Connect with us

Administratie

Aleșii locali din Constanța, chemați în ședință ordinară. Ce proiecte propune primarul Făgădău

Publicat

la

Consilierii locali din Constanța sunt convocați miercuri, 29 aprilie, de la ora 12.00, în sala „Remus Opreanu“, în ședință ordinară.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.02.2020;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2020;
 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 05.03.2020;
 4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2020;
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin (Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative în Bazinul Mării Negre), acronim CREA-CENTERS, cu numărul de înregistrare BSB-757” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Municipiului Constanța în calitate de ”promotor de proiect” și asigurării cofinanțării de 15% în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța” prin Programul RO-Energy, finanțator Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tennico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de electrotehnică și telecomunicații, Constanța” și a cheltuielilor aferente;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind lista de priorități în repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bloc nr. 4, etaj 2, ap. 17;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 412/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în SACET de către RADET Constanța pentru perioada 01.01-30.04.2020 în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate “Amenajarea unui parc recreativ în zona de nord-vest a municipiului Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 507/2019 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de cresă de către Direcția generală de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,27 mp situat în municipiul Constanța, str. Răsuri nr. 19E, în favoarea numiților Țuțunea Marian-Marius și Țuțunea Daniela;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța situat în Staţiunea Mamaia, zona Restaurant Picadilly;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 2  și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 73/2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 163/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. Bucovinei și limite cadastrale, inițiator Chimișliu Constantin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, inițiator SC Sunrise Tours SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 182/2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor HCL nr. 665/1999;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, parcela VN 383/, sola 46, lot 2, investitor Gheorghe Daniel;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 34443/20.02.2020 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1341/12.07.2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr. 36746/24.02.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Orizontului nr.34A, în suprafață de 18 mp, către Cîrnațiu Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare nr. 5372/13.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp, către Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a raportului de evaluare nr. 13613/23.01.2020 ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării prin licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Șoseaua Mangaliei nr. 148 (str. Soarelui nr. 11A), în suprafață de 194 mp, precum și a caietului de sarcini;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Zefirului nr. 16, bl. FC6, sc. A, ap. 17, către Ahmet Memet și Ahmet Subize, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 14115/11.12.2014, valabil până la data de 26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța, în conformitate cu Sentința civilă nr. 3759/2018 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 28984/212/2016 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 237/12.02.2019 a  Tribunalului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

-avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

Comments

comments

Administratie

Un nou parc, inaugurat astăzi în comuna Lumina

Publicat

la data de

Scris de

Un nou parc a fost inaugurat, astăzi, în comuna Lumina, de Ziua Națională. Acesta este situat pe strada Decebal, la intersecția cu Str. Dumitru Comșa. În afara locurilor de joacă pentru copii, parcul mai este dotat și cu aparate multifuncționale de sport dar și bănci pentru odihnă.

Amintim că, tot astăzi, a fost inaugurată în Lumina și o sală de sport pentru elevii care învață în Școala gimnazială. Noua sală de sport are o suprafață totală de 390 de metri pătrați. Este dotată cu grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare și centrală termică.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

USR Constanța: „Ziua Națională a României este despre solidaritate și, cel mai important, speranță“

Publicat

la data de

Scris de

Conducerea USR Constanța a declarat că Ziua Națională a României este despre solidaritate și, cel mai important, speranță! Fără speranța unor oameni că acest neam se va uni, fără speranța că generațiile următoare vor trăi într-un viitor mai bun, fără speranța că totul se poate reclădi, Marea Unire probabil nu ar mai fi fost înfăptuită. De aceea, în fiecare an, de 1 Decembrie, trebuie să ne amintim că ce este greu va trece, trebuie doar să nu uităm să sperăm, notează aleșii USR.

„Cuvântul care definește Ziua Națională a României este “unitate”. Pentru că la 1 Decembrie 1918, visul de veacuri al românilor, acela de a se afla cu toții sub același drapel, între aceleași granițe, sub același cer, s-a înfăptuit. Paradele organizate în această zi specială sunt o rememorare a celei de acum 103 ani de pe b-dul Kisselef, când trupele române și cele aliate mărșăluiau pentru prima dată într-un București ce devenea capitala României Mari. La mulți ani, români! La mulți ani, România unită!“, a declarat viceprimarul Constanței Florin Cocargeanu.

„Mai presus de orice exces patriotard retrograd, Ziua Națională a României este ziua celebrării unei țări minunate, cu resurse generoase nevalorificate cu adevărat, cu un potențial uriaș de dezvoltare! Noi, locuitorii ei îi suntem datori să căutăm mereu să fim mai buni, mai respectuoși, mai iubitori. La mulți ani, România!“, a afirmat, la rândul său, liderul consilierilor locali ai USR Constanța, Dumitru Caragheorghe.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUSRConstanta%2Fposts%2F452243199596869&show_text=true&width=500

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(FOTO-VIDEO) A fost inaugurată noua sală de sport de la Școala gimnazială din Lumina

Publicat

la data de

Scris de

Începând de astăzi, de Ziua Națională a României, elevii care învață în Școala gimnazială din Lumina au o nouă sală de sport. Aceasta a fost inaugurată de oficialitățile locale împreună cu părinți, copii și profesori. Noua sală de sport are o suprafață totală de 390 de metri pătrați. Este dotată cu grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare și centrală termică.

„Astăzi, de Ziua Națională inaugurăm această sală de sport care este redată școlii, iar aceasta va beneficia de toate serviciile pe care le oferă. Elevii vor face de acum în colo ora de sport în sală. Să sperăm că vom ajunge să facem o sală de sport mult mai mare de care să beneficieze întreaga comunitate“, a declarat primarul Dumitru Chiru.

„Am primit cu bucurie de a fi alături de autoritățile locale pentru a inaugura această sală de sport O așteptam cu nerăbdare de câțiva ani, dar iată că s-a finalizat, spre bucuria cadrelor didactice de la catedra de educație fizică și sport, precum și a doamnelor învățătoare care își vor desfășura orele de joc și mișcare în această sală. De asemenea, ne bucurăm de spațiu pentru a desfășura activități extracurriculare “, a afirmat, la rândul său, directorul Școlii gimnaziale din Lumina, Florența Pană.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: