Connect with us

Societate

Vița de Vie, Byron și Alternosfera vin la Living Rock Festival, eveniment muzical organizat pe plaja din Tuzla

Publicat

la

“Living Rock Festival” se pregătește pentru o nouă ediție. Organizatorii vin pe plaja din Tuzla în perioada 20-22 august cu nume grele ale rock-ului de la noi, dar și din străinătate.

Program Living Rock 2021:

Vineri, 20 august, de la ora 19:00: Melting Dice, Rockabella, Grimus, Coma. Vița de Vie.

Sâmbătă, 21 august: Morning Concerts – cu începere de la 08:00, Robin and the Backstabbers, Dimitri’s Bats, Brunch Concerts – cu începere de la 14:00, Toulouse, Lautrec, ZMEI3, Evening Concerts – cu începere de la 20:30, Theodore (Grecia), Jurjak. URMA, The Mono Jacks.

Duminică, 22 august: Brunch Concerts – cu începere de la 14:00, Lucia, The Kryptonite, Sparks, Evening Concerts – cu începere de la 19:00, Alex & The Fat Penguins, Pinholes, Byron, Alternosfera

Pe parcursul celor trei zile vor fi organizate mai multe activități în aer liber, de la ample acțiuni de ecologizare a plajei, tururi prin împrejurimi alături de ghizi și sesiuni de birdwatching pentru iubitorii de păsări și până la zonă de produse handmade, tatuaje, dreaduri și multe alte surprize.

Biletele se pot achiziționa prin rețeaua iabilet.ro.

Evenimentul a fost organizat și în acest an cu sprijinul Primăriei Tuzla, prin primar Reșit Taner.

sursa foto: Living Rock Festival / Youtube

Comments

comments

Societate

Peste 1.400 de elevi din județul Constanța sunt pozitivi Covid-19

Publicat

la data de

Scris de

Vineri, 28 ianuarie, la nivel național, 108 unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri (0,61% din numărul total) și 3.576 de clase/grupe (2,6% din numărul total) funcționează în sistem online.

La momentul raportării, situația epidemiologică se prezintă astfel:

 • 26.974 de elevi/preșcolari (0,93% din numărul total) sunt pozitivi Covid-19
 • 7.307 persoane angajate în sistemul de învățământ preuniversitar (2,7% din numărul total) sunt pozitive Covid-19

În județul Constanța, a fost înregistrată următoarea situație:

 • 1.478 de elevi infectați cu Covid-19
 • 318 cadre didactice sunt pozitive Covid-19

De asemenea, în 168 de clase din județul Constanța, activitatea este suspendată din cauza îmbolnăvirilor. Important de menționat este faptul că în nici o clasă din județ nu se desfășoară cursuri online.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Primăria municipiului Mangalia face angajări. Sunt vacante 31 de posturi

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Municipiului Mangalia, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 7 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul beneficii asistență socială;
 • 21 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Serviciul fond locativ;
 • 1 post de muncitor necalificat treapta profesională I – Creșa nr. 3;
 • 2 posturi de muncitor necalificat treapta profesională II – Biroul tehnic, administrativ, club pensionari.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor necalificat II:
  • studii medii sau generale;
  • vechime în muncă – nu este cazul.
 • muncitor necalificat I:
  • studii medii sau generale;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 februarie 2022, ora 10.00: proba practică;
 • 24 februarie 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând  pagina oficială www.mangalia.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon 0241/751.060, interior 222, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

100.000 de lucrători străini vor fi admiși anul acesta pe piața forței de muncă din România

Publicat

la data de

Scris de

Guvernul a aprobat proiectul de Hotărâre privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2022.

 

”În acest an, 100.000 de lucrători străini ar putea fi admiși pe piața forței de muncă din România pentru a acoperi deficitul de forță de muncă înregistrat în domenii precum cel al construcțiilor de clădiri, de drumuri, transporturi rutiere, în restaurante, hoteluri, panificație etc.”, se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

Datele înregistrate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) arată că, în perioada ianuarie – august 2021, 264.983 de locuri de muncă erau vacante, 50.924 dintre acestea fiind declarate neocupate în mod repetat de angajatori.

 

De asemenea, pe parcursul anului trecut a crescut substanțial numărul de adeverințe solicitate de angajatori agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă pentru obținerea avizului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea încadrării în muncă a străinilor pe teritoriul României.

 

Astfel, în perioada ianuarie – august a anului trecut, 6.518 de firme au solicitat eliberarea de adeverinţe pentru 83.338 de locuri de muncă vacante pentru care nu a existat forță de muncă disponibilă pe piața muncii din România, față de 4.135 firme care au solicitat același lucru pentru 49.200 de locuri de muncă disponibile, în aceeași perioadă a lui 2020.

 

Cetățenii străini pot fi încadrați în România numai după ce “angajatorul a depus diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, de către un cetățean al Confederației Elvețiene sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României”.

 

Contingentul de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă se stabilește anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Reamintim că, pentru anul 2021, a fost stabilit inițial un contingent de 25.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, suplimentat ulterior la 50.000, printr-o nouă hotărâre de Guvern.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: