Connect with us

Administratie

Proiect european de integrare profesională pentru șomerii din Tuzla

Publicat

la

Un program finanțat din fonduri europene ar putea aduce beneficii pentru mobilitatea lucrătorilor și șomerilor din Tuzla. Administrația locală a intrat în rețeaua de parteneri constituită la nivelul acestui proiect în vederea sprijinirii ocupării și mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria. Potrivit primarului Reșit Taner, în perioada următoare se așteaptă sosirea mapelor de prezentare și a materialelor pe baza cărora vor fi organiate activități specifice acestui proiect la Centrul pentru Tineret Ion Creangă din Tuzla. Iată descrierea oficială a proiectului: 

”Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, implementează, în parteneriat cu Asociaţia Industriaşilor Veliko Tarnovo din Bulgaria (lider de proiect) şi Asociaţia Industriaşilor din Bulgaria-Sofia, proiectul Crearea unui model durabil și a unei rețele de parteneri care să sprijine ocuparea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Bulgaria-România – acronim ElMo, ROBG-140.
Obiectivul principal al acestui proiect îl reprezintă încurajarea mobilităţii forţei de muncă în sectoarele economice cheie din zona de graniţă România-Bulgaria şi crearea condiţiilor pentru un echilibru între cererea şi oferta de pe piaţa forţei de muncă.

Proiectul “Îmbunătățirea mobilității lucrătorilor și șomerilor” N: 16.4.2.052, codul e-MS ROBG-170, este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.

Proiectul se adreseaza angajatorilor si somerilor apti de munca. În cadrul proiectului vor fi organizate activităţi de stabilire a unui contact direct cu angajatori, reprezentanţi ai unor actori relevanţi pe piaţa muncii – instituţii cu competenţe în ocuparea forţei de muncă, agenţii de recrutare, ONG-uri şi persoane inactive/şomeri din judeţele Constanţa şi Călăraşi, în vederea prezentării platformei online JobMobility.info.

În cadrul întâlnirilor organizate pentru stabilirea unor contacte directe, se vor derula următoarele activităţi: prezentarea funcţionalităţilor platformei JobMobility.info şi încurajarea angajatorilor din judeţele Constanţa şi Călăraşi de a fi activi în utilizarea acestei platforme; consilierea angajatorilor în ceea ce priveşte postarea anunţurilor cu locuri de muncă vacante şi utilizarea instrumentelor pentru evaluarea abilităţilor şi măsura în care un candidat corespunde pentru o anumită poziţie vacantă; prezentarea funcţionalităţilor platformei JobMobility.info către persoane inactive/şomeri din judeţele Constanţa şi Călăraşi şi acordarea de consiliere şi suport în accesarea platformei, căutarea de locuri de muncă vacante, crearea şi publicarea unui profil personal, aprofundarea profilelor de competenţe solicitate de angajatori pentru anumite meserii cu potenţial de mobilitate, parcurgerea chestionarelor de evaluare şi a e-training-urilor specializate.”. 

Comments

comments

Administratie

Constanța. Se reabilitează trama stradală de pe mai multe străzi

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța informează că, în această săptămână, se asfaltează carosabilul pe străzile Dunării, Frigului, Aurora și pe aleea Portul Nou din cartierul Abator. Lucrări de modernizare a carosabilului se execută și în zona Casa de Cultură. Pe strada I.G. Duca, se decapează zona carosabilă pe tronsonul delimitat de strada Țepeș Vodă și strada Maior Gheorghe Murea iar la finalul săptămânii lucrările se vor extinde și pe strada Artileriei. Pe străzile din cartierele Palazu Mare și Baba Novac se îmbunătățesc condițiile de trafic rutier. Echipele administratorului drumului public intervin cu utilaje pentru amenajarea suprafețelor pe străzile Tache Ionescu, Pallady, Putna și pe aleile Morilor și Sânzienelor.

Lucrările de modernizare a infrastructurii pietonale avansează pe bulevardul Mamaia. Pe tronsonul delimitat de strada Mircea cel Bătrân și strada Renașterii, se decopertează suprafața pietonală, iar în paralel se montează borduri noi și se amplasează pavele moderne. Pe bulevardul Tomis, se refac trotuarele în zona de acces către blocurile TS2, TS3 și TS4. Infrastructura trotuarelor este consolidată cu borduri noi și se asfaltează suprafața decopertată. Noi locuri de parcare sunt în curs de amenajare pe aleea Berzei, în zona blocului IV20, pe strada Oleg Danovski și pe aleea Magnoliei. Se refac suprafețele în vederea asfaltării. În pasajul subteran de la Gară continuă lucrările de recondiționare a finisajelor exterioare de tencuieli, mai arată sursa citată.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța vrea să extindă sistemul de alarmare din municipiu

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța a publicat un anunț de publicitate privind studiu de audibilitate privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, pre-alarmare și alarmare. Prestatorul va trebui sa  dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului de achiziție publică, prin prezentarea certificatului constatator (copie) emis de Registrul Național al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, documente echivalente, emise in conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență, prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

„Alarmarea populației reprezintă activitatea de transmitere a semnalelor acustice

și/sau mesajelor vocale despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac

aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale,

după caz, prin mijloace specifice. În contextul realizării sistemului de avertizare și alarmare a populației, întocmirea studiului de audibilitate constituie prima etapă în ceea ce privește implementarea sistemului. Avertizarea și alarmarea populației în municipiului Constanța se executa printr-un sistem format din 39 sirene electrice, 15 sirene electronice și un dispecerat de alarmare. Datorită faptului că municipiul Constanța se află într-o continuă dezvoltare, actualul sistem de avertizare de înștiințare – alarmare nu acoperă toate zonele din municipiu.

Situația propusă

Se dorește efectuarea unui studiu de audibilitate cu scopul:

– de a identifica zonele aflate în aria de alarmare care nu dispun de sisteme proprii de alarmare și stabilirea caracteristicilor tehnice ale instalației de alarmare necesar a fi instalate;

– stabilirea locurilor în care trebuie instalate noi sirene;

– de a verifica amplasamentele echipamentelor existente (inclusiv distanța față de sol și clădirile învecinate), caracteristicile instalațiilor de alarmare publică existente și îmbunătățirea lor în caz de neconformitate cu normele specifice actuale;

– de a stabili soluția optimă pentru amplasamentele de instalare, a numărului și caracteristicilor tehnice a echipamentelor de avertizare-alarmare acustică necesar a fi instalate și/sau înlocuirii echipamentelor de alarmare depășite fizic.  Numărul, tipul mijloacelor de alarmare și locurile de instalare ale acestora pentru asigurarea-alarmării populației și agenților economici se stabilesc în baza unor studii de audibilitate, fezabilitate și proiecte tehnice în concordanță cu Ordinul 1.259/2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, pre alarmare și alarmare în situații de protecție civilă.“, se arată în caietul de sarcini.

Valoare estimată a contractului este de 70.000 lei fără TVA, 83.300 de lei cu TVA. Atribuirea se va face pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 6 august 2021, ora 23:59.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Chițac reia programul INFANT lansat de Făgădău

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță că încep înscrierile pentru fertilizarea in vitro!  Începând cu 5 august, ora 08:00, tinerii interesați pot depune cereri în cadrul programului INFANT. Primăria Constanța, prin Direcția Generală de Asistență Socială, va acorda anul acesta 100 de vouchere, în valoare de 10.000 lei fiecare, cuplurilor sau femeilor singure care până acum s-au aflat în imposibilitatea de a avea copii. Obiectivul programului INFANT este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro. Cererile se vor depune la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro.

Documente necesare:

solicitare pentru înscriere (formular 2);

adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;

copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța în ultimii 3 ani;

declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e.

Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile. Documentele necesare și Regulamentul programului “INFANT” se pot vizualiza și descărca accesând site-ul www.primaria-constanta.ro/spas secțiunea INFANT. Beneficiari pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical. Relații suplimentare la numerele de telefon: 0341.448.531, 0341.180.113.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: