Connect with us

Stiri

Vezi ce investiții derulează RAJA SA prin Programul Operațional Infrastructura Mare

Publicat

la

În cursul zilei de azi, 20 mai 2021, la Stația pentru Tratarea apei potabile Palas, de pe bulevardul Aurel Vlaicu a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia reprezentanții RAJA SA au prezentat contractele de lucrări pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare  derulate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cu accent pe investițiile de la nivelul municipiului Constanța.

Pentru a susține declarații, în fața jurnaliștilor s-au prezentat, din partea RAJA SA, directorul general Aurel Presură, directorul tehnic, Adrian Florea – recent numit în această poziție – precum și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut lui Aurel Presură, care a precizat importanța proiectelor derulate la nivelului județului Constanța, precum și a județelor în care RAJA SA are investiții. El a spus că 91 de localități din județele în care operează societatea – Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Brașov și Bacău – beneficiază de lucrări.

”Pentru că este prima conferință de presă, am să fac o scurtă prezentare a programului nostru de investiții. La data de 15 aprilie 2021, la nivel național erau semnate 13 proiecte majore, a căror valoare era de 2,9 miliarde de euro. (…) La RAJA Constanța sunt două proiecte, un proiect major în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro. (…) Mai avem un proiect nemajor , la Onești.  Valoarea lui este de aproximativ 55 de milioane de euro.”, a spus Aure Presură.

În Constanța, din cele 54 de contracte, 70 de localătăți vor beneficia de lucrări. Practic, sunt 420 de milioane de euro, reprezentând 83% din valoarea proiectului.

Aurel Presură a reamintim că multe din rețelele de apă și canalizare sunt din anii 50 – 60 și trebuie înlocuite. Directorul general al RAJA a subliniat importanța lucrărilor care se efectuează și a spus că acestea fac parte dintr-un  program ambițios și foarte greu.

La rândul său, primarul Vergil Chițac a precizat că municipiul Constanța are multe probleme restante și că acest proiect este unul major.

La data de 27.02.2015, SC RAJA SA Constanţa, actual RAJA SA, în calitate de Autoritate Contractantă, a încheiat cu Asocierea formată din ROMAIR CONSULTING S.R.L. (lider) – Louis Berger SAS (asociat), în calitate de Prestator, Contractul de Servicii CS 1AF POIM: ”Asistenţă tehnică pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C RAJA S.A Constanţa, în perioada 2014-2020”.

Ulterior, în data de 12.04.2017, SC RAJA SA, în calitate de Beneficiar al proiectului, a semnat cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, actual Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Contractul de Finanțare nr. 40, ce are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+ 106556.

Perioada de implementare a proiectului, la data încheierii Contractului de Finanțare a fost de 70 de luni, respectiv între data de 01.03.2015 și 31.12.2020. Ulterior, la data de 24.11.2020, a fost încheiat între RAJA SA și Ministerul Fondurilor Europene Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr.40/12.04.2017, ce a avut ca obiect modificarea duratei contractului și perioada de implementare a proiectului, respectiv 82 de luni între 01.03.2015 și 31.12.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 13.240.853,34 lei, din care valoarea eligibilă fiind de 11.034.044,45 lei.

Activitățile desfășurate în perioada 2017-2021, finanțate din Contractul de Finanțare nr. 40/12.04.2017 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene au constat în următoarele:

 • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire pentru Contractele de Servicii aprobate de Autoritatea Contractantă (Inclusiv Elaborare Documentații de Atribuire Contracte de Furnizare (dupa caz);
 • Elaborarea Aplicației de finanțare, inclusiv documentele suport (studiu de fezabilitate final complet, analiza cost-beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, analiza instituțională) pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014-2020″;
 • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic GALBEN;
 • Elaborarea Documentațiilor de Atribuire tip Fidic ROSU inclusiv documentațiile pentru obtinerea tuturor avizelor și documentația pentru autorizația de construire.

Aplicația de finanțare, inclusiv documentele suport au fost aprobate de către AM POIM, în acest sens fiind semnat Contractul de Finanțare nr. 210/31.08.2018 între RAJA SA și Ministerul Fondurilor Europene care a avut ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”, COD SMIS 2014+ 1115525.

În data de 20.11.2020, Comisia Europeană a emis Decizia de punere în aplicare a aprobării contribuției financiare la proiectul major „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a SC Raja Constanţa SA”, selectat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare în România CCI 2018RO16CFMP002.

#  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020, COD SMIS 2014+ 115525

În data de 31.08.2018, Compania RAJA SA Constanța, în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 210 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 115525. Proiectul are o valoare de 2.484.938.696,56 lei și vizează investiții pe raza a 91 de localitați din cadrul a 6 județe (Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița și Brașov).

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor POIM, obiectivul 3.2 „creșterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei” și conformarea cu prevederile Directivei nr.98/83/CE și ale Directivei 91/271/CEE.

Proiectul a fost structurat în 50 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii. La data prezentei, 40 de contracte de lucrări și 4 contracte de servicii au fost atribuite, 6 contracte de lucrări au fost publicate în SICAP, iar alte 4 contracte de lucrări sunt nelansate.

# Investiții desfășurate de RAJA SA în Județul Constanța

Din totalul de 50 de contracte de lucrări, 40 de contracte prevăd investiții în județul Constanța, în valoare totală de 2.064.056.705,36 lei cu TVA, reprezentând 83,06% din valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 – 2020. De aceste investiții vor beneficia un număr de 45 de UAT-uri din Județul Constanța, toate membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare apă-canal Constanța. După finalizarea proiectului, peste 570.000 de locuitori ai județului Constanța vor beneficia de apă potabilă curentă conformă cu Directiva europeană 98/83/EC, în timp ce peste 517.000 de locuitori vor beneficia de servicii de colectare a apei uzate și de epurare conforme cu Directiva Europeană 91/271/EEC.

Menționăm că peste 40.000 de locuitori vor beneficia pt prima dată de sistem centralizat de apă potabilă și peste 100.000 de locuitori vor beneficia de sistem de canalizare, care va viza colectarea și epurarea apelor, reducând astfel impactul poluării, generate de aglomerările umane, asupra mediului.

Pornind de la Master Plan-ul județului Constanța, Studiul de Fezabilitate al Proiectului evidențiază necesitatea și soluțiile de extindere și modernizare a infrastructurii rețelelor de apă și apă uzată, principalii indicatori fiind următorii:

 1. Sistemul de alimentare cu apă:
 • Sursa de apa (noua) – 9 buc
 • Sursa de apa (reabilitata) -7 buc
 • Aductiune (noua)- 191.952 m
 • Aductiune (reabilitata)- 61.517 m
 • Magistrala de apa (noua)- 497 m
 • Magistrala de apa (reabilitata)- 40.871 m
 • Retele in incinta (noi) – 2 ans
 • Retele in incinta (reabilitate)- 6ans
 • Statii de tratare apa (noi)-28 buc
 • Statii de tratare apa (reabilitate)- 2 buc
 • Rezervoare inmagazinare (noi) – 20 buc
 • Rezervoare inmagazinare (reabilitate)-11 buc
 • Statii pompare apa (noi) – 22 buc
 • Statii pompare apa (reabilitate) – 14buc
 • Retea de distributie apa potabila (noua) – 85.690 m
 • Retea de distributie apa potabila (reabilitata)- 231.950m
 • Dispecerate locale SCADA-APA-8 buc.
 1. Sistemul de canalizare:
 • Retea canalizare (noua)- 296.045,00 m
 • Retea canalizare (reabilitata)- 35.622,00 m
 • Conducta refulare (noua) -79.490,00 m
 • Conducta refulare (reabilitata)-32.057,00 m
 • Statii pompare ape uzate (noi)-73 buc
 • Statii pompare ape uzate (reabilitate)-12 buc
 • Statii epurare ape uzate (noi)-2 buc
 • Statii epurare ape uzate (reabilitate) – Bazin de retentie-1 buc
 • Instalatie de valorificare namol-1 buc
 • Treapta pre-epurare mecanica apa uzata-1
 • Dispecerate locale SCADA-CANAL-11 buc.

Investiții desfășurate de RAJA SA în municipiul Constanța

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul Municipiului Constanța a fost prevăzută în cadrul a 11 contracte de lucrări, la data prezentei 9 contracte fiind atribuite, un contract de lucrari se află în etapa de evaluare a ofertelor, iar un contract este nelansat. Valoarea totală a celor 11 contracte este de 518.270.432,72 lei cu TVA.

La nivelul municipiului Constanța se vor realiza următorii indicatori:

 • Extindere alimentare cu apă – 20.645 ml:

Cu diametru Dn500 mm – 8.221 ml

Alte diametre mai mici – 12.424ml

 • Reabilitare rețea de apă – 71.484ml

Cu diametru Dn1000 mm – 3.890ml

Cu diametru Dn900 mm- 1.775ml

Cu diametru Dn800 mm -9.005ml

Alte diametre mai mici– 56.814ml

 • Stații pompare apă reabilitate – 3 buc
 • Extindere rețea canalizare menajeră -25.117ml
 • Reabilitare rețea de canalizare menajeră – 24.806ml
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare -12 buc
 • Reabilitare stații pompare ape uzate -1buc

Care este stadiul contractelor

CL1: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 41.823.989,90 lei cu TVA, a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apa: 21.039 ml
 • Reabilitare rețea canalizare: 4.509m
 • Extindere rețea de canalizare: 1.741 m

CL2: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 19.723.253,97 lei cu TVA a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea de distribuție apa: 8.774 ml
 • Extindere rețea de distribuție apă: 1.261 ml
 • Extindere rețea canalizare: 1.976 ml
 • Reabilitare rețea canalizare:3.629 ml

CL3: Rețele apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța în valoare de 22.958.436,76 lei cu TVA a fost semnat în data 04.02.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apă: 7.628 ml
 • Reabilitare rețea de canalizare: 5.832 ml
 • Extindere rețea canalizare: 517 ml

CL4: Rețele apă și canalizare în zona periferică a Municipiului Constanța, Palazu Mare și stațiunea Mamaia în valoare de 51.461.137,45 lei cu TVA a fost semnat în data 20.01.2021.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare rețea apa: 8.757 ml
 • Extindere rețea de apa: 11.163 ml
 • Extindere rețea de canalizare: 13.441 ml
 • Stații noi de pompare ape uzate și cămine de pompare: 12 buc
 • Conducte de refulare noi: 4.283 ml
 • Reabilitare conducte de refulare: 3.681 ml

CL32: Reabilitare conducte aducțiune Constanța în valoare de 39.817.836,81 lei cu TVA a fost semnat în data 08.11.2019.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute investiții de reabilitare conducte de aducțiuni – 6.479 ml, după cum urmează:

 • Obiectul 1: Aducțiune Caragea-Dermen – SP Călărași – 1.209ml
 • Obiectul 2: Rețele în incinta Sursa Caragea- Dermen – 805ml
 • Obiectul 3 – Aducțiune Cișmele – Complex înmagazinare Palas – 4.465ml

CL33: Reabilitare conducte aducţiune şi magistrale, staţii de pompare apă uzată SP E20 şi refulări aferente, în Municipiul Constanţa în valoare de 75.887.435,77 lei cu TVA a fost semnat în data 08.09.2020.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conducte aducțiune – 7.015 ml
 • Reabilitare conducte magistrale – 4.376 ml
 • Reabilitarea Stație Pompare E20
 • Reabilitate conductă refulare SP E20 – 4828 ml
 • Extindere conductă refulare SP E20 – 3159 ml

CL34: Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – Municipiul Constanța în valoare de 38.080.209,20 lei cu TVA a fost semnat în data 27.11.2019.

Indicatori conform contract:

 • Reabilitare conducte magistrale tronson 3 – 7.416 ml

CL35: Reabilitare stație de pompare apă brută Galeșu; Reabilitare Complex Înmagazinare Palas: SP1, SP2 și rețele în incintă, Reabilitare puț P0 Constanța Nord, județul Constanța în valoare de 48.684.054,30 lei cu TVA a fost semnat în data 08.07.2020.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare Stație pompare apă brută Galeșu
 • Reabilitare Complex Inmagazinare – Palas – SP1, SP2 2 și rețele în incintă
 • Reabilitare puț P0 – Constanța Nord

CL38: Sistemul Regional Constanța – Obiectul: Aducțiune Gospodăria de Apă Tatlageac – Gospodăria de Apă Mangalia.Aducțiune Mangalia – Albești; Aducțiune Mangalia – Limanu; Reabilitare stație de pompare SP3 Palas, conducta de aducțiune Palas – SRC cu o valoare estimată de 81.380.427.66 lei cu TVA, se află în faza de proiectare.

Valoarea investiției din Municipiul Cța: 24.114.719,78 lei cu TVA

În cadrul acestui contract pentru Municipiul Constanța au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare SP3 Palas
 • Conductă aducțiune Palas-SRC: 8.221 ml

CL48: Instalație de valorificare a nămolului provenit din stațiile de epurare în valoare de 68.820.906,36 lei cu TVA a fost semnat în data 20.01.2021. Contractul se află în perioada de proiectare.

Scopul Proiectului constă în recepția nămolului deshidratat (25% s.u) rezultat de la stațiile de epurare Constanța Nord, Eforie Sud, Poarta Albă, Mangalia și Cobadin (stații de epurare existente) la stația de epurare Constanța Sud și tratarea termică prin uscare împreună cu nămolul generat în cadrul acestei stații de epurare. RAJA SA va oferi astfel o soluție de tratare și valorificare a nămolului rezultat în concordanță cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Soluția este una dintre cele mai eficiente și presupune recuperarea biogazului produs în urma procesului de epurare și utilizarea acestuia pt uscarea și reducerea volumului nămolului.

CL49: Colectoare principale în municipiul Constanța cu o valoare estimată de 29.632.744,54 lei cu TVA, se află în etapa de evaluare a ofertelor.

În cadrul acestui contract au fost prevăzute următoarele investiții:

 • Reabilitare conductă descărcare – aproximativ 1 km
 • Conductă descărcare deversor
 • Colector Bulevardul Aurel Vlaicu – amplasarea unei conducte noi de DN1200 Beton în lungime de 770m prin microtunelare
 • Colector Ion Cassian – lungime aproximativă 400 ml.
 • Achiziție excavator aspirator cu capacitate de 8mc

Toate aceste colectoare sunt de importanță majoră pentru buna funcționare a sistemului de canalizare din Municipiul Constanța care este unul de tip unitar. Reabilitarea lor a fost un efort încercat în mai multe etape de finanțare până la momentul prezent, și prin executarea acestor lucrări vom reuși să soluționăm o parte importantă din deficiențele acestor colectoare de dimensiuni impresionante, care au rolul de prelua debitele de apă uzată și de apă pluvială ale întregului oraș.

Avem încredere că toate contractele menționate anterior vor fi finalizate în perioada de eligibilitate, în ciuda tuturor provocărilor pe care le ridică astfel de investiții majore și având în vedere caracterul lor, ce  presupune intervenții în subteran unde de multe ori întâlnim obstacole necunoscute. Depășirea acestora depinde de colaborarea inter-instituțională cu ceilalți deținători de utilități sau cu autoritățile locale și cu Primăria Constanța, cărora le mulțumim în continuare pt sprijinul acordat și de care depinde în bună măsură implementarea cu succes a proiectului.

Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul ONEȘTI  în perioada 2014-2020”

COD SMIS 2014+ 135092

În data de 09.01.2020, compania RAJA SA, în calitate de Beneficiar a semnat Contractul de finanțare nr. 303 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul ONEȘTI  în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+ 135092, având o valoare de 275.608.601,21 lei.

RAJA S.A. Constanța implementează proiectul în cadrul Axei Prioritare 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2 “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației deservite de Operatorul Regional RAJA SA Constanța, urmând ca la sfârșitul proiectului 18.981 de locuitori să beneficieze de o mai bună alimentare cu apă, iar 41.500 locuitori echivalenți să beneficieze de o mai bună tratare a apelor uzate.

Proiectul a fost structurat în 3 de contracte de lucrări și 3 contracte de servicii. La data prezentei, toate cele 6 contracte au fost atribuite.

Stadiul contractelor de lucrări este următorul:

CL1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare în Municipiul Onești în valoare de 71.041.148,42 lei cu TVA a fost semnat în data 16.11.2020.

Investiții prevăzute în cadrul acestui contract de lucrări:

 • Rețea distribuție apă potabilă nouă – 6,78 km
 • Rețea canalizare nouă – 32,64 km
 • Rețea canalizare reabilitată – 3,43 km

CL2 – Reabilitarea și modernizarea stației de epurare din Municipiul Onești în valoare de 80.128.970,66 lei cu TVA a fost semnat în data 26.06.2020.

Investiții prevăzute în cadrul acestui contract de lucrări:

 • Stație epurare -1buc

CL3 – Facilități noi de captare și de tratare a apei, aducțiune și reabilitarea facilităților de înmagazinare existente în Municipiul Onești în valoare de 51.401.987,32 lei cu TVA a fost semnat în data 27.01.2021.

Contractul se află în perioada de proiectare.

Investiții prevăzute în cadrul acestui contract de lucrări:

 • Rezervoare înmagazinare – 2 buc
 • Aducțiune nouă – 6,9 km
 • Rețea distribuție apă potabilă reabilitată – 18,86 km

 

Comments

comments

Stiri

Avarie RAJA pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța

Publicat

la data de

Scris de

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de pe bd. Tomis nr. 346 din municipiul Constanța, RAJA S.A. a întrerupt furnizarea apei potabile, astăzi – 17 septembrie 2021, în intervalul orar 09.40 – 13.00.

Sunt afectați de lipsa apei consumatorii de pe bd. Tomis – tronsonul delimitat de aleea Hortensiei și strada Petru Vulcan, cei arondați punctelor termice 102, 104, 122, 123, precum și cei de pe străzile Poporului, Talazului și Farului .

”Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.”, au precizat reprezentanții Biroului de Comunicare.

Comments

comments

Continuă să citești

Stiri

Atenție, mâine se oprește apa pe mai multe străzi din localitatea Lumina

Publicat

la data de

Scris de

Joi, 16 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 17.00, RAJA S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,  în vederea racordării la sistemul centralizat de distribuție a noii conducte de alimentare cu apă, cu diametrul de 110 mm, de pe strada  22 Decembrie 1989 din localitatea Lumina, județul Constanța.

Investiția face parte din Contractul de lucrări CL7 – Rețele de apă și canalizare Lumina, Corbu și Mihail Kogălniceanu, în valoare totală de aproximativ 24 milioane lei, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Pe timpul desfășurării lucrărilor, se sistează furnizarea apei potabile pe următoarele străzi din localitatea Lumina: 22 Decembrie 1989, Câmpului, Pelican, Rogozului, Liliacului, precum și pe cele adiacente acestora.

”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi. Totodată, rugăm utilizatorii afectați de această lucrare să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.

Amintim consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții.

Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.”, precizează reprezentanții Biroului de Comunicare.

Comments

comments

Continuă să citești

Stiri

Avarie RAJA. Traficul rutier este îngreunat pe bulevardul Aurel Vlaicu

Publicat

la data de

Scris de

Pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 500 mm, de la intersecția bd. Tomis cu Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, echipele de intervenție RAJA SA au fost nevoite să restricționeze traficul auto pe benzile 2 și 3 de circulație de pe bd. Aurel Vlaicu (zona Penny), pe o porțiune de aproximativ 60 m pe sensul de mers către Oborul Vechi, astăzi , 14 septembrie 2021, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

În vederea desfășurării lucrărilor de reparații, zona a fost împrejmuită și semnalizată corespunzător, iar pentru fluidizarea traficului a fost anunțată Poliția municipiului Constanța și Poliția Locală.

Abonaţii deserviţi nu sunt afectaţi de aceste lucrări, întrucât echipele de intervenţie încearcă să efectueze reparaţiile cu conducta sub presiune.

”Ne cerem scuze pentru neplăcerile create participanților la trafic din zona respectivă, pe care îi asigurăm că echipele RAJA Constanța vor face tot posibilul pentru remedierea avariei în mod operativ, astfel încât zona afectată să poată fi redată circulației cât mai rapid și în cele mai bune condiții.”, precizează reprezentanții Biroul de Comunicare.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: