Connect with us

Politica

Proiect legislativ Pro România: „Indemnizații pentru angajați și angajatori“

Publicat

la

Economia românească este la un pas de colaps din cauza pandemiei de coronavirus. Turismul, transporturile și comerțul se prăbușesc după principiul dominoului. În condițiile în care viitorul este incert din cauza evoluției incerte a pandemiei, se estimează că mii de angajați vor rămâne fără locuri de muncă. În ajutorul acestora, Pro România, prin deputatul de Constanța Mircea-Titus Dobre, a venit în Parlament un proiect legislativ prin care privind stabilirea unor măsuri din domeniul protecției sociale. Mai exact, fostul ministru al Turismului propune, în primul rând, asigurarea unui tampon financiar care să le permită companiilor să facă față provocărilor din lanțul de plăți. Firmele românești trebuie, astfel, să își monitorizeze mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scăderea termenelor de plată a furnizorilor, notează Dobre în expunerea de motive.

„Art. I

(1) Din bugetul asigurărilor șomaj și în contextul stimulării forței de muncă afectată ca urmare a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Ordonanțele Militare se finanțează următoarele măsuri:

  1. a) indemnizație de șomaj tehnic, pe perioada 15.05.2020 – 31.03.2021, pentru salariații a căror contractele individuale de muncă sunt suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, la data încetării stării de urgență.
  2. b) indemnizație în cuantum de 60% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 15.05.2020 – 31.08.2020, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.
  3. c) indemnizație în cuantum de 40% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 31.08.2020 – 30.11.2020, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.
  4. d) indemnizație în cuantum de 20% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe perioada 01.12.2020 – 31.03.2021, pentru angajații a căror contracte individuale de muncă sunt declarate active, fiind anterior suspendate temporar în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, diferența până la valoarea salariilor de încadrare fiind suportată de angajator.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariații angajatorilor care au redus sau întrerupt temporar activitatea total sau parțial ca urmare a efectelor produse de Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și Ordonanțele Militare realizate în baza decretului, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.

(3) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) sunt supuse impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul indemnizațiilor prevăzute la alin. (1), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(6) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (5) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 22 7/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale prevăzute conform alin. (5) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

(8) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1) nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(9) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă a fost activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizațiile prevăzute la alin. (1).

(10) În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(11) Perioada prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2015 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea 399/2006 cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 158/2015, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1) lit. a).

(12) În situația în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (11) este corespunzător unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună.

Art. II

(1) În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art.I alin. (1), angajatorii depun la adresa www.aici.gov.ro, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Plata indemnizației se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

(4) Plata sumei prevăzute la art. I alin. (1) se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum si a municipiului București, în raza cărora își au sediul social.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2) se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

(6) Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor prevăzute la art. I alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

(7) Plata indemnizației prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condițiile alin. (6).

Art. III

Cheltuielile din bugetul asigurărilor pentru șomaj efectuate potrivit art. I alin. (1)  se pot acoperi din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene, în limita sumelor alocate și în conformitate cu prevederile și regulile de eligibilitate aplicabile.

Art. IV

(1)       La încetarea stării de urgenţă determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în perioada 15.05.2020 – 31.03.2021, cererile şi documentele doveditoare pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pot fi depuse la adresa de interent www.aici.gov.ro, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

(2)       În cazuri excepţionale, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti pot solicita, prin portalul www.aici.gov.ro persoanelor care au depus cererea şi documentele doveditoare în condițiile prevăzute la alin. (1) clarificări în scopul stabilirii realității, conformității și legalității datelor prezentate în vederea efectuării plății indemnizațiilor solicitate.

(5) Termenele prevăzute de lege pentru soluţionarea cererilor în situaţiile excepţionale prevăzute la alin. (4) se prelungeşte cu până la 15 zile lucrătoare pentru verificarea realităţii, legalităţii şi conformităţii documentelor transmise, precum şi pentru solicitarea de documente doveditoare suplimentare.

(6) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti au prin platforma www.aici.gov.ro deciziile aferente prevazute la alin (1).“, se arată în proiectul de lege inițiat de Mircea Dobre.

Proiectul legislativ a fost depus astăzi la Senat.

Comments

comments

Politica

Chițac a pierdut alegerile pentru postul de vicepreședinte pe apărare din PNL

Publicat

la data de

Scris de

Liderii PNL și-au ales conducerea. Lucian Bode devine astfel secretar general (606 voturi pentru și 40 anulate), Dan Motreanu prim-vicepreședinte (736 voturi pentru și 5 anulate), iar vicepreședinte pe apărare a fost ales Virgil Guran (459 voturi pentru; contracadidatul său, Virgil Chițac a avut 129 voturi pentru și 50 anulate). Alegerile interne din PNL au fost marcate de două valuri de retrageri. Sursa: stiripesurse.ro.

Amintim că, în momentul în care Nicolae Ciucă și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL, Chițac a fost printre primii liberali care și-au arătat susținerea față de premier. La fel a procedat edilul Constanței și când fostul premier Florin Cîțu și-a anunțat candidatura pentru șefia PNL. Iată că, strategia lui Vergil Chițac de a se „lipi“ se șefii PNL nu a dat roade.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Lucian Bode: „PNL trebuie să câștige toate alegerile din 2024“

Publicat

la data de

Scris de

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, astăzi, că partidul pe care îl reprezintă vrea să câștige toate alegerile din 2024.

„Anul 2024 va fi greu din punct de vedere electoral. O să fie alegeri. Vestea bună e că PNL e singura forță de dreapta și cel mai mare de pe eșichierul politic. PNL trebuie să fie pregătit să câștige pe linie în 2024”, a spus Bode.

Conducerea PNL s-a reunit, vineri, într-o nouă şedinţă, la Consiliului Naţional, după Liga Aleşilor Locali de joi. În cadrul şedinţei sunt aleşi secretarul general al partidului, unde este o singură candidatură: Lucian Bode, un prim-vicepreşedinte, unde s-au înscris două candidaturi, ale lui Virgil Popescu şi Dan Motreanu şi un vicepreşedinte, unde sunt patru candidaţi.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Nicolae Ciucă: „Vrem să facem în PNL o școală a performanței administrației locale“

Publicat

la data de

Scris de

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, chiar este convins că Guvernul pe care îl conduce și aleșii liberali sunt performanți. Ciucă a declarat, astăzi, în cadrul Ligii Aleşilor Locali, că faptul că PNL se află astăzi la guvernare se datorează succeselor aleşilor locali liberali, care au generat încredere în PNL, în toată ţara. El a arătat că primarii PNL sunt modele de performanţă administrativă şi politică.

„Vreau să vă tramsmit două mesaje, primul, al deschiderii către soluţiile care vin dinspre dumneavoastră şi mesajul de încredere în capacitatea de a rerula proiecte şi a-i convinge pe cetăţenii localităţilor pe care le administrează că nu şi-au irosit votul. Succesele din administraţie s-au convertit în încredere în polliticienii PNL. Faptul că PNL se află astăzi la guvernare se datorează succeselor dumneavoastră, care au generat încredere în PNL, în toată ţara. Vrem să instituţionalizăm şi să răspândim bunele practici ale guvernării locale de succes a PNL, acolo unde se vrea, replicarea lor şi în alte judeţe. Vrem să facem în PNL o școală a performanței administrației locale.” , a spus Ciucă, citat de stiripesurse.ro.

Sursa foto: Facebook

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: