Connect with us

Societate

Unitatea Militară nr. 02191 Constanța face angajări. Vezi ce posturi sunt vacante

Published

on

Unitatea Militară nr. 02191, Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 • muncitor calificat III (bucătar), la Popotă elevi;
 • îngrijitor debutant, din cadrul Grupei deservire;
 • șofer I, din cadrul Grupei autospeciale;
 • asistent medical generalist, la Cabinetul medical (cu staționar).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat III (bucătar), la Popotă elevi:
  • minimum studii generale și să fie absolvenți ai uneia din următoarele forme de pregătire:
  • școală de arte și meserii/școală profesională, având calificarea de bucătar și atestare pentru bucătar;
  • vechime în specialitatea postului: 3 ani.
 • îngrijitor debutant, din cadrul Grupei deservire:
  • minimum studii generale;
  • vechime în muncă: nu este necesară.
 • șofer I, din cadrul Grupei autospeciale:
  • studii medii/generale;
  • permis de conducere categoriile B, B+E, C, C+E, D, D+E;
  • vechime în muncă pe funcția de conducător auto profesionist: 3 ani.
 • asistent medical generalist, la Cabinetul medical (cu staționar):
  • nivel de studii – studii postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea medicină generală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data concursului;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iunie, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • bucătar/îngrijitor debutant/șofer:
  • 23 iunie, ora 9.00: proba practică;
  • 29 iunie, ora 9.00: proba interviu.
 • asistent medical generalist:
  • 23 iunie, ora 9.00: proba scrisă;
  • 27 iunie, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: U.M. nr. 02191 Constanța, Strada Fulgerului nr. 1, județul Constanța, telefon 0241/626.200, interior 0403 sau 0341.456.162.

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!

Advertisement