Connect with us

Societate

SPIT Constanţa. Agenţiile fiscale vor fi închise luni şi marţi

Maria Ionescu

Publicat

la

Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanța informează contribuabilii că agențiile fiscale sunt închise luni, 30 noiembrie şi marți, 1 decembrie.

“Măsurile respectă prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.”, precizează Biroul de presă.

Programul cu publicul la ghișeele SPIT Constanța va fi reluat miercuri, 2 decembrie 2020.

Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța recomandă contribuabililor să evite deplasarea la ghișeele instituției și să utilizeze serviciile online.

“Dacă totuși nu aveți posibilitatea să utilizați serviciile online puse la dispoziție de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, vă reamintim că accesul în sediile SPIT se face cu respectarea tuturor normelor în vigoare: purtarea obligatorie a măştii, termoscanarea şi igienizarea mâinilor.”, spun reprezentanţii SPIT Constanţa.

Comments

comments

Societate

Se REDUCE numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Inspectoratele vor revizui planul de școlarizare

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul serii trecute, pe pagina oficială a Ministerului Educației  a fost postat un comunicat de presă prin care se anunță reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru clasă tehnologică, școală profesională și liceu vocațional. Până acum clasele se constituiau cu 28 de elevi. Este important de precizat că inspectoratele școlare trebuie să refacă cifrele de școlarizare până la 1 februarie.

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență – zi, se va reduce:

– de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă;

– de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie a.c., a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Această măsură vine ca urmare a reclamațiilor mai multor licee, care au precizat faptul că au pierdut clase din cauza scăderii numărului de elevi.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Avarie RADET. Mai multe cartiere din Constanța, fără apă caldă și căldură

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

O nouă avarie RADET a fost înregistrată, în cursul acestei dimineți, în  mai multe cartiere din municipiul Constanța.

Potrivit unui comunicat de presă, nu este apă caldă și căldură în următoarele cartiere: Faleză Nord, Tomis Nord, Tomis 3 și Grăniceri.

Iată ce a precizat regia:

”Datorită unei avarii apărute pe rețeaua de transport pe str. Dobrilă Eugeniu, se oprește furnizarea energiei termice în zonele Faleză Nord, Tomis Nord, Tomis 3, Grăniceri.

Echipele de intervenție ale R.A.D.E.T Constanța au început lucrările pe care le vor finaliza  în cel mai scurt timp. Estimăm reînceperea furnizării energiei termice în cursul acestei seri.

Vă mulțumim de înțelegere și ne cerem scuze consumatorilor noștri afectați de această avarie.

Dispecerat NON-STOP: 0241 616 792”

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

12 posturi vacante, scoase la concurs de Universitatea ”Ovidius”. Vezi dacă te încadrezi

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuţie, vacante, după cum urmează:

 • 1 post inginer S I – director tehnic și administrativ în cadrul Direcției Tehnice și Administrative;
 • 1 post inginer SI – Șef Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții în cadrul Direcției Tehnice și Administrative;
 • 1 post inginer S II – Șef Birou Pază în cadrul Direcției Generale și Administrative;
 • 1 post administrator patrimoniu SI – Șef Birou Prevenire și Protecție în cadrul Direcției Generale și Administrative;
 • 1 post inginer S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții;
 • 1 post inginer S II în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții;
 • 1 post inginer sistem S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Administrare și întreținere Rețele și Echipamente IT;
 • 2 posturi administrator patrimoniu S I în cadrul Direcției Tehnice și Birou Achiziții Publice;
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Magazia Centrală;
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune, Inventariere și Casare;
 • 1 post administrator patrimoniu M I în cadrul Compartimentului Control financiar de Gestiune, Inventariere și Casare.

Potrivit unui anunț al Universității ”Ovidius”, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specific necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual sunt:

 • 1 post inginer S I – director tehnic și administrativ în cadrul Direcției Tehnice și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul construcții, mecanic și automatizări;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 1 post inginer SI- Șef Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții în cadrul Direcției Tehnice și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul consttucți, mecanic și automatizări;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 1 post inginer S II – Șef Birou Pază în cadrul Direcției Generale și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – 4 ani;
  • atestat profesional conform Legii nr. 333/2003.
 • 1 post administrator patrimoniu SI – Șef Birou Prevenire și Protecție în cadrul Direcției Generale și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare de licență în domeniile – științe inginerești, științe agricole și silvice;
  • vechimea în specialitate – 7 ani;
  • diplomă/certificat absolvire curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim celui prevăzut în anexa nr. 6 b din H.G. nr. 1425/2006, cu durata de cel puțin 80 ore sau diplomă de master sau doctor în domeniul securității și sănătății în munca;
  • diplomă/certificat absolvire al unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durată de cel puțin 180 ore sau diplomă de master sau doctor în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • 1 post inginer S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul construcții civile;
  • vechimea în specialitate – 7 ani;
  • atestat MLPAT dirigente de șantier, minim domeniu 2.2.
 • 1 post inginer S II în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții:
  • studii necesare – studii superioare tehnice, specializare instalații electrice, sanitare, termice și ventilație;
  • vechimea în specialitate – 4 ani.
 • 1 post inginer sistem S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Administrare și întreținere Rețele și Echipamente IT:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul informatic sau tehnic;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 2 posturi administrator patrimoniu S I în cadrul Direcției Tehnice și Birou Achiziții Publice:
  • studii necesare – stadii superioare în domeniul tehnic;
  • vechimea în specialitate – 7 ani din care cel puțin 2 ani în achiziții publice;
  • diplomă/certificate absolvire curs în domeniul achizițiilor publice.
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Magazia Centrală:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – minimum 1 an.
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune, Inventariere și Casare:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – minimum 1 an.
 • 1 post administrator patrimoniu M I în cadrul Compartimentului Control financiar de Gestiune, Inventariere și Casare:
  • studii necesare – studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitate – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

 • 02 februarie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.  Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241.606.441.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: