Connect with us

Administratie

Aleșii județeni, chemați în ședință. Bugetele CJ Constanța și ale instituțiilor din subordine, supuse aprobării

Tatian Iorga

Publicat

la

Consilierii județeni au fost convocați președintele Mihai Lupu pentru miercuri, 21 aprilie, în ședință ordinară. Întâlnirea se va desfășura în sistem videoconferinţă, iar pe ordinea de zi figurează 43 de proiecte de hotărâre.

Proiectele ordinii de zi:

 1. Proiectul de hotărâre nr.74 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Mîrșu Alexandru, precum și vacantarea locului de consilier județean.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.65 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.66 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.69 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Direcția de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.70 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.75 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisations, en redressment, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.76 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.82 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.83 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Listei de Investiții pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.84 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.85 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.86 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.87 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale, pe anul 2021, pentru Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.88 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de Evenimente Culturale pe anul 2021, pentru Teatrul de Stat Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.89 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „ Căluțul de mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.90 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Biblioteca Județeană „I.N.Roman” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.91 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.98 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.108 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.109 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei de Investiții și a Programului de evenimente culturale pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.100 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală pe trimestrul I, an 2021.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.104 privind aprobarea contului  anual de execuție al bugetului local al Județului Constanța și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a situațiilor financiare la 31.12.2020.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.78 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța, pentru anul 2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.107 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est și UAT Județul Constanța pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.77 privind plata cotizațiilor și contribuțiilor anuale ale UAT Județul Constanța, în calitate de membru al unor asociații.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.67 privind aprobarea tarifelor, prețurilor și coeficienților ce vor fi aplicate în anul 2021 de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, în calitate de operator în relația cu Consiliul Județean Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.68 privind aprobarea Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri pe anul 2021, finanțate din bugetul Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.79 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Palat administrativ” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.80 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Bloc L4” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.72 privind desemnarea Secretarului executiv și a supleantului în cadrul Comisiei județene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.99 privind desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat de Consiliul Județean Constanța în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.102 privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații, proprietatea publică a Județului Constanța, situate în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, în scopul desfășurării de activități comerciale.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.81 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea a 6 (șase) căsuțe din lemn din cadrul Centrului de Plasament Micul Rotterdam”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.92 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.93 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.94 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.95 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.103 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.96 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.97 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.Burada”.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.71 privind aprobarea îndreptării unei erori materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.51/24.03.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiectul de hotărâre nr.101 privind aprobarea protocolului de colaborare între Asociația Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Maritimă din Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

 1. Proiectul de hotărâre nr.105 privind completarea Anexei nr.1 a HCJC nr.37 din 17.02.2021 cu un post permanent 24 ore/zi la obiectivul Casa Bulgărească din sat Canlia, comuna Lipnița, jud. Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Comments

comments

Administratie

Primăria Constanța anunță că a pus la dispoziție o platformă online pentru depunerea cererilor

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță că face pași importanți în direcția digitalizării serviciilor instituției, pentru a reda constănțenilor timpul pe care îl pierdeau stând la ghișee. De aceea, spune autoritatea locală, sunt oferite constănțenilor o platformă online pentru depunerea cererilor necesare în interacțiunea cu administrația locală.

„Din 17 iunie 2021, Primăria Constanța se conectează cu locuitorii municipiului prin platforma PMC Online pentru Cereri. Pentru început, au fost configurate o serie de tipuri de cereri, urmând ca în curând să fie configurate și disponibile și alte tipuri de cereri online.

Accesați https://cereri.primaria-constanta.ro/, creați-vă cont de utilizator sau utilizați contul deja creat pe sesizări online și puteți depune cereri online pe diverse domenii/categorii. Puteți atașa documente scanate.

După ce ați trimis cererea, veți primi un număr de ordine/așteptare de pe platformă pentru solicitarea dumneavoastră, care va fi analizată de un funcționar, iar după validarea acesteia veți primi numărul oficial de înregistrare al cererii în cadrul instituției. Din acest moment, veți putea urmări oricând prin platforma de cereri online stadiul soluționării cererii dumneavoastră. Veți fi notificați printr-un email la înregistrarea și la rezolvarea acesteia și veți putea descărca răspunsul formulat de inspectorii din cadrul instituției.“, notează Primăria.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

RAEDPP Constanța scoate la licitație mai multe autoturisme

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, cu sediul în Constanța, B-dul Tomis nr. 101, organizează licitație publică cu plic închis, în vederea vânzării următoarelor autoturisme:

1.         Skoda Superb, an fabricație 2002, motorizare motorină, cilindree motor 1896 cmc, km parcurși – 316.573, preț pornire licitație 1.300 EURO, fără TVA.

2.         Skoda 1U/Octavia, an fabricație 2002, motorizare motorină, cilindree motor 1896 cmc, km parcurși – 210.403, preț pornire licitație 1.200 EURO, fără TVA.

3.         Skoda 1U/Octavia, an fabricație 2002, motorizare motorină, cilindree motor 1896 cmc, km parcurși – 256.976, preț pornire licitație 1.000 EURO, fără TVA.

Documentația pentru licitație poate fi achizitionată începând cu data publicării anunțului până la data de 28.06.2021, ora 14:00, de la sediul Regiei – Registratură (etaj 1).

Oferta va fi depusă conform caietului de sarcini, la sediul RAEDPP Constanța, Registratură (etaj 1), până la data de 28.06.2021, ora 14:00, pentru licitația care va avea loc în data de 29.06.2021, ora 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0721.266.439.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

ATENȚIE, șoferi! Plata parcării în Constanța intră în vigoare de vineri, 18 iunie!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Constanța anunță că tarifarea locurilor de parcare din municipiul Constanța se va realiza din 18 iunie. În prima etapă, până la o nouă comunicare, plata parcării se va putea realiza numai pentru Zona 0. Noua versiune a aplicației de plată a parcării „Constanța Parking va fi disponibilă începând de vineri, 18.06.2021, spune Primăria.

„Aplicația va permite efectuarea plății parcărilor de scurtă durată prin SMS și CARD BANCAR, pentru parcările aflate în zona 0, zona 1 și zona 2 ale orașului. Aplicația „Constanța Parking” poate fi descărcată gratuit din Google Play si AppStore. Noua versiune a aplicației propune o interfață eficientă și ușor de utilizat pentru a plăti timpul de parcare. Prin trimiterea unui SMS generat de aplicație sau folosind cardul bancar pentru plata parcării prin aplicație, evitați manipularea bancnotelor și pierderea de timp cauzată de metodele clasice de plată prin numerar. De asemenea, pentru a evita situația neplăcută de a fi sancționat, în cazul depășirii accidentale a timpului de parcare, veți fi notificat înainte de expirarea timpului de parcare. Notificarea poate fi setată din aplicatie de fiecare utilizator între 5 si 25 minute. Plata parcării în municipiul Constanța este reglementată conform HCL nr. 123/2021. Conform acestei hotărâri, primele 30 de minute sunt gratuite. Următoarele 30 de minute din prima oră de parcare se tarifează la jumătate din prețul zonei. După utilizarea oricărui tarif evidențiat, plata se va efectua doar la tariful întreg. Taxarea prin SMS se va face la numărul 7475 valabil momentan în rețelele Vodafone și Orange, cu precizarea că codurile SMS nu sunt încă disponibile pentru rețelele Digi și Telekom. În funcție de zona în care se face parcarea și de intervalul dorit, conținutul SMS-ului va fi diferit. Tarifele pentru plata parcării se vor achita în zonele în care sunt amplasate panouri informative.

Ca metode alternative de plată, cetățenii vor putea efectua plata parcării online cu card bancar pe site-ul https://payment.uppark.io/payment/ și cu numerar prin tichete răzuibile. În curând, vor fi achiziționate parcometre stradale.

Tichetele răzuibile vor fi comercializate, începând de vineri, 18 iunie, în următoarele locații:

– sediul SC Confort Urban SRL – strada Vârful cu Dor, nr. 10, luni-vineri, între orele: 07:30-15:30;

– parcul de ridicări auto- strada Caraiman, nr. 1, luni-duminică, între orele: 00:00-24:00;

– parcarea supraetajată din zona Spitalului Județean Constanța- strada Nicolae Iorga, luni-duminică, între orele 00:00-24:00.

– punctele de vânzare CT BUS.

Instituțiile publice și de interes public, precum și persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care își desfășoară activitatea comercială sau profesională în zonele 0, 1 și 2, pot solicita eliberarea unui abonament de parcare. Solicitările se trimit pe adresa de e-mail: secretariat@conforturban-ct.ro

Detalii referitoare la modalitățile de plată a parcării sunt disponibile pe site-ul SC Confort Urban SRL, accesând următorul link:  https://conforturban-ct.ro/DOCUMENTE/PARCARI/Modalitati%20de%20plata%20parcari.pdf“, notează Primăria Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: