Connect with us

Administratie

Primăria Constanța cumpără servicii de mediere sanitară în valoare de peste… 800.000 de lei

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Conform unui anunț postat pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanța, administrația se pregătește să cumpere servicii de mediere sanitară pentru proiectul “Măsuri integrate pentru o viață mai bună”, costurile achiziției ridicându-se la suma de 778.521,74 lei fără TVA.

“Primăria Municipiului Constanţa, cu sediul în Bd-ul. Tomis nr. 51, tel. 0241 488 157, email: achizitiipublice@primaria-constanta.ro, organizează în data de 07.10.2019, ora: 13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului având ca obiect Servicii de mediere sanitară aferent proiectului ”Măsuri integrate
pentru o viata mai bună” – COD MySMIS 114654 Cod CPV- 85000000-9 Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala.

Descrierea achiziției:

Serviciile sunt adresate unui număr de 600 de persoane din cadrul grupului țintă al proiectului “Măsuri integrate pentru o viață mai bună” și vor consta în interviuri și anchete individuale/familiale în urma cărora vor rezulta fișe cu situația medicală a fiecărui membru al grupului țintă.
Aceste servicii se vor desfășura în baza unei metodologii specifice de mediere sanitară care va descrie procedura de desfășurare a serviciilor.
în ceea ce privește persoanele neînregistrate la medicul de familie vor fi îndrumate si ajutate să se înregistreze. De asemenea, vor fi identificate cazurile în care anumite persoane din cadrul grupului țintă nu posedă cârdul individual de sănătate, acestea fiind sprijinite să îl obțină.
în cadrul acestui serviciu persoanele din grupul țintă vor fi îndrumate și încurajate să fie consultate și investigate medical de către medicul de familie la care sunt înscriși. în cazul în care, în urma consultațiilor/învestigațlilor au fost depistate anumite afecțiuni, persoanele în cauză vor fi îndrumate către medicul specialist, în conformitate cu procedurile medicale legale, fiind pe tot acest parcurs asistate de către mediatorii sanitari, urmărindu-se tratarea afecțiunilor de care aceștia suferă.
Tot în cadrul acestui serviciu, operatorul economic va organiza 3 caravane pentru fiecare din următoarele servicii medicale: sănătatea reproducerii și planificare familială; prevenirea sarcinilor la minore; prevenirea, monitorizarea și/sau tratarea bolilor cu potențial endemoepidemic. Serviciile medicale oferite în cadrul caravanelor vor fi asigurate în mod gratuit de către instituțiile cu atribuții în acest sens, în conformitate cu prevederile legale, în baza protocoalelor de colaborare încheiate în cadrul proiectului.

Valoarea estimată este de 778.521,74 lei fără TVA.

Condițiile de participare la licitație pot fi studiate în următorul document:

http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/Achizitii-publice/achizitii-publice-publicate-2019/85.-servicii-de-sanatate/anunt-servicii-mediere-sanitara.pdf?sfvrsn=2

Oferta va fi însoțită de următoarele documente:
a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat;
b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia dupa actul de identitate al persoanei imputernicite),
c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevazut în documentație), Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior. Plicul exterior se va înregistra și se depune la sediul Primariei Municipiului Constanța din bulevardul Tomis nr. 51,
camera 18 “Serviciul Management Documente”.

Termen limită de primire oferte: 07.10.2019, ora 11:00.

G . DESCHIDEREA ŞI EVALUAREA OFERTELOR
1.1. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: Ofertele se vor deschide in data de 07.10.2019, ora 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, din B-dul Tomis nr. 51.
1.2. Oferta elaborată va respecta în totalitate cerinţele din cuprinsul fișei de date, caietul de sarcini şi propunerea de contract.
1.3. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: „prețul cel mai scăzut”.

Comments

comments

Administratie

Bugetul Spitalului Județean Constanța, majorat cu aproape 40 de milioane de lei

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Sedința ordinară de astăzi, a Consiliului Județean Constanța a avut pe ordinea de zi 19 proiecte de hotărâre. Printre proiectele adoptate se numără rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al județului Constanța precum și rectificarea bugetelor celor două instituții medicale din subordinea CJC. De asemenea, pe ordinea de zi au mai fost trei proiecte care au vizat drumul județean DJ226 dar și cel privitor la aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Tot astăzi, consilierii județeni au mai avut spre aprobare un proiect de hotărâre privind regimul finanțărilor neramburasabile din fondurile de la bugetul local, pe anul 2021 și un proiect privind respingerea unei plângeri prealabile împotriva HCJ Nr. 127 din 26 mai 2021.

Primul proiect de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean a avut ca temă de discuție rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al instituției. Mai exact, vorbim de o influență în minus față de ultima rectificare, cu valoarea de aproximativ 13.000 lei. Această modificare vine ca urmare a diminuării unor subvenții pentru planurile urbanistice generale. Astfel, bugetul CJC este în valoare totală de 459.409.878 lei.

Următoarele două proiecte de hotărâre au fost cele de rectificare a bugetelor Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța și Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța. În cazul spitalului județean, consilierii județeni au votat majorarea bugetului cu suma de 39.285.983 lei, de la valoare de 595.317.804 la cea de 634.603.787 lei. Și în ceea ce privește cea de-a doua instituție medicală, vorbim de o majorare a bugetului, cu suma de 6.397.898 lei. Aceste majorări bugetare vin ca urmare a modificărilor survenite la conturile de venituri proprii, ale acestor două instituții medicale.

Proiectele care au vizat drumul județean DJ 226 au fost aprobate și ele de către consilierii județeni. Primul dintre cele trei proiecte dezbătute a fost cu privire la dezmembrarea tronsonului 1 al acestui drum  județean, mai exact vorbim de o suprafață de 2702 metri pătrați suprafață care a făcut obiectul investiției Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA Constanța, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, investiție ce a constat în amenajarea unui sens giratoriu la intersecția dintre DN 22 și DJ 226, în dreptul localității Lumina. Următoarele două proiecte au vizat transmiterea unor solicitări privind transferul unor bunuri imobile din domeniile publice ale UAT Comuna Mihai Viteazu și UAT Comuna Corbu, în domeniul public al UAT Județul Constanța, în vederea implementării proiectului “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu”.

Un alt proiect important a fost cel al aprobării situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Regia autonomă, instituție subordonată CJC, se află în proces de reorganizare judiciară, încă din anul 2015, conform încheierii nr. 828/29.12.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța. Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, RAJDP Constanța are obligativitatea întocmirii situațiilor financiare anuale și transmiterii acestora spre aprobarea CJC. În urma bilanțului contabil întocmit precum și a celorlalte acte contabile necesare întocmirii situației financiare, rezultă faptul că la data de 31.12.2020, profitul net s-a ridicat la valoarea de 15.218.000 lei, în creștere cu 6.452.000 lei, față de anul precedent. De asemenea, activul net al acestei societăți este în creștere față de anul 2019, cu suma de 20.418.000 lei, mai exact, activul net înregistrat în anul 2020 este de 35.728.000 lei.

Consiliul Județean Constanța și-a propus să susțină cu finanțări neramburasabile din fondurile publice ale județului Constanța, atât proiecte sportive cât și proiecte culturale, și în anul 2021. În acest sens, consilierii județeni au adoptat astăzi proiectul de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2021. Mai exact, pentru programele sportive și culturale, finanțate conform Legii Nr. 350/2005,  Consiliul Județean Constanța a alocat pentru acest an suma de 1.135.000 de lei.

Un alt proiect dezbătut de către consilierii județeni a fost cel cu privire la respingerea plângerii prealabile înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr.19575/04.06.2021, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 127/26.05.2021. Această plangere prealabilă a fost semnată de cinci Unități Administrativ Teritoriale de pe raza județului Constanța, respectiv Comuna Limanu, Agigea, Deleni, Ciobanu și Nicolae Bălcescu, prin care au solicitat revocarea actului administrativ mai sus enunțat. Aceste UAT-uri și-au bazat plângerea, în principal pe nemotivarea actului administrativ cu referire atât în cuprinsul acestuia dar și la actele ce au stat la baza emiterii lui, respectiv, invocarea necunoașterii  in mod concret a algoritmului urmat de Comisia de analiză a solicitărilor unităților administrativ teritoriale de pe raza Județului Constanța, existența/inexistența unei ierarhii a priorităților, cadrul legal pentru stabilirea priorităților. În subsidiar, acestea au mai invocat și încălcarea prevederilor art.33 alin.3 lit.b), alin.4 lit. f) și alin.5 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și încălcarea prevederilor art.7 alin.1 și următoarele, din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională. În referire la motivele invocate de petenți, prin instrumentele de motivare, parte integrantă din proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi, acestea sunt neîntemeiate și nu se poate reține lipsa motivării în fapt sau în drept a actului administrativ contestat, corect fundamentat în rapoartele de specialitate. De asemenea, față de susținerile de necunoaștere a algoritmului urmat de Comisia de analiză a solicitărilor unităților administrativ teritoriale de pe raza Județului Constanța, aceasta, la elaborarea și adoptarea hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.127/26.05.2021 a respectat categoriile de programe stabilite de legiuitor. Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 21 de voturi.

Ședința de astăzi s-a ținută în regim de videoconferință și au fost prezenți un număr de 36 de consilieri județeni, dintr-un total de 37 de consilieri.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Radu Mazăre vrea eliberare condiționată, după ce a executat doar doi ani de închisoare

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre vrea să iasă din închisoare după numai doi ani de executare din pedeapsa totală de 9 ani. Mazăre a formulat o contestație la executare, iar acțiunea a fost trimisă spre soluționare Curții de Apel București. În cazul în care acțiunea va fi admisă, fostul primar ar putea fi eliberat Curtea de Apel Bucureşti o va supune analizei pe data de 25 iunie. În prezent, Mazare se află după gratii după ce în urmă cu 2 ani a fost extradat din Madagascar, acolo unde fugise chiar cu cateva zile înainte de pronunţarea senţinţei finale. În 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât condamnarea lui Radu Ștefan Mazăre la o pedeapsă de nouă ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată și constituire a unui grup infracțional organizat.

Sursa: B1

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța vrea sa facă parcare multietajată în zona Casei de Cultură și plătește peste 100.000 de lei pe documentație

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria municipiului Constanța și-a anunțat intenția de a realiza o parcare multietajată în zona Casei de Cultură din oraș și a publicat un anunț pe site-ul insituției prin care informează că achiziționează serviciu de elaborare a documentației publice aferent acestui proiect.

În document, conducerea administrației municipale informează că achiziția pentru proiectul “Achiziționarea Serviciului de elaborare documentație tehnico – economică – Studiu de fezabilitate – Parcare publică multietajată” va fi una directă și va costa peste 100.000 de lei. Mai exact, valoarea estimată, conform aceluiași document, este de 132.000 de lei.

Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică Studiu de Fezabilitate presupune realizarea serviciului in doua Faze principale, conform precizărilor si cerintelor din documentatie:

• Faza 1 – Elaborare studii de teren: studiu geotehnic, studiu topografic avizat OCPI, documentatie cadastrala si studiul de trafic;

• Faza 2 – Elaborare Studiu de Fezabilitate și documentații pentru obținerea avizelor acordurilor.

Durata contractului: 6 luni de la emiterea Ordinului de începere, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor, funcție de perioada de obtinere C.U., avize/acorduri și de perioada de evaluare a proiectului. Contractul de prestări servicii va cuprinde și prevederi referitoare la sistarea acestuia.

Valabilitate ofertă: 90 de zile.

Condiții participare: Conform cerintelor si specificatiilor precizate in documentaia anexata prezentului anunt.

Criteriul de atribuire: „prețul cel mai scăzut” – se aplică doar ofertelor declarate admisibile (care îndeplinesc toate cerințele din documentația anexată).

Termen limită depunere oferte, pe adresa de email de mai jos: 07.07.2021 ora: 23:59.

Informații suplimentare: Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite ofertă cu respectarea specificațiilor din prezentul anunț și din documentația anexată, pe adresa de E-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro.

Ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, doar pe adresa de e-mail: achizitiipublice@primaria-constanta.ro

Potențialii ofertanți au obligația de a consulta anunțul de publicitate, publicat pe site-ul Primăriei municipiului Constanța, în vederea verificării răspunsurilor la solicitările de clarificări, dacă va fi cazul.

sursa foto: flickr.com

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: