Connect with us

Administratie

Ședința ordinară a Consiliului Local Castelu. Vezi ce proiecte au fost aprobate

Published

on

Consilierii locali din comuna Castelu s-au întâlnit, astăzi, în cadrul unei ședințe ordinare, care a fost convocată de primarul Nicolae Anghel.

Iată ordine de zi care a fost supusă aprobării:

Raport privind starea economică, socială şi de mediu a COMUNEI CASTELU pe anul 2021;

Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare trimestriale, precum și cea a conturilor de executie evidentiate în afara bugetului local al comunei Castelu întocmite la data de 31.03.2022 – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 1835 mp, situat în str. DC90, nr. 8, zona Crespor Biogaz, sat Nisipari, comuna Castelu, Judeţul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de predare – primire a terenului (și a construcției existente după caz) situat/e  în sat Nisipari, str. Nemțească nr.53, comuna Castelu, județul Constanța- inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare a terenului în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2, sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța pentru stabilirea valorii terenului  – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului teren intravilan în suprafață de 207 mp, situat în Str. Speranţei, nr.10 B, Lot 1 / 2. sat Nisipari, comuna Castelu, Județul Constanța și aprobarea caietului de sarcini – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită E-Distribuţie Dobrogea S.A. a unei suprafeţe totale de 36 mp, teren aflat în domeniul public al comunei Castelu, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton în suprafaţă de 34 mp şi a unui stâlp de medie tensiune tip 12G, în suprafaţă de 2 mp, lucrări necesare pentru realizarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice în satul Nisipari, strada Nemţească, colţ cu strada Crinului, comuna Castelu, Judeţul Constanţa – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel;

Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de salubrizare pentru activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor municipale din județul Constanța în Zona 3 aferentă Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indexarii si stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022 – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel.

Proiect privind aprobarea  solicitării prelungirii scrisorii de garanție a proiectului „Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Nisipari, județul Constanța” din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. – IFN – inițiator primarul comunei Nicolae Anghel.

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta