Connect with us

Societate

Autoritatea Navală Română din Constanța face angajări. Sunt vacante 18 posturi

Publicat

la

Autoritatea Navală Română din Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, de conducere, respectiv de execuție, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • A.N.R. – central Constanța:
  • Direcția juridică, reglementări și resurse umane – Serviciul resurse umane salarizare:
   • referent de specialitate, gr. I – 1 post, cu locație: Galați.
  • Direcția economică – Serviciul investiții, achiziții publice, administrativ:
   • referent specialitate, gr. IA – 1 post
  • Direcția tehnică – Serviciul certificare tehnică nave – Inspectoratul tehnic A.N.R, Galați:
   • inspector specialitate, gr. IA – 1 post.
  • Căpitănia Zonală Tulcea:
   • Serviciul siguranța navigației poluare și V.T.M.I.S. – Biroul V.T.M.I.S.:
    • căpitan port specialist – 1 post.
   • Căpitănia Portului Sulina:
    • căpitan port debutant – 1 post.
   • Oficiul Căpităniei Mahmudia:
    • căpitan port, tr. II – 1 post.
   • Serviciul financiar-contabilitate, administrativ – Compartimentul tehnic:
    • conducător de șalupă – 1 post.
    • marinar – 1 post.
   • Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin – Oficiul de Căpitănie Calafat:
    • căpitan de port – debutant – 1 post.
   • Căpitănia Zonală Galați:
    • Serviciul siguranța navigației poluare și V.T.M.I.S.:
     • șef serviciu – 1 post.
    • Biroul V.T.M.I.S.:
     • șef birou – 1 post.
    • Căpitănia Portului Brăila:
     • căpitan șef de port – 1 post.
    • Căpitănia Zonală Giurgiu:
     • Serviciul financiar-contabilitate, administrativ – Comp, tehnic:
      • ofițer port, I – 1 post.
     • Serviciul siguranța navigației, poluare și V.T.M.I.S.:
      • căpitan port specialist – 1 post.
      • căpitan port, gr. I – 1 post.
     • Compartimentul înmatriculări nave și personal navigant:
      • căpitan port specialist -1 post.
     • Oficiul Căpităniei Zimnicea:
      • căpitan port, gr. I – 1 post.
     • Căpitănia Portului Turnu Măgurele:
      • căpitan port, tr. II – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate I, Galați:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: științe juridice, drept sau științe economice, economie/contabilitate.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: 6 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • referent specialitate IA, Constanța:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: științe economice/inginerie și management/inginerie civilă.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: 9 ani vechime în specialitatea studiilor.
  • Cerințe specifice: certificat curs expert achiziții publice.
 • referent specialitate IA, Galați:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginer, profil mecanic.
  • Studii superioare de specialitate navală: minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor sau căpitan de port specialist – minimum 6 ani vechime în funcție sau inspector sp., gr. I – minimum 3 ani vechime în funcție.
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • căpitan port specialist, Tulcea:
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de vechime.
 • căpitan port debutant, Sulina:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație – specializarea navigație și transport maritim și fluvial.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: fără condiții de vechime.
 • căpitan port II, Mahmudia:
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Specialitatea de bază:
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -.
  • Cerințe specifice: brevet căpitan fluvial/șef mecanic fluvial – 2 ani vechime în funcție conform brevetului.
 • conducător de șalupă, Mahmudia:
  • Nivelul studiilor; studii generale.
  • Specialitatea de bază: -.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -.
  • Cerințe specifice: certificat de capacitate de conducător șalupă fluvială/brevet fluvial punte – valabil.
 • marinar, Mahmudia:
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Specialitatea de bază:
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -.
  • Cerințe specifice: certificat de capacitate marinar fluvial – valabil.
 • căpitan de port debutant, Calafat:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare – navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: fără vechime.
  • Cerințe specifice: permis de conducere categoria B.
 • șef serviciu V.T.M.I.S. Galați:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: studii superioare de specialitate – minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor sau inspector sp., gr. I – minimum 3 ani vechime în funcție sau căpitan port specialist – minimum 3 ani vechime în funcție.
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • șef birou V.T.M.I.S. Galați:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: studii superioare de specialitate – minimum 6 ani vechime în specialitatea studiilor sau inspector sp., gr. II – minimum 3 ani vechime în funcție sau căpitan port, gr. I – minimum 3 ani vechime în funcție.
 • căpitan șef de port, Brăila:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: inspector sp., gr. IA – minimum 2 ani vechime în funcție sau inspector sp., gr. I – minimum 5 ani vechime în funcție sau posesor brevet maritim – maximum cu minimum 3 ani Tn funcție conform brevetului sau căpitan port specialist – minimum 4 ani vechime în funcție.
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • ofițer port I, Giurgiu:
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Specialitatea de bază: -.
  • Vechi mea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: timonier fluvial/mecanic fluvial – 3 ani vechime în ■funcție; ofițer port, tr. II – 3 ani vechime în funcție.
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • căpitan port specialist V.T.M.I.S., Giurgiu:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de vechime.
 • căpitan port I, V.T.M.I.S., Giurgiu:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: căpitan de port debutant – 6 luni vechime; posesor brevet maritim de specialitate – fără condiții de vechime; studii superioare de specialitate în domeniul naval – 3 ani vechime într-o funcție îh domeniul naval.
 • căpitan port specialist, înmatriculări nave și personal navigant:
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație șl transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: posesor brevet maritim nivel managerial – fără condiții de vechime.
  • Cerințe specifice: permis conducător auto categoria B.
 • căpitan port I, Zimnicea:
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență.
  • Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație, specializare: navigație și transport naval/electromecanică navală.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: căpitan de port debutant – 6 luni vechime; posesor brevet maritim de specialitate – fără condiții de vechime; studii superioare de specialitate în domeniu! nava! – 3 ani vechime într-o funcție în domeniul naval.
 • căpitan port, Turnu Măgurele:
  • Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  • Specialitatea de bază: -.
  • Vechimea în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: -.
  • Cerințe specifice: brevet căpitan fluvial/șef mecanic fluvial – 2 ani vechime în funcție conform brevetului – valabil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 noiembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 26 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

*Pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, sir. Incintă Port nr. 1.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact Adriana Rosen, tel. 0372/419.809 sau 0372/419.884.

*Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați candidați! vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30, cu susținerea probelor la A.N.R. central.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact: Cristina Mihalașcu, tel. 0236/460.248, int. 4110.

*Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Tulcea candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, Tulcea, Str. Portului nr. 36.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact: Mihaela Ivenco, tel. 0372/376.738, 0240/512.937.

*Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Giurgiu, Giurgiu, Șes. Portului nr. 9A.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact: Mirel Visan, tel. 0372/211.015, 0246/214.838, 0726.283.537.

*Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Drobeta- Turnu Severin candidații vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonaie Drobeta-Turnu Severin, municipiul Drobeta-Tumu Severin, Portului nr. 3.

Relații suplimentare se pot obține la persoana de contact: Dan Firulescu, tel. 0372/408.451, 0252/316.493.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Tematica, bibliografia şi rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afişa pe pagina oficială, și la sediul instituției A.N.R.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Spectacole-lectură în liceele constănțene

Publicat

la data de

Scris de

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Teatrul de Stat Constanța a demarat un proiect de promovare a teatrului, în special a dramaturgiei românești, în liceele constănțene. Proiectul a pornit de la dorința de a celebra Ziua Culturii Naționale (15 Ianuarie) și Unirea Principatelor (24 Ianuarie), dar se va prelungi și dincolo de aceste ocazii, fiind o modalitate excelentă de a stârni interesul elevilor pentru artele spectacolului, pentru cultură, în general, și de a forma un public nou pentru teatru.

În această perioadă, actorii TSC prezintă două texte importante din literatura dramatică românească, texte emblematice pentru perioada interbelică, la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga” și Liceul Teoretic „Ovidius”:

 • „Domnișoara Nastasia” de George Mihail Zamfirescu, regizor coordonator Iulian Enache;
 • „Visul unei nopți de iarnă” de Tudor Mușatescu, regizor coordonator Liviu Manolache

George Mihail Zamfirescu (13 octombrie 1898 – 8 august 1939) a debutat în 1918 cu versuri publicate în „Literatorul”. A fost redactor la „Facla” și „Adevărul”, conducător de companii teatrale, director de scenă la Teatrul Național din Iași (1933-1939).

Comedia tragică „Domnișoara Nastasia” (1927) este un emoționant tablou al periferiei, în care năzuința eliberării oamenilor simpli din lanțurile unei existențe sufocante se dovedește irealizabilă. A mai scris piesele „Cuminecătura”, „Idolul și Ion Anapoda”, culegerea de articole despre teatru „Mărturii în contemporaneitate” și altele.

Tudor Mușatescu (22 februarie 1903 – 4 noiembrie 1970) a scris schițe, romane, poezii, piese de teatru, dedicându-se, la maturitate, trup și suflet teatrului, în calitate de dramaturg, traducător, director de scenă, director și proprietar de teatru. Criticii l-au considerat un fidel continuator, în perioada interbelică, al comediei caragialiene de moravuri, prin tipologie, situații și dialoguri spirituale. Piesele de teatru ale lui Mușatescu, în special comediile „Titanic-Vals”, „…escu”, dar și melodrama „Visul unei nopți de iarnă”, au avut succes și în țară, și în străinătate.

„Visul unei nopți de iarnă” (1937) este povestea romantică a unei fete simple, îndrăgostite de idolul său, un scriitor celebru.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

AEC: Eleva care a scos la iveală fenomenul fondului școlii la Liceul ”Callatis” din Mangalia, intimidată de directoare

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei seri, Asociația Elevilor din Constanța (AEC) a remis un comunicat de presă prin care condamnă ferm presiunile făcute la adresa Dariei Mateciuc, membrul AEC care a transmis tabelul cu colectarea fondului școlii la Liceul teoretic ”Callatis” din Mangalia. Reprezentanții AEC au anunțat că vor depune plângere penală pentru șantaj pe numele tuturor profesorilor implicați.

Marți, 25 ianuarie a.c., AEC a publicat un tabel intitulat “datorii la xerox” și a scos la iveală afacerea colectării ilegale de fonduri din Liceul Teoretic “Callatis” Mangalia.

”În urma publicării tabelului, Daria Mateciuc, membru AEC și elevă în cadrul liceului, a fost supusă la diverse presiuni din partea colectivului de profesori, încercând să o intimideze.

Inițial, Daria a fost chemată în biroul directorului Daniela Diaconu pentru a discuta pe subiect, aceasta spunându-i că a lezat imaginea liceului, intimidând-o timp de peste o oră. În urma aparițiilor în presă a subiectului, Daria a fost scoasă ulterior din ora de română și dusă în biroul directorului, unde a fost convocat un “Consiliu Profesoral”, aceasta fiind pusă să dea explicații cu privire la publicarea tabelului.

În cadrul ședinței au participat mai mulți profesori, aceștia încercând să o intimideze. La finalul ședinței, aceasta a fost forțată să promită că va stopa demersurile începute și că nu va continua cu alte declarații, fiindu-i spus că va fi chemată mâine cu părinții la școală pentru a “semna o declarație” în acest sens.”, au precizat reprezentanții AEC.

Ei au afirmat că aceste încercări de intimidare sunt de condamnat.

”Condamnăm aceste încercări josnice de intimidare aduse la adresa Dariei și precizăm faptul că orice document semnat în sensul reducerii ei la tăcere nu are nicio valoare juridică, neexistând vreo bază legală pentru semnarea vreunei astfel de declarații.

Asociația Elevilor din Constanța este solidară cu colega noastră, Daria, și o asigurăm de tot sprijinul necesar!

Solicităm directorului Liceului Teoretic “Callatis” din Mangalia să stopeze presiunile aduse la adresa elevilor reprezentanți și să nu mai încerce să ascundă gunoiul sub preș! AEC va depune plângere penală pentru șantaj fiecărui cadru didactic care încearcă să o reducă la tăcere pe Daria!”, au completat reprezentanții AEC.

Toate informațiile le puteți găsi în textul publicat mai jos:

Elevii solicită directoarei Liceului ”Callatis” din Mangalia să ”stopeze colectarea ilegală de fonduri”

Sursa: Asociația Elevilor din Constanța

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Elevii solicită directoarei Liceului ”Callatis” din Mangalia să ”stopeze colectarea ilegală de fonduri”

Publicat

la data de

Scris de

Asociația Elevilor din Constanța (AEC) solicită de urgență directoarei Liceului Teoretic “Callatis” să stopeze colectarea ilegală de fonduri!

”Dacă colectarea nu va fi stopată, nu vom ezita să depunem plângere penală!”, au precizat elevii prin intermediul unui comunicat de presă.

Ei au spus că, la nivelul Liceului Teoretic “Callatis”, conducerea unității de învățământ solicită elevilor să plătească costurile pentru printarea și xeroxarea lucrărilor scrise, ținând liste cu “datoriile la xerox” ale elevilor în mod ilegal.

”Existența acestui tabel este un abuz la adresa elevilor, având în vedere faptul că nu există nici un temei legal care să permită colectarea acestor sume de bani.

Fenomenul fondului școlii este unul consistent în învățământul Constănțean, deși complet ilegal. Aceste cheltuieli nu ar trebui să fie asigurate din banii elevilor, ci solicitate autorităților, însă de multe ori, din comoditate, directorii preferă să recurgă la infracțiuni în loc să ceară bani primarilor. Precizăm faptul că pretinderea acestor sume de bani de la elevi constituie infracțiune de luare de mită, sancționându-se cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Menținerea unui tabel cu aceste “datorii” poate duce inclusiv la comportamente de tip bullying, atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor, față de elevii și părinții elevilor care refuză să achite aceste sume. Elevii care se împotrivesc achitării fondului școlii nu sunt în niciun caz “oaia neagră” care a venit să strice ceva ce merge, ci adevărați luptători împotriva corupției.

În urma publicării tabelului, directoarea unității de învățământ nu și-a exprimat dorința și disponibilitatea de a opri fenomenul, ci a decis să recurgă la amenințări față de membrii AEC din liceu, spunându-le că lezează imaginea liceului și transmițându-ne solicitarea de a șterge fotografia de pe rețelele de socializare. Considerăm aceste acțiuni josnice, și ne punem întrebarea legitimă: Cine lezează imaginea liceului? Niște elevi ce luptă pentru respectarea legii, sau o directoare ce încearcă să intimideze niște copii și săvârșește infracțiunea de luare de mită?

Îndemnăm toți elevii și părinții elevilor liceului să refuze achitarea acestor fonduri, având în vedere ilegalitatea lor, fără a se lăsa intimidați.

Solicităm directoarei Liceului Teoretic “Callatis” din Mangalia să elimine definitiv practicile ilegale din unitatea de învățământ și să stopeze încălcarea drepturilor elevilor! Dacă nu vor fi luate măsuri imediate, AEC depune o plângere penală pentru luare de mită pe numele ei!”, au precizat reprezentanții Asociației Elevilor.

Inspectorul școlar general al IȘJ Constanța, Mihai Sorin a declarat că  luat legătura cu directoarea unității școlare și că așteaptă detalii.

”Am luat legătura cu doamna directoare, care urmează să ne prezinte în scris detalii cu privire la acest subiect. Nici o unitate de învățământ nu trebuie să aibă în vreun fel personal implicat în strângerea de fonduri de la elevi sau de la părinți. În această privință, legislația este clară, iar punctul meu de vedere rămâne neschimbat; le mulțumim elevilor că ne-au atras atenția de fiecare dată și îi asigur că în continuare voi lua măsuri în vederea eliminării unor astfel de practici. Așa cum am procedat în situații similare, nu voi ezita să acționez prompt pentru a mă asigura că legea este respectată. De aceea, ar fi util ca aceste cazuri să ne fie aduse cu prioritate la cunoștință, pe viitor.”, a spus Mihai Sorin.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: