Connect with us

Actual

Starea de urgenţă a impus măsuri speciale la Curtea de Apel Constanţa

Maria Ionescu

Publicat

la

În urmă cu puţină vreme, Curtea de Apel Constanţa a remis un comunicat de presă prin care anunţă că accesul persoanelor chemate la judecată a fost sever restricţionat. De asemenea, judecătorul Marius Cristian Epure  recomandă vizualizarea şi descărcarea în format pdf  a documentelor depuse la dosar sau emise de către instanţă.

Iată comunicatul oficial:

“În contextul generat de răspândirea virusului COVID-19, pe portalul Curţii de Apel Constanţa, pagina de deschidere a aplicaţiei Info Dosar Electronic (https://www.curteapelconstanta.eu/), părţile, avocaţii şi alte persoane ce participă la judecată pot obţine informaţii privitoare la dosarul cauzei prin autentificare în aplicaţie.

Ca urmare a măsurilor de bioprotecţie ce au fost comunicate public, accesul fizic al persoanelor chemate la judecată la dosarul cauzei în formatul documentar fizic a fost sever restricţionat în interesul protejării sănătăţii publice.

Totuşi, autentificarea în cadrul aplicaţiei TDS permite – în limita resurselor avute la dispoziţie – vizualizarea şi descărcarea în format pdf a documentelor depuse la dosar sau emise de către instanţă, modalitate care în această situaţie excepţională asigură obligaţia de informare a părţilor.

Recomandăm ferm a se utiliza înregistrarea în aplicaţie prin completarea formularului on-line special destinat şi suplinirea prin această modalitate de informare a necesităţii de studiu al dosarului prin deplasare la sediul Curţii de Apel şi la instanţele din circumscripţia acesteia.

Vă asigurăm că, prin măsurile luate şi recomandările formulate, ne propunem să păstrăm un standard ridicat de comunicare şi informare faţă de participanţii la procesul judiciar şi celelalte instituţii, autorităţi şi organizaţii implicate, astfel încât incidenţa stării de urgenţă să producă cât mai puţine efecte negative asupra funcţionării justiţiei ca serviciu public.”

De asemenea, a fost postată şi Hotărârea nr. 4  din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curtii de Apel Constanţa – În aplicarea Decretului nr. 195 din data de 16 martie 2020 emis de către Preşedintele României privind instituirea stării de urgenţă.

– Colegiul de conducere stabileşte lista cauzelor de urgenţă deosebită în materiile non-penale ce urmează a fi judecate pe durata stării de urgenţă la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi instanţelor din circumscripţia teritorială a curţii de apel, potrivit dispoziţiilor prevăzute în 42 alin. 1 din Decretul nr. 195 din data de 16 martie 2020 emis de către Preşedintele României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi a îndrumărilor Consiliului Superior al Magistraturii stabilite prin Hotărârea nr. 257 din 17 martie 2020 emisă de către Secţia pentru judecători, astfel:

Nr. crt. Obiectul
1 abţinere – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
2 abţinerea întregii instanţe – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
3 asigurare dovezi
4 cerere de ajutor public judiciar – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
5 cerere reexaminare ajutor public judiciar – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
6 completare/lămurire dispozitiv – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
7 curatelă
8 delegare autoritate părintească
9 internare medicală nevoluntară/confirmare internare nevoluntară
10 încuviinţare executare silită
11 încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare
12 îndreptare eroare materială – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
13 înapoiere minor
14 litigii privind regimul străinilor
15 litigii privind achiziţiile publice ce au legătură cu domenii ce intră în sfera stării de urgenţă (ex. domeniul sănătăţii)
16 măsuri asigurătorii
17 obligarea minorului la consiliere psihologică
18 ordin de protecţie/contestaţie împotriva ordinului de protecţie/revocarea ordinului de protecţie
19 ordonanţa preşedinţială
20 plasament
21 plasament în regim de urgenţă
22 poprire asiguratorie
23 recuzare – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
24 recuzare executor
25 recuzarea întregii instanţe – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
26 reexaminare anulare cerere – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
27 reexaminare amendă judiciară – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
28 reexaminare taxe de timbru – în legătură cu cauzele distinct stabilite de urgenţă deosebită
29 reţinere navă
30 sechestru asigurător
31 sechestru/ridicare sechestru navă
32 suspendare provizorie a executării
33 suspendare grevă
34 tutelă

– Colegiul de conducere, după consultarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate din circumscripţia teritorială a curţii de apel, stabileşte că pe durata stării de urgenţă aceşti judecători vor soluţiona toate cauzele prevăzute de Legea nr. 254/2013, cu luarea măsurilor de bio-securitate necesare.

– Stabilirea unei metodologii de identificare a dosarelor penale pentru care a intervenit suspendarea de drept, conform art. 43 alin. 1 teza I din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:
– în materie penală, judecătorul/completul de judecată va constata suspendarea de drept a cauzelor penale care se încadrează în categoria prevăzută de art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195/2020 prin rezoluţie (individuală sau comună), după care grefierul de şedinţă va completa soluţia de suspendare în aplicaţia ECRIS, în vederea înscrierii în registrul de evidenţă a dosarelor suspendate şi pentru asigurarea publicităţii măsurii dispuse în respectivele dosare;
– în celelalte cauze penale în care nu se aplică măsura suspendării de drept, judecătorului/judecătorilor respectivelor cauze li se recomandă aplicarea hotărârilor nr. 191/2020 şi 192/2020 emise de către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, coroborate cu dispoziţiile art. 353 alin. 10 Cod procedură penală;

 

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Cifrele care stau în spatele programului IMM Invest. De ce vom avea o revenire economică în „V”

Claudiu Vuță

Publicat

la data de

Scris de

Niciodată în ultimii ani nu s-a discutat atât de aprins legat de economie și este lesne de înțeles de ce. Economia creștea pe baza majorării consumului, împrumuturile mergeau cu motoarele turate. Nimic nu părea a zdruncina teoria creșterii pe consum.

Dar la început de 2020, criza Covid-19 a lovit atât în sănătatea oamenilor, dar și în sănătatea economiei. Este cea mai importantă criză economică din ultimii o sută de ani.

Ce au făcut guvernele? Pentru a limita daunele economice, guverne precum cel al Statelor Unite au apelat la instrumentul denumit „Bonds” și s-au împrumutat cu aproximativ 7 trilioane de dolari. Pachete de susținere economică au fost implementate și de către Uniunea Europeană. România va beneficia, astfel, de un pachet de 80 de miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor, pachet format din granturi și credite, pentru următorii 7 ani.

Dar în timp ce de banii de la Uniunea Europeană, România va beneficia în baza unor proiecte, care nu pot fi implementate peste noapte, economia românească avea nevoie de stimulente pentru a nu sucomba.

Lipsa educației financiare va duce la crearea unei mase largi de cetățeni ușor manipulabili. Este necesar ca educația financiară să fie predată de la vârste fragede

Unul dintre programele ce au venit în sprijinul economiei este IMM Invest, un program care nu a oferit bani gratis, ci bani accesibili, pe care companiile i-au utilizat pentru a-și continua afacerile. Astfel, angajații nu și-au pierdut locurile de muncă, companiile au plătit taxe și impozite, au continuat să funcționeze și să susțină economia românească.

Din momentul în care programul IMM Invest a fost adoptat de către actualul guvern, am analizat atent modul în care acesta a evoluat. Plafonul inițial, de 15 miliarde de lei, a fost majorat la 20 de miliarde de lei. Privind cifrele, este clar că IMM Invest a venit în sprijinul mediului privat.

Afirm cu ce mai mare responsabilitate, fără susținerea mediului privat, România moare economic. Suntem în fața celei mai mari crize economice din istorie, iar susținerea mediului privat nu este doar o necesitate, este o obligație.

Programul este unul inovativ. A venit în sprijinul companiilor private, a acordat posibilitatea acestora de a-și finanța capitalul de lucru și cel investițional, dar în același timp a permis acestor companii a susține locurile de muncă.

Ce dobânzi plătește România pentru împrumuturile pe termen lung și cum se poziționează țara noastră față de celelalte țări din Uniunea Europeană?

Cifrele pentru IMM Invest, valabile la data de 15 septembrie 2020, arată conform celor de mai jos:

  • 68359 companii înscrise în program. Aceste companii susțin 838.000 de locuri de muncă
  • Credite aprobate de către bănci în valoare de peste 13 miliarde de lei (echivalentul a peste 2,6 miliarde euro)
  • 17.056 credite aprobate de către bănci

Precizez mai jos structura pe categorii de IMM-uri:

Iese în evidență echilibrul foarte bun între creditele acordate pentru a finanța capitalul de lucru (49% din totalul sumei creditelor acordate), dar și creditele pentru investiții (51% din totalul sumelor creditelor acordate).

Structura solicitărilor IMM Invest pe categorii de IMM-uri:

Programul IMM Invest susține peste 830 de mii de locuri de muncă, efectul de multiplicare în economie fiind de 7. Mai exact, fiecare leu pe care IMM Invest l-a injectat în economie, în vederea susținerii mediului privat, a dus la crearea a altor 7 lei.

Structura creditelor acordate IMM Invest pe categorii de de IMM-uri:

Execuția la 6 luni a FNGCIMM arată în felul următor: profit la 6 luni – 57 de milioane lei, cu 194% mai mult față de planificarea inițială, și cu 15% față de semestrul 1 al anului 2019.

În 2019, FNGCIMM a acordat pentru IMM-uri 2.992 garanții în valoare de 913 milioane lei. În doar 8 luni din 2020 au fost semnate 17.513 de garanții pentru finanțări pentru IMM-uri, ce totalizează 10,1 miliarde lei (de 6 ori mai multe decât anul trecut, valoarea fiind de 10 ori mai mare.

În 18 ani de existență 2002 – 2019, FNGCIMM a acordat pentru IMM-uri 74.387 garanții în valoare de 34,1 miliarde lei. Deci, 15% din numărul de garanții pentru IMM-uri, acordate de fond în 18 ani (din 2002 până în prezent) și 30% din valoarea lor pe aceeași perioadă, respectiv 18 ani, au fost acordate în doar 8 luni.

În data de 16 septembrie, Institutul Național de Statistică a publicat datele economice aferente primelor 7 luni din acest an.

Constanța, orașul distracțiilor de noapte sau un pol al dezvoltării economice?

În perioada 1.I-31.VII.2020, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut fâță de perioada 1.I-31.VII.2019, atât ca serie brută cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,7%, respectiv cu 2,5%.

În perioada 1.I-31.VII.2020 cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în termeni nominali, a crescut fâță de perioada 1.I-31.VII.2019,atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,9%, respectiv cu 2,5%.

În perioada 1.I-31.VII.2020, faţă de perioada 1.I-31.VII.2019, volumul lucrărilor de construcții a crescut, ca serie brută, cu 18,1%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 20,0%

Revenirea economică va fi una în „V”. România a înregistrat o cădere economică de cca. 10,5%, în T2/2020 (atunci când economia a fost, practic, închisă), față de T2/2019 și minus 12,3% față de T1/2020. În S1/2020, economia s-a contractat cu 4,7%..

Comunicatul INS a scos în evidență evoluții interesante, atât cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor,  dar și cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, precum și volumul lucrărilor de construcții au cunoscut creșteri importante.

Când citiți cele afirmate mai sus, legat de revenirea economiei, aruncați o privire către IMM Invest.

Articol publicat și pe platforma Project-E, link-ul se poate accesa aici

Explicația pentru care unii oameni își cumpără SUV-uri, telefoane scumpe și își fac concediile în locuri exotice, deși „nu-și permit”

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

În timpul uraganului Sally, un comandant de navă român a salvat 4 marinari

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Duminică, 13 septembrie 2020, nava “COSCO Malaysia” la comanda căreia se afla comandantul de cursă lungă român Bogdan Rusu, a salvat 4 marinari aflați pe un velier în Golful Mexic.
Evenimentul a avut loc la aproximativ 68 de mile vest de Clearwater, în jurul orei 11 dimineața (local GMT),
în timpul furtunii tropicale Sally.
Cei 4 marinari ai velierului „Yes Dear” erau în mare pericol după ce nava lor a luat apă, iar US Coast Guard a abandonat salvarea cu un elicopter HH – 60 Jayhawk din cauza vremii nefavorabile.
Nava „COSCO Malaysia”, înregistrată în Hong Kong, sub conducerea comandantului Bogdan Rusu, a înfruntat uraganul și a lansat o acțiune de salvare a celor 4 marinari, debarcându-i apoi în siguranță în portul Tampa Bay.
US Coast Guard a mulțumit comandantului navei pentru curajul și efortul echipajului, prin președintele Grupului de Căutare și Salvare, Benjamin Strong, afirmând că “salvarea unei vieți pe mare este o provocare, salvarea a patru vieți într-o furtună tropicală este un lucru extraordinar”.
Bogdan Rusu, comandantul care și-a asumat riscul de a înfunta marea, pentru a-și salva semenii, merită propus pentru premiul “Bravery at Sea”, conferit de Secretariatul General al Organizației Maritime Internaționale ( IMO), pentru acte de bravură pe mare. Propunerile pentru acest premiu se fac anual către Secretariatul General al Organizației Maritime Internaționale ( IMO) până în luna aprilie a anului următor.
”Bogdan Rusu este membru al Asociației Comandanților de Navă din România, potrivit declarației
comanadantului Marius Țuțuianu, președinte al acesteia.”, a precizat Ovidiu Sorin Cupșa, Ambasador maritim IMO. 

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Portul Midia. Tigări de contrabandă ascunse în saci din plastic

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Poliţiştii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au descoperit în Portul Midia, într-un autoturism condus de un cetăţean sirian, 500 pachete țigări de contrabandă.

În data de 18.09.2020, în jurul orei 02.00, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au depistat în zona Porții de acces nr. 2 a Portului Midia, un autoturism înmatriculat în România, la volanul căruia se afla un cetățean sirian, în vârstă de 61 ani.

În urma controlului efectuat în portbagajul autoturismului, polițiștii de frontieră au descoperit doi saci din plastic de culoare neagră, ce conţineau 500 pachete ţigări de contrabandă, diferite mărci, care aveau aplicate timbrul pentru produse accizabile.

Cantitatea de țigări  fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

”În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi sancţionată de art. 270, alin. 3 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal, la finalizare urmând a fi luate masurile legale ce se impun.”, precizează reprezentanții Biroului de presă al Gărzii de Coastă Constanța.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: