Connect with us

Administratie

Aleșii județeni, chemați în ședință. Bugetele CJ Constanța și ale instituțiilor din subordine, supuse aprobării

Publicat

la

Consilierii județeni au fost convocați președintele Mihai Lupu pentru miercuri, 21 aprilie, în ședință ordinară. Întâlnirea se va desfășura în sistem videoconferinţă, iar pe ordinea de zi figurează 43 de proiecte de hotărâre.

Proiectele ordinii de zi:

 1. Proiectul de hotărâre nr.74 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mîrșu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.65 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.66 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.69 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.70 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.75 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisations, en redressment, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.76 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.82 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.83 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Listei de Investiții pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.84 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.85 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.86 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.87 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.88 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.89 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „ Căluțul de mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.90 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.91 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.98 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.108 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.109 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.100 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul I, an 2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.104 privind aprobarea contului  anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2020.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.78 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.107 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.77 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.67 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2021 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator în relația cu Consiliul Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.68 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.79 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Palat administrativ” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.80 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Bloc L4” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.72 privind desemnarea Secretarului executiv și a supleantului în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.99 privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Județean Constanța în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.102 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații, proprietatea publică a Județului Constanța, situate în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, în scopul desfășurării de activități comerciale.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.81 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea a 6 (șase) căsuțe din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.92 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.93 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.94 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.95 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.103 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.96 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.97 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.71 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.51/24.03.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.101 privind aprobarea protocolului de colaborare între Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.105 privind completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore/zi la obiectivul Casa Bulgărească din sat Canlia, comuna Lipnița, jud. Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Comments

comments

Administratie

Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință ordinară. E prima întâlnire cu prezență fizică în acest an

Publicat

la data de

Scris de

Consiliul Județean Constanța a fost convocat de președintele Mihai Lupu în ședință ordinară pentru data de 29.09.2021, ora 13,00 în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii Coronavirusului Sars-Cov-2.

Iată ordinea de zi:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 18.08.2021.

II.

 1. Proiect de hotărâre nr.190/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.191/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.192/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.193/22.09.2021 privind rezultatele evaluării proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora și aprobarea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, alocate de la bugetul județului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.194/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.195/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 196/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 197/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 198/22.09.2021 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Medgidia în domeniul public al U.A.T. Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 199/22.09.2021 privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Constanța pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniu public al U.A.T. Municipiul Constanța în domeniu public al U.A.T. Județul Constanța, în vederea derulării proiectului „Extindere Delfinariu, Municipiul Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 200/22.09.2021 privind declararea ca bunuri de interes public județean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri în suprafață de 57 mp, 197 mp, 37 mp și 70 mp situate în comuna Mihai Viteazu, județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 201/22.09.2021 privind declararea ca bunuri de interes public județean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri în suprafață de 124 mp și 140 mp, situate în comuna Corbu, județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.202/22.09.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Constanța și Direcția Generală Anticorupție, pentru proiectul „Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul județului Constanța”, cod SMIS 152010.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 203/22.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului “Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.204/22.09.2021 privind modificarea Anexei nr.2 la HCJC nr.254/03.12.2014 privind repartizarea spațiilor cu destinația de birouri, precum și a locuințelor de serviciu din imobilul bloc L4 situat în Municipiul Constanța, Aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a chiriei, precum și a contractului de închiriere.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 205/22.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 206/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Căluțul de Mare” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 207/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 208/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 209/22.09.2021 privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe Trimestrul II, 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.210/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de investiții, pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.211/22.09.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.212/22.09.2021 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.213/22.09.2021 privind aprobarea organigramei și ștatul de funcții ale Teatrului de Stat Constanța pentru anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 214/22.09.2021 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al județului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 215/22.09.2021 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Consiliului Local Topraisar asupra imobilului „Alimentare cu apă din Localitatea Movilița, Comuna Topraisar” și completarea listei bunurilor proprietate publică aferente Serviciilor delegate și care sunt concesionate operatorului S.C. RAJA S.A, anexa 6 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimenare cu apă și apă uzată.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 155/13.07.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Constanța, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Constanța și a documentației de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, la nivelul județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Constanța. A început distribuirea voucherelor în cadrul programului INFANT

Publicat

la data de

Scris de

De astăzi, 21 de cupluri sau femei singure ce nu pot avea copii dispun de resursele financiare necesare fertilizării in vitro. Mai exact, Primăria Constanța, prin DGAS, le acordă vouchere în valoare de 10.000 lei, pe care le pot folosi pentru decontarea procedurilor care sunt atât de costisitoare.

Amintim că, programul INFANT a fost lansat de fosta administrație condusă de Decebal Făgădău pentru creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, până la sfârșitul anului tinerii interesați încă mai pot depune cereri în cadrul programului INFANT. Municipalitatea a alocat fonduri pentru acest an pentru 100 de vouchere.

Cererile se vor depune la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro.

Documente necesare:

– solicitare pentru înscriere (formular 2);

– adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;

– copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța în ultimii 3 ani;

– declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e.

Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile.

Documentele necesare și Regulamentul programului “INFANT” se pot vizualiza și descărca accesând site-ul www.primaria-constanta.ro/spas secțiunea INFANT.

Beneficiari pot fi femeile singure sau cuplurile care au diagnostic de infertilitate stabilit de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și în reproducere umană asistată medical.

Relații suplimentare la numerele de telefon: 0341.448.531; 0341.180.113.

În acest an, 34 de cupluri sau femei singure care până acum s-au aflat în imposibilitatea de a avea copii au apelat la ajutorul Primăriei Constanța pentru a beneficia a sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro. Dintre acestea 21 de dosare au fost aprobate, 2 au fost respinse și 11 sunt în analiză.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Serbarea țăranilor dobrogeni, în acest weekend la Năvodari

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Năvodari anunță că, începând de vineri, 24 septembrie, și până duminică, Primăria Năvodari și Asociația TARANILOR DOBROGENI vă invită la o adevărată sărbătoare a toamnei. Cei mai importanți producători agricoli din Năvodari și Dobrogea, meșteri populari, crescători de animale și cei mai iscusiți artizani îi așteaptă pe cetățeni pe stadionul Flacăra, între orele 10 și 20!

„Nu vor lipsi evenimentele tradiționale cu muzică, dans, jocuri și concursuri, avand ca temă COPILARIA si JOCURILE COPILARIEI  la țară. Bucatele tradiționale dobrogene ne vor potoli pofta și foamea, iar mustul va curge din belșug!“, informează Primăria.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: