Connect with us

Actual

Zeci de legumicultori constănțeni au primit mii de euro pentru tomate în spații protejate

Publicat

la

Astăzi a avut loc conferința de presă a Direcției Agricole Constanța, susținută de către directorul executiv al instituției, Iulia Antonia Bruchental. Materialul prezentat este foarte amplu și se referă la tot ceea ce înseamnă rezultate în domeniul agricol. Anul 2017, a însemnat pentru agricultura constanteană, atât din punct de vedere al măsurilor administrative cât și al rezultatelor din domeniu, un an încărcat de realizări. Alături de fermieri, primari, instituţii colaboratoare am reușit anul acesta să obținem rezultate importante privind absorbția fondurilor europene, precum şi realizarea unor producţii importante, fermierii fiind principalii factori importanti ai acestor realizari, desi acestia au avut sprijinul statului, care a acordat subvenţiile la timp, au beneficiat şi de condiţii climatice favorabile. Prin activitatea zilnică, prin indeplinirea planului de activitati, printr-un efort comun s-a putut realiza ceea ce ne-am propus, astfel că le adresăm mulţumiri tuturor colaboratorilor noştri, tuturor celor care s-au implicat in atingerea obiectivelor şi obţinerea unor rezultate record în agricultură. Acordarea subvenţiilor Acordarea în timp util a subvenţiilor pentru agricultură, precum şi a măsurilor respectiv a ajutoarelor de stat, au contribuit la atingerea angajamentelor propuse.  Agenţia de Plăţi şi Interveţie pentru Agricultură a autorizat la plată, pe plan naţional, suma de 2,766 miliarde euro, sumă ce reprezintă Campania 2016 din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi cofinanţare de la Bugetul Naţional. Acordarea avansurilor pentru plăţi din Campania 2017 s-a încheiat pe 29 noiembrie cu plata sumei de 964,8 milioane euro pentru 749.315 beneficiari, din care: din FEGA 662,9 milioane euro, FEADR 296,9 milioane euro, alte ajutoare 5 milioane euro. În primă fază, la sesiunea de depunere/primire cereri unice de plată, implicarea personalului DAJ pentru consilierea şi informarea fermierilor ce nu     s-au prezentat la centrele APIA, a sprijinit încadrarea depunerii cererilor în termenul limită de 15 mai 2017. În urma mobilizării fermierilor şi primarilor prin acţiunea comună cu APIA Constanta, campania de primire a cererilor unice de plată a fost finalizată cu succes, la termenul stabilit. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene În acest an, România a fost pe primul loc în accesarea fondurilor europene:  în lunile martie şi august la accesarea sumelor din FEGA(Fondul European de Garantare Agricolă) şi în trimestrul II la accesarea sumelor din FEADER(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) sumele au fost: – din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 1,772 miliarde euro procent de absorbție 99,9% (plafon 1,7724); – din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 1,550 miliarde euro (comparativ cu 507 milioane euro în 2016);  – din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) – 10,9 milioane euro. Personalul DAJ Constanţa, cu atribuţii în consultanta agricola si formare profesională, promovare și elaborare proiecte a desfăşurat activităţi de informare a producătorilor agricoli privind normele şi cerinţele de ecocondiţionalitate, măsurile PNDR 2014-2020, schemele de plăţi care se aplică în agricultură, Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, codul de bune practici agricole, utilizarea produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor, consiliere  şi asistenţă tehnică de specialitate. Acţiunile de identificarea potenţialilor beneficiari ai măsurilor PNDR, submăsurile 6.1 şi 6.3 facilitează organizarea cursurilor de calificare a producătorilor agricoli pe grupuri ţintă, precum şi cursuri de instruirea beneficiarilor măsurilor PNDR 2014-2020. În anul 2017, la DAJ Constanţa au fost organizate: 15 cursuri de calificare (grupe) a producătorilor agricoli, unde au participat si finalizat un numar de  320 cursanti-absolventi; 5 cursuri de initiere (grupe) pentru un numar de 125 cursanti-absolventi; 8 cursuri de instruire.

 Reabilitarea infrastructurii de irigaţii.

 Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România dispune de 1,015 miliarde de euro, conform Legii nr.269/2016 şi aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.793/2016, pentru perioada 2016 – 2020. Este vizată pentru reabilitare infrastructura principală de irigații care alimentează o suprafaţă de aproximativ 2 milioane ha, prin 86 de amenajări de irigaţii viabile, care includ următoarele obiective: 110 staţii de pompare de bază, 137 staţii de repompare; 2.525 metri conducte de refulare; 1.997.481 metri canale de aducţiune; 2.885.073 metri canale de distribuţie; 4.995 construcţii hidrotehnice. Programul naţional realizat în etapa 2017 cuprinde: – suprafaţa contractată pentru irigaţii       670 mii ha;           – suprafaţa pe care s-au aprobat udări 478 mii ha;  – suprafaţa irigată direct din canale 44,9 mii ha; 240 staţii de pompare şi repompare (SPA şi SRP). Pe plan local, activitatea grupului tehnic de sprijin constituit în baza Ordinului 152/2017 are ca scop creşterea suprafeţelor agricole care se irigă, precum şi înfiinţarea şi revitalizarea Organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Grupul tehnic de sprijin este constituit din reprezentanţii DAJ Constanta şi reprezentanţi ANIF – Unitatea de Administrare Constanta, această colaborare urmărind atingerea obiectivelor prin eforturi comune. Activitatea grupului tehnic a cuprins: – întâlniri cu reprezentanții legali ai beneficiarilor din amenajările de îmbunătățiri funciare pentru contracterea suprafeţelor pentru irigat; – întâlniri de lucru pentru detaliile tehnice de înființare OUAI( Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii) și de preluare a infrastructurii; – întâlniri cu reprezentanții legali ai beneficiarilor din amenajările de îmbunătățiri funciare în vederea accesării submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020; – coordonarea, îndrumarea și  întocmirea documentației OUAI/ANIF ce stă la baza Hotărârii de Guvern pentru preluarea infrastructurii în vederea înființării OUAI-rilor.

Recoltarea culturilor agricole în anul 2017. În anul 2017 s-au realizat 26,87 milioane tone cereale, deci aproximativ 1,4 tone pe locuitor. La recoltarea culturilor agricole s-au obţinut producţii record la 9 culturi. Datele prezentate sunt centralizate din lucrarea statistică AGR.2B “Suprafaţa recoltată, producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantările şi defrişările de vii şi pomi 2017”.  În privinţa suprafeţelor însămânţate, “Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamnă” este o lucrare statistică ce va fi încheiată la 20.12.2017. Din datele centralizate, s-au înregistrat diferenţe între planificare şi realizare a însămânţărilor, fermierii constanteni depăşind suprafeţele propuse a fi însămânţate în toamnă la culturile de grâu, secară, triticale, orz şi rapiţă. Program de sprijinire a produselor deficitare: Tomate în spaţii protejate Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, reglementat prin HG (Hotararea de Guvern) nr.39/2017 reprezintă o reușita si este un program apreciat de legumicultori. Pe plan naţional, s-au înscris un număr de 9.350 legumicultori, beneficiarii ajutorului de 3000 euro fiind în număr de 4.397 fermieri, care au încasat suma de 59,3 milioane lei. În urma realizării programului, s-a obținut o producție de 50.000 tone roșii, livrate pe piață, diminuându-se importul cu aceasta cantitate. În  ciclul al II-lea al programului, au participat încă 4.432 legumicultori, iar 2.442 dintre beneficiari au şi primit sumele garantate de acest program – 7,11milioane euro (aproximativ 32,9 milioane lei), iar pentru 631 s-au solicitat de la MFP (Ministerul Finantelor Publice), încă 1,8 milioane euro (aproximativ 8,5 milioane lei). Pe plan local, la DAJ Constanta, s-au înscris un număr de 84 legumicultori, din care, în ciclul I al programului au fost înscrişi 38 legumicultori şi beneficiari ai ajutorului de 3000 euro fiind un număr de 34 fermieri; în ciclul al II-lea al programului au fost înscrişi 46 legumicultori şi beneficiari ai ajutorului de 3000 euro fiind un număr de 24 fermieri; deconturile efectuate au fost în sumă de 781.921 lei. În urma deconturilor efectuate către beneficiari şi a finalizării programului pe anul acesta, fermierii au apreciat ajutorul primit şi au arătat interesul de a continua programul şi pentru anul viitor. In  urma intalnirilor efectuate in teritoriu de catre specialistii nostrii, s-a constatat un interes din partea altor legumicultori constanteni de a se înscrie şi de a beneficia de acest program de susţinere a tomatelor româneşti, in perioada imediat urmatoare.

 Program de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.

 Potrivit HG nr.500/2017, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de  1 leu/kg pentru lâna comercializată. Este vorba de o schemă de ajutor de minimis care are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, prevăzute pe anul 2018, de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Personalul DAJ Constanta, printr-un efort comun cu administraţia locală pe raza UAT-urilor din judeţ, au efectuat deplasări zilnice pentru identificare, informare şi înscriere a beneficiarilor – crescători de ovine – în programul de finanţare a comercializării lânii. În urma mediatizării intense a acestui program, la data de 30.08.2017 au fost înscrişi pentru ajutorul de minimis aproximativ 1.158 dintre crescătorii constanteni de ovine  dintr-un total de 1.236 de crescatori de ovine aflaţi în evidenţele RNE (Registrul naţional al exploataţiilor). Ieşind în întâmpinarea nevoilor ce decurg din acest program, DAJ Constanta a identificat un numar de 4 Centre de Colectare Lana care sunt autorizate  de catre DSVSA (Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) si care pot colecta cantitatea de lana de la producatorii inscrisi in program. Program de dezvoltare a raselor de suine românești Bazna şi Mangaliţa Programul de dezvoltare a raselor de suine românești prin creștere și multiplicare în regim tradițional are ca scop creșterea efectivelor de scroafe de reproducție aflate în crescătorii de rase autohtone, Bazna și Mangalița, precum și creșterea producției de carne de porc din rasele menționate. Totodată, se dorește asigurarea necesarului de carne provenit de la aceste rase pentru sectorul de procesare. În acest sens, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va realiza în perioada următoare un proiect de act normativ pentru a crea cadrul legal în vederea implementării acestui program. Programul își propune dezvoltarea efectivelor existente de rase de suine aflate în conservare (Bazna și Mangalița), creșterea și multiplicarea grăsunilor în regim tradițional, realizarea unui ansamblu de exploatații specifice. Implementarea acestui program urmăreşte identificarea producătorului, înregistrarea acestuia în program, asigurarea livrării grăsunilor, monitorizarea activităţii, stabilirea contractului cadru de livrare dintre producător și procesator şi asigurarea încheierii contractului de achiziții de purcei. Amenajamente pastorale Implementarea amenajamentelor pastorale urmărește îndrumarea utilizatorilor de pajiști de a respecta activitățile și măsurile de creștere cantitativă și calitativă a producției pajiștilor și a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivității acestora. Luând în considerare faptul că utilizatorii de pajişti beneficiază de plăţi unice pe suprafaţă şi ţinând cont de importanţa creşterii animalelor şi de facilitarea accesului acestora la suprafeţele de pajişti disponibile, amenajamentele pastorale asigură îmbunătăţirea calităţii furajelor, consolidează biologic terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul, deoarece pajiştile constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale. Neadoptarea măsurilor propuse prin proiectul de amenajament pastoral va genera efecte negative, concretizate în dificultăţi în asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie. Studiile pedologice și agrochimice stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente. Contravaloarea acestor studii se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul direcțiilor pentru agricultură județene.

Agricultura ecologică

Activitatea operatorilor în agricultura ecologică care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării este înregistrată la direcţiile pentru agricultură judeţene. În anul 2017, la DAJ Constanta, sunt înscrişi 160 de operatori în agricultura ecologică: 120 producători agricoli, 3 unităţi de producţie pentru acvacultură, 13 procesatori, 5 importator, 3 exportatori şi 16 comercianţi. Suprafaţa totală înscrisă în agricultura ecologică este de 18.889,39 ha. De asemenea, au fost înregistraţi operatori – crescători de albine în sistem ecologic cu un număr de 2.862 familii albine. Conform regulamentelor europene privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice este instituit un sistem de control având autoritatea competentă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care deleagă atribuţiile de control unor organisme de control. Aceste organisme de control asigură verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor şi desfăşoară activităţi de inspecţie şi certificare în domeniul producţiei ecologice. Controalele de supraveghere se realizează de către consilierii cu atribuţii de inspecţii tehnice din cadrul DAJ Constanta, în conformitate cu procedura aprobată, pe un eşantion de operatori selectat de către structura centrală, eşantion stabilit la minimum 5% din totalul operatorilor înscrişi.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Cultură de cannabis, descoperită în orașul Cernavodă. Un bărbat a fost reținut

Publicat

la data de

Scris de

La data de 18 octombrie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța, au efectuat 3 percheziții domiciliare, în orașul Cernavodă, la locuințele unui bărbat, de 34 de ani, bănuit de trafic de droguri de risc și de mare risc.

În urma percheziţiilor, au fost găsite o cultură outdoor de cannabis, constituită din aproximativ 100 de kilograme de substanță vegetală verde, 2,7 kilograme de plante uscate (tulpini, frunze și muguri de cannabis), 34 de grame de cocaină, 35 de grame de cannabis (muguri), 17.800 de lei, 1.785 de euro, 2 telefoane mobile, un pistol cu gaz, precum și materiale pentru creșterea plantelor de cannabis.

În baza probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de bărbatul în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentat instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă.

Persoana în cauză a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

La acțiune au participat și jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Incendiu în portul Constanța, la un uscător de cereale din Dana 80

Publicat

la data de

Scris de

Pompierii ISU Constanța au fost solicitați să intervină în incinta Portului Constanța, la un uscător care a luat foc.

Din primele informații, a izbucnit un incendiu la un uscător de cereale din incinta societății Comvex, la Dana 80.

Știre în curs de actualizare.

Update: Incendiul a fost lichidat în scurt timp.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Accident rutier la ieșirea din Valea Dacilor spre autostrada A2

Publicat

la data de

Scris de

În urmă cu câteva minute, militarii ISU Constanța au fost solicitați să intervină la ieșirea din Valea Dacilor spre autostrada A2.

Acolo a avut loc un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din primele informații, o persoană a fost rănită. Aceasta nu a rămas încarcerată și este conștientă.

Știre în curs de actualizare.

Foto: Ilustrativ

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: