Connect with us

Politica

Proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței de Guvern

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 septembrie 2017, ora 14.00

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-7.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HGANEXANF.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-44.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-45.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-46.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-47.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T. Popa” Iaşi
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-48.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-49.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-50.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA -Sucursalele Regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-54.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime-SA Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-51.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-52.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identității Naţionale în administrarea Academiei Române
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HGANEXE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-53.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-55.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-56.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-57.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor Acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-58.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Negocierea Convenţiei de securitate socială între România şi Republica Argentina
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Cambodgiei cu privire la eliminarea obligativităţii deţinerii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
3. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea modalităţilor de gestionare a unor problematici trans-sectoriale în negocierile curente de la nivelul Consiliului UE, precum şi în perspectiva pregătirii Preşedinţiei române a Consiliului
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea în domeniul turismului
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare în vederea ocupării de posturi vacante corespunzătoare unor funcţii publice, de conducere şi execuţie, din cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei
IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind activitatea de audit intern în sectorul public pe anul 2016
V. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind activitatea Consiliului Concurenței în domeniul ajutorului de stat desfășurată în semestrul I 2017
VI. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, iniţiată de domnul senator PSD Lucian Romașcanu împreună cu un grup de senatori PSD
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea și completarea articolului 45 din Legea minelor nr. 85/2003, iniţiată de domnul deputat PNL Florin Roman, împreună cu un grup de deputați PNL
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului, din 12 iulie 2016 privind stabilirea normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193/1, din data de 19 iulie 2016, iniţiată de domnul senator PNL Daniel Zamfir şi un grup de parlamentari PNL
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea și completarea art. 587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, iniţiată de domnul senator UDMR Cseke Attila- Zoltan împreună cu un grup de parlamentari UDMR
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 874 alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Stănescu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, iniţiată de domnul senator USR Adrian Wiener împreună cu un grup de parlamentari USR

Comments

comments

Politica

Constanța. PRO România a depus candidaturile pentru Parlament. Mircea Dobre: „Turismul și agricultura, priorități pentru noi“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Coordonatorul PRO România Constanța, Mircea Dobre, și secretarul general adjunct, Răzvan Filipescu, au depus, astăzi, la Biroul Electoral Județean Constanța, listele cu candidați pentru Senat și Camera Deputaților. Iată listele de candidați:

Senat:

FILIPESCU RĂZVAN

BĂTĂRIGĂ LOREDANA

CRUCERU VICTOR

IONESCU ALEXANDRU

RIZEA VASILE

LEIȚOIU DELIA

MOCANU CRISTINA-GEORGIANA

Camera Deputaților:

DOBRE MIRCEA-TITUS

TROFIN VALENTIN-OLIVIAN

PEIU LAURENȚIU

BOBE MIHAI

DUMA ADRIANA

BUZOIU FLAVIU

COCOR CODRUȚ

DRĂGAN LEONARD

CĂȘUNEANU MARIAN

POSTOLACHE SERGIU-IONUȚ

GOBEAJĂ LAURENȚIU-ADRIAN

BUTUMAN MIHAELA-MĂDĂLINA

ȘANDRU LUMINIȚA

FLOCA IONUȚ

„Vreau să mulțumesc celor 16.000 de susținători, care au semnat listele de candidați ale PRO România pentru județul Constanța…După cum se știe, avem o unire cu ALDE și garantăm de pe acum că va fi cea mai importantă formațiune politică de opoziție din Parlamentul României, dar o opoziție constructivă și nu distructivă, așa cum s-au remarcat cei de la USR sau cei de la PNL până în momentul când au ajuns la guvernare. Acum avem o guvernare incompetentă, care ne demonstrează că avem în fiecare zi câte un colectiv și ne apropiem de 100 de decese pe zi și nimeni nu mai este responsabil sau vinovat. Președintele nu mai cere nicio demisie, iar guvernul lui este perfect. Românii trebuie să își dea seama că singura formațiune politică care a demonstrat prin Victor Ponta la guvernare este PRO România, formațiune capabilă să scoată țara din criză datorită unui program economic și social, care va fi lansat în perioada următoare. Vom susține cu tărie tot ce înseamnă industria de turism, industria HORECA, și o protecție socială pentru toți cetățenii României. Este un program de guvernare coerent și eficient, dar și constructiv în același timp“, a declarat Mircea-Titus Dobre.

Acesta a mai spus că PRO România va duce o campanie constructivă, așa cum a făcut și la locale, și vom prezenta proiectele pentru Constanța, care sunt în primul rând pentru turism și agricultură, acesta din urmă neavând nicio susținere decât a sa și a lui Răzvan Filipescu.

„Din calitatea de senator mă voi lupta împreună cu colegii mei să sprijinim proiectele pe care le-am prezentat pe plan local. Ne dorim ca în Parlament să ajungă oameni care cunosc legislație și proceduri parlamentare și să avem oameni care se luptă pentru județul nostru. Cu regret văd că, în prezent, toate regionalele și instituțiile din sud-est își au sediul la Galați, ba la Brăila, iar Constanța a pierdut competiția din punct de vedere al dezvoltării. PRO România este singurul partid care a venit cu proiect concrete.“, a spus Răzvan Filipescu.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Șeful de la Drumuri Județene, noul președinte al Organizatiei municipale a PSD Constanța

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Biroul Permanent Județean al P.S.D. Constanța a hotărât numirea în funcția de președinte interimar al Organizației Municipale PSD Constanța a lui Lucian Lungoci, până la organizarea alegerilor statutare în organizație. Hotărârea a fost votată în unanimitate de către cei prezenți, înregistrându-se o absență, notează purtătorul de cuvânt PSD Constanța, Radu Babuș.

Amintim că Decebal Făgădău, cel care a ocupat funcția de președinte la municipiu, a demisionat ieri din PSD, după ce a fost trimis în judecată, tot ieri, de DNA, pentru abuz în serviciu. Intersant este că, tot ieri, Lucian Lungoci anunțase conducerea partidului că demisionează din funcția de secretarul executiv al Organizației Județene a PSD Constanța, nemulțumit de modul cum s-au făcut cu listele de candidați pentru alegerile parlamentare. Câteva ore mai târziu, Lungoci a revenit asupra deciziei.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Propunerea lui Cristian Diaconescu, prim – vicepreședinte PMP: “Vacanța mare în această perioadă și reluarea școlii la vară”

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Prim-vicepreşedintele PMP, Cristian Diaconescu, pune în dezbatere publică o propunere venită din partea profesorilor şi a părinţilor – aceea de efectuare în această perioadă a vacanţei mari şi recuperarea procesului de educaţie în var. Scopul acestei propuneri este unul singur: toată lumea să depăşească cu bine perioada gripei sezoniere şi să se concretizeze o serie de măsuri sanitare aflate în lucru.

„Am primit semnale numeroase din partea profesorilor, dar şi a părinţilor preocupaţi atât de sănătatea copiilor, cât şi de calitatea actului educaţional. Cei cu care am discutat, înţelegând situaţia complicată prin care trece societatea, au o propunere simplă adresată autorităţilor – mutarea în această perioadă a ‘vacanţei mari’, urmând ca recuperarea procesului de educaţie să se realizeze pe perioada verii. Astfel, se va ieşi din perioada gripei sezoniere şi s-ar putea concretiza o serie de măsuri sanitare care astăzi sunt în lucru. Ar fi în discuţie câteva săptămâni până la obişnuita vacanţă de iarnă”, scrie, joi, Cristian Diaconescu pe pagina sa de Facebook.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: