Conecteaza-te cu noi

Societate

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța angajează manager. Află mai multe detalii

Published

on

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager persoană fizică, durată determinată.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, în perioada 13.09.2021-27.09.2021, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data 15.09.2021, etapă eliminatorie.
 2. Probă interviu de susținere publică și evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța pe baza temelor-cadru, în data de 27.09.2021, ora 10.00 (probă unică).

Dosarele de înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța (Secretariat) până la data de 13.09.2021, ora 14.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții;

 1. cunosc limba română, scris și vorbit
 2. sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic
 3. sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
 4. au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare Tn management sau management sanitar prevăzute la 1, alin. (1), lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii
 5. curriculum vitae
 6. adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs, conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 8. adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie ) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz
 11. proiectul de management realizat de candidat
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat
 13. declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

În data de 23.08.2021, începând cu ora 10.00, candidații vor efectua o vizită la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, sub îndrumarea directorului medical.

Pe adresa de e-mail: secretariat@pneumoconstanta.ro orice persoană poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management în perioada 22.09.2021, orele 08.00-14.00.

Advertisement

Pe pagina web a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, respectiv: www.pneumoconstanta.ro, se află afișate:

 1. Anunțul de participare
 2. Bibliografia de concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, Biroul Resurse Umane, tel. 0241/486.338

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions