele pe care se efectuează lucrări.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Condiții îmbunătățite la locurile de joacă din oraș

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Municipiului Constanța continuă campania de îmbunătățire a aspectului spațiului public urban aferent locurilor de joacă. Echipele SC Confort Urban SRL au demarat lucrările edilitare la spațiul recreativ de pe strada Năvodului din cartierul Palazu Mare.

Este amenajat spațiul care împrejmuiește spațiul destinat celor mici prin construirea de alei pietonale și amplasarea de borduri care vor delimita zona destinată circulației pietonilor.

După finalizarea etapei de pregătire a terenului, vor fi montate pavele.

Paralel, continuă intervențiile pe aleea Dealului din cartierul Tomis Nord. Lucrări similare au avut loc pe strada Dispensarului și pe strada Adamclisi.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța face angajări. Vezi dacă te încadrezi în cerințe

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria municipiului Constanţa organizează concurs la sediul din bd. Tomis, nr. 51, pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de referent gradul debutant cu normă întreagă, pe durată nedeterminată din cadrul Compartimentului pentru Societatea Civilă și Minorități, Direcția Organizare Evenimente Culturale, Sportive și Sociale, astfel:

Condiții generale: să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unui post contractual vacant prevăzute de art.3 din anexa la Hotarârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Condiții specifice:

– studii medii liceale;

– postul nu necesită vechime în muncă.

Concursul constă în proba scrisă ce se va desfășura la data de 20.03.2020, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 24.03.2020, ora 14:00.

Bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei. Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241/ 488.137.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: