Connect with us

Societate

Sute de elevi constănțeni participă la etapa județeană a Olimpiadei naționale de limba și literatura română

Published

on

Sâmbătă, 19 martie, începând cu ora 10.00, va avea loc etapa județeană a Olimpiadei naţionale de limba și literatura română – clasele V-XII, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în următoarele centre de concurs: Școala Gimnazială Nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanța (clasele a V-a și a VIII-a), Școala Gimnazială Nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța (clasele a VI-a și a VII-a) și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța (clasele IX-XII).

Conform regulamentelor Ministerului Educației cu privire la derularea olimpiadelor și concursurilor școlare, etapa județeană a Olimpiadei naţionale de limba și literatura română – clasele V-XII, se va desfășura cu participare fizică, respectându-se toate măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-COV-2.

Accesul elevilor este permis, pe baza carnetului de elev, în intervalul orar 9.00-9.30.

Timpul de lucru este de 3 ore.

La etapa județeană, calificarea la etapa superioară a competiției este condiționată de obținerea a minimum 85 de puncte.

La etapa naţională a Olimpiadei, participă câte un elev/an de studiu/secțiune din fiecare județ, primul în ierarhia clasei la care a concurat, cu respectarea punctajului minim prevăzut de Regulamentul specific Nr. 26121/01.03.2022 (gimnaziu) și, respectiv, de Regulamentul specific Nr. 26116/01.03.2022 (liceu).

Ierarhia concurenţilor, în vederea premierii, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute. La etapa județeană a Olimpiadei, la fiecare clasă, se acordă câte trei premii (de regulă, un premiu I, un premiu II şi un premiu III) şi un număr de menţiuni reprezentând cel mult 15% din numărul participanţilor (rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar).

Premierea se face cu respectarea strictă a ierarhiei valorice şi a condiţiei de punctaj, după cum urmează:

  • mai mult sau egal cu 85 de puncte, pentru premii;
  • mai mult sau egal cu 80 de puncte, pentru menţiuni.

În situaţia în care punctajele finale sunt egale, în vederea acordării unui singur premiu/clasă, Comisia de organizare, evaluare și de soluţionare a contestaţiilor aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea de mai jos:

■ pentru gimnaziu:

– punctajul obținut la subiectul II;

– punctajul obținut la subiectul III;

– punctajul obținut la subiectul I;

■ pentru liceu:

– punctajul obținut la proba scrisă;

– punctajul obținut la itemul 2 de la proba scrisă;

– punctajul obținut la itemul 1 de la proba scrisă.

La toate etapele Olimpiadei, candidaţii pot contesta numai punctajul obţinut la proba scrisă.

La nici o etapă a Olimpiadei nu se admite depunerea contestaţiei de către o altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

Conform prevederilor din Calendarul competițiilor naționale pe discipline școlare, etapa națională a OLIMPIADEI NAȚIONALE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ se va desfășura în perioada 18 – 22 aprilie, la Târgoviște (clasele V-VIII) și, respectiv, în perioada 26 – 30 aprilie, la Slobozia (clasele IX-XII).

Foto: Ilustrativ

Comments

comments