Connect with us

Politica

Proiect legislativ Pro România: „Indemnizații pentru angajați și angajatori“

Tatian Iorga

Publicat

la

Economia românească este la un pas de colaps din cauza pandemiei de coronavirus. Turismul, transporturile și comerțul se prăbușesc după principiul dominoului. În condițiile în care viitorul este incert din cauza evoluției incerte a pandemiei, se estimează că mii de angajați vor rămâne fără locuri de muncă. În ajutorul acestora, Pro România, prin deputatul de Constanța Mircea-Titus Dobre, a venit în Parlament un proiect legislativ prin care privind stabilirea unor măsuri din domeniul protecției sociale. Mai exact, fostul ministru al Turismului propune, în primul rând, asigurarea unui tampon financiar care să le permită companiilor să facă față provocărilor din lanțul de plăți. Firmele românești trebuie, astfel, să își monitorizeze mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scăderea termenelor de plată a furnizorilor, notează Dobre în expunerea de motive.

„Art. I

(1) Din bugetul asigurărilor șomaj și în contextul stimulării forței de muncă afectată ca urmare a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Ordonanțele Militare se finanțează următoarele măsuri:

  1. a) indemnizație de șomaj tehnic, pe perioada 15.05.2020 – 31.03.2021, pentru salariații a căror contractele individuale de muncă sunt suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, la data încetării stării de urgență.
  2. b) indemnizație în cuantum de 60% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 15.05.2020 – 31.08.2020, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.
  3. c) indemnizație în cuantum de 40% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 31.08.2020 – 30.11.2020, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.
  4. d) indemnizație în cuantum de 20% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 01.12.2020 – 31.03.2021, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care au redus sau întrerupt temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Ordonanțele Militare realizate în baza decretului, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

(3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) sunt supuse impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul indemnizațiilor prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 22 7/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

(8) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă a fost activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizațiile prevăzute la alin. (1).

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(11) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2015 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea 399/2006 cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 158/2015, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1) lit. a).

(12) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (11) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

Art. II

(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.I alin. (1), angajatorii depun la adresa www.aici.gov.ro, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

(4) Plata sumei prevăzute la art. I alin. (1) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(6) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. I alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

(7) Plata indemnizației prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (6).

Art. III

Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru șomaj efectuate potrivit art. I alin. (1)  se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile.

Art. IV

(1)       La încetarea stării de urgenţă determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în perioada 15.05.2020 – 31.03.2021, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la adresa de interent www.aici.gov.ro, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

(2)       În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti pot solicita, prin portalul www.aici.gov.ro persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare în condițiile prevăzute la alin. (1) clarificări în scopul stabilirii realității, conformității și legalității datelor prezentate în vederea efectuării plății indemnizațiilor solicitate.

(5) Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (4) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

(6) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au prin platforma www.aici.gov.ro deciziile aferente prevazute la alin (1).“, se arată în proiectul de lege inițiat de Mircea Dobre.

Proiectul legislativ a fost depus astăzi la Senat.

Comments

comments

Politica

Dobre (PRO România) despre proiectul privind carantina și izolarea: PNL și PSD au acționat „noaptea ca hoții“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Proiectul de lege privind carantina și izolarea a fost amânat la votul de azi din plenul Senatului, care este cameră decizională. Cu toate că proiectul de lege a trecut cu modificări de Camera Deputaților, grupurile politice au depus mai multe amendamente la Senat. Proiectul a fost comentat și de reprezentanții PRO România. Deputatul de Constanța Mircea Dobre a dezvăluit cum au decurs lucrurile în Camera Deputaților în acest caz. Dobre a spune că raportul de aprobare a proiectului le-a fost vârât parlamentarilor sub nas cu foarte puțin timp înainte de a fi spus aprobării. Mai mult, Dobre afirmă că, în urma înțelegerilor dintre PSD și PNL, proiectul a fost amendat chiar de către reprezentantul Guvernului, Raed Arafat.  Dobre a explicat că, în acest caz, PNL și PSD au trimis, joi seara, raportul pentru acest proiect de lege, cu puțin timp înainte ca acesta să fie supus aprobării.

„Aseară, cei care țipau „noaptea ca hoții“, tot ei, PNL-ul, și PSD-ul au trimis la 19.59 raportul privind proiectul de lege care vizează carantinarea persoanelor, iar la ora 20.00 a început votul final. Raportul a avut 33 de pagini și numeroase amendamente, multe făcute chiar de reprezentantul Guvernului Orban, Raed Arafat, la înțelegere cu Marcel Ciolacu. Ceea ce s-a întâmplat aseară în Parlamentul României este mai mult decât un atac a ceea ce înseamnă libertatea românilor pe viitor, inclusiv și bunurile românilor, pentru că, după cum se știe se vor carantina și bunurile, chiar dacă sunt suspecte ca fiind contaminate cu noul coronavirus. Proiectul va trece și de Senat, iar de săptămâna viitoare vă anunțăm că va deveni lege și oricare dintre noi poate fi carantinat la cea mai mică suspiciune, după cum dorește un cetățean, pe numele lui Nelu Tătaru (ministrul Sănătății, n.r.). Acesta, nu numai că se ocupă de sănătatea românilor, ci și de economia României, pentru că deciziile în această privință le iau doi cetățeni: Nelu Tătaru și Raed Arafat. Din păcate, acest Guvern funcționează pentru aceste două persoane amintite. Această guvernare este dezastruoasă.“, a spus Mircea Dobre, astăzi, într-o conferință de presă.

Președintele PSD, Victor Ponta, a punctat, într-o postare pe Facebook, că „proiectul ajuns la Senat este cel făcut de PSD și PNL ieri în Comisia Juridică și votat de deputații PSD și PNL tot ieri la ora 20.30 fără să-l citească măcar – doar deputații Pro România au votat împotrivă! Sigur – și la Senat o sa aflăm de la colegii din PSD ce rău e proiectul – după care o să-l voteze tot ei alături de PNL! Ca sa înțelegeți cum merge treaba. Așa se dau legi care afectează milioane de români!“

Pro România a votat împtriva proiectului privind carantina şi izolarea.

Ce modificări aduce noua lege

Izolarea va fi obligatorie pentru bolnavi, la spital sau la domiciliu

Tratamentul va putea fi refuzat în scris de către pacienți

Carantina va putea fi instituită printr-un ordin al Direcției de Sănătate Publică pentru fiecare persoană, și se aplică suspecților. Ordinul DSP poate fi atacat în instanță

Cine nu respectă carantina va fi amendat

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Orban îi liniștește pe pensionari: „Garantez că vom crește pensiile“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări, astăzi, că pensiile vor crește anul acesta, precizând că procentul de majorare va fi făcut public la finalizarea analizelor economice pe care Guvernul le are în lucru.

„Singurul lucru pe care pot să vi-l garantez este că vom creşte pensiile. Cu cât vom creşte pensiile, vom decide după ce avem toate analizele economice care să ne prezinte realitatea economică din România şi capacitatea de a creşte pensiile, astfel încât să asigurăm plata pensiilor tot timpul, nu să ne facem că vom creşte pensiile şi după aia să nu avem cu ce să plătim pensiile. Vom creşte pensiile, procentul cu care vom creşte pensiile îl vom face public după finalizarea analizelor”, a declarat Ludovic Orban.

Sursa: stiripesurse.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Răzvan Filipescu (PRO România): „Actualul șef al CJ Constanța culege ce a semănat“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Scandalul din ultimele zile legat de repartizarea banilor către primării a fost comentat și de Răzvan Filipescu – candidatul PRO România la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Acesta a declarat că actualul șef al CJC, Horia Țuțuianu, culege ce a semănat.

„Până acum, făcea alianță cu PMP, care îi asigura majoritatea în Consiliul Județean. Acum lucrurile s-au schimbat. Este exact ca în antreprenoriat‎. Când pornești la drum să îți faci o fermă de șerpi, chiar dacă o faci în scop medicinal, te aștepți să te muște din când în când și șarpele. Cam asta se întâmplă la nivelul Consiliului Județean. Unii se reorientează, alții…, iar din cauza asta comunele suferă. Sunt primari care sunt disperați. Problema este că atât la nivelul PSD Constanța, cât și la nivelul PNL Constanța, nu se înțelege ce înseamnă urgența luării unor decizii. La fel și cu agricultura, la fel și cu repartizarea banilor. Și o primărie și un fermier au nevoie acum, nu când vor ei. E clar că e nevoie de transparență. Ei trebuie să înțeleagă astea, dincolo de jocurile politice“, a spus Filipescu.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: