Connect with us

Politica

Ședință de Guvern. Premierul propune și un proiect pentru județul Constanța. Vezi despre ce este vorba

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Premierul Mihai Tudose a convocat Executivul în ședință, astăzi, de la ora 15.00. Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României privesc și județul Constanța. Astfel, Tudose propune aprobarea planului amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”.

Iată convocatorul:

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului de amplasament şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Linia Electrică Aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET”

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1054/2005

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-S.A -Sucursalele Regionale CF Craiova şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Reabilitare DN 56, Craiova-Calafat, km 0+000-km 84+020” din cadrul Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 594/1999 privind salarizarea personalului din regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea consiliilor judeţene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/1997

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbarea unităţii de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Nicolae Iorga” al Judeţului Botoşani

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în administarrea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală şi pentru modificarea art.1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Salzburg, Austria)

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul Judeţean de Ambulanţă Satu-Mare

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile din subordine, precum şi trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al comunei Poiana Stampei judeţul Suceava

 

IV.          MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Harry Ilan Laufer, ministru pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat în calitate de preşedinte al părţii române în Comisia mixtă de cooperare economico româno-georgiană (Comisia Mixtă)

2.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea înfiinţării unui grup de lucru în domeniul productivităţii

3.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru coordonarea activităţilor specifice sistemelor de navigaţie prin satelit (GNSS)

4.    MEMORANDUM cu tema: Identificarea unor soluţii pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

5.    MEMORANDUM cu tema: Elemente generale de poziţionare a României privind propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier

 

   V.          NOTE

 

1.    NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României

2.    NOTĂ DE INFORMARE referitoare la proiectul de lege privind statutul personalului feroviar, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Mihai- Viorel Fifor împreună cu un grup de parlamentari PSD şi ALDE (BP.222/2016, PLX.37/2017)

VI.          INFORMĂRI

 

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

2.    INFORMARE privind bilanțul evenimentului de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerțului  al SUA – Trade Winds

 

VII.          PUNCTE DE VEDERE

 

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PMP, UDMR, USR(Bp. 176/2017)

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PNL Octavian Motoc împreună cu ungrup de parlamentari PNL, UNPR, PSD și neafiliați (Bp.62/2016, Plx. 402/2016)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, iniţiată de domnul senator USR Dan Lungu împreună cu un grup de parlamentari USR (Bp. 278/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 199 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, iniţiată de doamna deputat PNL Adriana Săftoiu şi un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, USR, Minorităţi Naţionale (Bp.400/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, iniţiată de domnul senator PSD Constantin-Bogdan Matei şi un grup de parlamentari PSD (Bp. 277/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, iniţiată de domnul senator UDMR Tánczos Barna şi un grup de parlamentari UDMR (Bp. 257/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire Spital Clinic de Urgență” în Municipiul Brașov, iniţiată de doamna deputat UDMR Ambrus Izabella-Agnes împreună cu un grup de parlamentari PSD, USR, PNL, UDMR, ALDE (Bp. 245/2017)

Comments

comments

Politica

Mesajul candidatului Costel Aurelian Dumitrașcu (PMP) pentru alegătorii din orașul Năvodari

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

După o campanie susținută cu proiecte numai bune de pus în aplicare, pentru care au existat argumente și soluții, Costel Aurelian Dumitrașcu, candidatul PMP pentru funcția de primar al orașului Năvodari, vine în fața locuitorilor și le cere votul pentru ca promovarea să se concretizeze în proiecte de care să beneficieze toată lumea.

Dumitrașcu susține că este determinat să câștige compertiția pentru fotoliul de primar al orașului Năvodari și că schimbarea este necesară, că o echipă de tineri care a reușit să capete experiență administrativă poate să coordoneze activitatea în următorii 4 ani. Mai mult, Costel Dumitrașcu crede într-un Năvodari smart, ecologic și modern, un oraș al tuturor posibilităților.

Iată și mesajul complet:

Spre sfârșit de campanie electorală, sunt tot mai determinat și mai convins că pot aduce schimbarea în Primăria orașului nostru. Pe perioada mandatului meu de consilier local am dobândit experiența necesară în administrație, am fost atent la nevoile oamenilor, am ascultat, am dezbătut și AM INSISTAT, atât cât s-a putut, să promovăm proiecte concrete pentru comunitate.

ÎMI DORESC ca Năvodariul să devină mai inteligent, mai ecologic, mai sigur și modern, de aceea îmi asum o agendă concretă de proiecte și inițiative care să susțină progresul și inovația. VREAU să fiu vocea fiecăruia și a comunității în ansamblu, să luptăm împreună pentru interesele orașului nostru. VISEZ la un oraș al tuturor posibilităților pentru copiii noștri, un oraș al siguranței pentru bunicii noștri, antreprenori, tineri, angajați. Orașul să fie aerisit, fără mașini pe trotuare, fără blocuri construite ilegal, fără investiții inutile.

Cu toții cunoaștem aceste lipsuri, însă vreau să vă demonstrez că POT să aduc schimbarea. Pentru că eu cred în spiritul de echipă, vă invit să fiți alături de mine, din 27 Septembrie, cel puțin în următorii 4 ani.

Costel Aurelian Dumitrașcu, candidatul PMP penru funcția de primar al orașului Năvodari este poziția 4 pe buletinele de vot.

Alegerile locale se desfășoară duminică, 27 septembrie.

– Comandat de Partidul Mișcarea Populară-Organizația Județeană Constanța
– Executat de Asociația Puterea Civică – portal: www.ordinea.ro
– CUI mandatar financiar coordonator: 21200020

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

(FOTO+VIDEO) PRO România propune construirea unui nou aeroport în județ. Medgidia, aleasă ca locație

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

În contextul actual, în urma dezvoltării zonei turistice de litoral a Mării Negre, coroborat cu direcția geopolitică strategică a Aeroportului Mihail Kogălniceanu, echipa PRO România propune pentru județul Constanta, care are cea mai mare capacitate de cazare turistică din Romania, un aeroport internațional nou, atât pentru traficul de călători, cât și pentru transport tip comercial-cargo. Candidatul PRO România la Consiliul Județean Constanța, Răzvan Filipescu, a prezentat proiectul viitorului aeroport care ar trebui să fie construit pe teritoriul municipiului Medgidia. Cei de la PRO România spun că, pentru a susține o dezvoltare este necesar să fii conectat la nivel internațional. Valoarea estimată a proiectului este de 325 de milioane de euro.

Aeroportul va avea o suprafață de 250 de hectare, cu o pistă de aterizare/decolare în lungime de 3,5 kilometri. Capacitatea operațională va fi de 24 de mișcări aeronave/oră. Va avea 50 de locuri de parcare pentru aeronave, 22 de porți de îmbarcare (10 pentru îmbarcare la burduf, 12 pentru îmbarcare cu autobuzul). Va avea o parcare de 4.400 de locuri. Capacitate la vârf va fi de 900 de pasageri la sosiri și tot de 900 la plecări. Este estimat un trafic de două milioane de pasageri pe an.

„Pentru a susține o dezvoltare este necesar să fii conectat la nivel internațional. Prin această conexiune se asigură un flux de turiști străini și de ce nu și români care vin sau pleacă cu scopuri turistice sau pentru realizarea afacerilor. Studiile au arătat că zonele bine conectate se dezvoltă mai puternic, acest lucru conducând la creșterea nivelului de trai al populației din zonă. Amplasamentul propus este în apropierea orașului Medgidia, având legătură directă cu Autostrada soarelui, și de asemenea având legătură directă atât cu transportul fluvial (Canalul Dunăre-Marea Neagră) cât și cu transportul feroviar. Pe lângă standardele și dotările contemporane clădirea va fi una “verde” și va prezenta surse alternative de energie, precum panouri fotovoltaice integrate pe acoperiș, sisteme inteligente de încălzire şi iluminare, faţade inteligente care includ sisteme de umbrire menite să reducă consumul de energie, staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice. Conform programului de relansare al actualului Guvern – Planul național de investiții și relansare economică, în conținutul anexei nr. 5, secțiunea proiecte de modernizare a infrastructurii aeroportuare, sunt prevăzuți în total pentru Județul Constanța 299,9 mil €. Solicităm Guvernului României alocarea acestor fondurilor către viitorul Aeroport Internațional Medgidia.“, a spus Filipescu.

Aeroportul este compus dintr-un ansamblu de terenuri, clădiri și instalații care deservesc traficului aerian. Aeroportul va cuprinde:

Aerodrom

Turn de control

Clădire administrativă

Terminal pasageri SOSIRI

Terminal pasageri PLECĂRI

Clădire VIP

Clădire pentru URGENȚE

Hangare

Cargo

Parcare administrație

Parcare SOSIRI

Parcare PLECĂRI

Parcare Cargo

Parcare VIP

Tot Răzvan Filipescu a prezentat și un alt proiect, care presupune realizarea unui drum expres de la Negru Vodă până la Galați și care să lege localitățile Medgidia, Măcin și Brăila.

La prezentarea proiectelor au fost prezenți candidatul PRO România la Primăria Medgidia, Dumitru Moinescu, fostul comisar european, Corina Crețu, președintele partidului, Victor Ponta, dar și liderii locali. Mircea Dobre a declarat că împreună cu echipa PRO România Constanța am realizat un studiu preliminar pentru strămutarea traficului aerian de pasageri de la Mihail Kogălniceanu la Medgidia. Explicația este foarte simplă, spune Dobre. Toate variantele care au fost propuse până în prezent sunt sortite eșecului și nu vor face decât o mare gaură în buget, pentru că baza militară de la Mihail Kogălniceanu se va extinde, în următoarea perioadă, astfel încât orice nouă investiție în acel aeroport se va face degeaba, pentru o perioadă foarte scurtă de timp. De asemenea, ideea de a transforma aerodromul de la Tuzla în aeroport este păguboasă – necesită eforturi uriașe, cu investiții enorme, pentru un proiect care nu va putea să corespundă, la final, normelor internaționale pentru traficul aerian de pasageri, mai afirmă candidatul PRO România la Primăria Constanța.

„Niciun partid politic nu a venit cu soluții concrete și proiecte, așa cum am venit noi de la începutul acestui an. Din calitatea mea de fost ministru al Turismului, vă spun că este necesar realizarea acestui aeroport, pentru că trebuie să creștem traficul pasagerilor pe tot ce înseamnă zona turistică a județului Constanța. Gândiți-vă că avem 11 stațiuni de interes național și aproximativ 30% din locurile de cazare de pe teritoriul României. NU avem cum altfel să dezvoltăm turismul în județul Constanța decât prin realizarea acestui aeroport, de o importanță foarte mare pentru tot ceea ce înseamnă regiunea Dobrogei, pentru că acest aeroport va deservi inclusiv județul Tulcea.“, a afirmat Mircea Dobre.

Corina Crețu a declarat, la rândul ei, că se mândrește cu echipa PRO România de Constanța, care a demonstrat că are viziune și a venit în fața cetățenilor cu proiecte concrete.

„Am fost comisar european până în 2019 și din regiunea Dobrogea au fost depuse foarte puține proiecte. De aceea, proiectele prezentate de PRO România din județul Constanța poate primi ușor bani de la UE.“, a declarat Corina Crețu.

Victor Ponta a declarat, la rândul său, că, la Constanța, PRO România e singurul partid care a vorbit de proiecte de dezvoltare a județului.

„Nu știu dacă vom avea succes la aceste alegeri locale, dar măcar faceți ce trebuie. La alegeri locale se vorbește despre cum trebuie să dezvolți comunitatea locală. Numai că, după cum se poate observa, începând cu București, unde dezbaterea a ajuns la nivelul de „panarame“, interlopi, campania electorală a luat o altă întorsătură. E cea mai stupidă campanie electorală, pentru că nu se vorbește despre ce ar trebui să se vorbească, despre oraș, comună șamd. Totul e despre unii care spun „să moară PSD“, dar să moară ducându-se la ei la PNL, ceilalți (PSD) măresc toate pensiile și salariile pentru că nu mai sunt la guvernare. Acum e pe înjurături nu pe ce vrei să faci. Nu vreau să participăm la concursul de înjurături, vreau să vorbim despre lucruri cum ar trebui să se dezvolte comunitățile.“, a declarat Ponta.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Tudor Nădrag (PSD): ”Locuitori din Hârșova, duminică ieșiți la vot! Aceasta este cea mai puternică armă”

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Campania electorală este deja pe ultima sută de metri. Tudor Nădrag, candidat din partea PSD la funcția de primar al orașului Hârșova, precum și echipa sa au adresat un îndemn foarte important tuturor alegătorilor.

”Locuitori din Hârșova, duminică ieșiți la vot! Aceasta este cea mai puternică armă!”, a precizat Tudor Nădrag.

De-a lungul campaniei, el și echipa sa s-au întâlnit cu foarte mulți dintre alegători. Toți le-au spus că iubesc Hârșova dar sunt foarte conștienți de faptul că orașul lor este sărac și că are nevoie de foarte multe lucruri pentru a se dezvolta. Mulți au spus că au copiii plecați la muncă în străinătate și că și-ar dori ca aceștia să se întoarcă acasă.

Pentru asta este nevoie de schimbare! O schimbare pe care Tudor Nădrag împreună cu echipa sa de consilieri sunt capabili să o realizeze.

”Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mi-ați fost alături în această campanie și să vă îndemn să vă prezentați duminică la urne! Mergeți la vot și votați pentru un oraș care trebuie să se dezvolte. Știți ce plan de măsuri avem. Sunt 41 de puncte realizabile, care trebuie demarate rapid. Ieșiți dumincă la vot în număr cât mai mare.”, a declarat Tudor Nădrag.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: